Medisch, gezondheid en milieu

Bloeddrukpil voor allen; Alzheimer overdraagbaar?

Welja, de nieuwe ‘’Sprint’’ studie van het NIH/USA meldt 1/3 minder hersen/hartinfarcten, en ¼ minder doden. Als je tenminste de bloeddruk-bovengrens naar 120 (i.p.v. nu 140) zet, en dus heel veel meer mensen aan de bloeddrukverlagers zet. Levensreddend, belangrijke kennis voor artsen om de beste behandeling aan te bieden, zo werd het uitgeroepen. Echt? 2009 is gestart met het onderzoek. Maar…voorlopig worden de onderzoeksdata niet gepubliceerd. Pardon? Op dit moment  kan dus niemand deze ‘’fantastische’’ uitspraken controleren, of zich verdiepen in zaken zoals bijwerkingen bij meer medicatie.  Er zit dus een luchtje aan…Zou het toch werkelijk zo positief zijn, publiceer je toch alle gegevens? Of is het toch weer om de farma te spekken, want als gevolg van deze studie zouden heel veel meer mensen boven de 50 aan de tablet moeten….? En hoe zit het met de studie zelf? Is die wel kwalitatief goed genoeg  (bij 9300 mensen) uitgevoerd? In de huidige EU richtlijn vindt men medicatie bij een bloeddruk tot 140 niet nodig; wel een verandering in leefstijl (niet roken, gewicht verminderen, voldoende bewegen en gezond eten).

 

Een team van wetenschappers van het France Centre for Scientific Research heeft een prehistorisch monstervirus (Mollivirus sibericum) in de permafrost-aarde van Noord-Oost Siberie gevonden. En ze plannen nu, om het een ‘’wake up call’’ te geven. Ze willen o.a. nagaan, of het virus ongevaarlijk is voor mens of dier (en anders, oeps, foutje, bedankt?). Ze hopen meer te weten te komen over oude slapende virussen die mogelijk opnieuw verspreid zouden kunnen worden als de permafrost smelt  als gevolg van klimaatverandering. Dit virus is geclassificeerd als reuzevirus, omdat hij zelfs onder een simpele microscoop met het oog zichtbaar is. Eerder had het team al een 30.000 jaar oud virus (Pithovirus sibericum) ontdekt. E.e.a. is gepubliceerd in het PNAS (een wetenschappelijk blad). Nog een reden, om echt eens klimaatverandering als een potentieel risico/gevaar voor mens, natuur en milieu serieus te nemen.

 

Nieuwe medicijnen zijn niet altijd beter dan de oudere. Meldt een onderzoek van TK in Duitsland; op basis van onderzoek van medicijnen, die voor een 3e keer toegelaten zijn (voor een andere toepassing dan). Bij 20 geteste medicijnen bleek maar 1 een duidelijke toegevoegde waarde te bieden, en ondanks de lage kwalificatie blijken de meeste andere medicijnen al commercieel in het medisch circuit te zijn ingeslopen.  9 van de 20 zijn medicijnen tegen kanker. Die worden vaak ook als orphan drug toegelaten; dat wil zeggen een optie voor zeldzame ziektes. Dit kan, als het middel alleen bij die mensen wordt toegepast, waar genetische markers in de tumor gevonden zijn. Nou, dat is makkelijk geld verdienen, je kunt immers al de toegevoegde waarde aantonen als fabrikant. De gebruikelijke eis voor uitgebreide studies hoef je dan niet uit e voeren. Op naar meer winst! Want de farma bedrijven ontwikkelen met name die innovaties, die het meest opleveren. En dat zijn vooral de kankermedicijnen; duur en vaak nauwelijks echt levensverlengend. En als het moet, produceren ze ook pilletjes, en zoeken dan naar een ‘’ziekte’’. Zoals dat nieuwe viagra voor vrouwen….

 

10 jaar geleden zou een uitspraak, dat Alzheimer (dementie) overdraagbaar zou kunnen zijn, nog naar het rijk der fabelen zijn gezonden. Nu wordt deze optie echter serieus onderzocht, nadat nieuwe ontdekkingen in Engeland zorgden voor opzien. Het ging over pathologische gegevens van 8 Creutzfeld-Jakob-overledenen. Ze hadden zich decennia daarvoor bij het werken met groeihormonen met prionen van C-F geïnfecteerd. Bij 6 van de acht werden tevens ook de voor Alzheimer typische Amyloid-beta-plaques gevonden (Nature 10.1038/naturel14389). Op het moment van overlijden nog te jong voor Alzheimer, zonder genetische veranderingen maakte dat hier nader onderzoek plaatsvond door het University College London. Waar tot 1985 een extract uit bepaalde delen van hersenen van muizen de groeihormonen leverde, gebeurt dit nu synthetisch. Maar ook het instituut voor klinisch hersenonderzoek te Tübingen/Dld heeft jaren geleden al melding gemaakt, dat sommige muizen massaal deze plaques hebben geproduceerd, als een kleine hoeveelheid van dat extract ingespoten werd. Dus zijn deze plaques overdraagbaar. Mogelijk ook bij de mens?

Niemand weet, of de charges waar deze 8 mensen mee werkten, ooit deze besmetting hadden. Oude charges moeten nu opnieuw dienen om bij muizen te ontdekken, of die ook verontreinigd zijn/waren. Wereldwijd werden ruim 30.000 mensen met dit soort groeihormonen behandeld. Tot 2012 stierven 226 hiervan aan Creutzfeld-Jakob (ruim 50% daarvan in Frankrijk). Maar..de 8 mensen stierven aan C-F, niet aan Alzheimer. En of ze ooit Alzheimer zouden krijgen, is onbekend. Bij onderzoek vond men alleen de plaques, niet de neurofibrillaire bundels, die eveneens typisch zijn voor Alzheimer. Tot nu toe zou nog geen bewijs bestaan, dat Alzheimer onder normale omstandigheden tussen mensen overdraagbaar zou zijn, meldt Jucker, van het Duitse instituut. Maar, zo gaat hij verder, het zou wel voorstelbaar kunnen zijn, dat onder bijzondere omstandigheden overdracht mogelijk kan zijn. O.a. via operatie-instrumenten bij ingrepen in hersenen en bij bloedproducten. Of dit werkelijk risico’s oplevert, daar heeft men nog geen idee van. Onduidelijk is ook, of degenen, die destijds het groeihormoon uit lijken kregen, vroeger Alzheimer zouden ontwikkelen. Het zal dus nogal wat tijd vergen, om echte antwoorden te krijgen.