Medisch, gezondheid en milieu

Gif is niet goed voor u maar u krijgt het toch

Wederom wordt een tipje van de groezelige sluier die de TTIP onderhandelingen bedekt, opengeslagen….Giftige chemische stoffen en pesticiden blijken – aldus niet-gepubliceerde maar nu aan het licht komende documenten van de EU commissie, helaas gewoon op de markt te blijven. Ze zitten in cosmetica, plastic, pesticides, als weekmaker, dioxine, pcb of bisfenol A. Ondanks dat voor deze producten bewezen risico’s en zelfs schadelijkheid is aangetoond. In 2009 oordeelde het Europarlement, dat deze stoffen gereguleerd of zelfs verboden moesten worden. Tot 2013 was daarvoor tijd ingeruimd. En toen…nam de Generale Directie van Milieu (DG ENV) de leiding en liet zich informeren. Het bericht eiste betrouwbare tests – o.a. om de werking op ons hormonenstelsel vast te stellen – en ten tweede zouden zware criteria opgesteld moeten worden voor toelating of verbod. Een nogal gevoelige zaak dus. Per omgaande gingen de betrokken bedrijven in de lobby- en weerstand, met name de pesticide-producenten Bayer en BASF, maar ook de farmaindustrie, de landbouw en de kunststoffabrikanten. En recent is duidelijk geworden, hoe ze dit deden.

Maar hoe boeiend hierover ook geschreven is, feit is, dat de regulering van pesticides – en vooral diegenen, die de hormoonhuishouding in de war brengen of schaden – niet gereguleerd wordt. Vanwege aanzienlijke economische handelsbelangen. Ach, en de EFSA is ook al zo’n slappe hap organisatie, welke formeel voor voedselveiligheid moet instaan, maar uit ruim 75% bestaat uit mensen, die belangen in de betreffende industrie hebben.  Kan de WHO nog zo hard roepen, dat zogenaamde endocriene disruptoren (verstoorders)  een globale bedreiging vormen.

 

Het doemscenario, dat door de industrie wordt opgeroepen, als regulering zich doorzet: 1/5 van alle planten (beschermings?) middelen met een marktwaarde tot 5 miljard gaat verloren; 10 – 20% oogstverlies bij tarwe, aardappel, rijst en raapzaad is het gevolg; en 50% van de oogst kan zelfs verloren gaan door ziektes, als deze pesticides verboden worden. Ja, dan kan de EU natuurlijk niet anders, dan deze prachtige chemische troep nog toe te staan, nietwaar? En ook via het TTIP is de druk groot, want ook de Amerikanen  (Monsanto) willen een dergelijke regulering niet. 2016 komt een rapport over inschatting van gevolgen voor een wel/niet regulering – waarbij men hoopt op een afsluiting van het TTIP voor einde van dit jaar. Met een ja/nee op hoofdlijn, en zonder recht op aanpassing op onderdelen. En de nieuwe EU commissie heeft – om niet nog meer ‘’gedoe’’ rondom dit TTIP theater en ‘’bedreiging’’ van gerenommeerde bedrijven met grote winsten, korter hand de bevoegdheid en leiding bij de  Directie van Milieu weggehaald en ze afgegeven aan de concurrende DC Sanco. Meer lezen? http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/chemikalien-wie-die-industrie-eu-regulierung-beeinflusst-a-1034563.html Of lees The Guardian. Oh ja, en dan blaat de EC nog even, dat de lopende EU onderzoeken en procedures niet gelinkt zijn aan TTIP. Nee hoor, natuurlijk niet….De Europese consument blijft tevergeefs wachten op eenduidig EU beleid – en verbod – op deze chemicaliën. Paralysis by analysis noemen ze dat tegenwoordig in Brussel. Want eind 2015 wordt daardoor wederom Glyfosaat (Roundup/Monsanto) voor wederom 5 jaar toegelaten, omdat regelgeving (lees besluitvorming) ontbreekt.  Lijkt wel de tabaksindustrie, kopt Foodlog. Niks nieuws, meent Lena. Belangen gaan voor mens, natuur, gezondheid en milieu.

 

Nee maar, de Gezondheidsraad zou niet onafhankelijk zijn, staat in de krant. Oh nee? Natuurlijk niet! Want de overheid bemoeit zich met besluitvorming en dus wegen politieke motieven zwaarder dan gezondheidswinst. Meldt emeritus-hoogleraar De Groot o.a. over de besluitvorming rondom het vaccinatieprogramma. Vergaderd wordt in het Ministerie van Volksgezondheid, altijd zijn ambtenaren aanwezig. Juist. Onafhankelijkheid dus. De leden van de raad ontkennen overigens stellig enige afhankelijkheid. Tuurlijk. Betaalt vast goed.