Medisch, gezondheid en milieu

Verrassings-ei, ozon en Philips-magie en mossel-kanker

Goed nieuws; de ozonlaag boven de Zuidpool is zich aan het herstellen. Aldus wetenschappers uit de VS en het VK in Science. Het gepubliceerde onderzoek laat zien, hoe lang milieuherstel kan duren; want het is ruim 30 jaar geleden, dat de Internationale gemeenschap met het Montreal Protocol van 1987 een verbod afkondigde voor stoffen, die het ozongat zo groot hadden gemaakt (vooral chloorfluorkoolstofverbindingen – cfk’s. Dus als we willen, kunnen we het milieu verbeteren! 

 

Glyfosaat mag nog eens 18 maanden haar kwalijke werk blijven doen in Europa. In die tijd moet het Europese Chemische Agentschap Echa onderzoeken, wat zij vindt van dit goedje….Eigenlijk zouden de Europese regeringen stemmen, maar ze kunnen al maandenlang geen gezamenlijk standpunt innemen. Dus besloot de EC de knoop ten voordele van Monsanto door te hakken.  Bah, wat een politici; zo kunnen ze in eigen land ‘’Brussel’’ de schuld geven….En waarom is het niet verboden? Elke keer is sprake van kanker-risico. En verdient Monsanto niet miljarden met een goedje, dat ons milieu, onze natuur en deels ook onze gezondheid naar de knoppen helpt?  19 EU-landen stemden voor verdere verlenging, 7 (waaronder Duitsland) onthielden zich van stemming, en Frankrijk en Malta waren ertegen.  Zwak.

 

Kinderen in Chili ontbijten in het vervolg zonder het ‘’verrassings-ei’’. Als gevolg van een wet, die de gezondheid van kinderen gaat beschermen tegen ongezonde voeding. Het verbiedt producenten, kinderen door een ‘’gift’’ van een speelgoedje het consumeren van ongezonde prut smakelijk te maken. Voor Ferrero betekent dit EXIT. Maar ook de Happy Meal van McD vallen hieronder. Ferrero – dat was te verwachten – uit scherpe kritiek en wil voor het gerecht. De nieuwe wet zou de goede naam van een van de meest geliefde producten negatief beïnvloeden, vinden ze. Ook andere bedrijven hebben de afgelopen jaren tevergeefs geprobeerd, deze wet te voorkomen…Tevens worden hogere eisen gesteld aan declaratie van ingrediënten. De nieuwe wetgeving wordt door de Chileense regering gerechtvaardigd omdat overgewicht bij de bevolking sterk stijgt; ruim 60% van de Chilenen zijn te zwaar, bij kinderen onder 6 jaar is het ruim 30%. Chili wil een van de wereldwijde pioniers zijn bij de bevordering van gezonde voeding. Top!

 

Tas, de CEO Philips Connect Care & Health Informatics,  wil samen met patiënten, zorgverleners en verzekeraars een omslag in de gezondheidszorg bewerkstellingen, waarbij de focus wordt verlegd van met managen van ziekte naar het managen van gezondheid. Die lijkt het te begrijpen. Thans wordt in de ontwikkelde wereld ca. 80% van het zorgbudget besteed aan het behandelen van chronische ziektes. Slechts 3% wordt besteed aan preventie, terwijl bekend is dat 80% van hart/vaatziekten, en 90% van diabetes 2 en 50% van kanker te voorkomen is. Sociaal economische factoren spelen mee, maar ook voeding, wel/niet roken & drinken, beweging en juiste medicatie/juist ingenomen. Mensen willen en kunnen steeds vaker een actieve rol spelen in hun gezondheid, en daarom moet het systeem om. Met big data zijn veel hoeveelheden data’s snel te analyseren; zo kunnen patronen ontdekt worden en komen we meer te weten over ziektes voorspellen en voorkomen. Niet alleen inspelen op actuele zorgvragen. Gezondheid is een continu proces en begint met gezond leven en preventie. Als verslechtering optreedt, is tijdige interventie wenselijk. Nu ligt de focus vooral op diagnose en behandeling. Daar is ook het vergoedingensysteem op gericht; een radioloog wordt niet afgerekend op zijn bijdrage aan de behandeling van de patiënt, maar op de hoeveelheid beelden die hij maakt en beoordeeld. Meer winst valt te behalen als we kiezen voor gezond leven en preventie. Tot zover muziek in mijn oren. Roep ik al jaren. Wat stelt hij voor: o.a. delen van informatie tussen artsen, thuiszorg, patiënt, specialist. En ook de patiënt moet over data beschikken, om zo gezond mogelijk te blijven. Patiëntgericht systeem gericht op optimale gezondheid heet dat. En thuiszorg kan dan ook specifieke een maatprogramma opstellen.

Aha, en dan komt het; sensoren in de buurt van de patiënt of als smarthorloge; slimme geneesmiddelen, een zorgnetwerk om iedere persoon, waar onderlinge data worden gedeeld ten behoeve van persoonlijke gezondheid; behandelingen op afstand via eHealth oplossingen; thuismonitoring, draagbaar echoapparaat of beeldbellen in plaats van doorsturen naar de specialist. Meten van hartslag, ademhaling en SPo2 meten vanaf videobeeld; kan nu al. Philips heeft de techniek, nu hoeven we alleen nog te combineren, integreren en implementeren. En de bereidheid om daarvoor een juist vergoedingsstelsel en samenwerkingsverband af te spreken tussen overheid, verzekeraar, ziekenhuis, arts, zorgverlener en patiënt. Nou, ik zie de verzekeraar als rekenen…..Oh ja, en data moeten zonder belemmeringen (lees privacyregels) uitgewisseld moeten worden; altijd overal voor iedereen beschikbaar dus? Gegevens standaardiseren & delen – ook via internet. Beveiligt uiteraard. Ja hoor…

 

Mosselen kunnen kanker onderling overdragen. Een leukemie-achtige ziekte; die zelfs ook op een ander soort kan wisselen. De ontdekkingen onthullen – aldus wetenschappers van Nature – de mogelijkheid van tumoren, om eigen overleven en verspreiding te garanderen. Inmiddels heeft de Columbia Uni in NY dit onderzocht bij 3 soorten mosselen; nu zijn er kennelijk 8 overdraagbare kankerlijnen bij dieren bekend; 1 bij honden, 2 bij de Tasmaanse duivel en 5 bij 4 soorten mosselen. Meer lezen: http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/krankheiten-tiere-koennen-sich-mit-krebs-anstecken-a-1099104.html