Medisch, gezondheid en milieu

Screening, aspirine en Souvenaid

De grenswaarde voor Bisphenol A (BPA) is door de EFSA verscherpt; van 50 mg naar 4/kg lichaamsgewicht. Een voorlopige waarde, want de resultaten van een lange termijn studie moeten nog volgen. En toch, weer een klein stapje naar iets meer veiligheid; voor verpakking (o.a. flesjes, blik, kassabonnetjes en cd-hoesjes). Per 2011 werd BPA verboden in babydrinkflesjes. Per 1-1-2015 heeft Frankrijk als 1e land BPA in alle levensmiddelverpakkingen verboden. Europa dubt nog of ze ook andere endocrien-actieve-stoffen (EAS) – meer bekend als milieuhormoon – wil reguleren. Vanwege vermoedelijke schade dringen velen aan op verscherping van de norm, maar de chemische industrie spreekt dit tegen en wil geen wereldwijde regulering.

 

China verbiedt de import van levend kip, kippenvlees en eieren uit de VS. Omdat in december het H5N8 vogelgriepvirus werd aangetroffen bij wilde vogels. Aldus het Wall Street Journal. Zeer tegen de wens van de USA Poultry & Egg Export Council; want de gevallen zouden zich veraf van grote commerciële pluimvee productieregio’s bevinden. De USDA bevestigde de vondst o.a. in Oregon, en een andere variant in Californië en Washington. Niets werd gevonden vlakbij commerciële fokkerijen. En de besmetting zou bovendien ‘’geen onmiddellijke bedreiging voor de volksgezondheid’’ opleveren. De pluimvee productiegebieden liggen o.a. in Georgia, Alabama en Alaska. Iowa levert de meeste eieren. Veel te overtrokken, die Chinese reactie, vindt men daar. Maar het is het laatste land van wel 20, die al een importbeperking tegen US-pluimvee/vlees en eieren hadden ingesteld. Overigens is dit virus ook in China zelf, en in Japan en Korea aangetroffen. De oorzaak van de in NL opgetreden vogelgriep meende men dan ook te vinden uit deze landen, wat overigens zeer discutabel is. En laten deze nu de grenzen sluiten.

 

Dood door kanker zal ‘’geëlimineerd’’ zijn voor alle leeftijdsgroepen – m.u.v. de 80-jarigen – per 2050. Als tenminste de preventie en behandeling daarvan blijft doorgaan, melden experts van het University College London UCL en het Kings College. Omdat minder gerookt wordt; sneller diagnoses gesteld worden en kanker beter behandeld wordt middels bestraling, operaties en medicijnen. Kanker is ofwel preventief te voorkomen of effectief te behandelen, aldus de NHS (Britse gezondheidszorg). 1%/jaar minder doden sinds 1990, en deze trend zet zich door. Maar dan moet wel meer geïnvesteerd worden en meer aandacht komen voor innovatieve behandelingen. Genetische mutaties – deels aangeboren, deels door manier van leven en omgevingsfactoren – moeten beter begrepen en onderzocht worden; tests moeten beschikbaar komen en daarop gerichte medicijnen. Dus heeft de NHS een nieuwe, onafhankelijke Kanker Taskforce opgericht.

 

Een aspirientje/dag is goed voor u. Tenminste als u een risico hebt voor hart/vaatziekten. Hoorde men lange tijd. Maar nieuw onderzoek (The Journal of American College of Cardiology) wees uit, dat maagproblemen – veroorzaakt door dat ‘’goede’’ aspirientje – als risico groter zijn dan de beoogde positieve effecten ter voorkoming van hartproblemen. De US Heart Association raadt een dagelijks aspirientje aan voor mensen, die de komende 10 jaar van hun leven een hart/vaatziekterisico hebben van 10% of meer. Onder de 6% risico wordt het pilletje afgeraden, juist vanwege de nare bijwerking van maagbloedingen.

 

Ja hoor, Monsanto opent haar eerste fabriek in Rusland, de tot nu toe 4e speler op de graanmarkt, ondanks de dalende roebel. Enne… Daar zijn ze niet zo vies van genetisch gemanipuleerd spul, in tegenstelling tot Europa, die er niets van moet hebben. Maar als ze gmo-graan produceren, is export naar Europa uit den boze. Geeft niet, moeten alle partijen denken, er zijn genoeg kopers…. Later wil Monsanto ook in de Oekraïne nog een maisfabriek bouwen. Want zij zijn nr. 6 op de graanmarkt. In het geannexeerde deel? Daar liet de Moscow Times zich niet over uit…

 

Weer zo’n kletsverhaal in de Nl media. Mannen tussen 55 – 59 moeten zich elke 2 jaar tegen prostaatkanker laten screenen. Zou wel 300 doden/jaar kunnen schelen (2200 i.p.v. 2500). Met de PSA test. Nou, dat heeft evenveel voorspellende waarde als een muntje opgooien. De nadelen – namelijk veel te veel foutmeldingen, schijnzekerheid bij niet-detectie of overbehandeling en kwalijke bijwerkingen als gevolg daarvan, worden gebagatelliseerd. En dat terwijl net de ERSPC studie (uitgevoerd in België, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje, Zwitserland en Zweden) over 12 jaar een heel andere uitkomst geeft! De bedenker van de PSA test zelf – Dr. Richard Ablin -  is verbaasd over het feit, dat deze test massief wordt ingezet en misbruikt en is een van de grootste criticasters van deze test. Een winstpakker is het voor de publieke gezondheidszorg, meer niet.

Want ook de FDA studie wees uit, dat deze PSA test maar in 3,8% van de gevallen prostaat kanker kan ontdekken. In 96,2% dus NIET. Meldt het England Journal of Medicine. De bijzonder lage ‘’pakkans’’ zou betekenen, dat 47 mannen onnodig behandeld worden en daarna niet meer seksueel functioneren, aan incontinentie lijden of andere bijwerkingen. Om 1 man te ‘’redden’’. Een zeer hoge prijs. En ook werd vastgesteld, dat het sterftepercentage voor prostaatkanker bij degenen, die niet gescreend waren, na 7 jaar 13% lager bleek dan die uit de gescreende groep. NY Times, NEJM, Science Daily en anderen hebben hierover bericht. En allen concluderen ze, dat een landelijke screening met een test, die nauwelijks bruikbaar is, vooralsnog niet aanbevolen moet worden. Beter is het om een betrouwbare methodiek of test te ontwikkelen, alvorens bevolkingsonderzoek standaard aan te bieden. Bezindt, beste man; laat je goed informeren over kwaliteit van leven, risico op overlijden en wel/niet screening.

 

Nee maar, die Nutricia toch. Ontwikkelde Souvenaid, een yoghurtdrankje met vitaminen en mineralen tegen Alzheimer. Prof. Scheltens werkte mee aan het onderzoek, maar Nutricia bracht het in 2013 op de markt, nog voordat het goed en wel uitontwikkeld was. Jammer, vindt hij, Nutricia was te eager, want Big business riep. Te koop is het in NL, België, Duitsland, Frankrijk, UK, Argentinië en Brazilië. Eind dit jaar dan nog in de USA. De Prof vindt het maar niks. Het werkt namelijk niet. Dat dure spul (ruim 4 Euro/potje) Wetenschappelijk is de werking niet aangetoond. Medische dieetvoeding? Weggegooid geld noemt hij het. En Edith wilde het ook weten en gaf de NVWA in mei 2013 opdracht om te onderzoeken, of het goedje conform de regelgeving voor dieetvoeding deugt. Tot nu toe is er nog geen resultaat. Baat het niet dan schaadt het niet, maar het brengt veel geld in het laatje, moet Nutricia hebben gedacht. Want zij claimt wel – onterecht dus – de waarde van de mix, op basis van wetenschappelijke gegevens, veiligheid en wettelijke voorwaarden. Ja hoor.