Medisch, gezondheid en milieu

Statistieken, Neu5Gc, drones en megastallen

Ik wil graag meer schrijven/informeren/openbaar maken over dit soort zaken. Maar Lena’s column biedt daarvoor te weinig ruimte. Nieuw jaar = nieuwe kansen = nieuwe rubriek dan maar? Heb je vragen over dit soort onderwerpen? Wil je meer weten? Of heb je specifieke vragen? Laat het me weten. Ik heb al vele dossier samengesteld over uiteenlopende zaken m.b.t. gezondheid, medisch, milieu etc.

 

 

Zet twee wetenschappers bij elkaar voor een wekelijks onderonsje en laat ze filosoferen. Als de een dan nog een statistisch mathematicus is, en de ander een genetisch onderzoeker van kanker, kan het gebeuren, dat een theorie ontstaat waarbij statistisch – uit het napluizen van statistieken dus – blijkt, dat het krijgen van 2/3 van alle kanker een kwestie van ‘’pech’’ is. En dat een gezonde leefstijl of andere omgevingsfactoren daar minder invloed op hebben dan gedacht. Of te wel, je bent zelf niet schuld als je kanker krijgt. Nou ja, dat is maar ten dele waar. Maar het klonk wel opwekkend.

 

Kern van deze theorie is de relatie van stamcelvernieuwing en het optreden van willekeurige foutjes in het DNA, die uiteindelijk in een mensenleven zouden kunnen leiden tot het ontstaan van kanker. Zuiver hypothetisch; want hoewel het interessant klinkt, is het toch voornamelijk een te theoretisch praat-model. En blijkt men ook al gelijk te melden, dat sommige getallen niet helemaal correct of juist bleken. Tja, wat moet ik daar nou mee. Enfin, sommige kankers – o.a. longkanker – staan in directe relatie met roken. John Hopkins University haast zich dan ook om aan te geven, dat een ongezonde leefstijl – roken, drinken, obesitas en te weinig bewegen o.a. – de genetische aanleg en de leefomgeving (incl. stress, milieu, straling etc.) wel degelijk invloed heeft op de ‘‘pechfactor’’. Dus? De onderzoekers pleiten voor een verandering in onderzoek: meer aandacht voor vroegtijdige ontdekking, zodat een operatie de kanker kan genezen. Huh? Wegsnijden van een tumor is geen genezing, het betekent het weghalen van een tumor, maar niet per definitie ook de genezing. Helaas; het zou fantastisch zijn, als een operatie DE oplossing is. Het belang van preventie lijkt te wijken voor de roep om nog meer ‘’detectie’’. Screenings (o.a. via tests) blijken in veel gevallen te falen of te veel mensen onnodig behandelingen te laten ondergaan, maar ze worden in een ongelofelijk tempo bedacht, ontwikkeld en geproduceerd. Met of zonder goede voorspellende waarde of feitelijke juistheid met garantie. Want ze blijken vooral financieel buitengewoon aantrekkelijk.

E.e.a. viel te lezen o.a. in Science; meer achtergrondinformatie over deze studie, of over kanker kun je bij mij aanvragen. 

 

Een ander bericht diezelfde week kopt, dat het eten van rood vlees (rund, lam maar ook varkensvlees) juist de kans op kanker verhoogt. Schuld is een Neu5Gc – een suiker, die voorkomt in het lichaam van zoogdieren – maar niet bij de mens. Het kan zich wel door ons lijf bewegen, dat suikertje dus, en als we hiervan teveel binnenkrijgen, kan het de vorming van kankers, ontstekingen, atherosclerose en diabetes 2 bevorderen. Gevonden in tests met muizen. 1:1 omzetten op de mens is de volgende uitdaging om de vondst op menselijk niveau bewijsbaar te maken. Gevogelte en vis zijn beter geschikt voor menselijke consumptie – moet je ze alleen niet volstoppen met hormonen, antibiotica en andere troep, vult Lena dan aan. Met mate ‘’rood’’ vlees kan. En wie heeft dit onderzoek, welk moet leiden tot een oorzakelijke relatie tussen dat stofje en het ontstaan van o.a. kanker, gefinancierd? SiaMabTHerapeutics; een bedrijf dat antistoffen tegen dat stofje ontwikkelt. Wetenschap…Enige commerciële belangenverstrengelingen is zuiver toeval, nietwaar?

 

Kijk, en combineer nou onderzoek 1 met onderzoek 2: want bij onderzoek 1 wordt aangegeven, dat de gemiddelde Amerikaan 5% (niet 50?) kans heeft op dikke darm kanker. Omdat de stamcellen zich daar continu delen. Weleens gekeken naar de US-programma’s met BBQ-wedstrijden, de enorme porties burgers, ribjes, steaks gezien die ze verorberen? En dan met volop hormonen, antibiotica, vet, troep en kunst-sauzen/kaas? Overgewicht bij kinderen/volwassen en diabetes? Nou dan. Volgens mij zijn statistieken zeer plooibaar. Het is maar welk verband je wilt aantonen, of juist niet. Maar feit is, dat het ‘’spelen’’ met statistieken en theoretische kansberekeningen te vaak niet afdoende blijkt om de natuur – laat staan de mens – in een hokje te stoppen en een simpel, pasklaar recept te ontwikkelen.

Het is wellicht verstandiger, een gezonde(re) leefstijl te volgen; en vooral te genieten – van alles, maar wel met mate. En die omstandigheden en factoren te mijden, waarvan we inmiddels jarenlang weten, dat ze ons schaden of dat ze echt ongezond zijn. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee, nietwaar? Want  hopen op ‘’heb ik even mazzel’’, da’s te mager.

 

Een eerste poging om genetisch gemanipuleerd gras te maken is een ramp geworden voor het bedrijf Scotts Miracle-Gro Company. Want het goedje ontsnapte naar de buitenwereld via tests in Oregon in 2003. Nu is het bedrijf weer bezig met genetisch gemanipuleerd gras wat minder vaak gemaaid zou hoeven worden, donkerder van kleur is, en immuun tegen Roundup. Maar in tegenstelling tot het eerste, wat dus geen landelijke goedkeuring kreeg, blijkt dit grasje zonder federale toestemming op de markt te mogen komen. Want de techniek die wordt gebruikt valt ofwel buiten de jurisdictie van het Ministerie van Landbouw of bestaat simpelweg nog niet binnen de huidige wetgeving (o.a. ‘’genome editing’’).

Het Ministerie meldt desgevraagd, dat het geen autoriteit heeft om ontwikkelingen tegen te gaan zoals deze; of gm-raapzaadolie die nog resistenter is tegen pesticides; gras geschikt voor biodiesel of een sierplant die in het donker gloeit…Bedrijven schermen met nieuwe technieken die verkocht worden o.a. aan Europa, dat normaliter niet gek is op gmo. Waren het tot nu toe Monsanto en andere grote bedrijven, nu kunnen kleintjes en zelfs Universiteiten werken aan nieuwe producten. Zoals een aardappel die frietjes minder ongezond maakt… Over de hele wereld is men nu aan het bestuderen, of deze nieuwe technieken beschouwd kunnen worden als ‘’genetic engineering’’ en indien dat zo is (wat is het anders?) of ze ook gereguleerd moeten worden. Want het argument dat genome editing in feite producten oplevert, die ook door natuurlijke mutatie en huidige technieken tot stand komen, wordt snel bereikt.

 

In North Carolina werden met een Drone opzienbarende opnames gemaakt bij een van de reusachtige mestfabrieken, waarbij dieren, mens en natuur/milieu op de laatste plaats staan. Duizenden varkensmesterijen sproeien daar dierlijke afvalproducten in de lucht, om een overloop van hun reusachtige mestopslag te voorkomen. Dieren worden te krap gehouden, voeder wordt automatisch gegeven en de uitwerpselen direct van stal in mest-meren geloosd. ‘’Bevloeiingsinstallaties’’ zorgen ervoor, dat de mest uit de opslag verneveld wordt. Hoge concentraties zwavelwaterstof zijn het gevolg. Plus een hoeveelheid aan allergenen, bacteriën en virussen, die uit deze reusachtige fabrieken hun weg vinden naar buiten; met het potentieel om mensen ziek te maken. Een constante ‘’miezelregen’’ verhindert omwonenden, hun was buiten te hangen. En wat als een dijk breekt bij een van de reusachtige mest-meren? Dan vloeien miljoenen liters mest in rivieren en besmetten grondwater. Maar te veel grootboeren zijn thans afhankelijk van deze lucratieve business, hebben zich tot over de oren in kredieten gestoken, om aan de eisen van grote afnemers tegemoet te komen en kunnen niet meer anders.

De consument zal uiteindelijk toch moeten kiezen: te goedkoop voedsel is slecht voor mens, dier, milieu en onze gezondheid. Beter zou zijn, minder, maar kwalitatief beter en duurzaam. Want de verontwaardiging over dit soort wantoestanden stopt vaak voor de supermarkt; daar is de keus te vaak ‘’ik koop goedkoop’’. Vergeten zijn dan ethiek, principe en bewuste keus. Omdenken kost tijd. Maar het kan wel.