Medisch, gezondheid en milieu

Ziek getest, gezonde babyvoeding en Parkinson

De Süddeutsche Zeitung kwam met het bericht ‘’KRANK GETESTET” ofwel ziek getest. Veel gynaecologen adviseren vrouwen om een echo via de vagina te laten maken om vroegtijdig eierstokkanker te ontdekken. Maar de controle schaadt meer dan hij baat. Helaas blijkt maar al te vaak, dat de zogenaamde kanker-preventie onderzoeken een manier zijn om geld in het laatje te brengen, vooral als daarna vervolgonderzoeken nodig zijn, die uit eigen zak betaald moeten worden. De vroege ontdekking van dit soort kankers worden middels een echo maar zeer moeilijk of niet ontdekt. Meestal is het ‘’vals alarm’’. 13 jaar lang werden 2 groepen vrouwen gecontroleerd: een groep kreeg jaarlijks echo en bloedonderzoek naar tumormarkers; de andere groep niet. Na 13 jaar bleken 118 vrouwen uit de ‘’echogroep’’ overleden aan eierstokkanker, t.o.v. 100 zonder voorzorg onderzoek. Er is – zoals bij helaas zo vele andere preventieve onderzoeken – sprake van over-diagnose en schijnzekerheid, die vaker leidt tot onnodige behandelingen met hun bijwerkingen. Bij de PLCL studie werden bij 1292 vrouwen de eierstokken verwijderd, terwijl 1080 geen kanker bleek en bij 222 vrouwen traden complicaties op. De gynaecologen vinden, dat het routineonderzoek naar eierstokkanker moet stoppen. Ook het nut van dit onderzoek voor baarmoederhalskanker wordt betwijfeld. Het is verstandig om zelf na te gaan of een vooronderzoek a) werkelijk nodig is b) het betrouwbaar is en c) levert het kwaliteit van leven op of onnodige ingrepen?

 

Frankfurter Allgemeine (FAZ): wetenschappelijke onfeilbaarheid…Het British Medical Journal moest in mei 2014 een pijnlijk fout toegeven bij de beoordeling van een wetenschappelijk onderzoek, en verklaren, waarom het ‘’wegwerken’’ van dit fiasco ruim ¾ jaar duurde. Het ging om het werk van J. Abramson/Harvard Medical School betreffende getallen mb.t. bijwerkingen na inname van statines (de cholesterolverlagers) voor hersenbloeding en hartinfarktpreventie. De middelen zouden aldus zijn bevindingen niet bij 5 – 10% van de pillenslikkers – en daarmee nauwelijks vaker dan bij placebo’s – leiden tot bijwerkingen zoals dat in zogenaamd gerandomiseerde studies aangetoond was. Hij taxeerde het aantal bijwerkingen 2 tot 3x zo hoog. En dat was fout. Want hij maakte gebruik van een foutieve tabel van een collega, zonder zelf de getallen te checken. De beoordelaars controleerden ook niet. Het gerucht van het vermoedelijk hogere risico werd een feit. Snelle correctie bleef uit. Omdat de epidemioloog van Oxford, die als eerste de fout ontdekte, eiste om het gehele rapport te laten terugtrekken. Oorlog achter de schermen over statine-‘’preventie’’ op basis van een klunzig samen geknutseld wetenschappelijk onderzoek. Een echte bijdrage voor medici heeft het niet opgeleverd.

 

FAZ: Waarom wachten tot de mens ziek wordt en dan duur betalen? Tja, TCM hanteert al 3000 jaar het principe, dat een goede arts zijn cliënt gezond houdt….Enfin, in dit artikel gaat het om de zogenaamde preventie-wet in Duitsland; en de vraag is of het wederom daar belandt, waar het al vaker belandde: aan de muur. Want vele zinnige gezondheidspolitieke zaken gaan ten onder aan lobbyisten, die ‘’ertegen’’ zijn. Maar de 34 jarige Zweedse van Iraanse afkomst, Mouna Esmaeilzadeh promoveerde bijna 6 jaar geleden als arts en neurowetenschapper aan het Zweedse Karolinska Institut en maakte zich per omgaande als start-up-ondernemer zelfstandig. Haar visie: radicale voorzorg. Radicaal in de zin van vroege herkenning van levensrisico. Een ieder moet vroeg genoeg over zijn risico’s op de hoogte zijn. Niemand zou meer aan vermijdbare aandoeningen hoeven sterven, vindt zij. 7 van de 10 overlijden abrupt na hart/vaatziekten of kanker. Haar doel is een ‘’powerhouse’’ voor preventie van deze volksziekten op te zetten. Haar Scilife Clinic heeft – samen met wetenschappers van naam – een geïntegreerd model ontwikkeld waarbij onderzoeken van bloed, magneetresonantie, genenonderzoek etc. worden georganiseerd en door speciale instituten uitgevoerd worden. Kosten voor de cliënt? 2500 – 6000,00 Euro, met als resultaat een ruim 100 pagina tellend onderzoeksrapport gebaseerd op bevindingen van ruim 20 artsen/wetenschappers. De basis voor speciale vervolgadviezen en evt. behandeling. Het business model is gericht op een fundamentele andere visie van gezondheidszorg. Of de utopie van onsterfelijkheid en de wens naar een leven zonder lijden, meer dus dan de huidige symptoom- of reparatiegeneeskunde doet?

 

Foodlog: Nestlé gaat samen met EpiGen Consortium de effecten van voeding op onze genen onderzoeken. En vooral de effecten op ons nageslacht. Ruim 22 miljoen CHF wordt geïnvesteerd. Assistentie gebeurt door onderzoekers in Engeland, Nieuw Zeeland en Singapore. Onderzocht worden moeders en kinderen uit 3 zeer uiteenlopende bevolkingsgroepen. Het gaat vooral om de invloed van het eetpatroon en de leefstijl van zwangeren op de baby en de genetische veranderingen die invloed hebben op gezondheid van het kind. Ja hoor. Weldoeners, die van Nestlé. En wat willen ze ermee? Want dit vitale en opwindende onderzoek doen ze natuurlijk niet voor niks. Nee, als bedrijf, dat vooroploopt in voeding, gezondheid en welbevinden (?) wil men vooral de levenskwaliteit van mensen verbeteren. Wat een nobel streven. Maar uiteindelijk gaat het puur om het geld, niks ‘’wetenschappelijk onderbouwde gezonde voeding’’. Want baby/kindervoeding is booming business. In 2010 was de wereldwijde markt ruim 36,7 miljard $ waard, voor 2015 wordt hij op 55 miljard $ geschat. Tendens sterk stijgend. Meer weten over deze markt? Kijk dan op: http://www.statista.com/statistics/249476/baby-food-market-sales-volume--in-different-regions/  

 

En nog een bericht op Foodlog: In 2025 is de helft van de kinderen autistisch! Als gevolg van genetisch veranderde gewassen, die bestand zijn tegen een onkruidverdelger. Aldus Stephanie Seneff van het MIT. Haar uitspraken baseert ze op epidemiologische data; data waar je – aldus Foodlog – ook het verband tussen het aantal politiepetten in de wereld en het aantal varkens in China mee aantoont. Ze meldt verder, dat autisme het gevolg is van giftige bijwerkingen van glyfosaat – ja, ja, van die Roundup ready (RUR) – ofwel het olieverhaal in de Horeca. Volgens haar is een consistente toename van autisme te verklaren met een steeds groter gebruik van die RUR producten, die zo in de voedselketen terecht komen. Omdat harde conclusies ontbreken over het oorzakelijke verband tussen glyfosaat en autisme kreeg ze al eerder zware kritiek vanwege de zogenaamde bad science die ze praktiseert. Vermoedens zijn niet voldoende; bewijzen moeten er komen! Het weerhoudt haar niet om te blijven roepen en beweringen te uiten, zoals het ‘’feit’’ dat de Amerikaanse moedermelk tussen 760 – 1600 x meer glyfosaat bevat dan dat de EU in haar drinkwater toestaat. Urinetesten zouden uitwijzen, dat de Amerikanen 10x zoveel glyfosaat in hun lijf hebben als Europeanen. Want Europa blieft geen gm. Helaas, tot op heden ontbreken lange-termijn-studieresultaten over genetisch gemanipuleerde gewassen. En of ze gelijk krijgt? We volgen het. In 2025.

 

Opzienbarend nieuw antibiotica lijkt gevonden. Meldt de Northwestern University in Boston. Het eerste in bijna 30 jaar. Het zou bijna net zo goed, of zelfs beter zijn als al bestaande antibiotica. Lab tests wezen uit, dat het nieuwe goedje – teixobactin genaamd – sommige bacteriën net zo snel kan doden als al beschikbare antibiotica, en lab muizen kan genezen van bacteriële infecties zonder giftige bijwerkingen. Kennelijk lijkt het prototype van deze stof een unieke manier te hebben die resistentie zou voorkomen; een van de grootste struikelblokken in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Dat zou een enorme vooruitgang voor de gezondheidszorg zijn, omdat er groeiende vrees bestaat dat er straks geen antibiotica meer zijn tegen superbugs vanwege juist die resistentie. Want dat zou ons weer terug naar de Middelleeuwen brengen, waarbij ‘’simpele’’ aandoeningen en infecties niet meer te genezen kunnen worden vanwege ontbrekende antibiotica. Maar de euforie wordt getemperd; want Professior Lewis – die dat onderzoek deed en samenwerkt met NovoBiotic Pharmaceuticals in Massachusetts, welke het patent op teixobactin heeft - zegt dat het nog minstens 2 jaar duurt voordat proeven aan mensen kunnen plaatsvinden. En als het dan echt zo beloftevol blijkt te zijn, duurt het mogelijk nog 10 jaar voordat het ruim verkrijgbaar is. Verzin een list, zou ik zeggen, want al nu bestaan er 2 types van tuberculose, die immuun zijn tegen alle beschikbare antibiotica…en de superbugs blijven groeien de komende jaren!

 

Bacteriën in de darm lijken een rol te spelen bij Parkinson. Aldus Uni van Helsinki (Gut Microbiology for Health, gepubliceerd in Movement Disorders). De ziekte is een neuro degeneratieve aandoening die zenuwcellen in de hersenen laat afsterven. De eerste verandering bij deze ziekte wordt waargenomen in de zenuwcellen in de neus, en die van het darmstelsel. Nog niet-gediagnostiseerde Parkinson patiënten verliezen vaak hun reukvermogen en hebben darmproblemen. Dus…hoe zit dat met die bacteriën en Parkinson? Onderzoek valt niet mee, zeker als Parkinson patiënten al een hoeveelheid medicijnen slikken. Dus is men maar statistisch gaan werken (en data lopen corrigeren). En dan blijken deze patiënten een andere darmflora te hebben dan gezonde proefpersonen. Het bericht zegt niet, of dat geldt voor mensen met/zonder medicijnen, want logisch, door medicijnen verandert de darmflora! Tja, conclusie zou zijn, dat er een verband zou zijn tussen een verandering in micro-organismen in onze darmen en een neurodegeneratieve aandoening in onze hersenen. Maar waar ze nog niet achter zijn, of de veranderingen in de darmflora nu de oorzaak of het gevolg zijn van Parkinson. Snap je’t nog? De titel suggereerde anders.  En het uitgebreidde verslag maakte me ook niet wijzer. En dat noemen ze nou wetenschappelijk verantwoorde berichtgeving?