Medisch, gezondheid en milieu

Kwik, wereldklimaatverdrag; hersentumoren,EU gedoe

In Zwitserland heeft Lonza tussen 1930 – 1970 kwik bevattend afvalwater geloosd in de Grossgrundkanal te Visp (Wallis). Nu heeft de afdeling van werk- en milieu-geneeskunde van de Uni Zürich 171 moeders en kinderen uit de omgeving van Raron en Visp – die mogelijk door deze lozingen schade opliepen – over een aantal maanden onderzocht. Geen bewijs voor relevant gevaar van de gezondheid door kwik bevattende bodems luidt de conclusie. Hogere waarden zijn het gevolg van andere oorzaken; o.a. amalgaam-vullingen bij kiezen; het eten van zeevis en roken. Ach, het is wel een momentopname, constateert men nuchter. Het regiobestuur leunt gerustgesteld achterover. De voedingsmiddelen, die op de besmette akkers/groentetuinen groeien, kunnen zonder risico worden geconsumeerd. Melk en vlees van dieren is ok. Zelfs in proeven van slachtdieren werden geen hogere waardes gevonden. Luchtmetingen lieten eveneens niks bijzonders zien. De ‘’gunstige’’ resultaten wijten wetenschappers aan het feit, dat anorganisch kwik de weg van bodem naar menselijk lichaam niet makkelijk weet te vinden. Alleen vissen lieten hogere waarden zien; maar die zijn via andere kanalen in het gebied getrokken, want sinds 2000 is er een visverbod. Toen in 2010 (!) publiek bekend werd, dat kwik ruim 40 jaar geloosd was, werd snelle sanering in zicht gesteld. Nu heeft de bevolking het gevoel, dat er niets gebeurt. Dat klopt; want de gemeente beroept zich op gedegen onderzoek en draagbare oplossingen. Bij voorbeeld door bepaalde percelen in het grondboek te voorzien van een ‘’oudlast’’ opmerking. Dat maakt ze onaantrekkelijker ten opzicht van gesaneerde percelen. Heb je niks aan. En vreemd, bijzonder vreemd, al die ‘’niks aan de hand’’ resultaten.

 

195 landen sloten december 2015 het wereldklimaatverdrag. Tranen met tuiten over het heuglijke feit, dat de temperatuurstijging tot 1,5% beperkt zou worden. Maar…wat nodig is, om het doel te bereiken, was tot april dit jaar nog onduidelijk, toen de eerste 170 landen hun handtekening zetten. De-carbonisering was voorzien; ofwel einde van CO2 emissies betekent dit concreet de stopzetting van alle verbrandingsprocessen van motoren, verwarming en krachtcentrales…..Greenpeace Energy heeft de gevolgen hiervan berekend; rond 2025 moet daarvoor de productie van voertuigen met benzine/dieselmotor gestopt zijn; belangrijke verkeerswegen en treintrajecten moeten (elektrische) bovenleidingen krijgen. De auto-industrie krijgt te maken met grote gevolgen; concurrentiepositie, arbeidsplaatsen en productielocaties. Een verbod van inbouw van nieuwe olie/gasverwarming vanaf 2020 moet plaatsvinden. Oeps. Een probleem voor huizenbouwers en verwarmingsproducenten. Want ze moeten over naar eko-groenstroom-warmtepompen. Stroomverbruik voor o.a. Duitsland zou op basis van dit soort plannen met een factor 4 stijgen in 2040; terwijl we er toch van uitgingen dat het stroomverbruik zou teruggaan? Toch maar kernenergie dan? Ondanks Fukushima? En windenergie? Windturbines met een factor 4 vermeerderen (in Duitsland alleen al van 26.000 naar 80.000)?  Zou 6x sneller moeten groeien als gepland. Kortom, klinkt leuk, maar praktijk wordt weerbarstig en duur.

 

Academici krijgen vaker hersentumoren dan mensen met lage opleiding. Onverwacht resultaat van een studie, beschreven in het Journal of Epidemiology. En zonder simpele verklaring van het ‘’hoe’’. Mensen met 3 jaar universitaire opleiding bleken volgens de studie 19% meer risico op hersentumor te lopen dan mensen, die al naar 9 schooljaren stopten. Bij vrouwen is het risico zelfs 23%. Voor de studie werden de dossiers van 4,3 mensen in Zweden tussen 1993 – 2011 uitgevlooid. Focus was op 3 verschillende soorten hersentumoren in relatie tot opleidingsniveau. Mogelijk spelen milieufactoren en leefwijze een rol.

 

De EU wil gewasbeschermingsmiddelen met een aantoonbaar effect op de hormoonhuishouding van de mens verbieden. Klinkt goed, maar levert een storm van kritiek op. Want niet bewezen veiligheid, maar aan te tonen schadelijkheid is het criterium. De EU verdedigt zich met ‘’hoog niveau van bescherming van gezondheid van mens en milieu”. De EU gewasbeschermingsmiddelen-wetgeving behoort tot de strengste ter wereld. En dat moet zo blijven. Daarmee sluit de EC aan bij de WHO, die eerder meldde, dat stoffen met een endocriene werking een aangetoond causaal effect hebben op de gezondheid van mensen. Nou nog de poot stijfhouden, want dat vinden de producenten helemaal geen vrolijk bericht.En….er is nog een vuiltje in de lucht, want er blijkt toch sprake van een willekeur aan regels en uitzonderingen. Ieder middel moet apart beoordeeld worden. Bestaande wetgeving moet aangepast. En het zou zo maar kunnen, dat in het kader van TTIP (vrijhandelsverdrag met de VS) e.e.a. toch ietwat verwaterd, om het verdrag niet om zeep te helpen….En dan moeten ook nog alle 28 landen instemmen. Oeps. Weerstand is er nl zat. Ook hier: EC stelt economische belangen boven gezondheid? Afwachten.