Medisch, gezondheid en milieu

Morfine uit gist; gekweekt hersenweefsel en trauma via d...

Vroeger konden opiaten alleen uit de klaproos gewonnen worden – een langdurig proces voor de verkrijging van een middel tegen pijn of om te slapen. In laboratoria worden nu gisten vermeerderd, die deze taak kunnen overnemen. De gist werd met 3 erfelijkheidsformaties van 3 soorten klaproos uitgerust en met wat genen van een plant, een bacterie en een rat. Zo toegerust, kan de gist nu uit suiker pijnstillers produceren. Aldus wetenschappers van de Uni Stanford in het blad Science. Commerciële productie is echter nog er weg. Want tot nu toe produceren 16.600 liter gistcultuur in 3-5 dagen maar 1 dosis van een zwak werkend opiaat. Californische wetenschappers wederom hebben in mei al laten zien, hoe het lukt, om met behulp van gist Reticuline – een voorstadium van morfine – te produceren.

 

De EU-commissie wil het sinds de BSE-crisis bestaande verbod om dierenmeel in de landbouw door het voer te mengen, stapsgewijs opheffen. Nadat al in 2013 vismeel werd vrijgegeven, zou in 2016 ook gevogelte proteïne – zo noemen ze dat – aan varkensvoer en varken proteïne aan kippenvoer toegevoegd kunnen worden. Experts hadden 24 juni jl. geen wezenlijke bezwaren. Een aantal landen, zoals Duitsland, blijken eveneens geen problemen te zien. Nou, ik wel. Je gaat toch geen dieren aan dieren voeren? Hoe krom kan het worden? Maar het zal wel goedkoop zijn.

 

Australische wetenschapper hebben mogelijk een werkzaam middel tegen kankertumoren ontdekt in een bes van de Bushwood Tree (Australische Regenwoud). In kortste tijd verschrompelen de tumoren. De werkende stof noemt men EBC-46. Deze werkstof werd direct bij dierproeven in de tumor geïnjecteerd, 300 dieren raakten zo hun tumor kwijt. Het zal nog tijd vergen om aan te tonen, dat het ook bij de mens zo gaat werken.

 

Recent een presentatie van een biochemicus/farmacoloog van Ohio State University: het meest complete menselijke brein, dat gelijkwaardig zou zijn aan het brein van een 5 weken oude foetus. 3-dimensioneel zenuwstelsel, een zogenaamd organoid, dat Dr.Anand kweekte uit moleculair-biologisch verjongde huidcellen van een volwassen mens = huidcellen werden zo stamcellen en tot slot hersenweefsel. De foetus-hersenkloon van een volwassene dus. Huh? Maar dat dit een kruispunt is in de stamcel-wetenschap of bijdraagt aan ontwikkeling van nieuwe therapieën tegen Alzheimer of autisme – zoals de Uni suggereert - dat gaat wel ietwat te snel/is te hoog gegrepen, menen critici. Het hersen-organoid produceert – zoals alle andere stamcel-minihersens – tot nu toe geen bloedvaten. Een kringloop, die de hersencellen van noodzakelijke zuurstof voorziet, ontbreekt. Afgezien daarvan blijkt Anand noch duidelijke bewijzen te hebben geleverd, die aantonen, dat de zenuwnetten tijdelijk fysiek correct werken; noch is het nut van model-weefsel voor medicijntests of giftigheidsonderzoeken zeer twijfelachtig. Misschien groeien de weefsels, maar mogelijk niet zoals hij het denkt. Ander onderzoek, o.a. in Europa, liet zien, dat deze organoiden hooguit een jaar kunnen overleven. En zo het wel overleeft; foute programmering, genetische schade of andere ‘’fouten’’ zouden gedurende het groeien van het weefsel mogelijk al beperken. We weten het nog niet. Maar dat weerhoudt wetenschappers niet, om lustig er op los te friemelen. A la Frankenstein…Tissue Engineering heet dat nu.

 

Het kan. Trauma’s zijn overdraagbaar over generaties. Bewezen aan de hand van onderzoek, waarbij genetisch onderzoek aan Holocaust slachtoffers en hun nazaten wel degelijk trauma genetisch overbrengen (New York Mount Sinai Hospital). En niet alleen Nazislachtoffers, maar ook mensen, die martelingen zagen of zelf ondergingen of die zich moesten verstoppen gedurende WOII lieten deze genetische overdracht zien. Overdracht dus, niet alleen op kinderen, maar zelfs kleinkinderen. Het idee was/is controversieel, omdat men er vanuit gaat, dat genen in DNA de enige manier zijn om biologische informatie tussen generaties over te brengen. Maar onze genen zijn ook aangepast door o.a. de omgeving, chemische interacties in het DNA, En we weten inmiddels dat invloeden zoals roken, stress of dieet (of honger) wel degelijk de genen kunnen beïnvloeden. Dit blijkt o.a. uit den Nederlandse studies van kinderen, die geboren werden in de Hongerwinter. Hoe e.e.a. precies plaatsvindt, is niet geheel duidelijk; maar dat de gezondheid van kinderen/kleinkinderen door trauma’s van ouders/grootouders overgedragen kunnen worden, lijkt inmiddels vastgesteld. En dat betekent, dat ook kinderen van Palestijnen – die al 20 of meer jaar in kampen zitten – of vluchtelingen/migranten/oorlogskinderen anno 2015 hiermee te maken gaan krijgen. Want mogelijk zullen bepaalde angsten dus over generaties vererfd kunnen worden. Een enorme uitdaging voor de (mentale) gezondheidszorg.