Medisch, gezondheid en milieu

Tuinieren gezond; mammografie, oogdruppels en EU/bio

Na het optreden van blindheid bij een 12 tal patiënten in Spanje en Frankrijk onderzoeken instanties thans of er een mogelijke oorzaak en samenhang kan bestaan met oogdruppels van een Duitse leverancier  (Alamedics GmbH). In Noord Spanje  bleken 13 personen aan 1 oog blind geraakt na toepassing van het middel ‘’Ala Octa’’; in Frankrijk zouden 2 personen betroffen zijn. De druppels worden bij bepaalde oogoperaties toegepast. Inmiddels heeft een recall plaatsgevonden en is het product uit de markt gehaald. Analyses stelden inmiddels vast, dat er geen verontreiniging of andere ongeregeldheden bij de druppels te ontdekken waren. Mogelijk is de blindheid het gevolg van verkeerde toepassing van de druppels, aldus Alamedics. In zeker 1 geval in Spanje zou het product nog 1 week na de operatie in het oog zijn gebleven, en niet direct na de operatie zijn uitgespoeld. Als het product in het oog blijft, kan dit tot ontstekingsreacties leiden; en specialisten zijn hiervan op de hoogte. Bovendien wordt dit expliciet vernoemd in de bijsluiter. De Spaanse medicijn-autoriteit AEMPS werkt nauw samen met de Duitse autoriteiten en de producen om meer te weten over dit product, toepassing en risico’s. En vooral om te voorkomen, dat nog meer blindheid als gevolg van mogelijk onjuist gebruik van oogdruppels optreedt.

 

Oh ja, in het Journal of Public Health/Engeland staat het zwart op wit: elke week een half uur tuinieren is goed voor uw gezondheid; voor zowel lichaam en geest. Het vermindert stress en vermoeidheid, geeft zelfvertrouwen – behalve als keer op keer de oogst mislukt – kracht en algemeen gevoel van goede gezondheid. Moeten wij toch barsten van gezondheid; we werken soms daaaagen! Enfin, ik dwaal af, tuinierders hebben ook meer energie en zijn minder boos, depressief of angstig. Volkstuintjes zouden wel eens belangrijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen. Vooral in steden. Nou, da’s nog eens gezonde preventie, zou ik zeggen! Overigens…ook zonder volkstuintje valt groente en fruit te kweken; op een balkon, in bakken! Is nog leuk ook.

 

Onderzoekers van het VUmc zouden een techniek hebben ontwikkeld, om kanker in een vroeg stadium op te sporen in slechts 1 druppel bloed. Aldus Het Parool. Te publiceren in Cancer Cell. Niet alleen wordt kanker gevonden, men kan ook zien welk type kanker het betreft en waar de tumor zit. Revolutionair, zegt Hoogleraar Tom Würdinger, onderzoeker bij Cancer Center Amsterdam.  Kans op overleven neemt daarop iets  (?) toe, kosten van zorg nemen gigantisch af. En wanneer komt dit beschikbaar? Daarover valt niks te lezen. He, verdikkie.

 

Een nieuw rapport werd gepubliceerd over de waarde van mammografie in de USA; er zou geen sprake zijn van reductie van kanker die al uitgezaaid is ver voordat het gevonden is. New England Journal of Medicine publiceerde het rapport; geschreven door 3 kankerspecialisten en statistische gegevens die teruggaan tot zelfs de 70er jaren. Een week nadat de Amerikaanse Cancer Society haar advies betreffende mammografie aanscherpte: de meeste vrouwen zouden een jaarlijkse screening pas vanaf 45 moeten krijgen, en om het jaar voor vrouwen boven de 55 jaar. De regerings task force adviseert zelfs nog minder: om het jaar voor vrouwen vanaf 50. Het debat over wel/niet nut, te veel foute diagnose, te late opsporing van kankers en te veel (onnodige) bijwerkingen blijven verwarrend voor het publiek. Nadat vele jaren alleen gesproken werd over ‘’alleen maar voordelen’’ is men de laatste jaren pijnlijk met de neus op de feiten gedrukt. Screening verspreidt de hoop, dat de kanker in een vroeg stadium gelokaliseerd kan worden, zodat behandeling sneller plaatsvindt. Maar die veronderstelling klopt niet; want de kanker begint niet altijd op 1 locatie, groeit vervolgens en zaait zich uit. Het % van borstkanker in een voortgezet stadium blijkt sinds 1975 praktisch stabiel, terwijl mammografie-screening vanaf de 80er jaren sterk is gegroeid. De gemiddelde leeftijd van vrouwen die de diagnose borstkanker kreeg, bleef ook relatief hetzelfde, rond de 63 jaar; nog een aanwijzing dat beginnende kanker niet is ontdekt. De gegevens lijken erop te wijzen, dat sommige borstkankers ‘’systemisch’’ ofwel al verspreid aanwezig zijn vanaf het begin, en dat het opsporen daarvan via mammografie weinig resultaat heeft gehad. Mammografie – aldus wetenschappers – blijkt niet in staat, om de ‘’slechte’’ kankers die zich gaan uitzaaien, sneller te ontdekken. Niet dat het helemaal niets waard blijkt, die mammografie, maar de hoge verwachtingen – ook ten opzichte van de nadelen zoals onnodige behandelingen en bijwerkingen – zijn niet uitgekomen.

Anders is het met prostaat kanker; het aantal voortgeschreden kanker is met 50% gedaald met behulp van de PSA bloedtest. En ook de leeftijd bij diagnose zakte met 2 jaar van 72 naar 70 jaar. Maar dat betekent nog niet, dat de PSA test goed is. Als je kijkt naar de sterftecijfers is er geen echte teruggang te constateren. De US-regering adviseert thans, om deze test niet meer toe te passen. Conclusie? Minder mensen zijn ‘’geholpen’’ met een mammografie of PSA-test, terwijl meer mensen door vals alarm onnodige tests en behandelingen moesten ondergaan. Met alle gevolgen van dien.

 

En dan heb de EU weer; nu willen ze biologische landbouw ‘’reguleren’’. Recente voorstellen om de EU-regels ten aanzien van bio-productie en etikettering laten de moeilijkheid zien, om de verschillende belangen te bedienen van consumenten, producenten en politici. De spanning tussen enerzijds de voordelen van bio-landbouw (goed voor milieu, schoon water en gezonde aarde) zijn afhankelijk van de wil van de consument, om hiervoor meer te betalen. De rol van landbouw en zorg voor natuur/milieu zou eigenlijk behoren aan landbouwers, onderzoekers en politieke beslissers in plaats van gevoerd te worden als publiek debat. Dat zou kunnen leiden tot internationale standaarden met betrekking tot bio-principes die als gids zouden kunnen dienen voor de landbouwers. Anderzijds is het creëren en versterken van een markt voor bio producten juist een manier om meer consumenten te winnen. Uiteraard met certificering en geëigende productiemethodieken. De EU wil nu het potentieel van bio-landbouw inclusief positieve effecten voor het milieu en bevordering van bio-boeren in haar Common Agriculture Policy opnemen. Daarbij speelt ook de bescherming van consumenten een rol. Maar…waar bio-standaarden gaan gelden, kun je een sterke lobby verwachten als die herzien of aangepast worden. De vraag is, of het markt-gedreven of principe gedreven regels gaan worden. In Duitsland is men nu al bezorgd over de negatieve effecten voor de bio-industrie. E.e.a. krijgt later dit jaar zijn beslag. Na achterkamertjes/lobbywerk….