Medisch, gezondheid en milieu

Project Iceworm, verzuring, tech & farma, diabetes

Camp Century: de geheime militaire plaats werd 1959 diep onder Groenlands ijs gebouwd. 200 soldaten werden gestationeerd, met als doel te onderzoeken, of holle ruimtes in ijs geschikt zouden zijn als standplaats voor middellange afstandstraketten met atoomkoppen. Het kwam er niet van, maar toen de VS de basis ‘’Projec Iceworm’’ in 1967 opgaf, liet het 200.000 liter diesel, 24 miljoen liter afvalwater en behoorlijke hoeveelheden chemisch afval achter. Een nucleaire installatie, die stroom en warmte had geleverd, werd afgevoerd. Maar het verstraalde koelwater zit nu nog in het ijs....Sindsdien zinken deze giftige goedjes van de Koude Oorlog langzaam dieper in het ijs van Groenland. En het is niet de vraag, of Camp Century eerdaags met al haar giftige troep aan de oppervlakte komt, maar wanneer. Aldus de Deense Geologische Dienst. De klimaatverandering zou wel eens de situatie danig kunnen beïnvloeden, en dat ‘’opduiken’’ kan  wellicht al in 2120 plaatsvinden. 2120. Ben ik er niet meer. Aangenomen werd destijds, dat ijs zich niet zou bewegen, en dat de afvalstoffen voor eeuwig opgesloten zouden blijven. Maar vandaag de dag weten we beter. Omdat details in documenten ontbreken, kan het onderzoeksteam alleen maar speculeren wat er allemaal daar in het ijs zit. Politiek ligt het thema kennelijk gevoelig, vandaar dat men geen geld voor verder onderzoek kon krijgen. Afwachten, is kennelijk nu de strategie. Duurt nog heeeeel lang.

 

Tante May wil een deel van de schaliegasopbrengsten rechtstreeks aan lokale bewoners uitkeren. Zodat mensen persoonlijk profiteren van economische besluiten. Ach, schei toch uit met deze huichelarij, dat is gewoon mensen proberen om te kopen (5-25.000/per huishouden) om een schadelijke winning voor natuur en milieu goed te praten! Slechts 19% van de BB’s is voor fracking.

 

Kanker is niet gelijk kanker; elke tumor is weer anders. Dat maakt ook dat sommige tumoren beter/slechter aanspreken op chemo. Vele tumoren worden met de tijd ook resistent. De werking van een chemokuur is thans middels regelmatig bloedonderzoek niet goed te onderzoeken. Men  moet wachten, tot de tumor ofwel krimpt of verder groeit. Dat kan weken/maanden duren. Tot die tijd krijgt een patiënt wellicht een kuur, die hem niet helpt of zelfs nog meer schaadt. Het Singapore MIT Alliance for Research/Technology Centre heeft nu kennelijk zo’n test ontwikkeld (Science Advances doi;10.1126/sciadv.1600274). De onderzoekers werken met een speciaal apparaat waarbij circulerende tumorcellen uit het bloed worden onderzocht. Hoe groter de clusters, hoe groter het potentieel tot metastasevorming (= uitzaaiing). Maar...in de vroege stadia van een kanker zijn maar weinig circulerende tumorcellen te vinden. Mogelijk kan de test ertoe leiden, om de werking van een chemokuur reeds na 2 weken te bevestigen en vroegtijdig mogelijke resistentie te constateren.

 

Veel mensen geloven in ‘’verzuring’’ van het lijf. Er valt dan ook heel wat over te googlen. De adviezen om dit tegen te gaan, zijn legio; in basisch water gedrenkte sokken; steenkoraal innemen, speciale kuren, ga zo maar door. Verzuring is een lucratieve business. Maar hoe zit het ermee? Feit is, dat er basische en zure levensmiddelen zijn. In theorie zorgt een dieet met veel vlees en weinig groente/fruit voor relatief meer zuren die zich in het lichaam ophopen, en tot allerlei aandoeningen leiden. Feitelijk blijkt dit uitgangspunt juist. Maar...de gevolgen van verzuring zijn anders dan gevreesd.  1) voeding met veel vlees bevordert ophoping van zuren in het lichaam; als er weinig voedingsstoffen zijn, die veel mineralen leveren (= basisch zoals groente, fruit), dan hoopt het lichaam zwavelzuur op.  Groente & fruit zijn overwegend basisch, vlees, vis, worst, ei, kaas, en levensmiddelen met fosfaat overwegend zuur.

De vraag is, kan het lichaam over verzuurd raken? Ja, het lichaam kan verzuren, maar het kan zich daartegen weren. Want veelal verdwijnt het overschot gewoon via urine en ontlasting. Daartoe werken maag, gal, alvleesklier en darmen via een uitgekiend systeem samen. En longen en nieren. Maar het bloed is het belangrijkst; normaal is de pH 7,4. Als er een kleine verlaging is, constateren we snel een acidose – verzuring dus. De gevolgen zijn enorm; meer zuren belemmeren de zenuwen in de hersenen en ruggenmerg om goed met elkaar te communiceren. Eventueel leidt dit tot desoriëntatie of coma. Door de voeding aan te passen, los je dit niet op. Een verzuring als gevolg van voeding is nauwelijks realistisch, aldus experts. In de realiteit gebeurt dit alleen dan, als nieren of ademstelsel niet goed functioneren, want dat zijn de hoofdrolspelers in het zuren-afvalverwerkingsmechanisme. Een teveel aan zuren in het bloed wordt via de long uitgescheiden (dieper & sneller in/uitademen) = de CO2 uitstoot stijgt. Langdurig zorgt de nier voor balans via de urine.

En toch is het verstandig, om op onze voeding te letten. Ondanks het intelligente systeem van ons lichaam kan een te hoog % aan zure voeding onze gezondheid op termijn schaden, want door continu veel zuren uit te scheiden, stijgt het stresshormoon Cortisol. En als dat langdurig verhoogd is, leidt dit o.a. tot verhoogde bloeddruk, en wordt het bewegingsapparaat negatief beïnvloedt (o.a. ontstekingen). Dus...geniet met mate van (liefst onbewerkt) vlees, vis en eieren, en eet vooral ruimschoots groente en fruit bij je stukje vlees/vis of gevogelte.

 

Een rechter in Alicante heeft de verantwoordelijken van Nestlé Waters aangeklaagd; een man heeft in een restaurant in Alicante een water – merk Viladrau- geconsumeerd en daarbij werd zijn slokdarm verbrand. 5 dagen moest deze man in het ziekenhuis behandeld worden. Geconstateerd werd, dat het watertje kennelijk ‘’nieuwe substanties’’ bevatte. Het gebeurde in 2010. Na 6 jaar constateert men, dat er fouten bij de productie zijn gemaakt... Grove nalatigheid wordt verweten, wat vervolging rechtvaardigt, aldus de aanklacht. Wordt vervolgd.

 

Googles moederbedrijf Alphabet kondigde vorige week samenwerking met GlaxoSmithKline (GSK = farma) aan voor zogeheten bio-elektronica. Minuscule implanteerbare apparaatjes die via elektrische signalen ziektes kunnen genezen en voorkomen (?)Ook Apple en Samsung blijken al een poos te werken aan bio-elektronica en biosensoren. Ook zij hebben steeds nauwere banden met de farma industrie. Die combi roept vragen op. Over privacy o.a.; want behalve informatie over mensen, kunnen data in mensen verzameld worden; communicatie tussen cellen of zuurtegraad of...Commercieel wellicht nog niet direct bruikbaar. Maar gecombineerd met data over lichaamsbeweging, zijn interessante patronen te ontdekken. Iets, wat je wellicht niet graag wilt delen met werkgever of verzekeraar. GSK weigert alvast details over hoe het informatie uit bio-elektronica gaat delen met Google. Maar men belooft wel 100% waarborging van vertrouwelijke patienteninformatie. Ja hoor. Google beschikt overigens al over enorm veel gegevens over menselijk gedrag. O.a. via Android-smartphones. En via hun medische zoekmachines zien ze, welke medische vragen bezoekers stellen.  DNA informatie werd tevens via het zusterbedrijf 23andMe verzameld en onlangs sloot het een samenwerking met de NHS, waardoor grote hoeveelheden Britse patiëntengegevens geanalyseerd worden.

 

Acupunctuur zou ouderen kunnen helpen om hun geheugen vast te houden, aldus onderzoekers van de Chinese Wuhan Uni. Oud acupunctuur technieken zouden de teruggang in geheugen zelfs kunnen vertragen in vroege stadia van dementie, blijkt uit cognitieve testen. Nog effectiever blijkt acupunctuurbehandeling in combi met medicijnen tegen dementie. Critici menen dat de effecten niet bewezen zijn, en sommigen vinden het weer kwak. Anderen wederom zijn van mening, dat de data om nader onderzoek vragen en dat het de moeite waard is, om te bekijken of deze behandeling effect heeft, daar waar ‘’conventionele’’ therapie niet werkt. E.e.a. werd gepubliceerd in BMJ Journal Acupuncture in Medicine. Het is al lang bekend, dat ‘’oefening’’ goed is voor de hersenen – b.v. het maken van kruiswoordpuzzels, meer talen spreken of muziek spelen, lezen, schrijven etc. Maar of dit werkelijk dementie kan tegenhouden? Kennelijk is het van belang, wat we doen, om de hersens te blijven stimuleren en degeneratie te vertragen. De zogenaamde speed processing therapy zou een waardevolle aanvulling kunnen zijn. Nader onderzoek is gewenst.

 

Nederland telt ca. 1 miljoen mensen met diabetes. Per jaar komen 50.000 nieuwe bij. Wereldwijd hebben ca. 350 miljoen mensen deze aandoening. 90% diabetes type II; veroorzaakt door ouderdom, maar vooral door overgewicht en te weinig beweging. Kost een boel. In 2010 2,5 miljard (7% van de totale zorguitgaven); in 2025 zou dit – als we niks doen – oplopen tot 4,3 miljard. De farma heeft vele nieuwe medicijnen op de markt gebracht. Maar hierover is veel discussie. In een recente uitzending van Zembla bleek, dat nieuwe medicijnen niet per definitie beter werken, maar ze zijn wel veel duurder, dus een winstknaller. Vandaar dat artsen de voorkeur geven om de ‘’oude’’, goedkopere medicijnen te blijven voorschrijven. Bovendien blijken nieuwe medicijnen mogelijk leiden tot een verhoogd risico op alvleesklier-ontsteking/kanker en hartfalen. Oeps. Zembla onderzocht daarom hoe het kan, dat deze diabetes pillen zijn uitgegroeid tot de bestverkochte medicijnen ter wereld. Lees/zie verder: http://zembla.vara.nl/dossier/uitzending/bitterzoete-suikermedicijnen

 

Opiniestuk in NRC: zorgstelsel blijkt 10 jaar na invoering niet beter, noch toegankelijker. Maar vooral wel veel duurder. Zelfs het CBS geloofde er ooit heilig in; kosteneffectief, toegankelijk en van hoge kwaliteit’’. Pijpensteel. Cijfers van de OESO leren dat dit stelsel vooral enorm duur is. In landen waar een groter % van de zorg betaald wordt uit private verzekeringen is het stelsel duurder. Daar, waar een groter deel wordt betaald door een zorgfonds, zijn de kosten lager, aldus hun conclusie. Private verzekeraars vergroten bureaucratie en drijven de prijs op. In NL geven we 1365 Euro/pp meer aan zorg uit dan in andere landen. Niet kosteneffectief. Voor de invoering lagen de kosten onder het EU gemiddelde. Aldus Follow the Money – een platvorm voor onderzoeksjournalistiek – betalen huishoudens nu 20 miljard meer aan zorg dan in 2004. In tegenstelling tot werkgevers; die betalen 400 miljoen minder. Eigen risico? Nog zo’n kosten omhoogstuwer. En ook wachtlijsten zijn weer terug. Helemaal niet goedkoper dus. Laat staan toegankelijker. Het roer moet dus om. Tijd voor 1 Nationaal Zorgfonds, dat verzekeraars vervangt, vertrouwen in professionals herstelt en hen tijd geeft voor hun patiënten. Dat bespaart.

Maar Edith vindt nog steeds, dat we het beste stelsel ter wereld hebben, die sufmuts. Maar ja, van het gesponsorde onderzoek bleef niet veel over na check door RIVM-ex Michael v/d Berg; gegoochel met cijfers was het, meer niet, Edith! En als we kijken naar andere onderzoeken, staat NL maar op plaats 29 (NUMBEO), en bij Bloomberg zelfs op plaats 40. Geen winsten meer voor verzekeraars; geen geld naar marketing; goedkopere medicijnen via centrale inkoop. Een polis in plaats van tientallen en structurele investeringen in preventie. De boete op ziek zijn – het eigen risico – schaffen we af (helemaal triest, als je buiten je invloed ziek wordt, voegt Lena toe). Nou, ik onderschrijf van harte het manifest ‘’Zorg voor en van iedereen’’. Zeker als je een dag later leest, dat een ziekenhuis voor een zelfde behandeling per verzekeraar aparte tarieven hanteert. Edith, word wakker!

 

Biologische aardappeltelers gebruiken koperoxichloride als bestrijdingsmiddel tegen fytoftora. En dat zou – aldus de media – certificeringsorganisatie Skal om de tuin leiden. Letterlijk. Skal bevestigd de ‘’fraude’’ en geeft aan, illegaal gebruik niet te kunnen handhaven, omdat de overtreding juridisch niet aantoonbaar is te maken. Aldus Boerderij. In Nl is dit goedje als bestrijdingsmiddel sinds 2000 verboden. Het is schadelijk voor bodem-/waterleven; humane gezondheid en beschadigt planteigenschappen. Biologische telers gebruiken dit middel ook als meststof met lage dosering, en die staan dus in hun recht. Pardon?