Medisch, gezondheid en milieu

Bijen, Monsanto, DuPont en ''inschatting''...

In Oost-Europa en Noord Duitsland werd Crystal Meth gevonden. In drinkwater. Oef.

 

De kwaliteit van gen-expressietesten, die gebruikt worden om onnodige chemo-behandeling te voorkomen, blijkt nog niet zo veilig als aangenomen. Niet iedere vrouw met borstkanker hoeft een chemo te ondergaan. Maar kennelijk treden er mankementen op bij de tests. https://www.welt.de/gesundheit/article160150258/Zweifel-an-der-Aussagekraft-von-Brustkrebs-Tests.html

 

De meest gebruikte insecticiden op de wereld hebben wel degelijk een gevaarlijke invloed op het vermogen van de bij, om de bloem te schudden om zo aan de pollen te komen, waarmee gewassen worden bevrucht. Blijkt uit een nieuwe studie. Uit proeven blijkt tevens, dat bijen, die in contact kwamen met deze neonicotinoides ‘’verleerd’’ hebben, hoe ze moeten ‘’schudden’’ om zoveel mogelijk pollen te oogsten. De stof heeft dus invloed op leren & onthouden in de bij. Europa zou 2013 al ‘’stop’’ zeggen tegen deze stoffen – maar ze zijn er nog – en in 2017 wordt e.e.a. weer bestudeerd. Heb je niks aan. Aan die EU. Want het zijn niet alleen de bijenvolken, die gehouden worden, nee ook de populatie aan wilde bijen heeft hier enorm last van. En toch mag de agrochemie doorgaan. Omdat het zo lekker verdient, Monsanto-Bayer, Syngenta  en zo! Ach, het gaat immers maar om ¾ van ’s wereld voedsel-planten, die bijen nodig hebben...

 

Zweden is zo succesvol met haar recycling systeem, dat ze nu afval uit andere landen importeren om hun recyclingbedrijven draaiende te houden. Net 1% van Zweeds huishoudafval ging op de afvalberg. Laagste ooit sinds 2011. Het land is een van de 1e welk een forse belasting op fossiele brandstoffen in 1991 oplegde. De huidige elektriciteit bestaat voor 50% uit duurzame energie. Zweden zijn zich zeer bewust als het gaat om milieu en natuur en bleken dus oren te hebben voor maatregelen om minder weg te gooien en meer te laten recyclen.  Op nationaal niveau werd een recycling-beleid ontwikkeld, waarbij private bedrijven zorgdragen voor import/verbranding van afval; de energie gaat naar een nationaal verwarmingsnetwerk om huizen in de ijskoude winter te verwarmen. Hitte uit de afvalverwerking komt zo te goede aan burgers. In Zuidelijk Europa daarentegen wordt hierover niet nagedacht, wordt afval niet gezien als herbruikbaar en verpuft veel via de schoorsteen. Er valt hier dus veel van te leren.

 

Per 1-7-2018 moeten tandartsen amalgaan bij kinderen en zwangere/zogende vrouwen alleen nog in een absolute noodzaak (??) toegepast worden. Stelt de EC. Een totaal verbod op amalgaan is daarmee even van tafel. E.e.a. is de uitwerking van de Minamata-conferentie, die het gebruik van kwik – en in het bijzonder amalgaam in de tandheelkunde – wil beperken. Heel goedkoop om gaatjes te vullen, maar dat betekent ook dat elk jaar ruim 75 ton kwik in de omloop komt. Sommige landen – zoals Duitsland – bieden dit soort vullingen maar zelden aan, maar in andere landen is het nog dagelijkse keus.  Formeel gelden ze als ongevaarlijk, omdat ze in de mond ingekapseld zijn. Maar kritische stemmen uiten twijfels m.b.t. risico’s voor de gezondheid bij verwerking, maar ook bij afvalverwerking van vullingen en bij crematie van overledenen in crematoria.

 

De komende 10 jaar moet de Nederlander nog meer ‘’aan de fiets’’. Wel met 20% moet het aantal kilometers, welk de NL op de fiets aflegt, stijgen. Overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten zijn het hierover eens. Gelukkig wordt door de elektrische fiets al meer ‘’gefietst’ ’Regionale fietsroutes moeten verbeterd worden. En fietsers moeten in steden meer ruimte krijgen. En de combi fiets/ov moet ook makkelijker. ¼ van alle verplaatsingen in NL vinden thans op de fiets plaats. Dat kan meer worden. Ik zou zeggen, laat deze organisaties hun medewerkers  (inclusief bestuur) een fiets geven. Is er alvast een echt begin van deze ambitie.

 

De nieuwe baas van Engeland’s nieuwe Dementia Research Institute DRI voorspelt, dat Alzheimer in sommige situaties mogelijk net zo behandelbaar/te managen is als HIV/aids. In 2025. Condities zouden tegen die tijd gestabiliseerd zijn, ook al denkt men nu dat ze ongeneselijk zijn. Het zou ook zo kunnen zijn, dat het brein zich opnieuw kan resetten/’’re-wire’’ en zo de mentale vermogens weer kan herstellen, als het proces van de ziekte is gestopt. De amyloid-hypothese (zeg maar eiwit-plaque) zou wel eens de sleutel kunnen vormen, maar hoe e.e.a. precies werkt, is nog onbekend. Vorige maand werd nog gemeld, dat er een stevige terugval plaatsvond doordat het medicijn Solanezumab, waar de hoop op gevestigd was, niet in staat bleek, om die plaque te verwijderen in de fase-3-proeven.Prof. de Strooper denkt dat het over een paar jaar mogelijk is, om te kunnen bepalen, welke therapie bij wie kan werken. http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/dementia-alzheimers-controlled-hiv-research-institute-health-a7473256.html

 

En jawel. Wat we al lang wisten, maar niemand wilde bevestigen; DuPont in Dordrecht heeft wel degelijk tussen 2000 – 2010 veel te veel kankerverwekkende stof PFOA (= C8) in de Beneden-Merwede geloosd. Blijkt uit metingen bij waterwinputten. Meldt het RIVM. Maar desondanks ‘’geen gevaar voor de volksgezondheid’’, hoor! Want de zuiveringstechniek was er! Met actief koolfilter. En vanaf 2012 gebruikt DuPont het zogenaamde GenX. Ook een dubieus stofje. Maar voorlopig kleeft – aldus het RIVM, hier geen risico aan vast. Voor omwonenden. Voorlopig dan. Omdat het niet mogelijk is, op basis van de beschikbare informatie voor alle stoffen tot een definitieve conclusie te komen. Huh? Waarom niet ‘’stoppen tenzij ongevaarlijkheid bewezen is’’ beleid?

 

Ach verdorie, Het Europees Gerechtshof heeft bepaalt, dat de Monsanto-genetisch gemanipuleerde sojaboon de gezondheid van mens, dier of milieu niet erger bedreigd dan een gewone sojaboon. Pech, de indieners van een klacht, om de GMO-boon te weren. Naar inschatting (jawel, inschatting) van de EU-instantie voor veiligheid van levensmiddelen zou er niks aan de hand zijn. Echt niet. Schatten ze in.