Meer lezen is goed voor U

Boek nr. 18

Alweer de nummer 18: Our 18th book will be Why Nations Fail by Daron Acemo─člu and James A. Robinson (2013). In het NL: waarom sommige landen rijk zijn en anderen arm.

Bij Bol.Com valt dit erover te lezen:

 

Dit briljante boek geeft antwoord op de vraag waarom sommige landen rijk zijn en andere arm. Komt dat door culturele verschillen, het klimaat of de geografische omstandigheden?
Daron Acemoglu en James Robinson laten overtuigend zien dat het de politieke en economische instituties zijn die het economische succes of falen van een land bepalen. Ze illustreren hun betoog met tal van fascinerende voorbeelden. Een daarvan is Korea, een in wezen homogene natie. In Zuid-Korea legt de overheid verantwoording af aan de burgers en heeft de bevolking volop economische kansen; het land is zeer welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal geregeerd en kent helaas al tientallen jaren onderdrukking en hongersnood.
Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm laat ons met andere ogen naar de wereld kijken en geeft een dieper inzicht in de oorzaken van armoede en rijkdom.

Daron Acemoglu is hoogleraar economie aan het MIT. Hij ontving de John Bates Clark Medal. Degenen die deze onderscheiding krijgen, worden algemeen beschouwd als belangrijke kanshebbers voor de Nobelprijs. James Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is hoogleraar aan Harvard University en een wereldberoemde Latijns-Amerika- en Afrikadeskundige.

 

Recensie  Een belangrijk en lijvig werk van twee Amerikaanse hoogleraren economie en politicologie over de vraag waarom economische ontwikkeling en groei soms wel en soms niet tot stand komen. Het antwoord: als de politiek-economische instituties (staat, recht etc.) extractief zijn, lukt het niet; als zij inclusief zijn, wel. Het verschil ligt in de mate waarin de bevolking beschikt over politieke grondrechten en zo de mogelijk heeft deel te nemen aan economische ontwikkeling. Een zeer interessant boek met vele historische en hedendaagse voorbeelden (van de Maya's tot Stalin, Mao, de Franse revolutie, de Britse industriële revolutie etc.). De studie laat ruimte voor discussie en onzekerheid. Voor een geschoold publiek met een brede politiek-historische en economische belangstelling zeer lezenswaardig. Met kaarten en afbeeldingen in zwart-wit en een overzicht van bronnen, voorzien van een toelichting.    Dr. B.J.S. Hoetjes