Symptomen

https://powerofpain.org/rsd-crps/  het gaat hier om een complexe interactie tussen sensorische/motorische en autonome zenuwsystemen & het immuunsysteem. Tussen brein en het centrale zenuwstelsel verandert controle over processen, als gevolg van een trauma/beschadiging.  En dat uit zich op verschillende manieren.

 

Een paar symptomen:

Pijn: zeurend, stekend, brandend, snijdend, doof, elektrisch, alsof je in brand staat, scherp, prikkelend etc. Van zeurend, dof, tot heftig/bijna ondragelijk. De pijn kan overal optreden; en niet alleen maar op het betrokken lichaamsdeel.

Allodynia: ofwel de geringste aanraking, een bries, een laken etc. kan al forse pijn opleveren. Of temperatuurverschil. De pijn is erger dan je als gevolg van je beschadiging zou kunnen aannemen. Verandering van botstructuur (te zien o.a. op MRI-scans); osteoartritis, osteoporose; stijfheid in gewrichten, gevoeligheid; dunner worden van botten, meer kans op botbreuken. MRI juli liet gelukkig nog geen deformatie van bot zien.

Verkleuring: de verkleuring van paars-rood-blauw was heftig, plus klompvoet ofwel oedeem (zwelling) v.d. voet. De zwelling is door intensieve fysio behandeling en wisselbaden gereduceerd en over. Een lichte verkleuring v/d voet is nog te constateren.  

Korte-termijn-geheugen problemen. Concentratievermogen is korter.

Moeheid kan optreden (o.a. ook door frequent slaapgebrek vanwege aantasting v/h limbisch systeem = door de dysfunctie van dit systeem is er invloed op emoties, gedrag, motivatie, lange-termijn geheugen, kleur/geurvermogen); evenals koorts, uitslag, slecht helende wonden (bij mij nog versterkt door dagelijkse zwembad-water-contact)

Emotionele instabiliteit; kort-lontje, snel geëmotioneerd/huilen, depressie (niet bij mij), onrust, nervositeit, sneller geïrriteerd

Geluiden kunnen minder goed ‘’geaccepteerd’’ worden, vibraties, snelle/harde tonen zijn pijnlijk, droge ogen, wazig zien,  veranderende waarneming van o.a. stand/beweging en tonus v/d ledematen, gewrichten en pezen, het gevoel van ‘’zwaarte’’ in  sommige lichaamsdelen, vermoeidheid en krampen in spieren met invloed op motoriek. Of ‘’kuilen’’ op de zwembadvloer.

Tinnitus, duizeligheid, problemen met evenwicht (b.v. op de evenwicht schijf maar vooral ook bij sluiten v/d ogen), spier-verkleining, verandering in huid

Lager immuunsysteem, sneller kou vatten etc.

Bewegingsproblemen/motoriek; stijfheid in gewrichten (bij mij nog de complicatie van ontbrekend kraakbeen in de knie), permanente schade aan gewrichten/spieren, verhoging van reflexen, trillingen/krampen.  

Veranderingen in huid, nagels, haar (langzamere/snellere groei); wondjes helen niet/slecht

Zwelling en b.v. ‘’glanzende’’ huid, droog, rood/blauw/paarse verkleuring, strak. Oedeem. Eventueel zweten.

Krampen, tintelingen ‘’miljoen mieren race’’ op/neer

Slapeloosheid en afwijkend slaap patroon. Waardoor je niet in de REM-slaap komt, die nodig is voor herstel v/h lijf. Omdat het lijf niet voor zichzelf kan zorgen, is het lastiger om te slapen en komt er een vicieuze cirkel van pijn die blijft/versterkt wordt.

Vasculaire problemen: samentrekking van bloedvaten, arteriën en venen. Thoraic Outlet Syndrome, Ischemie, hoofdpijn, migraine, en ‘’koudegevoel’’ in de extremiteit etc....

Ook andere ledematen, maar ook organen etc. kunnen aangetast worden...de lijst kan dus nog veel langer...