Medisch, gezondheid en milieu

App; stoute NL; CO2 opslag en stamceltherapie

Onze Zuiderburen weer; de Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block stelt €3,25 miljoen beschikbaar om gezondheidsapps te integreren in de gezondheidszorg. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat nog geen 0,5% van alle gewichtsbeheersings-apps een wetenschappelijk verantwoorde basis heeft. Volgens De Block gaan digitale gezondheidstoepassingen in de nabije toekomst deel uitmaken van de gezondheidszorg. "Digitale toepassingen geven patiënten de mogelijkheid copiloot te worden van hun gezondheid", aldus De Block. Via 'quantified self'-apps kunnen mensen bijvoorbeeld hun hartslag en bloeddruk bijhouden met hun smartphone of een beweeg- of afvalprogramma volgen. Het probleem is echter dat nu nog geen regelgeving rond die apps bestaat, er ook geen juridische kader is en een vergoedingsmodel voor zorgverleners ontbreekt. Daarom wil De Block zo snel mogelijk nagaan wat nodig is om apps te integreren in de Belgische gezondheidszorg. “Gezondheidsapps zijn een win-win situatie voor patiënt én voor zorgverstrekker. Patiënten kunnen hun gezondheid zelf permanent opvolgen maar ook sneller laten opvolgen. En de administratieve last voor zorgverstrekkers zal dalen want zij kunnen veel eenvoudiger en ook sneller de digitale informatie uitwisselen”. Voortvarend, hoor….

 

En verdorie, weer niet gelukt; Nederlanders worden niet automatisch orgaandonor. Een wetsvoorstel van D66 haalde het wederom niet. Het nieuwe donorsysteem zou iedere Nederlander automatisch als donor aanmerken, tenzij anders aangegeven. Het CDA was ertegen. Te grote inbreuk op het recht op onaantastbaarheid van het lichaam. Flauwekul! Ook CU, PVV, SGP en VVD waren ertegen. Ik stel voor, dat alle lieden van deze partijen, plus alle zelf-niet-donor-willen-zijn-personen de komende 5 jaar – wat zeg ik, maak er 10 van - niet in aanmerking komen voor orgaantransplantatie.

 

En NL is weer eens stout; behoort wederom tot die EU landen, die niet aan vastgestelde milieueisen voldoen. Stout! Uitstoot van ammoniak blijkt 5% hoger dan toegestaan. Foei! En wel voor het 5e achtereenvolgend jaar = een jubileum dus – voor NL. Beste jongetje van de klas moet in de hoek….Gelukkig zijn er nog 9 andere landen even stout, blijkt uit de analyse van de EEA, de milieuwaakhond van de EU; België, Frankrijk, Oostenrijk, Ierland, Luxemburg, Denemarken, Finland, Spanje en Duitsland. Het is me wat. Maar alle gekheid op een stokje, door de gevolgen van luchtverontreiniging als gevolg van uitstoot van schadelijke stoffen sterven elk jaar in de EU ruim 400.000 mensen vroegtijdig. En da’s nou niet fraai.

 

Het is weer even oorverdovend stil m.b.t. de overname van Monsanto door Bayer. De grootste VS-boerenbond lijkt zich er echter in te kunnen vinden; meer producten door betere samenwerking tussen plantbescherming en zaadgoedontwikkeling; dat zien ze wel zitten. Maar dan moet Bayer nog wel even melden, wat ze nou precies met Monsanto willen. Vooral de subsidies – ruim 1,5 miljard$ mogen niet gekort worden - dat is 10% van de omzet, die in ontwikkeling en onderzoek wordt gestopt. Kritischer is de National Farmers Union; die vrezen stijgende prijzen en zijn ertegen. En wat wil Europa?

 

In IJsland werd een nieuw proces getest om CO2 op te slaan in gesteente. Vele landen zijn tegen een opslag van CO2 in de aarde. Ook uit angst voor lekken. De nieuwe techniek gaat uit van opslag in vulkanisch basalt, welk het gas mineraliseert. Binnen 2 jaar werd ruim 95% van het CO2 door reactie met het basalt in carbonaat omgevormd. Dit zou een relatief gunstig alternatief kunnen vormen; want basalt is perfect geschikt, en ruim beschikbaar. 

 

Bijen verzamelen het merendeel van hun stuifmeel op niet-landbouwgewassen, zelfs in een agrarische omgeving. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het stuifmeel van deze niet-agrarische gewassen meer pesticiden bevat dan verwacht. Dat maakt het gif tuinen en openbaar groen tot een groter gevaar voor bijen dan landbouwgif. Dat ontdekten onderzoekers van de Amerikaanse Purdue Universiteit. Het stuifmeel bevatte residuen van zo'n 29 tot 31 chemische stoffen, waaronder ook de veel besproken neonicotinoïden. De onderzoekers zijn verrast door de diversiteit van de aangetroffen pesticiden in het stuifmeel. Ze schrikken bovendien van het feit dat de bijen op deze manier het hele jaar door aan pesticiden blootgesteld blijken te worden. De meest aangetroffen stoffen bleken pyrethroïden te zijn. Pyrethroïden zijn geen landbouwgif maar worden door particulieren gebruikt om insecten te bestrijden. Ook bevatten de pollenmonsters residuen van het insecticide DEET. Huiseigenaren en groenbeheerders spelen dus een grotere rol dan gedacht.  Het effect op de bijengezondheid viel buiten het bereik van dit onderzoek. Daarom pleit Krupke voor vervolgonderzoek. De Nederlandse toxicoloog en bijenexpert Henk Tennekes zegt op Boerderij: "Er is weinig bekend over de risico's van chemische stoffen die buiten de landbouw worden gebruikt. Maar dat kan nooit een reden zijn om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw vrij te pleiten. De leefomgeving wordt daar zwaar mee belast. Het Amerikaanse onderzoek bevestigt dit. Reden te meer eens goed na te denken of we wel goed bezig zijn."

 

Een radicale en risicovolle stamceltherapie laat zien, dat het symptomen kan stopzetten of zelfs kan omkeren bij MS. Meldden artsen in Canada, die deze experimentele stamceltherapie hebben uitgevoerd aan 24 MS patiënten met het vooruitzicht, om binnen 10 jaar in een rolstoel te zitten. Na behandeling bleken de meesten van hun controle over hun leven te houden, en konden weer lopen, sporten en autorijden. De destructie en het opnieuw ‘’opstarten van elk persoonlijk immuunsysteem – een risicovolle aanpak – zorgde voor 1 dode. Maar de anderen, die gevolgd werden gedurende 4 – 13 jaar, bleken geen verergering van symptomen meer te krijgen. Daarmee mag overigens, aldus de Uni van Ottawa, nog niet gesproken worden van genezing van de patiënten; een genezing zou de ziekte in al haar aspecten stoppen en de schade herstellen. Maar…deze patiënten hebben geen medicatie meer nodig, en dat is toch wel een groot succes. E.e.a. werd gepubliceerd in The Lancet Medical Journal. Hoop voor MS patiënten? Beperkt, want er zou maar een 5-10% van de patiënten in aanmerking voor deze therapie komen.