Medisch, gezondheid en milieu

Oud worden = ziekte? Paracetamol niet goed voor u

Nadat duidelijk werd, dat Acetanilid zware bijwerkingen vertoonde, o.a. methemoglobinemie (zuurstofonderverzorging in het bloed); werd het preparaat steeds verder aangepast, totdat er Paracetamol ontstond. In de 50er jaren maakte het haar grote opkomst, nadat het Phenazetin (Acetanilid)  daarvoor met name in Zwitserland in de naoorlogse tijd voor veelvuldige aandoeningen van de nieren had gezorgd nadat het voor vrouwen mode was geworden, om de pil bij de koffie in de namiddag in te nemen zoals anderen bonbons snoepen. Paracetamol was de nieuwe wondercapsule tegen hoofdpijn en koorts. Maar tot op heden blijken studies toch steeds weer butsjes in het positieve image van dit medicijn aan te brengen, vanwege de giftigheid voor de lever. Vandaag de dag zou het medicijn waarschijnlijk niet meer toegelaten worden, aldus experts in het European Journal of Pain. Links met astma en gereduceerde vruchtbaarheid bij kinderen, waarvan hun moeders in de zwangerschap Paracetamol gebruikten, lijken bewijsbaar. En in de British Journal of Clinical Pharmacology publiceerde men een studie van de Uni van Bordeaux, 7 Europese landen omvattend, waarbij levertransplantaties/acuut leverfalen met Paracetamol overdosering samenhing. Toch maar liever een naaldje prikken?

 

80=plussers moeten niet zomaar standaard medicijnen slikken tegen hoge bloeddruk of cholesterol, vanwege te veel bijwerkingen. Vindt de NL Vereniging van Klinisch Geriaters. Minder voorschrijven is het devies. Want de standaard onderzoeken over voordelen van medicatie worden over het algemeen uitgevoerd bij gezonde mensen onder de 65 jaar, die bovendien andere gezondheidsproblemen hebben.

 

Wederom kwam  de Franse wetenschapper Gilles-Eric-Seralini  met een omstreden artikel over de kankerverwekkende eigenschappen van GMO-veevoer. Uitgever PLOSONE stelde vervolgens publicatie uit. In het nieuwe onderzoek analyseerde hij de samenstelling van het standaard droogvoer, dat wereldwijd gebruikt worden als controledieet voor veiligheidstesten op laboratoriumdieren. De 13 onderzochte diervoeders kwamen uit 9 landen op alle 5 continenten. Onderzocht werd op sporen van 262 pesticides, 4 zware metalen, 17 dioxines en furanen, 18 PCB’s en 22 GMO’s. Wat bleek? Aldus Food Navigator werden in alle 13 diervoeders aanzienlijke concentraties aangetroffen van meerdere van deze onderzochte stoffen, zoals Roundup. 11 van de 13 diervoeders bevatten verder GMO’s in ziekmakende hoeveelheden. Hiermee wordt, aldus Seralini, de validiteit van veiligheidstesten voor commerciële pesticiden en genetisch gemodificeerd voedsel ondergraven. Dus blijken de controles niet correct. Maar…het stuk is dus niet gepubliceerd. Vanwege druk van pesticide- en GMO-fabrikanten (de Monsanto’s, Bayer, BASF etc). Vorig jaar publiceerde Environmental Sciences Europe het daarvoor uit de publicatie getrokken onderzoek over de rattenstudie die verband legde tussen langdurige consumptie van GMO en tumoren.

 

Ambitie van de wetenschap die de gevolgen van ouderdom bestrijden, maar het ouder worden zelf. Want een lichaam welk langzamer veroudert met tragere afbouw van het immuunsysteem, en waarbij de hersenen minder snel degenereren, krijgt ook later kanker, diabetes en Alzheimer, aldus het simpele principe. En hoe moet dat ouder worden tegengaan worden? Juist ja, met medicijnen. Wetenschappers in de USA zijn in gesprek met de FDA< om deze ‘’medicijntherapie’’ goedgekeurd te krijgen. Middels een studie –TAME genaamd, moeten gezonde oudere mensen met behulp van een regelmatige inname van een diabetes-medicijn voor toekomstige ziektes beschermd worden. Als dat lukt – de studie is nog niet begonnen – wil men dat de FDA haar goedkeuring verleent. Ook Novartis is bezig met een klein onderzoek aan gezonde mensen met haar (anti)kankermiddel Everolimus. De Deense diabetes-medicijnfabrikant Novo Nordisk plant eveneens studies met haar medicijnen. Deze projecten hebben hun prijs; zoals bijwerkingen. En hoe zit het met de pathologisering (ziekmaking)  van het ouder worden? Tja. En wie is de hoofd profiteur van dit soort projecten? Juist, De BIG FARMA. Verontwaardiging, afwijzing en tegenstand is te verwachten. Of moeten we toch meer openstaan voor dit idee? Want wie wil er nu niet oud worden zonder ziektes? Het zou toch geweldig zijn, als dat mogelijk was. De vraag is; of we de prijs wel willen betalen. 

 

Nou ja, zeg, wat een nieuw inzicht!?! Vrouwen zijn niet gelijk aan mannen. En dat heeft de gezondheidszorg nu eindelijk ook door. Want ze hebben te weinig kennis van het vrouwelijk lichaam. Eenzelfde behandeling is dus niet handig, nog afgezien van het feit, dat er te vaak verkeerde diagnoses worden gesteld. Staat in het rapport van WOMEN Inc, aangeboden aan Edith. De belangrijkste verschillen? Vrouwen leven gemiddeld 3,6 jaar langer dan mannen, 25% minder overlijden aan kanker; en ruim 50% is minder verslaafd. En toch krijgen vrouwen kennelijk 6 jaar eerder chronische ziekten. Gecorrigeerd met zwangerschap/bevalling, liggen vrouwen 10% meer in het ziekenhuis, gaan vaker naar de huisarts en slikken meer medicijnen. En die medicijnen zijn doorgaans getest op gezonde mannen, omdat het moeilijker is, ze op vrouwen te testen. Vanwege de hormoonhuishouding. Nou, daarmee snap je dus dat deze medicijnen vaak niet werken of meer bijwerkingen bij vrouwen vertonen. En wat een vooruitgang, anno 2015; voor het eerst wordt het gebrek aan kennis over het vrouwelijk lichaam in de Kennisagenda behandeld. Guttegut, moet niet nog vooruitstrevender worden. Zou Edith nog eens wat kunnen leren en moet wellicht de hele zorg (weer) op de schop….