Medisch, gezondheid en milieu

Embryo's; oud-uiterlijk-gen en jodiumtablet

Middels een nieuwe techniek konden wetenschappers menselijke embryo’s ruim 2 weken buiten het menselijk lichaam in leven houden en onderzoeken. In plaats van in een baarmoeder ontwikkelden de embryo’s zich in een kunstmatige substantie. De wetenschappers konden zo elke ontwikkelingsstap onderzoeken. Het bleek, dat een embryo zich duidelijk beter onafhankelijk van de moeder kan ontwikkelen dan vroeger gedacht. Dit zou voor toekomstig embryo-onderzoek van wezenlijk belang kunnen zijn, aldus de Rockefeller Uni NY.  De stamcellen zouden een buitengewone vaardigheid hebben tot zelforganisatie, meldde ook de Uni van Cambridge, die het 2e onderzoek leidde. De embryocellen blijken kennelijk verschillende ontwikkelingsstadia door te lopen zonder dat deze van buitenaf worden aangestuurd. E.e.a. viel te lezen in Nature en Nature Cell Biology. 

Met de nieuw ontwikkelde methodiek hopen wetenschappers de oorzaken van miskraam beter te begrijpen. Het onvermogen van een embryo, om zich in te nestelen in de baarmoeder, is daar een van hoofdoorzaken van. Maar waarom precies bevruchte eicellen afsterven, was nog niet te ontdekken. En toch…genetici waarschuwen voor genetische manipulaties. Ook al zou het ‘’ten goede’’ bedoeld zijn, worden genetische manipulaties aan menselijke embryo’s – zoals ook recent door Chinese wetenschappers- gedocumenteerd. De toekomst en de identiteit van het geslacht MENS staat op he spel…..

Ondertussen gaan wetenschappers door met proeven en verkennen grenzen uit ethisch, filosofisch en medisch zicht. Ook gedurende de 1e 15 dagen, (huidige regelgeving bepaalt, dat embryo’s maximaal 15 dagen buiten een menselijk (vrouwelijk) lichaam mogen verblijven/groeien). Nu de cultivatie na de 14e dag buiten het lichaam mogelijk blijkt, moet nieuwe regelgeving komen.

 

Ook gelezen? Alle NL’s moeten een DNA paspoort krijgen. Daarvoor pleiten hoogleraren farmacogenetica van het Erasmus MC en LUMC. In dat paspoort staan dan de genen, die bepalen, of iemand wel/niet afwijkend reageert op een medicijn of behandeling. Als iedereen een dergelijk preventieve DNA-analyse laat doen en die in het paspoort laat vastleggen verwachten de pleitbezorgers dat minder verkeerde behandelingen – of zelfs doden – zullen optreden omdat bekende genetische afwijkingen invloed hebben op veelgebruikte medicijnen zoals antidepressiva, bloeddrukverlagers en pijnstillers. Nu worden genetische tests pas gedaan voorafgaand aan bepaalde behandelingen, zoals tegen kanker. En als iemand niet goed op medicijnen of behandeling reageert, wordt pas achteraf uitgezocht waarom. ''Het paard achter de wagen spannen", noemt Guchelaar dat. Maar hoe kun je nou een preventieve DNA analyse doen, terwijl de ontwikkelingen voortdurend veranderen? 

 

Vroeger ook aan brainstorming gedaan? Het gemeenschappelijk vrij nadenken/verzamelen van indrukken en ideeën om oplossingen te krijgen voor (soms complexe) problemen of vraagstukken? Nou, niet iedereen vond het een zinvolle exercitie. De grondlegger van Brainstorming was Osborn in 1948 die met zijn boek ‘’Your Creative Power’’ Brainstorming de wereld liet veroveren. Vanuit de vraag ‘’hoe kun je uit een groep medewerkers zoveel mogelijk ideeën eruit halen. Heel simpel volgens Osborm; heb een vraag, zet mensen in een ruimte, en ieder mag zeggen wat hij wil, zonder kritiek of waardeoordeel. En hoe meer voorstellen, hoe beter. En daaruit moest dan het ‘’Eureka’’ komen. Iedereen kreeg ermee te maken; Universiteiten, bedrijven, totdat wetenschappelijk onderzoek een tamelijk ontnuchterend oordeel velde….Brainstorming in groepen is eigenlijk weinig productief; hoe groter het aandeel deelnemers. Want daar worden eerder conventionele, conservatie ideeën ontwikkeld. Omdat veel deelnemers bang zijn, dat hun idee wellicht een belachelijk idee is. En nauwelijks wil iemand een werkelijk uniek idee met anderen delen, omdat hij dan het ‘’copyright’’ verliest. Dan is de flitsende ingeving niet meer de zijne. En ook het verbod op kritiek of neerhalen van een ander werkt niet productief. Want zonder weerwoord of weerstand ontstaan evenmin goede ideeën.

Waarom blijft/bleef brainstorming als methodiek dan toch zo lang populair? Nou, dat heeft te maken met de harmoniebehoefte van mensen. Samen met anderen op de een of andere manier creatief te zijn doet je goed. Dan heb je iets gaafs gedaan, ook al is het resultaat nog zo mager. Dus moet brainstorming nou als mythe van vroeger in de prullenbak? Nee. Want brainstorming kan wel degelijk zijn nut hebben. Het verbetert het sociale klimaat in een groep. Ook wetenschappelijk bewezen. Als je maar helder bent, wat je met brainstorming wilt bereiken. En dat is dus niet de creativiteit bevorderen. Maar wel de sfeer onder collega’s….Weten we dat ook weer.

 

Gepersonaliseerde behandeling van borstkankerpatiënten zou wel eens de standaard gaan worden, aldus wetenschappers die thans het meest gedetailleerde plaatje over genetische mutaties bij deze kanker in kaart hebben gebracht. E.e.a. werd gepubliceerd in Nature en Nature Communications, naar aanleiding van analyse van de genomen van kankerweefsel van 560 borst kankerpatiënten (w.v. 4 mannen). Het onderzoek wees uit, dat er 93 genen zijn waarin een mutatie zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van tumoren, incl. 5 die voor die tijd onbekend waren. En de mutaties werden per kankersoort vastgelegd; een proces welk leidde tot de conclusie, dat het genoom van elke borstkanker hoogst individueel blijkt. Dit zou dus de roep naar gepersonaliseerde behandeling ondersteunen. Steeds duidelijker wordt het plaatje van genetische veranderingen bij borstkanker en de kern van biologische processen die fout gaan in cellen waardoor de kanker kan ontstaan. Het begrijpen en onderkennen van genetische mutaties is cruciaal voor het begrijpen van de oorzaak van kanker en haar behandeling, aldus professor Stratton van de Wellcome Trust Sanger Institute.

 

Steden rondom de wereld hebben buiten-sportplaatsen en speelgebieden ontworpen voor de oudere generatie, om fitness en gezondheid te bevorderen. Spelen is niet meer alleen voor kinderen…zie hier de foto’s: http://www.theguardian.com/cities/gallery/2016/apr/29/playgrounds-elderly-seniors-in-pictures

 

Oh ja, de krant kopte ‘’Jeugdig uiterlijk zit in het DNA’’. Lariekoek. Of iemand oud of jonger eruit zit, zit maar voor een deel in de genen. Vonden genetici van het Erasmus MC uit; die deden onderzoek naar gen varianten, die beïnvloeden, hoe iemand oogt. Het uiterlijk van dragers van deze gen varianten blijkt men ruim 2 jaar ouder in te schatten. Te lezen in Current Biology. Mutaties, die de functie van MC1R verstoren, blijken iemands optische leeftijd te verhogen. Meer bij mannen overigens dan bij vrouwen. MC1R is overigens een oude bekende uit de genetica; het is betrokken bij de omzetting van pigmenten en bepaalt daarmee iemands huidskleur en haarkleur. Ik constateer, dat wij kennelijk geen last hebben van dit gen; onze haren kleuren maar zeer langzaam grijs en oud zien wij er bepaald niet uit. Maar dat komt dus niet door de genen. Eerder door een gezonde leefstijl; gezond, biologisch, niet-industrieel en vooral vers voedsel, voldoende bewegen en weinig stress. Nou ja, dat laatste lukt af en toe wat minder….

 

 LOL! Nederlandse regering heeft 15 miljoen jodiumtabletten besteld, voor het geval het tot een ongeluk met een kernreactor komt. Kijkend naar o.a. Belgie....Alle kinderen en jeugdigen krijgen de tabletten. Plus zwangeren, die in een straal van 100 km van een kerncentrale wonen. De tabletten moeten de schildklier beschermen tegen radioactieve straling. Lariekoek. Greenpeace meldt, dat deze tabletten ongeveer net zo effectief zijn als een cocktailglas-miniparasolletje bij een stortbui…..Tot nu toe kregen alle Nederlanders tot 40 jaar een recht op gratis tabletten, als ze minder dan 20 km van een kerncentrale woonden. De ouderen? Die zijn niet meer belangrijk, die krijgen de pillen niet. Geeft niet; a) is de werking dubieus en b) is de levensduur beperkt....Schijnveiligheid = nep.