Medisch, gezondheid en milieu

Krom is recht, suiker mag, plastic en drijvende boerderi...

Ik vind het toch zo knap, hoe men kan kontdraaien of krom redeneren. De NL vereniging van Ziekenhuizen NVZ vreest, dat kosten van ziekenhuiszorg omhoog gaan als zorgverzekeraars tariefafspraken openbaar maken. Huh? Want dan komen ziekenhuizen erachter, dat de tarieven, die CZ openbaart, deze bedrijven zou kunnen stimuleren, om hun lagere kosten te verhogen! Hallo!? Edith, per kerende post ziekenhuizen verplichten, de lagere prijs te hanteren! Simpel, toch?

 

Multinationals houden regels tegen, die suikerconsumptie moeten tegenaan. Aldus Corporate Europe Observatory (lobbywaakhond) in het rapport ‘’a spoon full of sugar’’. De macht van de voedingsindustrie neemt in Brussel fors toe, aldus deze club. Nestle – groter dan Shell – kan b.v. miljoenen steken in lobbyactiviteiten, en heeft enorme waarde als het gaat over werkgelegenheid en export. En dus is de druk om deze bedrijven ongemoeid te laten, groot. Dat lobbywerk mag wel wat kosten, men schat zo’n 21 miljard, door middel van a) benadrukken van beleid (vrijhandel & deregulering = uitholling van wetgeving); b) verwerven van oneigenlijke invloed op regulerende instanties 3) zogenaamd wetenschappelijk onderzoek met voor industrie gunstige uitkomsten d) belangrijk maken van ‘’vrije wil’’ van individuen en zelfregulering en tot slot e) het ‘’uit financieren’’ van NGO’s en consumentenorganisaties met grote budgetten voor agressieve lobby campagnes. Dus niks suikertaks, verbod op frisdranken en verplichting voor verlaging van suikers in producten...

 

Dat veel rotzooi en afval – vooral ook plastic – rondom de Noord Atlantische Zee, Zuid Pacific, Zuid Atlantische Zee en de Indiase Oceaan ronddraaien en zich daar ophopen, is bekend. Maar nu blijken er ook 6 grote ophopingen in de Mediterrane Zee gevonden te zijn. En dat zou nog maar het tipje van de ijsberg zijn, aldus onderzoekers. Vooral de microplastic-deeltjes zijn een ramp voor de voedselketen tot op de zeebodem toe. Aldus besproken tijdens het 5e symposium van Marine Science te Alicante. Spanjaarden zijn grote viseters...In Thailand wees onderzoek uit dat tussen de 25 – 40% van vis en schaal/schelpdieren die verkocht werden, plastic bevatten. In Spanje vond dergelijk onderzoek nog niet plaats, maar men rekent op vergelijkbare uitkomst. En toch worden goede stappen gezet, is de conclusie; eerstens het verbod op plastic zakken in Marokko, het verwijderen van plastic op de stranden en de opruimacties van vissers en duikers. In Villajoyosa bij Alicante startten vissers een project om het plastic, dat gevangen wordt in hun netten te verwerken tot ‘’textiel’’. Drijvende barrières blijken ook effectief bij de monding van de rivieren, verbetering van afvalwaterzuivering en het informeren/bewustmaken van consumenten; want wat je erin gooit, zou zomaar op je bord kunnen belanden...Eet smakelijk.

 

En nog meer drijvends...Maar anders. Het drijvende melkveebedrijf The Floating Farm gaat 60 stadskoeien houden in een koeientuin. Het is een drijvend/levend laboratorium waar bedrijven/onderzoeksinstellingen kunnen onderzoeken/experimenteren om zelfvoorzienende melkproductie op te zetten. De rivier als basis voor drijvend vastgoed is daar ideaal voor geschikt. Voedsel dichterbij de consument, en oplossing voor schaarse ruimte in steden. Het bedrijf komt in de Merwehave, en gaat zorgen voor melk, kaas, room, boter en yoghurt. Opening per januari 2017. Gras? Werd middels Philips-Led-lampen gekweekt; 15% van het benodigde voer kan op het beperkte gebied geteeld worden via verticale teelt. En deze grassoort is tevens rijker aan vitamines, op het land zou je hier 30-50 keer meer grond voor nodig hebben. Een slimme vloer scheidt in de stal urine en mest, zodat biogas en bio-meststof gemaakt kan worden.