Medisch, gezondheid en milieu

Brand en opvliegers

Indonesië brandt. En iedereen kijkt de andere kant op. Aldus Monbiot, een geprezen columnist die niet bang is voor het aantonen van niet-verenigbare belangen. Op 30 oktober schreef hij in The Guardian over de bosbranden, die grotendeels gepland zijn, om zo ruimte te bieden voor nieuwe palmolieplantages – dat niet-goede-vet voor ons, maar oh zo plezant in de verwerking bij voedselproducenten. Hij noemde bedrijven, die palmolie verwerken, en ondanks dat sommigen daarvan hadden beloofd om de ‘’vernietiging van het regenwoud’’ te stoppen, en daarvoor ook concrete maatregelen te nemen, blijken andere bedrijven daarin traag of vaag te handelen, o.a. Starbucks, PepsiCO en KraftHeinz. Gebruik niet hun producten, tenzij ze vooruitgang laten zien in deze belofte, vindt hij. Maar…In zijn originele bericht kwam Unilever ook voor. Niet meer in de gepubliceerde versie. En daar kwam Monbiot pas na publicatie achter. Hij baalt van de ogenschijnlijke belangenverstrengeling tussen The Guardian en Unilever. Zeker, Rainforest Action Network had eerder Unilever geprezen om als een van de eerste bedrijven het probleem palmolie aan te pakken, maar er volgen niet of maar zeer trage acties na de eerste geïnitieerde Green Palm certificaten voor duurzame palmolieproductie. Bovendien helpt dit certificaat niet echt om de praktijken van bedrijven, die palmolie produceren, te verbeteren. En waarom werd de naam Unilever dus eruit gehouden? Een gevolg van een aantal kleine, maar als geheel toch belangrijke miscommunicatie, waardoor Unilever onterecht uit de publicatie werd geschrapt, was het commentaar van de krant…

 

Miljoenen vrouwen, die last hebben van menopauze-symptomen zoals opvliegers, slapeloosheid, humeurigheid, lazen wederom een advies, dat artsen hiervoor hormoonvervangende therapie (HRT) moesten voorschrijven. Een studie uit 2003 toonde echter aan, dat deze therapie leidde tot een behoorlijke toename van het risico, om kanker te krijgen. Het Engelse National Institute for Health and Care Excellence (NICE)  meldde recent, dat artsen foutief vertrouwen hadden verloren in deze hormoontherapie en dat vrouwen onnodig moesten lijden…Nu zou het voordeel van de therapie de nadelen juist overstijgen…..Het duurde nog geen 24 uur, of een ander verhaal dook op; 9 van de 18 experts, die NICE adviseren, bleken financiële links te hebben met farmabedrijven achter de HRT therapie; die hun markt met 33% zagen dalen als gevolg van het destijds negatieve advies voor menopauzeklachten (nu nog maar ca. 10% omzet). Plus 2 eminente prof’s van Oxford, die ruim 12 jaar onderzoek hadden gedaan omtrent de risico’s van HRT, bleken niet geconsulteerd. En die waarschuwen dus wederom; ruim 7000 nieuwe gevallen van borstkanker binnen 10 jaar zouden het gevolg kunnen zijn van de vernieuwde ‘’schrijf maar voor’’ policy. Terwijl NICE claimt, dat maar 6 op 1000 vrouwen, die HRT nemen de komende 5 jaar, mogelijk kanker krijgen.  Is het nog te volgen? Managers en expert blijken ons te bombarderen met tegenstrijdige adviezen. Zoiets als is 1 glas wijn nog ok, of ook 3? En hoe groot is dat glas dan? En hoe gul de inschenker? Of je het nou hebt over drank, suiker, bacon, zout, vet en tabak, percentages buitelen over elkaar, onrust en angst wordt gecreëerd evenals schuldgevoelens, totdat blijkt, dat een richtlijn (zoals niet meer dan 2 eieren/week) overduidelijk niet klopt. Omdat o.a. onderzoeken fout worden uitgevoerd/niet correct worden geïnterpreteerd, of bevindingen simpelweg niet deugen. We zullen ons minder snel gek moeten laten maken en daarvoor in de plaats ons beter informeren over risico’s; ‘’durven weten’’ wat voor/nadelen zijn, om op basis daarvan afwegingen en keuzes te maken. En dat betekent ook, dat we weten, wat onze keus inhoudt; durf de arts te vragen; uit twijfels aan uitkomsten en ga zelf uit op onderzoek. En als men het heeft over percentages, over welke precies gaat het? Wat wordt gemeten, in relatie tot wat? Helder communiceren, maar ook durven doorvragen en kritisch zijn, wordt van ons gevraagd. Niet dom volgen van de mannen in het wit. En ook onze intuitie volgen.  Op het gebied van menopauzeklachten durft Lena te stellen; kijk naar Traditionele Chinese Geneeskunde; voortreffelijke resultaten worden bereikt in de behandeling van deze klachten met acupunctuur/kruiden/voedings- en leefstijladviezen. Zonder bijwerkingen.  Natuurlijk genezen dus.