Medisch, gezondheid en milieu

Verboden glyfosaat; EU lobby en kloonfabriek

Hier kan ik niet over uit. Laaiend ben ik. Maar ik heb geen mogelijkheid om het tij te keren. Rijkswaterstaat gaat vanaf maart 2016 op de kribben in de Ijssel het omstreden onkruidverdelgingsmiddel glyfosaat gebruiken. Het spul welk giftig is en per 1-1-2016 in NL verboden is! Omdat ze het onkruid niet kwijt raken (vooral boomwortels…>!. De Vewin roept over risico voor drinkwaterwinning en gevaar voor milieu. Kan niet bommen. Men voert het plan uit. Ondertussen staan tienduizenden mensen zich dagelijks te vervelen in opvangcentra; waarom niet deze ‘’handjes’’ gebruiken om de kribben netjes weer op te schonen en ongewenst onkruid, boomwortels en ander spul weg te halen? Win-win-win!

 

Procedures om nieuwe medicijnen eventueel in aanmerking te laten komen voor vergoeding door zorgverzekeraars zijn achterhaald. Vindt het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal). De procedures passen niet bij de manier van geneesmiddelenproductie (o.a. voor kleinere doelgroepen met lastiger testmethodiek) maar zorgen ervoor dat het veel langer duurt voordat een ok/we vergoeden wordt afgegeven. Bovendien is de scheiding van gebruik in ziekenhuis (wel vergoed) of daarbuiten ook (maar dan niet vergoed) krom.  Verkort procedures en bureaucratie is het advies. Prullenbak, denkt Edith. 

 

China bouwt de grootste dierenkloon-fabriek in Tianjin, meldt Boya Life CEO; ‘’we gaan een pad op dat nog nooit iemand heeft bewandeld’’. Hoofddoel van de enorme fabriek wordt het klonen van vee om China’s sterk groeiende vraag van rundvlees te bevredigen. Men hoopt uiteindelijk ruim 100.000 topkwaliteit koeienembrio’s per jaar te produceren en uiteindelijk ruim 5% van de markt van kwaliteitsrundvlees te kunnen bedienen in China. Met dit plan lijken de USA klonings-activiteiten maar een klein ‘’dwergje’’; de FDA staat de verkoop van ‘’gekloond’’ vlees/melk mondjesmaat sinds 2008 toe. Ook al is in USA het eten van kloonvlees even veilig als dat van varkens of schapen, wordt klonen vooral toegepast om de kwaliteit van de runderen te verhogen. In Engeland is melk en vlees van gekloonde dieren als ‘’novel food’’ gekenmerkt en er is een speciale vergunning voor de verkoop ervan nodig. De Europese EFSA wederom zegt, dat er geen bewijs is van verschil tussen gekloond en ‘’normaal’’ vee, maar ze zetten we vraagtekens voor dierenwelzijn en zo…BoyaLife wil overigens later ook kampioen-racepaarden en speurhonden voor opsporing van mensen (b.v. onder puin) of drugopsporing kloon-fokken. En uiteraard allemaal ten dienste van mens en natuur. Het zou de wereld kunnen veranderen. Dat kan je wel zeggen, ja.

 

Monsanto zou gerommeld hebben bij de toelatingsprocedures voor glyfosaat (Roundup), aldus een Amerikaans onderzoeksrapport. US-wetenschappers kregen inzicht in niet-openbare studies. Monsanto zelf voerde in de 80-er jaren eigen onderzoeken met hun troep uit, en daaruit bleek een verhoogd risico op kanker bij muizen en ratten. Maar de ‘’statistisch significante effecten’’ konden onder de mat geveegd worden door resultaten te verbinden met gegevens uit andere studies. Zonder dit bedrog zou dit product nooit op de markt zijn gekomen, aldus de wetenschappers. En…in epidemiologische studies bij mensen bleek een duidelijk verband aan te tonen met een stijgend aantal tumoren in schildklier, blaas, lever, alvleesklier en nieren en bepaalde auto-immuunziekten. Het kankerpanel van de WHO (IARC) kwam eerder dit jaar op basis van literatuuronderzoek tot de conclusie, dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is. E.e.a. was gepubliceerd in NL in het Reformatorisch Dagblad, en opgepikt door Foodlog. Regering en Rijkswaterstaat lezen dit niet. Hoeft ook niet, want Europese EFSA verklaarde recent dat het onwaarschijnlijk is dat glyfosaat carcinogeen is. We zullen doorgaan. Tot het bittere eind.

 

Ambities in 2014 van de EC; conceptregelgeving moet zorgen voor meer recycling om zo voedselverspilling en vervuiling van oceanen terug te dringen. Lidstaten zouden verplicht worden om in 2025 hun voedselverspilling met 30% te reduceren; vuilstort moest uit gefaseerd worden en 90% van het papierafval gerecycled worden. Op naar nationale strategieën voor Retail, productie, horeca en huishoudens. In 2030 moest bovendien 90% van alle ijzerhoudende metalen, aluminium en glas, 80% van hout en productieverpakkingen en 70% van huishoudelijk afval plus 60% van plastic gerecycled worden. De hoeveelheid vistuig in zee en afval op strand zou per 2030 met 30% omlaag moeten. Helaas, klinkt leuk, maar wordt niks. Voedselfabrikanten lieten Juncky het plan weer intrekken. Timmy beloofde een nieuw voorstel; breder, ambitieuzer en effectiever. Huh?  Het nieuwe concept rept niet meer over zwerfaval in zee. Noch over concrete termijnen of specifieke percentages. EU landen hoeven geen specifieke plannen voor te leggen of maatregelen te nemen. Maar het EU actieplan zou de VN ‘’sustainable development goals’’ als uitgangspunt nemen….Business as usual; lobby/industrie wint, en burger, milieu, natuur en gezondheid heeft het nakijken. Dank je Timmy, puik werk voor zo’n grandioos salaris!