Medisch, gezondheid en milieu

Wereldvreemd; onnodig en nog zo wat...

Een wereldvreemde conclusie/rapport – geschreven door een Commissie onder leiding van Edje – wauwelt over Nederlandse veehouderij als wereldspeler van betekenis. Met belangrijke bijdrage aan economie en werkgelegenheid. Internationaal tonaangevend bij innovatie en kennisontwikkeling.  Tegelijkertijd zou de economische positie van grote groepen veehouders onder druk staan door lage (wereld-) marktprijzen, en als gevolg van milieudruk  en risico’s voor gezondheid/welzijn van mens en dier. Versnelde verduurzaamheid van veehoudering kan en moet. Met krachtige regie, maatwerk en vooral passende financier. Is het advies. Ja hoor. Geschreven vanuit de wens, om milieu- en sociale problemen op te lossen waar de primaire sector mee kampt. Alsof de wereld op NL-innvaties wacht. Commercieel stelt het rapport niks voor. Hooguit 20% kan concurrerend produceren. Maar dat lees je niet. Maar de aanbeveling gaat over een ‘’regisseur duurzame veehouderij’’ met allerlei bevoegdheden en elke veehouderij-sector geeft invulling aan een krachtige regiefunctie. Heb je niks aan. Kritiek kwam direct van 2 kenners v/d sector: overbodige, maar royaal – voor Nijpels – betaalde exercitie met beanstigend aandeel Rabo en commissie Rosenthaal; belanghebbenden met nare bijsmaak....Toch verder lezen? Foodlog.

 

Het Academy of Medical Royal Colleges  publiceerde een lijst van 40 tests/behandelingen, die niet of weinig effect opleveren voor de patient – zoals röntgen bij rugpijn of pleisterverband bij kleine breuken. Het vormt onderdeel van de campagne Choosing Wisely, welk zowel professionals als patienten moet helpen, een betere afweging te maken tussen voor/tegens van behandelingen. Een loffelijk streven, maar het antwoord ‘’Sinterklaas bestaat niet’’ wil men liever niet horen. Feitelijk weten we dat de informatie klopt, maar dat is niet wat we echt willen vernemen. En acceptatie is al helemaal niet vanzelfsprekend. Want in de 21e eeuw moet alles mogelijk zijn, willen we niet horen dat we uitbehandeld zijn of dat er niets meer is wat we kunnen proberen.  En willen we al helemaal niet lezen, dat bepaalde behandelingen ronduit slecht zijn, giftig en vooral vaak overbodig. Ouderdom, onvruchtbaarheid, dood en ziekte – alles moet maakbaar/oplosbaar zijn. En dat soms ‘’niks doen’’ beter is dan vergiftigd te worden of te lijden onder bijwerkingen? Not done. Maar toch, wie wil weten hoe het zit? http://www.choosingwisely.org/clinician-lists/ http://www.choosingwisely.org/wp-content/uploads/2015/01/Choosing-Wisely-Recommendations.pdf

 

Oud CDA-Kamerlid J.v.d.Heijden pleegde met zijn vrouw zelfmoord. Vrijwillige. En motiveerden hun besluit en standpunt in het maatschappelijke debat over zelfgekozen levenseinde met een overlijdensadverentie.  “Opmerkelijk is, dat de discussie over zelfgekozen levenseinde nog steeds in het teken staat van de vraag of mensen, die menen dat zij hun leven hebben voltooid, dat leven ook mogen beëindigen.” Het echtpaar noemde het ook opmerkelijk dat een grote “steeds minder religieuze meerderheid” zonder “perspectief van hiernamaals” zich volgens hen de wet laat voorschrijven door kleine minderheden. Het stel vond dat voor samen afscheid nemen in die discussie “helemaal geen plaats is” en voerde hun eigen leven aan als voorbeeld:“Alsof - in ons geval 53 jaar - samenleven in voor- en tegenspoed, maar vooral liefde en geluk dan geen gewicht meer in de schaal legt bij de vraag dat leven ook samen te mogen beëindigen.”

Dat hakt erin, dit statement. Het onderschrijft nogmaals, dat politici moeten ophouden, ons te betuttelen of te ver/beoordelen, maar dat we als mens zelf verantwoordelijk zijn voor ons leven. Basta. R.I.P. Ondertussen is het oorverdovend stil bij het CDA, en het CU poneerde een motie van afkeuring, als de plannen van Edith voor levensbeeindiging behandeld worden. Schijnheiligers.

 

De angst, dat klimaatverandering de koffie-schimmel nog zou verergeren en zo hele plantages zou kunnen vernietigen, blikt ongegrond, aldus een nieuwe studie. Die onderzocht, of inderdaad tegen 2080 coffie compleet uitgeroeid zou zijn als gevolg van gestegen temperaturen.  Niet dus. In Colombia was de grote productieval tussen 2008 – 2011 het gevolg van koffie-roest. Omdat boeren ze niet goed hadden behandeld. Weer, maar vooral management, socio-economische factoren bleken van grotere invloed dan die, welke toegeschreven werden aan klimaatverandering. Maar helemaal zonder risico is de klimaatverandering niet. Een koffiebes-boorder (insect) die normaal niet boven 1500 m/zeespiegel voorkomt,verspreid zich nu wel tot wel 1800 meter. Ruim 120 miljoen mensen in meer dan 70 landen wereldwijd zijn afhankelijk van teelt/productie/verwerking/verkoop van koffie.

 

Eicellen  uit de eierstok van een moederdier? Hoeft niet meer. Bij muizen konden eicellen gemaakt worden uit stamcellen uit een staartpunt van een vrouwelijke muis. Met hormonen & voedingsvloeistoffen werden ze tot eicellen; onrijp, rijp en daarna gereed voor bevruchting. Met als resultaat: jonge muizen, die opgroeiden en op natuurlijke wijze jongen kregen. In Fukuoka, Japan. Aldus een publicatie in Nature.

 

Ruim 50% van de volwassen in de EU zijn overgewichtig, elke 6e zelfs zwaar (= obesitas). Meldt de EU-statistiekinstantie Eurostat. Duitsers zijn dikker dan de standaard. Italie en Nederland scoren iets beter. Het minst aantal te dikke mensen vond men in Roemenie (9,4%), gevolgd door Italie (10.7) en Nederland (13,3). Malta scoort het hoogst (26%), gevolgd door Letland (21,3%) en Hongarije (21.2)