Medisch, gezondheid en milieu

Zika, genetisch gemanipuleerde embryo's

Zika: is het werkelijk zo wereldbedreigend als de WHO het thans benoemt? Destijds kreeg de WHO forse kritiek omdat ze te laat en niet adequaat had gereageerd op Ebola. Mogelijk is dat de verklaring voor de huidige – overhaaste, en te veel angstbeladen – trek aan de noodrem? Want is het wel een medisch noodgeval van internationale betekenis? De meeste besmettingen komen voor in Latijns Amerika; en een besmetting gedurende de zwangerschap zou kunnen leiden tot neurologische storingen en microcefalie (te klein hoofd/hersenen). Tot nu is het niet 100% bewezen, dat het Zika-virus hiervoor verantwoordelijk is; er zijn vele oorzaken die kunnen leiden tot deze aandoening. De precieze samenhang tussen infectie, zwangerschap en defecten is nog onduidelijk. In Columbia zijn een aantal kinderen – ondanks Zika-besmetting – gezond ter wereld gebracht. Wat ervoor zorgt, dat het ene kind in de baarmoeder wel gezond blijft, en het andere niet? Weten we nog niet. En helaas is het zo, dat besmetting met Zika bij kinderen, jeugdigen of volwassenen vaak zonder enige symptomen geschied. Soms krijg je koorts, huiduitslag, mogelijk een bindvliesontsteking en pijn in de gewrichten. Maar dat hoeft niet. Over het algemeen verloopt de ziekte mild. Voor wie niet zwanger is, dus geen punt. En dus lijkt de enorme waarschuwing van de WHO een beetje raar. Een internationale noodsituatie, die een buitengewone bedreiging van andere landen voorstelt en een gecoördineerd antwoord van de internationale gemeenschap vereist, zodat de ziekte zich niet wereldwijd kan uitbreiden – dat is de situatie volgens de WHO richtlijnen. Nou ja, zeg. Zwangeren wordt aangeraden, zich bij voorkeur niet in deze gebieden te begeven, of zich te beschermen met antimuggenspul. Maar dat is toch geen internationale noodsituatie?

Waar eerst gedacht werd, dat het Zika-virus niet van mens-op-mens overgedragen kan worden, blijkt Texas net de primeur te publiceren: onbeschermde seks zou geleid te hebben tot besmetting…Muggen bestrijden is de aangewezen maatregel, want deze muggen vinden tropisch/vochtige omstandigheden puik. Maar je moet uit een mug geen olifant willen maken...De proporties zijn nogal zoek, zeker als je deze afzet tegen de 1 miljoen mensen, die in Ethiopië acuut bedreigt worden door hongersnood. Dat is een noodsituatie. Of het feit, dat elk jaar 3 miljoen kinderen aan ondervoeding sterven, en nog eens ca. 1 miljoen aan maagdarminfecties. Kennelijk lijken deze tragedies al ‘’normaal’’. En zeker, het is lastig, leed te vergelijken of een hiërarchie aan te brengen. Maar de WHO zelf is bezig met verdringen & verzwijgen, als ze uit zorg om het eigen image in voortvarend alarmisme een vergelijkbaar nieuwe/onzalige ziekte tot grote bedreiging opblaast en daardoor werkelijke gevaren van de wereldgezondheid negeert….

 

Eng, doodeng. Wetenschappers in Engeland is toegestaan, om menselijke embryo’s genetisch aan te passen. Men mag het DNA van het embryo veranderen in de 1e 7 dagen na de bevruchting; en dit zou dan kunnen leiden tot beantwoording van de vraag, wat de oorzaak is van miskramen bij vrouwen, is de rechtvaardiging. Echt? Het blijft illegaal voor wetenschapers om genetisch gemanipuleerde embryo’s in te planten in de baarmoeder van vrouwen, maar feit is, dat de ‘’licentie’’ voor genetische manipulatie een eerste stap is in de verkeerde richting, namelijk die van de verdere toepassing van de genetische technologie, bekend onder de naam Crispr-Cas9. Het besluit wacht nog op akkoord van het ethische panel. Voor de bühne dan. Op de 7e dag van ontwikkeling beschikt een embryo maar ca. 250 cellen; een groot aantal daarvan worden geabsorbeerd in de placenta. Te begrijpen, welke genen dit ‘’verhuizen’’ veroorzaken, zou het IVF- % (kunstmatige bevruchting) drastisch vergroten. Ach…Ik dacht dat het om preventie van miskraam ging? IVF is een lucratieve business geworden, dat zit er dus achter! Cut/paste van ‘’overgebleven/niet meer nodige IVF’’ embryo’s is een makkelijke bron voor dit soort onethische experimenten. Lena is van mening, dat de mens niet in DNA (van plant, mens, dier) mag ingrijpen. Maar daar luistert toch niemand naar. Ach, en de vermeende enorme stappen, die met deze Crispr-Car9 techniek voor wetenschap en geneeskunde eraan staan te komen? Geloof er vooralsnog niks van. Welke prijs betalen we daarvoor? Potentieel gevaarlijke behandelingen; het creëren van designer baby’s en wat nog meer? En wat betekent (vroeg) ingrijpen in DNA voor later? Hoe gaan we om met het potentiele risico, om genetische fouten over te brengen op volgende generaties? Maar nee, hosanna geroep onder wetenschapers is de reactie. Eng. Doodeng.

 

Monsanto’s patent van virusresistente meloenen (EP 1962578) is ingetrokken. Omdat de Europese wet overtreden wordt: octrooi op biologische processen wordt niet toegestaan. Monsanto bleek een eigenschap geclaimd te hebben, die is ontstaan uit een conventionele (normale) kruising tussen meloen variëteiten. En die resistentie is vastgesteld in Indiase meloenen. De Indiase overheid ondersteunde het protest van de Internationale coalitie No Patents on Seeds, en veroordeelde het patent als een vorm van bio-piraterij, die Indiase en internationale verdragen overtreedt. Om ‘’technische’’ redenen heeft het EPO dus het patent ingetrokken. Goed zo. Nou nog Roundup verbieden.