Medisch, gezondheid en milieu

Bloeddruk, glyfosaat en 16 maanden te duur

Waar tot nu toe 140 als ‘’acceptabele’’ bovengrens voor bloeddruk gold, blijkt een nieuwe studie uit de USA te pleiten voor verlaging naar 120 voor diegenen, die een verhoogd risico voor hart/bloedvaten-aandoeningen hebben. De resultaten van de zogenaamde SPRINT studie werden gepresenteerd in het New England Journal of Medicine. Al in september deelde de gezondheidsinstantie mee, dat de studie vroegtijdig was gestopt, omdat er in de intensief behandelde groep ruim 1/3 minder hartaanvallen en hersenbloedingen optraden en ¼ minder doden. Toen ontbraken de gedetailleerde gegevens. Maar die zijn er nu.  Ja…herseninfarct/bloedingen/aanvallen, hart/bloedvatenaandoeningen en dood trad in de groep, die haar bloeddruk naar 120 omlaag gebracht had, minder frequent voor. Maar…het kwam vaker tot nierfalen, collaps, een soms fatale te langzame hartslag en een gevaarlijke onbalans in de elektrolytenhuishouding. Lang verhaal in een notendop: het aantal van zware hart/bloedvatenaandoeningen en doden wordt met dit advies verlaagd. Maar de prijs is een hoger risico voor ernstige bijwerkingen. De studie richtte zich overigens op mensen met een al verhoogd risico op deze aandoeningen. Dus niet iedereen met een bloeddruk boven de 120 moet nu naar de cardioloog rennen, is de waarschuwing, aldus commentatoren. Niet meer mensen, maar enkele mensen moeten intensiever behandeld worden, zou het advies moeten zijn.

 

Het is weer eens zover; discussie over de keus om gemiddeld 16 maanden langer te leven, afhankelijk gemaakt van de kosten voor een middel tegen een agressieve borstkanker (HER2-variant). Pertuzumab is aldus het Zorginstituut Nederland, daarvoor te duur. En dus zal Edith het wel uit de vergoedingslijst schrappen. Het betreft ca. 250 vrouwen/jaar, die het middel nodig hebben. 50.000,00/per persoon/per jaar met behandelingskosten van ruim 150.000; dat zou maar de helft mogen zijn, aldus het adviescollege. Want de kosteneffectiviteit mag max. 80.000/jaar kosten. 16 maanden leven versus ‘’te duur’’ als keus?

 

Ziekenhuizen, die gespecialiseerd zijn in obesitasbehandeling, verkopen zelf in hun restaurants/kiosken te veel vet en ongezond eten. Aldus een onderzoek van het AD. 11 van de 16 gespecialiseerde ziekenhuizen, die samen jaarlijks 5000 ingrepen uitvoeren, bleken ‘’fout’’. Bovendien zijn gezonde broodjes vaak ook nog duurder dan de vette hap. Een woordvoerder van het A.Schweizer ZH laat weten ‘’we promoten een gezonde leefstijl, maar leggen dit niemand op’’. Beetje krom, hoor. Hoe zit het nou met gezonde leefstijl, Edith? Je zou toch mogen verwachten, dat gezondheidsinstellingen en ziekenhuizen in elk geval het goede voorbeeld geven. En ook doorvoeren op scholen en in kantines. Ziezo, dat zet zoden aan de dijk. Niet leuk voor junkfood/frisdranken, wel goed voor boer/tuinder en onze gezondheid.

 

Glyfosaat; het mogelijk meest omstreden pesticide op de wereld. Juli 2015 oordeelde het internationale agentschap voor kankeronderzoek IARC dat de onkruidverdelger waarschijnlijk kankerverwekkend is. De hoop werd gevestigd op de EFSA, de EU-instantie voor levensmiddelenveiligheid. En wat zeggen zij? Het is ONWAARSCHIJNLIJK dat glyfosaat een kankerverwekkend gevaar voor de mens voorstelt. In juni 2016 verloopt de toelating van het spul in de EU, en het besluit van de EFSA is dus van belang voor de vraag, of het verlengd wordt. Ach, en de EFSA stelt ook voor, om een nieuwe grenswaarde vast te leggen (hoger dus). Vanwege verandering in de juridische situatie…EEFSA heeft andere studies onderzocht, die niet door de WHO-IARC zijn beoordeeld. En de EFSA checkt alleen de werking van glyfosaat, niet – zoals het IARC – ook middelen die glyfosaat bevatten, en dus de vraag, of de pesticides, die gebaseerd zijn op de werkstof glyfosaat, kankerverwekkend zijn…Feit is, dat de IARC in eerste lijn checkt, hoe groot het bewijs is, dat iets bij de mens kanker kan verwekken, en niet hoe sterk dit effect is. EFSA gaat over waardering van risico’s; dus in hoeverre concentraties of inname% mogelijk gezondheidsschade opleveren. Of te wel; als de IARC/WHO worst en ham als kankerverwekkend beoordeelt, hoeft daaruit niet een direct verbod op deze producten uitgevaardigd te worden, maar de betrokken instanties (zoals EFSA) gaan dan beoordelen, of ze hun aanbevelingen wellicht aanpassen, b.v. ‘’eet er minder van’’. Kortom, de lobby lijkt te winnen. De Groenen in het Europarlement eisen dat geen nieuwe toelating wordt afgegeven zonder dat alle open vragen beantwoord zijn en tot die tijd toepassing verbieden. Ook milieugroeperingen zijn teleurgesteld. Maar, als glyfosaat verboden zou worden, zou de geïndustrialiseerde landbouw, die zonder de massale toepassing van dit soort middelen niet meer kan werken, per definitie in twijfel getrokken worden, is het tegenargument. Ja, en? Intensieve, massale landbouw met vergif, of kleinschaliger, bio en gezonder?