Medisch, gezondheid en milieu

Kwik, inschatfoutje en TCM

Lena voorspelt; dit wordt een kas-knaller. Voor Merck dan. Medicijnen tegen Alzheimer lijken eindelijk succesvol, na decennia van mislukkingen. Het betreft een groep medicijnen, die het waarschijnlijk schadelijke herseneiwit beta-amyloide beperken. Er vindt dus geen genezing plaats, maar preventie, om Alzheimer te krijgen of verder voortschrijdt, daar waar al klonterend b-amyloid is vastgesteld. Het artikel over het medicijn Verubecestat werd gepubliceerd in Science Translation Medicine. Over geheugenfuncties en gedrag wordt niets vermeld. Omdat bij de meeste mensen, die uiteindelijk Alzheimer krijgen, de gevreesde amyloidplaques in een langzaam proces – tot wel 20 jaar – ontstaan.  De medicijnen verhinderen dit waarschijnlijk. Als je het medicijn tenminste jaren slikt. Het gaat dus vooral om ‘’preventieve’’ medicijnen, net zoals bloeddruk- en cholesterolverlagers, die (beperkt...) beschermen tegen hart- en vaatziekten.

 

Nieuw onderzoek van de Columbia Uni wijst uit, dat fruit en groente die hoog antioxidant en carotenoïde gehalte bevatten, positieve werking uitoefenen bij ALS. Een van de eerste studies, die zich richt op dieet in relatie tot de ALS ziekte, en inzicht geeft in het feit, dat gezonde voedingsstoffen en antioxidanten positieve bijdrage kunnen leveren. Lees meer in Jama Neurology: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161101102618.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fplants_animals%2Ffood+%28Food+News+--+ScienceDaily%29

 

¼ Van het gebruikte kwik in Europa komt via de tandarts in het gebit terecht. In Europa. Aldus Groen Links. Deze uitspraak werd gecheckt en voor juist bevonden. Het gaat om ruim 300 ton kwik in Europa,  waarvan 75 ton via de tandarts wordt ‘’verwerkt’’. Kwikthermometers mogen niet meer, maar de tandarts gebruikt het nog steeds....E.e.a. is gebaseerd op een rapport over kwikgebruik, in opdracht van de EC; proposal for a regulation of the EP and of the Council on mercury. Tandheelkunde is goed voor 24% van het totale kwikgebruik in de EU, vooral in Frankrijk, Polen, Roemenië, Duitsland en Griekenland zijn amalgaamvullingen nog op grote schaal toegepast, terwijl dit het minst is in Luxemburg, Estland en Zweden.

 

En dan blijkt, dat gemeenten in 2015 ruim 1,2 miljard ‘’ongebruikt’’ geld voor jeugdzorg en zorg/ondersteuning thuis ongebruikt hebben laten liggen. Pardon? Martijn vindt dat deze getallen vragen oproepen. Terecht. Want je hoort alsmaar dat gemeentes geld tekort komen. Dit vraagt dus om een ander gesprek. Gemeenten schermen met de wet WMO, waarbij minder geld te verdelen zou zijn; maar maatwerk is vereist en moet mogelijk zijn. Bezuinigen, terwijl er geld was? Niet uit te leggen. De argumentatie van gemeentes, die de tarieven per 2017 nog verder willen verlagen? Extra buffer aan te leggen. Voor wanneer dan?

 

In de VS is een rechtszaak gestart tegen het VS-department of Agriculture (= landbouw) en is ontvankelijk verklaard. De USDA heeft in 2013 de procedure om het gebruik van synthetische stoffen in de bio-landbouw te evalueren, omgedraaid. In het nadeel van consumenten, die voor ‘’schone’’ biologische voeding meer willen uitgeven. De USDA veranderde de procedure, waarbij stoffen niet toegestaan waren, tenzij 2/3 van de 15 leden tellende National Organic Standards Board het eens was, dat deze stof expliciet toegestaan was in het omgekeerde; stoffen zijn toegestaan, tenzij 2/3 tegen is...

 

Domme staatssecretaris Martijn van Dam (EC); genetisch gemodificeerde gewassen met een ingebouwde afweer tegen insecten passen binnen de principes van de geïntegreerde gewasbescherming. E.e.a. inzake de Europese toelating van verschillende maisrassen, die met behulp van genetische modificatie eigenschappen kregen om insecten af te weren. De gewassen produceren een gifstof, die ook gemaakt zou worden door de bacterie Bacillus thuringiensis. 

 

Een complexe mix van plantenextracten in de TCM (Traditionele Chinese Geneeskunde) blijkt kankercellen te kunnen doden. Aldus onderzoek in het Zhendong Australia China Center for Molecular Traditional Chinese Medicine. In China gebruiken artsen bij de behandeling van kanker al jaren een zogenaamde compound  Ku shen injection CKI als aanvulling op chemotherapie. Het gaat om een extract uit 2 kruiden; Ku Shen en Bai Tu Ling. Door middel van een systeembiologische benadering konden onderzoekers de kruiden meetbaar in kaart brengen en zo vaststellen, welke uitwerking CKI had op genen en biologische processen in borstkankercellen. Het CKI bleek hetzelfde proces als chemotherapie te bereiken, maar via verschillende genen. Met weinig bijwerkingen.

 

De gletsjers van Bolivia zijn met ruim 40% geslonken in de afgelopen paar decennia. Dit zet druk op de toch al gevoelige wateraanvoer maar ook voor het optreden van fatale overstromingen. Aldus een nieuwe studie. Ook al ligt Bolivia dan in de tropen, de Anders loopt door het land als een soort ruggengraat, met toppen tot 6000 meter hoog. 20% van de ‘’tropische’’ gletsjer bevinden zich in dit land.  Maar deze zijn extreem gevoelig voor klimaatveranderingen. De verwachting is, dat deze gletsjers praktisch ‘’op’’ zijn aan het eind van deze eeuw.

 

Hoezo belangenverstrengeling? Naast het gebouw van Friesland Campina op de Wageningen Campus rijst binnenkort het  onderzoeksgebouw van Unilever op. Hoogleraar De Vries is positief; samenwerking met bedrijven is nuttig, en mits goed geregeld, niet schadelijk voor onafhankelijkheid. Maar anderen zien – als ze Wageningen binnen rijden, en FRCampina en Unilever zien, mogelijk toch iets van ‘’imagoschade’’. Het zou een waardevolle toevoeging zijn, als niet alleen grote commerciële bedrijven zich vestigen op het uni-terrein, maar ook andere bedrijven. Om vooral private belangen uit te nodigen, zich op de campus te vestigen, wekt de indruk dat vooral die onderzoeksvragen beantwoord gaan worden, die vanuit die optiek belangrijk zijn.

Het zou echter ook belangrijk zijn, als kritisch-maatschappelijke organisaties, overheden, andere belangenbehartigers en actiegroepen een plek daar krijgen. Transparantie is het kernwoord; transparantie over de invloed van onderzoek, rol en functie van zowel bedrijf als universiteit. En onafhankelijkheid, vooral in de opleidingstrajecten. Fundamenteel onafhankelijk onderzoek moet mogelijk blijven; met financiering van onafhankelijke organisaties. Samenwerking met het bedrijfsleven wordt steeds meer geëist door subsidiegevers; door NWO geld door te sluizen naar topsectoren, wordt overheidsgeld gebruikt voor belangen van de industrie. Hier moet een balans gevonden worden.