Medisch, gezondheid en milieu

Bezuinigen, glyfosaat

Kabinet Rutte II wilde vooral bezuinigen. Op gezondheidzorg. En daarnaast speelde nog zo’n gedachte van ‘’mensen, die zorg nodig hebben, moeten dit zoveel mogelijk zelf kunnen regelen’’; goed voor de burger, voor Nederland, als we voor elkaar zorgen. Mooi hoor. Maar…professionele hulp weghalen betekent niet zomaar dat informele/familiaire hulp gelijkwaardig terugkomt! En dan kan het maar zo gebeuren, dat mensen in de problemen komen of vereenzamen. Omdat het ministerie van VWS niet aan gemeentes vraagt, om bij te houden hoeveel zorg en ondersteuning nodig is (???? Simpel behoorlijk bestuur toch?) kan het SCP niet nagaan hoe het gebruik ervan is verandert. Nou ja, zeg.  We hebben het hier over een ‘’black box’’; gemeenten houden flink geld over van zorg, dat ze vervolgens uitgeven voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg; 362 miljoen. Terwijl 514 miljoen meer uitgegeven wordt dan wordt binnengekregen; besteed aan o.a. mensen die niet zelfstandig aan werk kunnen komen. Zorg-voor-elkaar? Ammehoela.

 

Glyfosaat van Monsanto; door de WHO (en FAO) nog gekwalificeerd als kankerverwekkend. En nu zou Roundup – de pesticide – geen schadelijke gevolgen hebben voor het DNA in menselijke cellen? Niet kankerverwekkend zijn?  Kom op zeg, hoeveel heeft Monsanto ‘‘gedoneerd’’? Jarenlange studies wijzen toch uit, hoe groot de schade is door dit prutspul, als het jarenlang wordt gebruikt; ten koste van mens en milieu? En nu zijn ineens insecticiden zoals diazinon en malathion niet meer kankerverwekkend? Bizar.

 

In theorie – op basis van toxicologische dierexperimenten – blijkt Glyfosaat kankerverwekkend. Zoals eerder door de WHO bevestigd. In extreme concentraties dan. Anders niet...Net zo ‘’erg’’ als worst van rundvlees of nachtdienst. Pardon? De ‘’ongevaarlijkheid’’ zou eveneens prominent gedocumenteerd zijn, melden voorstanders van dit gevaarlijke spul. Mits correct toegepast. Tja, Gabriel van Duitsland zou niet de eerste zijn, die zich een morele meerwaarde denkt te verschaffen, als hij wijst op bepaalde onzekerheden vanuit de wetenschap. En de Landbouwminister Schmidt is ook niet de eerste de beste, als het gaat om het gebruiken van eensluidende wetenschappelijke conclusies in zijn voordeel. Het is echter bijzonder vreemd, dat de WHO ineens glyfosaat als niet-kankerverwekkend kwalificeert. Hoe dat zo? Of heeft Monsanto mogelijk de financiële nood van de WHO met royale donaties verzacht?

Blijkt werkelijk alle tegenstelling in bevindingen te herleiden tot een andere vraagstelling? Over risicoschatting in contact met het middel? De WHO concludeerde eerder ‘’kankerverwekkend’’ op basis van de vraag, of glyfosaat in principe kanker kan opleveren. En overal treffen we sporen van dit goedje aan; niet alleen in drinkwater, maar ook in de urine, in granen en veel levensmiddelen. En critici wijzen ook op het feit, dat Roundup nooit echt goed is onderzocht op kankerrisico. En nu doet Bayer een bod op Monsanto.  Tja….

 

De Thaise regering heeft een aantal eilanden in de Andamanse Zee voor toeristen gesloten om de natuur de kans te geven, te herstellen. O.a. Koh Tachai. Dagelijks kwamen daar 1000 toeristen, terwijl eigenlijk maar 70/dag toegestaan waren…Boetes moeten helpen, om het verbod van tripjes naar het eiland te voorkomen. Ze kunnen ook de licentie verliezen, als ze zich niet aan het verbod houden, om reisjes naar dit soort (beschermde) gebieden aanbieden