Medisch, gezondheid en milieu

GGO's, duur nepmedicijn; vrouwen zijn geen mannen

Begin dit jaar kregen EU landen toestemming, om teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen (GGO) op eigen grondgebied wel/niet toe te laten. Zeer tot ongenoegen van de USA. De EU milieucommissie kwam in april met haar voorstel voor het gebruik van GGO’s in de voedselketen; ook daar mogen lidstaten zelf beslissen of levensmiddelen en diervoerders met genetisch gemanipuleerde organismen toegelaten of verboden worden. De commissie was buitengewoon duidelijk wij hebben de touwtjes in handen als het gaat om wel/niet goedkeuren van GGO’s. Lidstaten, die ernstige twijfels aan veiligheid van een ggo hebben, moeten het product mogen weren, maar de argumenten mogen niet overlappen met die van de EFSA (de industrie-belangenbeschermer, niet voor onze veiligheid..) Maar, in datzelfde voorstel staat, dat lidstaten NIET de handel in of invoer van een ggo verbieden, enkel het gebruik ervan op hun grondgebied. En die regel is dus onwerkbaar. Nieuw voorstel nodig. 58 ggo’s zijn thans toegelaten, o.a. voor gebruik in mais en soja. Het parlement vreest, dat een land welk ggo’s verbiedt de exporterende bedrijven uit zijn buurlanden failliet laat gaan. En wat met handel in b.v. varkens, die met ggo-voer zijn gemest? Het voorstel zou in strijd zijn met de interne markt. Dat er een lappendeken van landen ontstaat die wel ggo’s toestaan en andere niet, is volgens critici een bewuste zet in het hele TTIP-onderhandelproces. Want de VS wil een Europese afzetmarkt voor haar industriële producten, en niet een versnipperde lappendeken. En anders volgen er rechtszaken. Je zou overigens die producten ook kunnen labellen; wie moeite heeft met ggo’s, kan alternatieven zoeken, was nog even gemeld. Juist, dat wil de consument, maar dat wil de industrie never nooit niet. Dus als het TTIP er komt, komen de ggo’s ook.

 

Het basispakket in de zorg wordt per 1 januari volgend jaar een beetje uitgebreid. Zo komt er een veelbelovende nieuwe behandeling voor patiënten met een uitgezaaid melanoom bij. Ook wordt een nieuw medicijn (belimubab) tegen de ongeneeslijke auto-immuunziekte SLE toegelaten. Kijk, en dat is nou vreemd; want deze ziekte is nog niet te genezen! Dure symptoombestrijding of gewoon nep via puike marketing?

 

En guttegut, Edith is er eindelijk achter. Vrouwen zijn anders dan mannen. De gezondheidszorg gaat vaak uit van medicijnen, die ontwikkeld zijn en getest op gezonde mannen. Niet op vrouwen. Vanwege hormonen. Dus vaker ‘’mis poes’’; bijwerkingen/niet werkzame medicijnen. Het vraagt om een andere aanpak van geneeskunde. Maar dat zal nog wel jaren duren….

 

En laat de aanbesteding van nieuw bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker tijdelijk even stopgezet te zijn. Vanwege belangenverstrengeling door hoogleraar/klinisch (gepensioneerd) patholoog Meijer.  80 plussers moeten minder medicijnen toegediend krijgen, vooral tegen hoge bloeddruk en cholesterol. Vindt de NL Vereniging van Klinisch Geriaters. Bijwerkingen wegen niet op tegen voordelen. Het werd tijd.

 

En daar wordt Lena nou zo moe van. ‘’Bevolkingen/preventief onderzoek van kanker heeft effect’’, meldt Edith trots. Vergeet ze erbij te vermelden, dat aldus de onderzoeksinstituut een eindconclusie is, dat men over onvoldoende data/bewijzen beschikt, om de effectiviteit van dit soort onderzoeken te bevestigen….Lees maar eens de documentatie over mammografie, prostaatkanker-test en andere onderzoeken op na; veel te vaak blijken te veel onnodige behandelingen die plaatsvinden als gevolg van over-diagnostisering. Vele kankersoorten blijken tevens niet tot de dood te lijden, terwijl de behandelmethodiek de levenskwaliteit ernstig benadeelt. Check, voordat je eraan begint. Na 10 jaar mammografie onderzoek is de kans dat je borstkanker krijgt, aanwezig, vanwege de straling….Meer weten? Vraag dan de dossiers bij mij op. Overigens ook een over het HPV-vaccin....