Medisch, gezondheid en milieu

Chloorkip?

Chloorkip door TTIP? Welnee, de EC bezweert ons, dat die kip er niet komt. Hoeft ook niet, want de EC is van plan, om andere chemische besmettingsmogelijkheden wel toe te staan….En daarmee gaat Europa nu al toegeven aan de druk van USA. Niet met chloor? Dan toch met perazijnzuur (azijnzuur/waterstofperoxyde mengsel). De EFSA vindt dit wel veilig voor kippenvlees en kipkarkassen. Op basis van een rapport van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw. Ontsmetten met water (runderkarkassen) mag nu al. Met melkzuur mag het ook. En in het CETA vrijhandelsverdrag met Canada ging men zelfs akkoord om rundvlees te ontsmetten met ‘’recycled hot water’’….

De hamvraag – aldus te lezen in het Foodlog artikel – is, op welke wijze we ziektekiemen verhinderen; op de Europese manier (schone keten en veilige verwerking) of pas achteraf, door b.v. chloor te gebruiken? De Amerikanen willen niet overstappen; economisch veel te duur. En als hun methode – of een andere miecheltruc, door de EFSA afgevinkt – wint, dan kan Europa niet op tegen de concurrentie. Ziezo, kippensector Europa naar de mallemoer. Hoezo, duizenden banen, economische voordelen en alles in het belang van de burger?

 

Hoge bloeddruk; vaak jarenlang niet opgemerkt, omdat er geen symptomen zijn. En dan ineens de diagnose, en pilletjes slikken? 2 van 3 patiënten negeren de aanbeveling van de arts, om medicijnen te slikken, velen nemen hun middelen onregelmatig en dat is niet verwonderlijk, als je naar de bijwerkingen kijkt. En bovendien is er een alternatief; namelijk leefstijl wijzigen. Liefst minstens 5 x/week bewegen (30 minuten fietsen, zwemmen, wandelen, joggen – of tuinieren, vult Lena aan). Daarmee verlaag je de bloeddruk al met ca. 7 mmHg. Medicijnen verlagen tot 8 – 10 mmHg. Bovendien wees een onderzoek onder ruim 9000 mensen uit, dat als je per dag 2000 stappen gaat, je risico voor hartaanval of hersenbloeding met 10% afneemt. Medicijnen zijn dus niet nodig.

Ook belangrijk; vermijd overgewicht, eet gevarieerd, gezond en vooral niet te vet, te zout en te zoet. Elk kilo overgewicht wat je kwijt raakt, betekent verlaging van 2 mmHg bovendruk. Mediterraan bijvoorbeeld, met veel groente, fruit, vis, olijfolie, noten, granen en peulvruchten, vaker wit- en zelden rood vlees, en genieten van een goed glas wijn hoort erbij. En af en toe ook een vegetarische dag of meer inplannen. 

Niet roken is belangrijk. En vermijden van stress. En is gezonder leven, meer bewegen en verstandiger eten niet genoeg? Dan kun je daarnaast nog ontspanningstechnieken overwegen en acupunctuur ter ondersteuning.

 

Zou een bewuste infectie met haak- en zweepwormen echt toegepast kunnen worden om de balans in het lichaam te herstellen om zo symptomen van aandoeningen te genezen of te reduceren? Steeds meer onderzoek wordt hiernaar gedaan door biologen en artsen. Kennelijk blijken deze worminfecties bij de mens te leiden tot een verhoging van ‘’hulpcellen’’ van het immuunsysteem, de zogenaamde Th2 cellen; en die remmen nou net weer de ontstekingsbevorderende Th1 cellen, die vaak ellende veroorzaken. Maar wat bij muizen werkt, hoeft nog niet bij de mens te werken. In 2005 publiceerde de Tuft University Boston 2 onderzoeken, waarbij ruim 85 patiënten, lijdend aan Morbus Crohn en Colitis ulcerosa, goed op een kunstmatige infectie met eieren van de Trichuris suis reageerden. Deze varkensparasiet hecht zich maar tijdelijk aan de darm van de mens, en verdwijnt na 2 weken weer. Sinds 2010 lopen meerdere grote en gecontroleerde klinische studies met betrekking tot de wormentherapie. Maar op euforie volgde vaak weer desillusie, want o.a. bij hooikoorts bleken weliswaar kortstondige effecten op te treden, maar hun neus bleef evenzeer lopen als die van controlepersonen die alleen een zoutoplossing kregen. Allergieën bleken ook niet echt te genezen. De nog niet formeel gepubliceerde resultaten van studies van wormeneieren op Morbus Crohn in de USA blijken teleurstellend, zodat de Europese studie eind 2013 hierdoor voortijdig werd afgebroken. Er is wel een immuunreactie te constateren, doch zonder verschil in symptomen. Het placebo effect is vooral bij deze aandoening, bijzonder groot, omdat de deelnemers zo hopen op genezing. Normaliter is zo’n effect maar 10 – 25%, maar hier zelfs 40%. Is de heilzame werking van de worm dus te danken aan inbeelding? Tja, daar kan geen medicijn tegenop…Ach, misschien werkt het dan niet voor allergieën en darmaandoeningen, maar wie weet, auto-immuunziektes van het zenuwstelsel? Daar zou volgens een kleine Argentijnse studie uit 2007 wel resultaat behaald zijn het haakworminfecties. Thans zijn haakwormlarves via het internet te bestellen. 3900 $ voor een 5-jaar abonnement. Werkzaam bij allergie en astma…Te koop in Engeland. Bij Jasper Lawrence, die naar eigen zeggen genezen is van astma en allergie nadat hij zich liet infecteren met hakenwormen.

 

Overgangsklachten: vaak wordt er een beetje om gesmiespeld, maar vele vrouwen hebben het er maar moeilijk mee; flushes, slaapstoornissen, spier/gewrichtsklachten, stemmingswissels en ga zo maar door. Maar zijn deze symptomen echt allemaal het gevolg van de verandering van hormonen? Nee, dat is niet zo, meent mevrouw Weidner, directeur van Poliklinik voor Psychotherapie en Psychosomatiek Uni Dresden. Alleen hot flushes en zweetuitbraken zijn direct gevolg voor/na de laatste menstruatie. Onderzoeken zouden dat bewijzen. Maar niet iedereen is het met haar eens. Dus wordt verder onderzocht. Want uit een andere studie blijkt, dat klachten zoals spier/gewrichtsklachten, slaapstoornissen, stemmingswissels, geïrriteerdheid, bangheid, afnemend geheugen/slecht concentratievermogen en minder libido niet specifiek toe te schrijven zijn aan de menopauze. Ze kunnen wel verergeren naarmate men ouder wordt. Hormonen worden vaak ingezet om de klachten te reduceren, maar zij hebben ook – soms ongewenste – bijwerkingen, zoals hoger risico op bepaalde soorten kanker; hartaanval, hersenbloeding en trombose. Zorgvuldige hormoontherapie kan in sommige gevallen verstandig zijn maar is lang niet altijd nodig. Plantaardige producten, leefstijlverandering, reductie van stress zijn maar een paar mogelijkheden. Lena vult aan: zeer goede resultaten worden ook via de Traditionele Chinese Geneeskunde behaald. Met kruiden, leefstijl-wijziging en dieetadvies. Zonder bijwerkingen.

 

Wat, als we de commerciële zorgverzekeraar afschaffen? Dat kost ruim 5 miljard. En dan als schadeloosstelling nog eens 21 miljard. Rekende het CBS door op basis van plannen, die politieke partijen indienden. Is niet haalbaar dus (hoewel, schadeloosstelling bij miljardenwinsten?) Herberekening van prijzen voor geneesmiddelen levert ¼ miljard op. Huh? In loondienst nemen van medisch specialisten blijkt ook een kat-in-de-zak, maar als ze in loondienst onder de wet Normering Topinkomens vallen, kan na 10 jaar een besparing van een ½ miljard/jaar behaald worden. Maar daarvoor kost het vele miljarden omdat de maatschappen uitgekocht moeten worden. Ook niet slim dus. Eigen risico dan maar? Nu is het 375 Euro. Halveer je dat, kost dat 1,8 miljard ofwel 150 Euro per premiebetaler. En als we nou de private zorgverzekeraars vervangen door staatsinstellingen? Nou, het wijzigen van het stelsel alleen al kost 660 miljoen/jaar. En wat het op lange termijn oplevert, is niet te becijferen. Lena snapt de CBS niet. Wat het kost weten ze wel, en wat het vervolgens over jaren doet, niet? ZO kan ik ook rekenen. En dat was nooit mijn sterkste vak…. Enfin, we zullen voorlopig met een onhandig systeem blijven worstelen, waarbij de politiek te pas en te onpas ingrijpt, zorgverzekeraars machtiger worden en de zorg uitgekleed.