Medisch, gezondheid en milieu

Bewogen zorgjaar 2015

2015 kenmerkte zich door grote veranderingen in de zorg. E.e.a. werd over de heg bij gemeentes gesmeten, budgetten gekort, duizenden mensen verloren hun baan. Hoe zat het ook alweer?

 

Het PGB is/was en blijft vooralsnog een drama. Gemeenten moesten voor hun inwoners bepalen, wie recht had op dit PGB (ouderen, langdurig zieken). De SVB had softwareproblemen doordat de gemeentelijke ICT systemen niet aangesloten konden worden…Dus niemand wist, wie wat, hoeveel geld moest krijgen. Gegevens raakten zoek, aanvragen moesten soms overgedaan worden en duizenden bleven wachten op geld. 6-debatten verder belooft Martin nog steeds beterschap. Gaat het niet worden in 2016. En dan de thuiszorg: 30% bezuiniging door het kabinet resulteerde in banenverlies en lagere lonen voor duizenden zorgmedewerkers; het leidde tot een sterke stijging van rechtszaken. Goed geregeld, overheid!

 

Jeugdzorg; geen enkel kind zou tussen wal en schip belanden na decentralisatie van de jeugdzorg, werd geroepen. De realiteit laat een ander beeld zien. Van inhoudelijke vernieuwing bleek weinig merkbaar in het afgelopen jaar, gemeenten waren te druk met inkopen van zorg en voeren van rechtszaken en de misstanden zijn ook na 10 jaar nog steeds verre van opgelost. Jeugdzorginstellingen en zelfstandige jeugdpsychologen verzuipen ondertussen in bureaucratie. En ook daar is geen verbetering in zicht. En dan de participatiewet: bedrijven moeten de komende jaren 100.000 banen creëren voor gehandicapten. Wajong praktisch stopgezet. Sociale werkplaatsen opgeheven. ‘’Normale’’ bedrijven moeten het maar overnemen. Waarom zou een bedrijf een gehandicapte willen, als er 600.000 ‘’gezonde’’ werknemers rondlopen? Wie houdt wie voor de gek? En als ze al willen, waar zijn die gehandicapten te vinden? Bureaucratie bij gemeenten en UWV maken het zo lastig voor ondernemingen. En Jetta signaleert dat als ‘’knelpunten’’ en verwacht dat het wel goed komt.

 

Politieke controle? 393 gemeentebesturen controleren op hun verantwoordelijkheid voor jeugd- en ouderenzorg; het aan werk helpen van gehandicapten en het budget hiervoor? Nou, doe dat maar als gemeenteraadslid (vaak naast een gewone baan). Informatie ontbreekt, evenals controle. Bleek uit ondervraging van raadsleden. Men weet niet eens, of burgers wel noodzakelijke zorg/hulp krijgen. En ook Martin zucht dat hij niet van iedere gemeente alles kan weten….

 

Flutprutklut dus? Nou, kennelijk zijn er een paar kleine lichtpuntjes in deze duisternis, zoals o.a. Platform 31 meldt; buurthulp bij schuldenkwesties; coaching van jongeren door oudere werklozen; hulp bieden/vragen via het web; wauw, dat is wel wat.

 

De grootste spermabank van Engeland wijst donoren af die aan dyslexie lijden, als zijnde ‘’minimalisering van het risico om genetische ziekten over te brengen of deformaties’’. The London Sperm Bank omschrijft dyslexie als neurologische aandoening. Eveneens wordt gescreend op: ADD, ADHD, autisme, Asperger, en dus dyslexie en dyspraxia. Er is weer debat op gang aan het komen tussen experts, of dyslexie – welk ongeveer bij 10% van de bevolking voorkomt – een handicap is.

 

Speciale drankjes die een boel kosten, blijken weinig op te leveren. U kent ze wel, die speciale ziekenhuisvoeding; ze zorgen wel voor meer calorieën, maar daarmee versnelt de genezing niet. Ook ligt men er niet korter door in het ziekbed. Noch zijn ze beter bestand tegen ziekenhuisinfecties. Aldus Zwitserse onderzoekers in het JAMA Internal Medicine. Het drankje wordt vooral aan oudere patiënten voorgeschreven die vaak met meerdere ziekten in het ziekenhuis worden opgenomen en aan ondervoeding lijden of daar een verhoogde kans voor hebben. Overigens betrof het ook hier weer een literatuuronderzoek naar effecten van dit soort extra voeding. Nou ja zeg, is dat het nieuwe wetenschappelijk onderzoek? Enfin, onderzoeken tussen 1982 – 2014 bleken een herhaling van zetten, want ook in 1998 en 2009 luidden de conclusies dat deze extra voeding weinig toevoegde. Meer, en beter onderzoek moet er komen, wordt nu geroepen. Probeer het eens met gezond voedsel zonder industrietroep?