Medisch, gezondheid en milieu

Methaan, griep, designerbaby en Chinese Syngenta?

Al ruim 2 maanden lijden bewoners van Porter Ranch in het noordwesten van Los Angeles onder hoofdpijn, misselijkheid en ademproblemen. Duizenden moesten vlak voor de feestdagen hun huizen verlaten. De noodsituatie is uitgeroepen. Waarom? Uit een onderaardse gasopslag lekt methaan. En de eigenaar – Southern California Gas – probeert met een boring de defecte leiding in ruim 100 meter diepte te bereiken om het gat te dichten. De gouverneur heeft het bedrijf geadviseerd, ook plan B te bedenken; wat als dit niet lukt?  Tja, volgens de eigenaar is het lek ‘’pas’’ eind februari/begin maart gedicht. De uitstoot is verantwoordelijk voor ca. ¼ van de methaanemissie in de staat (5 miljoen ton). Volgens metingen stoot het lek ruim 30.000 kg per uur uit. En 22 december – aldus de Los Angeles Times – bleek de CO2 uitstoot al zoveel als 330.000 auto’s in een jaar uitstoten. Is VW-gate peanuts….Stemmen gaan op, om de ondergrondse opslag te sluiten; een van de 2 grootsten in het westen van de USA. Maar daar wil de eigenaar nog even niet mee bezig gaan…

 

Het griepseizoen 2013 verliep niet zoals verwacht, aldus epidemiologen; veel te vroeg te veel patiënten in ziekenhuizen, ondanks reguliere inenting. En toch wordt niet getwijfeld aan de WHO-aanbeveling om vooral preventief in te enten. Want de virussen zijn er. Wat gebeurde er? Onderzoek wees uit (zie PLoSOne) dat het hier gaat om een structureel probleem: tijdens de productie zouden fouten zijn gemaakt, vooral bij de bescherming tegen het dominante H3N2 type; het risico, om griep te krijgen, daalde door de inenting maar met 50%. Ach, deze ‘’zwakte’’ is eigenlijk al sinds eind 1980 bekend. Waar in de 70’er jaren wetenschappers bezig, griepvirussen in kippeneieren te vermeerderen – bij gebrek aan beter – is nu sprake van een publiek-private coöperatie met giga uitmetingen. Ruim 500 miljoen doses aan inenting worden jaarlijks wereldwijd geproduceerd. Voor elke dosis is 1-2 eieren nodig, die alleen door strikt geselecteerde telers geleverd mogen worden. De inentings-stammen levert de WHO. Elk jaar in februari stelt een groep deskundigen 3-4 types vast, in de aanname, dat zij zich in het komend winterseizoen over het noordelijk halfrond zullen verspreiden.

Het productieproces is nogal gevoelig en langdurig en voordat men de inentingsstof kan ‘’oogsten’’ zijn we een poos verder. Maar het kruisen en circuleren van al die virussen betekent ook, dat het ei zelf de virus haar stempel oplegt. De voor de winter 2012/2013 geproduceerde virussen presenteerden daardoor zo sterk veranderde hemoglutinin-proteines op hun oppervlakte, dat de ingeënte personen nauwelijks voor agressieve virussen beschermd werden. Maar er is een alternatief; productie zonder ei, en wel met behulp van nier-cellen uit cocker spaniël honden of apen. Binnen 3 dagen is het virusmengsel ‘’klaar’’. Aldus een instituut in Magdeburg/Duitsland. Veel moderner, sneller en vooral steriel en gestandaardiseerd is deze moderne methodiek. Ook ontstaan hierdoor geen allergische reacties, zoals bij diegenen met ei-allergie noch zijn er antibiotica-resten erin te vinden. Maar ondanks deze hoopvolle ontwikkeling kwam de wisseling van productiemethode niet van de grond. Noch in 2005 (vogelgriep H5N1), noch in 2009 (varkensgriep H1N1). Pas 8-9 maanden later was een redelijk vaccin geproduceerd, maar toen was de griepepidemie al over de top. En toch, nog steeds geschiedt de productie nu voor 95% via eieren. Terwijl de nieuwe methode veel sneller en veiliger is. Maar op grote schaal produceren zou toch nog een aantal jaren extra kosten (zelfs tot 10 jaar?), en dus moet de wereld genoegen nemen met 500 miljoen-doses via ei-incubatie. Bij een volgende pandemie kan dat dus krap worden. Geen punt, dan geeft men toch naast de inenting nog adjuvanten; ofwel hulpstoffen, die het immuunsysteem versterken, dan is maar 1/12 deel van de dosis nodig. Ach, en dat daarbij ernstige bijwerkingen – zoals narcolepsie – kunnen optreden? Tja,  een kwestie van balans….Ergo: vertrouw niet al te veel op griepinjecties maar zorg vooral dat je immuunsysteem sterk is en je gezond leeft.

 

Wordt Syngenta (zeg maar de Zwitserse Monsanto) overgenomen door ChemChina? Zou zo maar kunnen. Heftige reacties waren al in de media hierover te vinden. Dat een land – en dan juist China – zich een Zwitserse firma zou inlijven, nee, echt! En…’’wil Zwitserland dat een in het land gevestigd bedrijf in het Chinese Imperium opgaat’’? En vanuit liberaal standpunt geredeneerd is het idee onbegrijpelijk. Maar hoe kan je deze ontwikkeling voorkomen of stoppen zonder dat je eenzelfde liberale principes beschadigd? Want de verkoop is immers op vrijwillige basis. Het is niet de Chinese staat, die het bedrijf opslokt, nee het zijn de private Syngenta investeerders, die hun eigendom wil verkopen; ook al is de geïnteresseerde gecontroleerd door een communistisch land). Het gaat hier om de paradox van de vrijheid: in een democratie kan een volk zijn voorrecht, zich zelf te regeren, opgeven, en de macht aan een tiran overlaten. Blokkeren kan je dit alleen, als de kiesvrijheid van het volk wordt beknot. Dit principe volgend, zou je – om de verkoop van Syngenta aan China te blokkeren – investeerders in de uitvoering van hun recht tot verkopen moeten beperken en hun de vrije beschikbaarheid van hun private inkomen verbieden. Ironie daarbij: dat zou dan een regeringsinstantie in Zwitserland zijn, die de inlijving van Syngenta verhindert; de investeerdersvrijheid is eveneens als de democratie een paradox….

 

Designerbaby? In de USA kan het, bij CT Fertility clinic. Kost maar 140.000 US $....Booming miljardenbusiness daar; ook voor LBTG’s, en zelfs internationaal worden deze diensten aangeboden. In Die Welt een verslag over zo’n designerbaby:  http://www.welt.de/wissenschaft/article150528268/Ein-Designerbaby-nach-Bauplan-fuer-140-000-Dollar.html

Selectie, (DNA-)check in het laboratorium (is de embryo A, B of zelfs maar C-categorie), keuzes; allemaal wordt het gedaan door deze kliniek… De trend zou in de toekomst zijn dat vrouwen met 22/23 hun eicellen afstaan, laten checken en invriezen. Kunnen zij verder gaan met hun leven en zich niet druk maken om de biologische klok. En als ze dan zin hebben – zelf, of via een draagmoeder – kunnen ze aan de baby…En ben je homo maar heb je geld? Makkie; dan ‘’koop’’ je gewoon een baby, gemaakt naar jouw ideale wensen. En dat, terwijl het thema ‘’genetische selectie’’ op wereldniveau wordt besproken. Ethiek en maakbaarheid versus geld. De gevolgen later voor de mensheid zijn niet in te schatten. Zo helpt de mens zichzelf uiteindelijk om zeep.