Medisch, gezondheid en milieu

Eet vers fruit/groente en oud is niet dement

Nee maar, ik roep het al jaren. Een gezonde voeding met vooral veel verse (bio-) groente en fruit – en dus ook vitamine c en vele andere goede stoffen, is goed voor je. En de resultaten uit een langlopend Nederlands onderzoek (NLCS, gestart in 1986 met ruim 120.000 personen) bevestigen nu, dat een hoge inname van vitamine C via de voeding een lagere kans geeft op mondholte- en sommige hals kankers. Eerder dit jaar was al bekend, dat groente en fruit een belangrijke rol kunnen spelen in de bescherming tegen mondholtekanker. En ook vitamine E lijkt een positieve werking – gelijk aan vitamine C – op deze kankers te hebben. Uit voeding dan, niet uit supplementen, voor diegene die denkt even snel en makkelijk een doosje pilletjes te halen…Dus: eet meer vers fruit en gezonde groentes! Er bestaan vele lijstjes van ‘’top 10’’ van meeste vitamine C/E bevattende voedingsmiddelen. Wil je dat zelf niet opzoeken? Stuur me een mail, ik vertel het je zo.

 

Er is niet zoiets als prostaatkanker; nee, er zijn wel 5 soorten van deze nare aandoening bij mannen. Constateren Britse wetenschappers in Cancer Research UK. Hiermee valt ook beter in te schatten of een tumor gaat groeien en zich verspreidt. Belangrijk bij de keus voor een (eventuele) behandeling. Elk van deze 5 types prostaatkanker blijkt een ander genetisch patroon te vertonen; het gedrag van de kanker is hierdoor beter te voorspellen dan huidige tests kunnen aantonen. Vervolgonderzoek wordt nu opgestart. Want op dit moment zijn de vormen nog niet te onderscheiden; te veel mannen worden daardoor onnodig behandeld en krijgen last van vervelende bijwerkingen; als men genuanceerd per type prostaatkanker kan behandelen, zal de effectiviteit groter worden. Dit zou huidige behandelprincipes op de schop gooien.

 

De ontwikkeling van zogenaamde gen-aangestuurde technologie belooft een revolutionaire ontwikkeling van medicijnen en in de landbouw, omdat het in theorie bij voorbeeld de verspreiding van ziektes die door muggen worden overgebracht,kan stopzetten (he verdorie, komt er net een antimalariamiddel van GSK op de markt…); of gele koorts; maar het zou ook onkruid, ratten en rietpadden elimineren (Monsanto wacht op goedkeuring van (ook weer tijdelijk?) immune gewassen, dus dit komt niet gelegen).

Maar wetenschappers waarschuwen nu voor de risico’s, als deze nieuwe technologie in de verkeerde handen valt met alle gevaren voor milieu en de mens als deze organismen bewust of onbewust vrijkomen uit laboratoria zonder adequate veiligheidsmaatregelen. Het zou zelfs tot nieuwe bio-wapens door terroristen gebruikt kunnen worden, om snel b.v. virale infecties te verspreiden; snel, goedkoop en effectief. Want zoals deze technologie ervoor zorgt, dat muggen niet meer het malaria gen kunnen huisvesten en verspreiden, kan je natuurlijk ook ervoor zorgen, dat ze drager worden van dodelijke bacteriën of gifstoffen voor de mens…Internationale veiligheidsgaranties zouden opgesteld moeten worden om onderzoekers die met deze nieuwe technologie willen werken, te dwingen, onder strikte regels te werken zodat een geplande of onvoorziene ontsnapping van deze organismen voorkomen wordt. 27 befaamde wetenschappers roepen in het blad Science de wetenschap op, open over risico’s en voordelen van deze nieuwe techniek te communiceren. Want ook al lijken ze ongelofelijk veel mogelijkheden te bieden om wereldproblemen in gezondheid, landbouw en behoud van milieu en natuur op te kunnen lossen; even groot is hun capaciteit om wilde/natuurlijke populaties buiten het laboratorium om aan te tasten. 10 jaar geleden werd de gene-drive-methode ontwikkeld om alleen in laboratoria toegepast te worden (Crispr/Cas9). Maar nu?

 

De angst, om als oudere als kasplant achter de geranium te verpieteren - tenzij je daar zelf voor kiest – is onjuist. Steeds meer ouderen blijken gezonder en langer ouder te worden en genieten van een actief leven. Ouderdom en dementie gaan niet logischerwijs samen; hoewel deze vaak samen optreden zijn ze net zo verschillend als ouderdom en grijs haar. De wereldwijde aandacht voor Alzheimer – zoals dementie vaak valselijk wordt genoemd – komt niet zomaar uit het niets vandaan. In de vroege 1900 beschreef de Duitser Alzheimer symptomen van een mid-vijftiger psychiatrisch patiënt. Na zijn dood onderzocht hij diens brein, en werd hij de 1e wetenschapper, die amyloïde afzettingen constateerde. Hiermee dacht hij een waarschijnlijk mechanisme voor het ontstaan van de symptomen van zijn patiënt gevonden. Toen was hiervoor weinig belangstelling. Belangrijker vond men de relatie tussen bloedvaten en hersenletsel. Lange tijd verdween dementie naar de achtergrond als een erkende aandoening,  van mensen die met ouder worden in de war bleken te zijn; men noemde ze  ‘’seniel’’. “Normaal’’ gevolg van het proces van ouder worden dus.

De ontkenning van dementie is een teken van discriminatie van ouderen. In 1975 startte een nieuw tijdperk om deze fatalistische zienswijze te doorbreken met de komst van Robert Butler, de directeur van het US-National Institute on Ageing. Alzheimer werd uiteindelijk erkend door artsen en wetenschappers. Het positieve aan de oorlog tegen Alzheimer is, dat het thema dementie terug op de kaart is. En snel doemden horrorscenario’s in verschillende landen op over enorme aantallen toekomstige patiënten. Dit is maar gedeeltelijk juist, want de naoorlogse generatie zal rond die tijd zeer oud zijn geworden. Want dementie is een aandoening, die in het algemeen oudere mensen betreft. Maar de prognoses zijn gebaseerd op de aanname, dat het statistische risico om dementie te krijgen, gelijk zal blijven. En dat is onjuist; NL onderzoekers hebben aangetoond, dat het risico om dementie op hoge leeftijd te krijgen, veel lager is na 2000, dan ervoor. Scans hebben laten zien, dat na 2000 veel minder schade is aangericht door bloedvaten-aandoeningen in de hersenen. Hart- en vaatziekten blijken op hun retour en aantallen dementie-zieken gaan omlaag.

Ook in Denemarken en Zweden wees onafhankelijk onderzoek uit dat de algemene verbetering van lijf en geest doorzet en dat fysieke en mentale functies van de huidige 90er’s beter zijn dan die van mensen, die 10 jaar eerder geboren waren. Omdat ouderen – zo hun visie – beter onderwijs genoten, hun brein beter ‘’gevoed’’ (en gebruikt) werd. In Engeland gaven onderzoekers tot 30% lagere risico’s aan om dementie te krijgen dan over de afgelopen 20 jaar. Het einde van de epidemie – sorry farmaindustrie – is in zicht. Vroege screening is onzin en wellicht zelfs onethisch. En al zou je wel een vroeg stadium van dementie gediagnostiseerd krijgen; de huidige Geneeskunde heeft hiervoor geen geneesmiddel of wonderpilletjes! Maar…Levenslang leren, zorgen voor een gezonde, niet te hoge bloeddruk, voldoende beweging, voorkomen van overgewicht zijn wel degelijk maatregelen, die dementie zouden kunnen voorkomen. De enorme variatie van leefstijl en de manier, waarop mensen ouder worden, zou ons moeten inspireren om persoonlijk verantwoordelijkheid te nemen om gezond ouder te worden. Het is nooit te laat om ermee te beginnen. Aldus R. Westendorp, prof. Van Medicine and Old Age/Copenhagen Uni in zijn boek Growing Old Without Feeling Older, welk nu uitkomt.