Medisch, gezondheid en milieu

Heropvoeden, Alzheimer-test, Edith en Monsanto

De regering van Puerto Rico plant de invoering van een wet, die het mogelijk maakt, om families van te dikke kinderen te ‘’onderwijzen’’, plus zware boetes op te leggen aan diegenen, die niet afvallen. Of zelfs kinderen aan de ouderlijke macht onttrekken, respectievelijk het leven van de familie te laten controleren door sociaal werker en het US territory department of education.  Omdat onder de nieuwe wet een te dik kind de fout is van de ouder. En dat in een land, waar cultureel een slanke baby vooral goed gevoed moet worden; fat = beautiful! Hier botst cultuur tegen een nationale gezondheidscrisis. Obesitas onder kinderen is namelijk bijna 30% (USA-gemiddelde 17%). Een ‘’gezond kind programma’’ moest er dus komen. Met controles op school, heropvoeding door niet-deskundigen en eventueel boete voor ‘’verwaarlozing’’. Lena dunkt, dat voorlichting over gezond eten, goede schoolmaaltijden en minder junkfood, meer bewegen in samenwerking met voedingsdeskundigen, kinderartsen en leraren, ouders en kinderen eerder motiveert om hun leefwijze te veranderen. Want bijna 2/3 van de bevolking is arm. En de ruim 2000 fast food restaurants op dit eiland met 1,4 miljoen inwoners serveren een veel te goedkope en te vette, zoute, zoete hap. Een grote familie is dan snel en goedkoper gevoed. Obesitas is een gevolg van meerdere factoren; beloon in plaats van straf en maak junkfood/frisdrank fors duurder. Oh ja, en volkstuintjes; goed voor de beweging en je kweekt gezond, lekker voedsel. Win-win toch?

  

Edith toch, zo voortvarend! Heeft ze toch warempel al afspraken gemaakt met huisartsen, ziekenhuizen om de problemen aan te pakken van antibioticaresistente bacteriën. Het probleem is al jaaaaaaaaren bekend, maar nu stuurt ze dan een plan naar de 2e Kamer, om over 5 JAAR de hoeveelheid verkeerd voorgeschreven antibiotica met 50% verminderd te zien. En de te vermijden infecties in de zorg moeten ook fors (lekker concreet, he) omlaag. En er moet nieuw onderzoek komen naar nieuwe antibiotica (de farma lobby juicht). En onderzoek naar de verspreiding van resistente bacteriën via voedsel. Oh ja, er komt in 2016 in NL een conferentie met ministers van zorg en landbouw uit de hele EU om over de beste aanpak te praten. Uniek, zegt het Ministerie. Bla bla bla…

 

Glyfosaat werd bij Duits onderzoek van moedermelk 16 keer gevonden. En in urine van de betrokken vrouwen. Maar de belangen van de industrie wegen zwaarder dan de gezondheid van mens, milieu en natuur. De WHO bestempelde het vergif in maart 2015 als ‘’waarschijnlijk kankerverwekkend’’. Maar het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung had nog begin 2014 verklaard, dat glyfosaat noch kankerverwekkend noch schadelijk voor de voortplant of voor het kind in de baarmoeder was. En op basis van 16 steekproeven kun je natuurlijk geen definitieve conclusies trekken, nietwaar? Feit is, dat dit spul overal te vinden is. Het is het meest verspreide plantengif welk een enzym blokkeert, dat voor de eiwitsynthese van de plant verantwoordelijk is. Het doodt elke plant, die niet genetisch gemanipuleerd is om dit gifgoed te weerstaan. 30-40% van alle landbouwgebieden in Duitsland worden hiermee behandeld. Eind 2015 loopt de vergunning van de EU voor dit spul af. En zou voor verlenging opnieuw getest worden. De Monsanto,  Bayer en hoe ze allemaal heten, zullen voor die tijd nog intensief lobbyen voor verlenging. Mevrouw Royal, milieuminister van Frankrijk, kondigde recent aan, dat per 2016 Roundup daar niet meer verkocht mag worden. De baas van Monsanto accepteert dit niet en gaat zoeken naar mogelijkheden, om het toch over de toonbank te verkopen.  Want 30% van de omzet in Frankrijk behaalt Monsanto met dit spul, welk door 17 miljoen particulieren (!) wordt gebruikt. Dan weet je’t wel.

 

De business met de angst voor Alzheimer. Wie betaalt – want het ziekenfonds vergoedt het niet -  kan bij sommige Duitse dokterspraktijken nu een test laten doen, die het risico van het krijgen van Alzheimer zou aangeven. Met behulp van MRT (magneet resonantie tomografie) wordt de hippocampus in de hersenen gescand, en een softwareprogramma berekent vervolgens de mogelijkheid, om binnen 3-5 jaar Alzheimer te krijgen. De test wordt zogenaamd aangeboden vanwege medisch nut; behandeling zou mogelijk zijn (niet dus). En als je daar niet intrapt, dan wellicht De Alzheimer-preventie truc? De test kost tussen de 200 – 1000,00 Euro. En of je die test dan vooral om de paar jaar wilt herhalen. KASSA! En dat, terwijl niet eens een diagnose plaatsvindt, maar alleen een uitspraak, of je statistisch gezien een hoger risico zou kunnen lopen, deze aandoening te krijgen! Want een krimpende Hippocampus kan – maar hoeft niet – een vroeg teken van Alzheimer zijn. Medisch nut? Ammehoela, vindt de Deutsche Gesellschaft für Neurologie. En vroegere behandeling succesvol? Niet gestaafd door bewijzen noch bestaan hiervoor medicijnen. Ook de Deutsche Alzheimer Gesellschaft moet niks hebben van deze test voor gezonde mensen.  En ondanks dat het juist is, dat de hersenmaterie zich lang voor de manifestatie van dementie en Alzheimer verandert, blijkt een diagnose voor aanvang van deze aandoeningen nog niet mogelijk. En heb je geen symptomen? Hoef je ook geen arts op te zoeken. Weer een manier, om via bangmakerij en niet realistische beloftes van voorkomen of genezen, mensen geld uit de zak te kloppen. Helaas bestaan op dit moment geen medicijnen, die Alzheimer voorkomen of genezen. Vitamines en bepaalde hormonen zouden hooguit het zenuwstelsel een beetje meer kunnen beschermen. Lena vult aan: leef een actief, gezond leven met regelmatig bewegen (fysiek en geestelijk), mijd stress en geniet. Is goedkoper, beter en vooral leuk!