Medisch, gezondheid en milieu

Dordrecht; Nip-test; en daling winst CC

Nou, daar mag je dan de regering hartelijk voor bedanken. Als je in Dordrecht hebt gewoond in de buurt van de chemiefabriek DuPont, werd je jarenlang via de lucht blootgesteld aan de stof perfluoroctaanzuur (PFOA). Die waarden waren hoger dan door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is toegestaan. Aldus het RIVM. Ruim 25 jaar is de grenswaarde overschreden (tussen 1970 – 2012….Rond de fabriek was geen verhoogde blootstelling via het drinkwater. Is dat even een opluchting…!? Hoe kan het nou, dat het RIVM jaar na jaar meet en WEET, dat er te hoge concentraties PFOA in de lucht zitten, maar niets doet. Oh ja, nu overweegt men aanvullend onderzoek en daarna bepaalt men of er een gezondheidsonderzoek onder omwonenden zinvol is. Ik zou zeggen, wacht nog een jaar of 10-20, zijn ze waarschijnlijk allemaal al dood. Schande! En dan durft de RIVM ook nog te beweren, dat mensen, die na 2002 in de buurt van de fabriek kwamen te wonen, zich geen zorgen hoeven maken. Want vanaf dat jaar zouden de gemeten waarden binnen de veilige grens zijn….Geloof er geen barst van.

 

Het aanbieden van de NIP test aan alle zwangere vrouwen roept veel discussie op. Deze test wijst uit, of je kindje het DOWN syndroom heeft. Tegenstanders vinden, dat we zo gaan richting een ‘’norm’’ van alleen nog maar gezonde kinderen, en is het hebben van een kind met een afwijking straks maatschappelijk/sociaal afgekeurd. Bovendien zijn de kosten van een ‘’Downer’’ 48.000 of meer, en dat mag je de maatschappij eigenlijk niet aandoen….In Denemarken zie je de gevolgen van de NIP test; er worden nauwelijks meer kindjes met Down geboren. Gaat NL dezelfde kant op? Indrukwekkend was de 1e aflevering (woensdags) van De Laatste Downer, waarin 2 Downers samen met een journalist op zoek gaan naar antwoorden op belangrijke vragen over o.a. deze test en hoe wij tegen mensen met Down aankijken. Gisteren deel 2. O.a. over ‘’wat kost ons een Downer’’. Een mooie, zienswaardige documentaire, die voldoende stof tot nadenken en discussie biedt. Kijken, dus, elke woensdag, op NPO2.

 

Hoe boerenbelangen zwaarder wegen dan die van natuur en milieu, als het gaat over neonicotinoïden, het bestrijdingsmiddel dat bijen en andere insecten doodt. De Franse 2e Kamer wilde het verbod per 1 januari 2017 in laten gaan. Maar na overleg werd besloten, dat de datum 1 september 2018 wordt, zodat de oogst van 2017 nog met de bestrijdingsmiddelen kan worden binnengehaald. Er heerst angst dat andere middelen mogelijk nog erger zijn dan de huidige, en boeren moeten beschermd worden tegen plotse plagen, die hun oogst zouden kunnen verpesten. Gezondheid van dier/mens/natuur is daarbij kennelijk ondergeschikt, als de boeren maar verdienen…

 

De Zweden willen, dat Europa de Amerikaanse kreeft toevoegt aan de Europese invasive alien species regulation. Daarmee zou import van deze dieren verboden kunnen worden; men vermoedt, dat soorten op deze lijst de Europese biodiversiteit bedreigen en Europa jaarlijks 12 miljard kosten (o.a. verlies aan opbrengst van gewassen, vis, extra gezondheidskosten en beschermingsmaatregelen). Aan de Zweedse kust werden in 2015 ruim 30 VS-kreeften aangetroffen; en die nemen het dus over van inheemse soorten qua leefruimte en voedsel. Als ze zich dan ook nog kruisen, komen er nieuwe soorten, waarvan we nog niet weten of ze levensvatbaar zijn of niet. Bang zijn de Zweden vooral voor de overdracht van ziektes en parasieten, die zo een hoog sterftecijfer bij de Europese kreeft veroorzaken. Amerika wil deze ban niet, want de export van deze kreeften naar de EU levert jaarlijks ruim 134 miljoen $ op. Men stelt, dat 30 kreeften nog geen invasie zijn en beschuldigt Europa ervan, de kreeften losgelaten te hebben in het wild. De EC gaat zich de komende maanden buigen over het Zweedse verzoek.

 

 Coto Doñana is een van de belangrijkste moerasgebieden in Europa; jaarlijks is het broedplaats voor duizenden trekvogels en ook een van de laatste gebieden, waar de Iberische lynx leeft. Het is een Unesco werelderfgoed. Maar het gebied wordt – wederom – aan alle kanten bedreigd. Recent zijn plannen goedgekeurd om in de grond onder het natuurgebied gas op te slaan. Zogenaamd zou hierbij geen directe bedreiging voor het gebied optreden. Pardon? Met een pipeline van 24 km dwars door lynx gebied en 3 te bouwen boorputten? Nog afgezien van de verhoogde kans op aardbevingen? Maar de demissionaire PP onder Rajoy heeft nog snel haar ‘’go’’ gegeven. Goed voor Fenasa, de gasmaatschappij, funest voor de natuur.

De aardbeienteelt rondom het park (m.n. Sevilla/Huelva) groeit zo goed, dat grote hoeveelheden water uit het gebied getrokken worden, zodat daar het grondwaterpeil ernstig is gedaald. En dan springen ineens M&S, Unilever en Coca Cola in de bres voor het natuurgebied en eisen – aldus The Guardian – snelle maatregelen om het onhoudbare watergebruik door aardbeientelers aan te pakken. Het zou om ruim 2000 illegale waterputten gaan, aldus de regionale overheid (die dus niets doet).  Deze bedrijven kopen zo’n 20% van de geteelde aardbeien, maar ze willen nu dat de teelt duurzaam wordt. E.e.a. botst echter met de belangen van boeren en telers, want het gaat om werk en geld. En kennelijk is het geheugen zo lek als een mand; want men ‘’vergeet’’ gemakshalve even de ramp als gevolg van de lekkage bij de mijnen van Aznarcollar, waarbij meer dan 130 miljoen nodig was, om enigszins de schade te herstellen.

 

Gadolinium is een metaal, welk als contrastmiddel bij magneetresonantie-therapie (MRT) wordt ingezet. Al jaren bestaat de verdenking, dat bij regelmatig onderzoek niet alleen resten in de nieren, maar ook in de hersenen kunnen terug blijven. En wat de gevolgen hiervan zijn. De Amerikaanse FDA onderzoekt thans de situatie. Het Duitse Verbond van Nucleaire Artsen adviseert, om het contrastmiddel voorlopig alleen maar bij echt noodzakelijke onderzoeken te gebruiken. Want het spul is giftig. Om dit te omzeilen, wordt het ingekapseld in een complex. Maar kennelijk kunnen sporen van het metaal zich daaruit oplossen en in het lichaam circuleren. Tot nu toe was men in de veronderstelling dat MRT onbedenkelijk was, omdat daarbij geen radioactieve straling vrijkomt. Maar daar moet nader onderzoek plaatsvinden. Mensen met beperkte nierfunctie mogen al niet met contrastmiddelen, die Gadolinium bevatten, onderzocht worden.

 

En weer is een discussie aan de gang; tussen Zorginstituut en Edith. Een effectief middel wordt te duur geacht in relatie tot kosten, en wordt vanaf 2017 niet meer vergoed. Eculizumab (Soliris) wordt ingezet bij mensen met ernstige vormen van bloedarmoede (PNH). Het middel is heel effectief, maar kost dus te veel. Vindt de Zorgautoriteit. Ach, wat is een mensenleven ook waard….Frappant vind ik in dat verband, dat kennelijk niemand zich druk maakt om miljoenen, die het onderhoud van de Groene Draeck mag kosten – terwijl het Koningshuis dit makkelijk zelf kan betalen – maar als het gaat om de gewone burger, zijn kosten – voor een geneesmiddel, een Downer of verzorging - wel een issue? Of de 180 miljoen, die Bussy zo maar uitgeeft aan 2 ‘’dode’’ schilderijen?  En Edith mag oordelen of 150 mensen blijven leven? Hoezo recht op zorg?  Lena’s advies; vooral niet ziek worden in NL, want dat mag niet, het kost teveel. Klasse-gezondheidszorg; want heb je geld, kan je aanvullende verzekeringen en dure therapieën/medicijnen zelf betalen. Niet weggelegd voor de gewone burger. We zijn te duur voor de peperdure overheid, die haar eigen zaakjes piekfijn heeft geregeld. Gezondheid is te koop. Voor wie het kan betalen. Zo zit dat. En de farma wrijft zich in de handen; doordat Europa te stom is, om gezamenlijk in te kopen, worden megawinsten over de rug van diegenen, die het spul nodig hebben, gemaakt. Maar Lena ziet het verkeerd; het gaat er natuurlijk om, dat we moeten ophouden, zo lang mogelijk te leven; dat is onbetaalbaar. Maar misbruikers van onze sociale systemen (o.a. Oekraïners/3500,00 ‘’vertrekgeld’’) dat kan wel? Ben je ziek, moet je dood. Maar dan wel na betaling van successierechten….

 

Moody’s heeft Engeland gewaarschuwd, dat de plannen voor een sugar tax (belasting op o.a. frisdranken) Coca Cola kan benadelen. Echt waar….Per 2018 zou de sugar taks daar ingevoerd worden en dat gaat voor minder inkomsten zorgen bij CC, want dat prut is goed voor meer dan 30% aan inkomsten daar. 50% van de Coca Cola, die door CC wordt verkocht, is ‘’low sugar/sugar free’’, en dus zou dit 3-5% aan inkomstenverlies betekenen…..Ik heb met ze te doen.