Meer lezen is goed voor U

Boek nr. 19

Het 19e boek: de rationale optimist van Matt Ridley:

http://www.bol.com/nl/p/de-rationele-optimist/1001004011542731/

 

Waarom denkt vrijwel iedereen dat de aarde op haar ondergang afstevent? We doen wat we altijd gedaan hebben: ons aanpassen en de wereld veranderen. Het klinkt misschien naïef om te vertrouwen op uitvindingen die we nog niet kennen, maar alle wezenlijke veranderingen zijn tot stand gebracht door technologie die we daarvoor nog niet hadden. 
In De rationele optimist richt Matt Ridley zich op die vooruitgang. Want alles is beter geworden: we waren 10.000 jaar geleden met 10 miljoen, nu met meer dan 6 miljard. 99% van die 6 miljard heeft het in vrijwel alle opzichten beter dan die 10 miljoen van toen. Ridley geeft inzicht in onze sterke punten. en adviseert ons om optimist te zijn. Weg met het pessimisme!

 

En een recensie: eveneens op deze site: pleidooi van een bekende evolutionair bioloog en journalist voor een optimistische blik op de toekomst. Gedurende het hele bestaan van de menselijke soort hebben alle evolutionaire, economische en culturele ontwikkelingen altijd geleid tot verbetering. De mens ontwikkelt zich niet alleen als individu, maar ook als soort. Elke generatie bouwt voort op eerder gelegde fundamenten. Het gebruik van taal, ruilhandel en arbeidsdeling zijn belangrijke fundamenten voor de continue verbetering van de levensomstandigheden van veruit de meeste mensen, ondanks de enorme toename van de wereldbevolking de afgelopen 10.000 jaar. Ondanks de huidige problemen zoals de milieuvervuiling, de klimaatverandering en de honger in Afrika, is er geen enkele reden om te veronderstellen dat deze verbetering tot een einde komt. Fascinerend, inspirerend, zeer goed onderbouwd en zeer toegankelijk geschreven betoog. Interessant voor een breed publiek van met name journalisten, wetenschappers en politici. Bevat uitvoerig register en omvangrijk notenapparaat.

 

(Het boek werd oorspronkelijk in 2011 gepubliceerd)