Medisch, gezondheid en milieu

Poep, gezond baby suikerkoekje en BPA

India: een van de BRIC landen, kampt met een probleem: bijna 600 miljoen mensen ontlasten zich in de open lucht. De helft van Indiase kinderen onder de 5 jaar heeft last van groeiachterstand, en 200.000 kinderen sterven jaarlijks aan diarree en ziektes. Dat toiletteren in de open lucht is voor veel Indiërs gewoon. En zelfs als er sanitaire voorzieningen zijn, geven ze hier de voorkeur aan. Maar dat geeft wel gezondheidsproblemen, het zorgt voor economisch verlies (thuisblijven door ziekte) en vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar in het openbaar. Dus wenst premier Modi dit te veranderen. Het poepen buiten moet afgelopen zijn. In 2019 moet elk huishouden over een toilet beschikken. En om mensen daadwerkelijk over te halen, om een dergelijk toilet ook te gaan gebruiken, is een proef in een van de 6 grootste steden voorzien: ‘’jong geleerd, oud gedaan’’. Ofwel, ieder kind dat van het toilet gebruik maakt, krijgt een roepie. Of een chocolaatje. Of ze ook de handen wassen?

 

Dat we veelvuldig aan Bisphenol A worden blootgesteld – o.a. door kassabonnetjes, verpakkingen, tomatenpuree uit blik met een binnen coating en plastic flessen) weten we al lang. En dat dit stofje slecht is voor onze hormonen, onze voortplanting en onze gezondheid, weten we ook. Maar nu is ook gebleken dat dit prut in hoge concentraties wordt aangetroffen in water/lucht vlakbij industrie; en dit betekent, dat veel meer mensen met nog meer BPA worden vergiftigd. Meldt de University of Missouri. Tot nu toe beweerde de FDA steeds, dat we het alleen via voeding/dranken binnenkrijgen en dat het dus een ‘’verwaarloosbaar’’ risico zou geven; het is in hun ogen nog steeds safe. Niet dus. En het zou wel eens zo kunnen zijn, dat blootstelling aan verontreinigde lucht/water grotere negatieve effecten oplevert dan via opname door de mond. Canada presenteerde afgelopen mei een onderzoek over het effect van BPA op de lever; die blijkt dat spul namelijk om te zetten in BPA gluconide, welk verantwoordelijk wordt gehouden voor obesitas zowel in mens- als dierproeven. Thans is het effect van inname van BPA via lucht/water op ons nog niet helemaal duidelijk, maar het vraagt wel om aandacht omdat de hoeveelheden, aangetroffen rondom plastic-productiebedrijven, vele malen hoger blijken dan thans ‘’veilig’’ gezien voor de mens. En ook moet nader onderzoek plaatsvinden over de uitstoot van BPA door bedrijven en de afstand, die het prut kan afleggen, eenmaal in de lucht of in water. Het zou grote gevolgen kunnen hebben voor richtlijnen over ‘’gezonde lucht’’ die ingeademd wordt, of het zwemmen/vissen/hun kleding wassen of in aanraking komen met water, dat door BPA is besmet. Het risico voor het oppervlakte water zou wel eens enorm kunnen zijn (ruim 50% van ons drinkwater komt uit oppervlakte water).

 

Heinz stopt met marketing/reclame voor sterk suikerhoudende baby-koekjes als ‘’gezonde snack’’, nadat klachten zijn geuit door activisten. Op de Heinz for Baby website werd het koekje – in de variant bio en chocola – omschreven als ideale gezonde snack voor baby’s van 7 maanden en ouder. Maar de tegenstanders argumenteerden met succes, dat een ‘’gezonde reclame campagne’’ toch nauwelijks deugt bij een product met 28 gram suiker per 100 gr. Koekje. Dit bevordert een ongezonde voedings- en leefstijl bij kinderen. Inmiddels is het spul ‘’finger food’’ en ‘’little nibbles’’ om de baby’s/kinderen aan de gang te houden….Ik zou zeggen, geef ze een stuk vers, gezond fruit of een stukje wortel!

 

Een 23 jarige Britse vrouw, die al 4 jaar in een rolstoel zit na een ongeluk, mag niet meedoen aan de Braziliaanse Paralympics, waar ze als een grote kanshebster werd ingeschat. Omdat haar handicap psychologisch in plaats van fysiek zou zijn. Ze zou – aldus medici – lijden aan een conversie-storing, waarbij mensen symptomen hebben zoals verlammingen, zonder dat daarvoor een fysieke oorzaak aan te wijzen is. Ze is kapot van het oordeel van de British Canoeing die haar dus hebben gedisqualificeerd. Dr. Nicholson van het Institute of Psychiatry, London vindt echter, dat een ieder, die deze aandoening kent, gemengde gevoelens zou hebben om op grond daarvan toegang te weigeren tot de competitie.