Medisch, gezondheid en milieu

Arts/kliniek, Fukushima, ziektekosten

Opletten geblazen; allergische stoffen kunnen zich in wasmiddelen bevinden; vooral bepaalde conserveringsstoffen – m.n. Isothiazolinonen – werden tijdens onderzoek in Duitsland al in 16% van de proeven vastgesteld. En daar moet een waarschuwing op het etiket komen. Voor mensen met allergieën of gevoelige huid: check, of dit prut in je wasmiddel zit.

 

Typisch, he? Een meerderheid van de kliniekartsen in Duitsland zou hun eigen kliniek maar beperkt (of niet) aanbevelen. Aldus een studie van  Bain & Company. Het resultaat is alarmerend en laat zien, dat er een hoog frustratieniveau onder artsen heerst. In vergelijking met andere Europese landen blijken Duitse ziekenhuizen echter altijd nog relatief goed. Kennelijk hebben de eigen artsen weinig vertrouwen in de competenties van hun kliniek; maar 42% zou het aanbevelen, 32% weten het niet, en 25% zouden het afraden. Noch kritischer zijn artsen, als ze gevraagd worden, of ze hun kliniek ook als werkgever zouden aanbevelen. Nog geen 24% zou dit doen, 38% weet’t weer niet of zouden het gelijk afwijzen. In Frankrijk, Italië en Engeland was ook ca. ¼ van de artsen kritisch over hun kliniek. Concluderend stelt men, dat landelijke gezondheidssystemen kennelijk maar een beperkte invloed hebben over de tevredenheid van artsen. In Duitsland en Frankrijk is het een ziekenfonds-systeem dat zich zelf vergaand aanstuurt; in Italië en het VK is het vooral centraal via de regering geleid en met belastingen gefinancierd. Beide systemen kunnen goede klinieken opleveren.

 

De kosten voor compensatie aan bewoners/bedrijven en de afbraak van de kerncentrale Fukushima zal zich – in tegenstelling tot eerdere schattingen door de regering – waarschijnlijk verdubbelen naar ruim 20 miljard Yen (170 miljard Euro). Aldus de economische krant Nikkei. De afbraak zal wel ruim 30 jaar duren, dus harde cijfers zijn onmogelijk. Dat ligt o.a. aan het feit, dat de kerncentrale-leiding Tepco maar beperkt kennis heeft over de situatie in de reactorblokken. Tot nu toe heeft Tepco 2 miljard Yen gereserveerd. Dat gaat fors meer worden. Men gaat uit van 80 – 100 miljard yen/jaar. De kosten moeten door Tepco en andere energieleveranciers betaald worden. Japanse burgers moeten dus rekenen met stijgende energierekeningen. De regering overweegt, om Tepco middels overgangskredieten financieel te ondersteunen. Maar uitgangspunt blijft, dat Tepco, en niet de belastingbetaler uiteindelijk de rekeningen moet betalen.

 

Artsen moeten stoppen met zorg die niet effectief is. Vindt de NL Federatie van Universitair Medische Centra NFU. Er is een gezamenlijke lijst opgesteld met ruim 1300 niet-effectieve medische handelingen. Het ontbreekt ze aan wetenschappelijk (?) bewijs dat ze echt helpen, sommigen kunnen zelfs schade opleveren. Niets doen is dan nog beter...Medische specialisten/zorgverleners kunnen de richtlijnendatabase raadplegen. Het terugdringen van ‘’zinloze’’ behandelingen levert ook besparing op.; want minder ingrepen, therapieën, minder aanvullende tests of sneller verwijderen van katheters of infuus.

 

De 4 grote verzekeraars hebben 90% v/d markt in handen. Vorig jaar gaven ze ruim 25 miljoen uit aan tv- en radioreclame en sponsoring van evenementen. Onder andere. Ze werven ook nieuwe klanten via tussenpersonen. Dit kost ook nog eens 167,8 miljoen aan acquisitiekosten = totaal dus ruim 193 miljoen. En dat lijkt nog niet alles. Want hier zijn nog niet de reclamekosten en acquisitiekosten voor aanvullende verzekeringen meegerekend. Kortom, weinig echt zicht op dit soort kosten.  VGZ splitst het netjes; basisverzekering 73,5 miljoen, aanvullende 31,5 miljoen; budget lag 42% hoger dan voor basisverzekering alleen. Maar oh mirakels, de totale bedrijfskosten – inclusief reclamekosten – blijken sinds het opheffen van het ZF in 2006 gedaald van 5,8 naar 3,8%.  Een besparing van 772 miljoen. Dus dankzij reclame bespaart NL flink op de zorg, aldus NRC onderzoek...