Medisch, gezondheid en milieu

Komt een man bij de dokter

Jammer...China staat GMO-teelten toe om zo de productie op te voeren en minder afhankelijk te zijn van het buitenland. Vooral voor soja. Zelf produceert men 12,5 miljoen ton/jaar maar importeert nog 86 miljoen (dat is 64 % van het wereldhandelsvolume) uit m.n. de VS. Ook al wil de bevolking liever niet genetisch gemanipuleerde soja.

 

Duitsland wil de 58 miljard EU steun voor melkveehouders verdubbelen om hun inkomensproblemen te verlichten. Nederland weigerde dit ondanks een voorstel uit boerenkringen; men lijkt de crisis te willen gebruiken om kleine/niet-levensvatbare boeren uit te faseren. Da’s verstandiger.

 

Komt een man bij de dokter.....’’Ik heb broodjes gegeten van Emté en daar zit waarschijnlijk plastic in’’....De NVWA waarschuwde ervoor en adviseerde, om contact met de huisarts op te nemen. En wat kan hij eraan doen? Poeppilletje geven en afwachten tot e.e.a. uitgepoept is..? Oh ja, en of consumenten eventuele broodjes die er nog liggen, vooral niet willen opeten.

 

IGrow uit Indonesië ontwikkelt ’s werelds grootste bio boerderij. Via een online-platform ‘’planten’’ investeerders een bepaald gewas; iGrow sluist het geld door naar boeren & landeigenaren. Het bedrijf controleert of bio-teelt plaatsvindt en ondersteunt via marketing. Ruim 2000 boeren doen al mee, iGrow houdt zelf 20%, de boer krijgt 40% van de opbrengst. En investeerders dus 40%? Veiligstelling van voedselvoorziening in de toekomst is het doel.

 

Vaak wordt gesteld ‘’bio is aardig, maar een goede bijdrage voor het milieu lever je daarmee niet’’. Vooral in de VS luidt de kritiek, dat de ecologisering van de VS landbouw het BNP zou verlagen en jaarlijks ruim 13.000 doden zou veroorzaken. Om daarmee vooral bio-boeren angst in te boezemen. Maar o.a. 35.000 Duitse bio-boeren hebben daar lak aan. Omdat het niet klopt. Het groeiend aantal mensen, welk door anders in te kopen wel degelijk een verandering te weeg brengt, is de realiteit. De manier, waarop we ons voedsel groeien, ‘’vreet’’ aan onze productiebasis. Want we putten de grond uit met monoculturen (jaar om jaar hetzelfde gewas op dezelfde bodem); en vernietigen de vruchtbaarheid van het land en verstieren de biodiversiteit. Ziezo. Meststoffen, pesticides en herbiciden komen via grondwater of via rivieren in zee en zorgen ook daar voor destabilisering. Het wordt tijd, dat we omdenken. En dat de politiek de randvoorwaarden herziet voor de landbouw. Want het fabeltje, dat bio-landbouw ruim 84% meer landbouwgrond vereist, is onzin. Reductie van afval en onnodig vernietigen van voedsel is simpel te verwezenlijken en levert veel op. Minder = meer. Kijk maar naar Kopenhagen, daar lukte het eind 2015 om in alle openbare kantines, scholen en tehuizen ruim 90% bio te gebruiken. 66.000 maaltijden/dag. Met minder kosten. Door o.a. minder vlees, meer verse levensmiddelen en minder convenience (= industriële voedingsmiddelen) en minder afval. Het kan dus. Ecologisch verantwoorde landbouw en gezondere voeding, dat zouden we meer moeten willen! En daarvoor graag iets meer betalen. Want je bent wat je eet!

 

Het alcohol % in bier/andere dranken zou verminderd moeten worden om het alcoholgebruik terug te dringen, aldus verslavingswetenschappers. Alcohol in bier van 5,5 naar 4,5 % verlagen b.v. Effect op de consumptie? 0; want mensen merken het niet en drinken niet extra. De verkoop blijft gelijk, productiekosten dalen. Canadese beleidsmakers dringen aan op deze ontwikkeling. In het algemeen belang.