Medisch, gezondheid en milieu

Over poep, straling en lengte genen

Recent viel te lezen, dat een poeptransplantatie effectiever blijkt tegen een terugkerende infectie met Clostridium - bij darmproblemen kan deze bacterie hardnekkige diarree veroorzaken - dan antibiotica. En bovendien is deze behandeling goedkoper, het herstel van de darmflora houdt langer aan en patiënten blijken tevreden over de behandeling, waar je geen last van ondervindt. Aldus het proefschrift van mevrouw Van Nood, UvA.

 

En eerste stappen naar kanker-vaccins blijken ook genomen in een uniek experiment waarbij individuele kankerbehandeling voorop staat. Conventionele kanker-behandeling stoelt op chirurgie (wegsnijden dus); chemotherapie en bestraling. Maar de nieuwe aanpak richt zich op versterking van het lichaamseigen immuunsysteem om de kankercellen om zeep te helpen. Eerste resultaten van een prototype vaccin-onderzoek zijn gepubliceerd waarbij T-cellen (dat zijn de immuun beschermers) in staat blijken om tumorcellen te herkennen en te vernietigen. Het vaccin is gemaakt op basis van onderzoek naar eiwitten van de tumorcellen, die bij iedere kankerpatiënt verschillend zijn. Individueel vaccin werden aan 3 patiënten met huidkanker (melanoom) geïnjecteerd. Daarbij bleken de aantallen T-cellen sterk gegroeid, zonder dat er bijwerkingen waren. Het is de eerste keer, dat wetenschappers het complete DNA van een tumor bij een patiënt hebben weten te ontrafelen om zo 7 eiwitten te identificeren in kankercellen die uniek zijn. Die werden vervolgens gebruikt om het vaccin te produceren. Klinische tests worden binnen 1 jaar opgestart, is de verwachting. De hoop is gevestigd op het succes van persoonsgerichte kankervaccins, die ook bij andere soorten kanker effectief zouden kunnen zijn. Aldus Washington University, St. Louis.

 

En wetenschappelijke uitspraken of medische feiten? Blijken bij nader onderzoek vaak zo lek als een mandje, of niet gebaseerd op harde feiten…Niet de eerste keer dat onderzoekers wat dieper graven, maar recent maakte The Independent melding van een tweetal opmerkelijke zaken, de een ging over het wel/niet gezond zijn van over- respectievelijk ondergewicht, en de ander had betrekking op alcohol. Ooit had het British Medical Journal in 1987 gemeld, dat meer dan 21 glazen alcohol voor een man echt de grens was van ‘’safe drinking’’. En vervolgens werd deze richtlijn aangehouden. Maar waar die op was gebaseerd? Blijkt het gewoon een wassen neus; uit de lucht geplukt, zoals die meneer Smith, die dit had bedacht – aan The Times bevestigde; er bleken helemaal geen epidemiologische gegevens te zijn over veilige grens bij alcoholconsumptie, en dat het dus eigenlijk gewoon klinkklare onzin is, als iemand het heeft over een bepaald aantal, dat nog verantwoord (of dus niet) meer zijn….Het getal bleek een ‘’intelligente gok’’, maar had dus verder niks om het lijf. Wetenschap noemen ze dat…

 

De radioactieve besmetting van Fukushima (uit 2011) is aangekomen aan de Noord Amerikaanse kustlijn. Sporen van Cesium 134 en Cesium 137 werden gemeten voor de kust van Ucluelet, een klein dorp op Vancouver Island in Canada’s British Columbia. Radioactiviteit kan gevaarlijk zijn, en dus wordt e.e.a. zorgvuldig gecontroleerd, maar de thans gevonden hoeveelheid is erg laag en zal geen gevaar voor mens of leven in zee opleveren, meldt het Woods Hole Oceanographic Institution. Zou je voor Vancouver Island elke dag van het jaar zwemmen, zou je dosis van straling 1000 keer lager zijn dan de straling, die een foto van je gebit oplevert. Nog niks aan de hand dus.

 

Volgens het New England Journal of Medicine zouden kleine mensen grotere kans op hart/vaatziekten hebben en bevestigen daarmee eerdere vermoedens over de link tussen genen die van invloed zijn op onze lichaamslengte en de ontwikkeling van deze aandoeningen. Armoede en slechte voeding waren eerder in de schijnwerpers, maar dat verband blijkt nu definitief niet te bestaan. Bevat je te weinig genen die lengtenoename veroorzaken, hoe meer kans. Andersom zou het ook gelden. De vraag is of daarmee hart/vaatziekten volledig te wijten zijn aan genen? Lena dacht van niet en gaat het onderzoeken.