Medisch, gezondheid en milieu

Duurzame landbouw, Magnesium en BSE

De verzorging met levensmiddelen hangt aan een dun draadje...de afhankelijkheid van de steeds grootschaliger landbouw met steeds minder pesticides geef aanleiding tot zorg. E.e.a. was onderwerp van gesprek tijdens de Grüne Woche in Berlijn. Te snelle opvolging van gewassen/teelten, en te veel chemie leidt tot meer resistentie van planten, aldus de Duitse Landbouwbond. Daardoor dalen o.a. oogsten. Niet bepaald ‘’normaal’’, zo’n uitspraak. De lobby voor de industrie stelt echter, dat het dalende aantal aan werkzame bestrijdingsmiddelen een gevolg zou zijn van het restrictieve EU-beleid voor toelating van chemische stoffen. Namens Bayer, Syngenta en BASF o.a.  Dus Brussel is schuld. En de gespecialiseerde landbouw. En dus niet bestendig als er crisis ontstaat. Dus moeten we omdenken: ‘’hoger, beter, verder’’ moet uitgebreid worden met ‘’evenwicht’’. Meer opleiding. Meer wisselteelt. Strengere overheidsregels. Meer spelregels. Duurzaamheids-certificering als opperst gebod. Ja, daar win je het wel mee.

 

De meeste supplementen met magnesium bevatten te hoge doseringen. Aldus steekproeven van consumentenorganisaties. IN 27 van de 42 steekproeven vond men een overdosering (boven 250 mg/dag). En men vond ontoelaatbare reclame ‘’helpt tegen reuma, kanker’’ etc. Bij een teveel aan Magnesium kan diarree of braken optreden. En veelal zijn de preparaten geldverslinders, soms zelfs gevaarlijk voor de gezondheid.

 

In de 90-er jaren werd BSE wereldwijd bekend, kregen mensen Creutzfeld-Jakob. Nu is een nieuwe variant ontdekt, die nog gevaarlijker is.  Het zou mogelijk het begin van een nieuwe ziektegolf kunnen betekenen, aldus het University College London in The New England Journal of Medicine (NEJM). Wetenschappers vreesden al eerder een dergelijke ontwikkeling. De nieuwe variant is vooral bij  mensen met een bepaalde erfelijkheidscombi te vinden (ca. 40% v/d bevolking).

 

Eten leidt tot ontsteking: of te wel, de bacteriën, die tijdens het eten opgenomen worden zorgen voor een kortstondige ontstekingsreactie. Bij mensen met overgewicht kan de ontsteking chronisch worden en leidt tot diabetes. Aldus wetenschappers van de Uni Basel.

En onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde aan de Uni Utrecht gaan onderzoeken of konijnen die als huisdier worden gehouden, wel gelukkig zijn. Aldus de Telegraaf. En daarnaast wordt ook gekeken naar de gezondheid van de dieren. Te goede bedoelingen van het baasje kunnen averecht uitpakken...En dan hebben we’t nog niet over konijnen in een winkel of tuincentrum. Die hebben het ook vaak zwaar. Andere huisdieren worden thans ook onderzocht. 

 

Preventie: Aartsen, topman van UMC Groningen, bekeek verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en werd niet echt vrolijk. Wie wel...maar dat terzijde...Enfin, zorg wordt onbetaalbaar als we niet volop inzetten op preventie. In 2030 zal NL 8 miljoen chronisch zieken huisvesten, en is ¼ van de NL bejaard. Vlg. mij kun je daar niet echt iets preventiefs doen....Maar goed, de politiek snapt in zijn optiek kennelijk niet de ernst v/d situatie en de noodzaak tot handelen nu. Er is nog tijd. Voor aanpassing. Toch?

 

En dan zijn er nog 2 artikels: 1 over een ‘’bijverschijnsel’’ van Alzheimer-medicijnen die kennelijk nieuwe tanden creëren:   http://www.telegraph.co.uk/science/2017/01/09/end-fillings-sight-scientists-find-alzheimers-drug-makes-teeth/  En het andere artikel over de big business, die met medische data te maken is:  https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/10/medical-data-multibillion-dollar-business-report-warns