Medisch, gezondheid en milieu

Geluk, kalfknuffel, prostaat, erfelijkheid & antibiotica

The Guardian meldt, wat de sleutel tot een gelukkig leven is: een hobby hebben. Nieuw onderzoek  van The Society for Personality & Social Psychology wees uit, dat de waarde van tijd spenderen aan zinvolle/leuke of interessante activiteiten meer waard is dan achter geld aanjagen. Hobby’s zijn goed voor jou en je gezondheid. Overigens niet alleen hobby’s, maar ook bewust meer tijd doorbrengen met familie/vrienden, of sporten doen goed. Je wordt er gelukkiger door. Nou, wat we al lang wisten, is nu dus ‘’wetenschappelijk’’ als ok bestempelt. Tja, meer (vrije) tijd is toch altijd beter dan alsmaar werken? Gewoon gezond verstand noem ik dat.

 

Mannen met prostaatkanker met uitzaaiingen moeten naast hormoontherapie meteen ook chemotherapie krijgen. Dat vergroot de kans op overleving aanzienlijk, ten opzichte van een behandeling met hormonen alleen. Dat blijkt uit twee studies gepubliceerd in de vakbladen The Lancet en The Lancet Oncology. De auteurs concluderen dat hormoontherapie (zogeheten castratietherapie) gecombineerd met chemotherapie met het middel docetaxel de standaardbehandeling moet worden voor deze patiënten. Helaas…De absolute overleving na 4 jaar neemt maar toe met 9%. Met 91% ongemak en een shit-kwaliteit van leven?  Nee, dank je, zou ik zeggen.

 

Dan liever 3 minuten/dag een kalfje onder het kinnetje kriebelen; het kalfje groeit sneller en geeft later meer melk. En doet je goed. Aldus onderzoekers van de Veterinärmedizinische Uni van Wenen. Ze onderzochten 104 kalveren; de helft werd dagelijks gekriebeld, geaaid en lief toegesproken. De anderen moesten het zonder dit allemaal doen. 3 maanden na de geboorte waren de ‘’liefdevol verzorgde’’ kalfjes ruim 3% zwaarder. En dat kan later wel 50 liter melk/jaar schelen! Aldus Applied Animal Behaviour Science.

 

Steeds vaker zijn er aanwijzingen, dat erfelijke eigenschappen niet vaststaan. Wat we eten, doen, meemaken – dus ook de sociale/maatschappelijke en milieucontext – blijkt genetische eigenschappen te beïnvloeden. Degene die dit onderzoekt, noemt men een epi geneticus. Barres, hoogleraar epi genetica aan de Uni van Kopenhagen, constateert, dat zijn nieuwgeboren zoon de gevolgen zal ondervinden van het gedrag van zijn voorouders. Op basis van een aantal onderzoeken kwam hij tot dit inzicht. En dus zijn we ook beter in staat, om in te grijpen in onze leefstijl  (b.v. ongezonde voeding, obesitas, stress etc.) zodat we ons nagelacht niet opschepen met ongewenste eigenschappen. Zo is nog niet zo lang geleden bewezen, dat ervaringen/trauma’s van mensen uit de oorlog wel degelijk genetische effecten hebben op het nageslacht. Mensen zijn dus het product van leefstijl en ervaringen van hun directe voorouders. Eng? Of eerder een bevrijding = immers, mensen die nu geboren worden, horen tot de eerste generatie mensen, die bewust hun leefwijze kunnen beïnvloeden en zo dus biologische en gedragskenmerken aan hun kinderen doorgeven. Geen dwingende invloed van erfelijkheid, maar vrijheid. Op naar een gezonder leven!?

 

Niet alleen het antibioticagebruik in de veehouderij en de gezondheidszorg leidt tot antibioticaresistentie, nu blijkt dat ook industriële productiewijzen deze resistentie veroorzaken. Aldus een onderzoek van bacteriemonsters uit waterlopen in het industriegebied Savannah River Site USA. In de jaren 50 – 80 stond daar een fabriek, die plutonium voor nucleaire wapens produceerde. Nog voor introductie van antibiotica in de landbouw reinigde men het gebied volledig en sloot het af voor publiek. Een ecoloog van de Uni van Georgia verzamelde monsters uit sedimenten en wateren uit 11 locaties rondom de voormalige fabriek. In 8 van deze plaatsen constateerde hij een hoge antibioticaresistentie. Een deel van de waterlopen bleek door landbouw-, industrie- en stedelijke gebieden te vloeien, voordat ze het SRS terrein bereikten. In de overige 3 wateren bleek 95% van de bacteriën immuun te zijn tegen 10 van de 23 geteste antibiotica (waaronder ook zulke tegen oogontstekingen of lucht-/urineweginfecties). De conclusie is, dat de onverwacht hoge antibioticaresistentie het gevolg is van vervuiling van wateren door industriële productievormen, waarbij o.a. zware metalen zoals kwik en cadmium vrijkomen.