Medisch, gezondheid en milieu

Klimaatakkoord is farce

Hoezo klimaatakkoord Parijs? Het EP wil de uitstoot van CO2 duurder maken, maar dan wel sterk verwaterd....Het verkopen van emissierechten loopt mank; teveel rechten zijn in omloop, dus lagere prijs en geen motivatie om schoner te produceren. Dat gaat zo nooit lukken. Bedrijven buiten de EU betalen geen CO2 belasting. En de winnaar is de cementindustrie; die zijn lokaal geconcentreerd en gaan nauwelijks de grens over. Yippie, volop ‘’gratis’’ rechten dus, die ze niet nodig hebben...want het leverde de afgelopen jaren zelfs 5 miljard winst op. De milieucommissie van het EP stelde vorig jaar nog voor, deze bizarre praktijk af te schaffen. Niet dus. De cementlobby won. Slecht voor het milieu, maar wat wil je? Commerciële belangen winnen het altijd boven milieu, natuur, gezondheid.

 

DuPont schikte in de VS een zaak van meer dan 3500 Amerikanen, die gezondheidsschade opliepen door C8. 670 miljoen $. C8 werd gebruikt bij productie van Teflon. En wordt gelinked aan hoog cholesterol & kanker. Ruim 270 Amerikanen worden dus uitbetaald, die kanker opliepen. En toch ontkent het bedrijf dat ze iets fout deden...De schikking kan gevolgen hebben voor soortgelijke zaken, zoals o.a. in Europa. In Dordrecht is tot 2012 gebruik gemaakt van C8...in 2013 bleek het een ‘’zeer zorgwekkende stof’’, en Dijksma kondigde in 2016 (!) een bloedonderzoek aan voor duizenden omwonenden.

 

10 EU-lidstaten gebruiken het gemeenschappelijk landbouwbeleid om suikerproductie in eigen land te steunen: Tsjechië, Griekenland, Spanje, Finland Kroatië, Hongarije, Italië, Polen Roemenië en Slowakije keren jaarlijks zo'n €180 miljoen aan suikersteun uit, meldt Boerderij op basis van cijfers over 2015 van de Europese Commissie. Polen verstrekt met €81 miljoen het hoogste bedrag aan specifieke steun (in vakjargon: 'vrijwillig gekoppelde steun'). Nederland gebruikt dezelfde regeling om de rundvleessector en de schapen- en geitensectoren te steunen, schrijft Boerderij. In ons land staat de suikersector op eigen benen, behoudens de subsidies die bietentelers als akkerbouwer ontvangen.