TTIP CETA

Ceta 21 sep 2017

Bijna een jaar geleden leverde het nog een politieke thriller van jewelste op. Het verzet van Wallonië tegen Europese vrijhandelsverdrag CETA met Canada. Na dagen onderhandelen gingen de Walen alsnog akkoord, met de waarschuwing dat ze later alsnog konden weigeren het EU-verdrag te ratificeren. Als er bijvoorbeeld niets zou veranderen aan het arbitragesysteem, waarin bedrijven staten kunnen aanklagen als ze vinden dat hun investeringen door nieuwe wetgeving in gevaar komen. In Amsterdam gingen in dezelfde periode duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen CETA en vrijhandelsverdrag TTIP met de Verenigde Staten. De tijd van de vrijhandelsverdragen leek voorbij, zeker na de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten onder de slogan ‘America First’.En wat gebeurt er donderdag? CETA treedt voor 95 procent ‘voorlopig’ in werking. Terwijl de Tweede en Eerste Kamer het verdrag nog niet hebben geratificeerd. Vijf vragen over CETA: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/20/ceta-wordt-stilletjes-van-kracht-13017299-a1574128

En wij beslissen wel mee over vrijhandelsverdrag!

En daar was het dan: Nationale parlementen mogen een veto uitbrengen op vrijhandelsverdragen van de EU. Er mag dus meebeslist worden. Oeps, daar baalt Juncky toch zo van, die vond nl dat dit puur een EC zaak was. Nou, vlg. het Europees Gerechtshof is dat dus onjuist. Winst dus? Lijkt er op. Totdat ik de volgende dag enige ‘’nuancering’’ hiervan bespeur in het FD: want hetzelfde Hof heeft haar OK gegeven voor snelle goedkeuring van een toekomstig handelsverdrag tussen de EU en het VK. Dat Brexit-gedoe dus....Als de EC besluit, de overeenkomst NIET voor te leggen aan nationale parlementen, zou dit juridisch sterk staan...Snap ik het nog? Want...en daar komt ie....instemming van alle EU parlementen is alleen nodig, als in een handelsverdrag afspraken worden gemaakt over investeringen en beslechting van geschillen tussen investeerders en overheden. En laat nou net over die kwesties de EU met het VK niet per definitie een akkoord hoeven sluiten!? Belangrijker zijn afspraken over een tariefvrije toegang tot elkaars markten en soepele douaneprocedures nu het Verenigd Koninkrijk heeft besloten om de EU en de interne markt in Europa te verlaten. Eind vorig jaar werd nog gevreesd dat in totaal 38 EU-parlementen (ook regionale) zich zouden moeten buigen over een handelsovereenkomst met de Britten. De belangrijkste adviseur van het Europees Hof, nota bene een Britse advocaat-generaal, had toen bepaald, dat parlementaire goedkeuring ook noodzakelijk was als er afspraken zouden komen over onder meer transportdiensten, overheidsaanbestedingen, intellectueel eigendom, sociale normen en milieustandaarden. Het Hof beschouwt deze terreinen echter als een exclusieve EU-competentie.

Het blijft daardoor mogelijk om deze onderwerpen in handelsverdragen af te dekken en die verdragen af te sluiten met meerderheden in de Europese ministerraad en het Europees Parlement. Nationale parlementen staan daarmee dus buitenspel, al kunnen ze natuurlijk wel invloed uitoefenen op het regeringsstandpunt in Brussel. De Europese Commissie kan nog wel besluiten om handelsakkoorden toch aan nationale parlementen voor te leggen, ook als daar in juridisch opzicht geen reden voor is. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker deed dat vorig jaar zomer bijvoorbeeld toen er veel weerstand was tegen een verdrag met Canada. Maar insiders verwachten dat de Commissie eerder zal voorstellen om afspraken over investeringen en geschillenbeslechting vast te leggen in aparte overeenkomsten.

Het EU-bestuur hield zich dinsdag op de vlakte. Het liet weten het oordeel van het Hof met de lidstaten en het Europees Parlement te willen analyseren. De Europese Commissie wacht een belangrijke lakmoesproef bij een handelsverdrag met Japan. Dat wordt naar verwachting dit jaar afgesloten. Ook zijn er nog overeenkomsten in de maak met onder meer Mexico, Australië en Nieuw-Zeeland. De EU wil pas met de Britten over een handelsakkoord gaan praten als er bij de komende brexitonderhandelingen voldoende vooruitgang is over de scheidingsvoorwaarden voor een Brits afscheid uit de Unie in maart 2019. Waarschijnlijk komt er eerst een overgangsregeling voordat een handelsovereenkomst kan worden gesloten. Aldus gelezen in het FD, 17 mei.

Stoute EC

Mei 2017:

Beetje laat...maar toch. De EC had het burgerinitiatief STOP TTIP in 2014 moeten erkennen. Ze hadden een officiële handtekeningenactie moeten toelaten, vlg. democratische beginselen v/d EU. Aldus het EU Gerechtshof.

Maar het zal waarschijnlijk geen verdere gevolgen hebben. Het CETA is inmiddels gesloten, en de TTIP onderhandelingen met de VS zitten in de ijskast. Maar Tante Malstrom ging toch even in de VS kijken of er nog wat te smiezesmoezelen was, niet gehinderd door het feit, dat we dit niet willen.

TFA verdrag

Nu 2/3 van de 164 leden het verdrag heeft geratificeerd, kan het WTO-TFA (trade facilitation agreement) eindelijk doorgaan. Het zou de wereldhandel een jaarlijkse impuls van 1000 miljard $ opleveren, en een ½ % extra aan groei voor de mondiale economie. Aldus het WTO. De grootste hervorming van de wereldhandel, wordt het genoemd. En steun voor multilaterale handelssystemen. Juist in tijden van protectionisme a la DDumbo...

Het zou zorgen voor 20 miljoen nieuwe banen, vooral in ontwikkelingslanden. Echt? En natuurlijk is Ploumen weer enthousiast. Ze verwacht er veel van. Vooral voor kleine ondernemers in ontwikkelingslanden, die niet meer moeilijk gedoe hebben over vergunningen voor handel over de grens. Boeren krijgen hun oogst tijdig op de markt, en iedereen wordt blij...

16 feb

Nu.nl meldt, dat het Europees Parlement woensdag na een wanordelijk, emotioneel debat heeft ingestemd met CETA, het handelsakkoord tussen de EU en Canada. Nationale parlementen moeten nog ratificeren. Het overgrote deel van het verdrag wordt actief, met uitzondering van controversiële, politiek gevoelige kwesties, zoals de extra investeringsbescherming voor bedrijven.

Er is veel kritiek op het verdrag; veel tegenstanders vinden, dat hiermee EU regels m.b.t. milieubescherming, arbeidsomstandigheden en consumentenrechten worden verwaterd en dat vooral de grote bedrijven van deze overeenkomst profiteren. Malmström beweert, dat de EU-standaarden niet in het geding zijn. Nou, echt wel. Maar goed, dan is het te laat, en heeft zij alweer een ander baantje. 

Ceta 16 feb

Nu.nl meldt, dat het Europees Parlement woensdag na een wanordelijk, emotioneel debat heeft ingestemd met CETA, het handelsakkoord tussen de EU en Canada. Nationale parlementen moeten nog ratificeren. Het overgrote deel van het verdrag wordt actief, met uitzondering van controversiële, politiek gevoelige kwesties, zoals de extra investeringsbescherming voor bedrijven.

Er is veel kritiek op het verdrag; veel tegenstanders vinden, dat hiermee EU regels m.b.t. milieubescherming, arbeidsomstandigheden en consumentenrechten worden verwaterd en dat vooral de grote bedrijven van deze overeenkomst profiteren. Malmström beweert, dat de EU-standaarden niet in het geding zijn. Nou, echt wel. Maar goed, dan is het te laat, en heeft zij alweer een ander baantje.

 

Vrijhandel Mexico EU?

Dachten we even, dat het TTIP vast van de baan is met DDumbo, zint de EU alweer op iets anders; een vrijhandelsverdrag tussen de EU en Mexico. Moet nog voor de zomer zijn beslag krijgen. Nou, Malmström heeft haast!? Alsof Mexico daar zoveel trek in heeft? De handelsstroom tussen de EU en Mexico (gebaseerd op de overeenkomst van het jaar 2000) bedraagt 53 miljard Euro; is dus meer dan verdubbeld. Oh ja, en m.n. de Spaanse bank BBVA meldt nu al – als gevolg van DDumbo-politiek – een verlies van 28% in het 4e kwartaal van 2016 als gevolg van de dalende Peso-koers; deze bank haalt bijna 50% van haar winst uit Mexico. Oh, daarom moeten EU en Mexico o.a. hechter worden???

 

En Marine le Pen weigert boete te betalen. Ruim 3 ton. Onterecht aan medewerkster van FN betaald. Terugbetalen? Ze denkt er niet aan. Er kunnen sancties opgelegd worden. Of korting van haar riante salaris (zonder vergoedingen etc.) van ruim 10.000,00/maand. Maar of de EU zover gaat?

Jan2017

TTIP VS-EU toch of niet?

Voordat het vrijhandelsverdrag TTIP tussen de EU en de VS kan worden gesloten, moeten op belangrijke terreinen nog veel meningsverschillen worden overbrugd. Dat laten de onderhandelaars van beide partijen dinsdag weten in een overzicht van de stand van zaken.

Onder meer op het gebied van publieke aanbestedingen, de omstreden investeringsbescherming en handelsmerken lopen de standpunten nog ver uiteen. Volgens EU-handelscommissaris Cecilia Malmström was er op andere punten toenadering. ''We hebben aanzienlijke en tastbare vooruitgang geboekt. Ik zie ernaar uit om in gesprek te gaan met de nieuwe Amerikaanse regering over de toekomst van de trans-Atlantische handelsrelaties." De partijen onderhandelen sinds juli 2013, maar of er een akkoord komt wordt nu een zaak voor de regering-Trump. Die heeft tijdens zijn verkiezingscampagne steeds benadrukt ''niet in vrijhandelsverdragen te geloven” en lijkt de Amerikaanse markt af te willen schermen. Dus...waar gaat dit over? Trump wil het niet, dus het komt er niet! 19/1

Handelsverdragen passé? Nee zegt Liliaantje

Economen zouden altijd al enthousiast zijn geweest over internationale handel. Maar Harvard man D. Rodrik vindt, dat we te vriendelijk waren tegen de macht. Komt er geen handelsverdrag meer? Nou, dan zal hij niet klagen. Te veel politiek kapitaal wordt verspild aan te weinig economische winst, is zijn oordeel. Kort en krachtig. Meer lezen? https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/06/wij-economen-waren-veel-te-positief-over-globalisering-6072354-a1539969

 

Niet dat Liliaantje er verder iets van snapt hoor...vorig jaar wilde ze nog een reset van het vrijhandelsbeleid om tot ‘’eerlijker’’ akkoorden te komen. Ach guttegut, ze zit nog in een ‘’ontwikkelingshulp’’ kamertje.....En zorgen over Ceta-achtig akkoord met Japan? Welnee. Ook al lijkt dat teveel op CETA (EU/Canada vrijhandelsverdrag). Alles wat we daarin niet willen, staat ook in het verdrag met Japan. Oeps. En de Japanse economie is 3x groter. Tantetje, het wordt tijd dat je eens je kennis bijspijkert. Of beter, laat het aan iemand anders over. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/05/ploumen-wat-was-uw-goede-voornemen-ook-alweer-vrijhandel-6035107-a1539894

TTIP dec16

De VS trekken zich uit het TTP terug. En de Europeanen ruiken een kans. Malmstrom   verwacht binnenkort een afronding van onderhandelingen. Voortvarend te werk gaan, is haar motto. Als EU. Alsof je dat nu nog wilt.  De EU onderhandelt met wel 20 landen. Wauw. Net echt. 

Ceta en zo week 22/12

Hoe naief kun je zijn.... Minister Liliane Ploumen (Buitenlandse Handel, PvdA) wil proberen afdwingbare milieu- en arbeidsnormen aan het handelsverdrag CETA toe te voegen. De kritiek op het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada concentreert zich op het ontbreken van zulke afdwingbare normen.Ploumen laat nu onderzoeken hoe die normen in het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada „beter juridisch te verankeren zijn”. Dat onderzoek is af in januari. Ze heeft al een afspraak gemaakt met de Canadese minister van Buitenlandse Handel om de uitkomsten van het onderzoek te bespreken. Ploumen: „Het is niet zo dat het verdrag nu het getekend is door Canada en de Europese Unie niet meer kan veranderen.” Ploumen heeft geen rol in de Europese onderhandelingen, ze moet daarvoor steun zoeken bij Europese collega’s. In februari stemt het Europees Parlement over CETA.

 

En er zijn nog veel meer verdragen; hierover schreef het NRC:  Je kan niet alles, is het antwoord van verschillende partijen achter de website TTIP Alarm, een samenwerking van Greenpeace, vakbond FNV, SOMO, Milieudefensie, Transnational Institute en Foodwatch. Zij strijden tegen „foute handelsverdragen die de toekomst van Nederland op het spel zetten”. https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/16/vergeten-handelsverdragen-5828291-a1537165

 

Verdragen passé? 24-11-2016

Met 31 landen rondom de wereld sloot de EU in de loop der jaren vrijhandelsverdragen. En dat wil ze verder doen, om de handel van goederen en diensten te versoepelen. En dan hebben we’t niet alleen over b.v. douanekosten. Eigenlijk gaat het om al die handelsbelemmeringen, die door verschillende waarden/normen of standaarden zijn ontstaan. Maar als we kijken naar hoe het ging met CETA, is het maar de vraag, of dit plan doorgang vindt. Terwijl Canada nog de minste afwijkingen t.o.v. Europa vertoonde...

 

En degene, die dacht, dat CETA al een gelopen race was? Fout. Het EP diende een motie in, die wel eens voor jarenlange vertraging van het akkoord kan zorgen. Want men stelt, dat een opinie van het Europees Hof nodig is om vast te stellen, of CETA wel in overeenstemming is met de bestaande verdragen voordat het goedgekeurd wordt. Nou ja.

 

TTIP? Veel groter, want met de VS, en veel belangrijker. EU export naar de VS bedraagt 20%, naar Canada maar 2%. Maar Trump voelt er helemaal niets voor, om dit verder te laten uitwerken. Voorlopig zal dit onderwerp in de ijskast gezet worden. Nafta – met Canada en Mexico – wil Trump ook heronderhandelen. Het TPP (trans pacifisch) zal ook niet ondertekend worden en China zal daar garen bij spinnen.

 

En het is nog maar de vraag, of in de toekomst de EU het onderhandelmandaat houdt; want steeds meer landen eisen een nieuwe vorm van onderhandelen, waarbij het mandaat van de EC duidelijk begrenst moet worden, transparantie vereist is en nationale akkoorden gesloten worden.

 

En eigenlijk komt het niet geheel ‘’ongelegen’’, al dit NEE tegen handelsverdragen; staan toch immers verkiezingen voor de deur in Duitsland en Frankrijk (en ja, ook in NL); En de vraag is, of met TTIP ook de economische/handelspolitiek van de EC uit het openbare debat verdwijnt. Gold toch CETA als voorloper, en dus belangrijke wegbereider voor het TTIP, met de achterliggende angst, dat de VS-bedrijven CETA als soort ‘’Trojan Horse’’ zouden gebruiken, vooral inzake investeerders-bescherming.

 

Achter de schermen liepen nog onderhandelingen over TiSA; niet een bliaatje tussen EU en een ander land, maar een zogenaamd plutilateraal (...) verdrag tussen EU en een aantal andere landen. De grondlijnen waren al besloten, en de groep onderhandelaars wil het onderhandelen doorzetten. Het initiatief kwam van de VS en Australië. Thans zijn ruim 50 landen hierbij betrokken, waaronder dus de 28 EU-landen. Ze zijn de ‘’zeer goede vrienden van diensten’’ en verenigen 70% van de handel met diensten in de wereld. Ook hier is de kritiek met name gericht op de stiekemheid van onderhandelingen. Ook hier beloofde de EC beterschap. Maar we zien het nog niet.

 

En dan zou je bijna vergeten, dat vanwege het TTIP debat de EU ook met Japan onderhandelingen aan het voeren is over een vrijhandelsverdrag. Na China is Japan nog steeds de 2e grootste Aziatische handelspartner van de EU. Twee weken geleden werd nog opgeroepen om de onderhandelingen actief voort te zetten om tot het einde v/h jaar tot een akkoord te komen.  Strijdpunt is vooral de markttoegang van Japanse auto’s in Europa en voor Europese agrarische goederen in Japan. Ook hier worden burgers buiten de stiekeme onderhandelingen gehouden. 

Ook met andere landen wordt onderhandeld, zoals o.a. met Malaysia (ca. 50% uit onderhandeld), en nieuwe zijn voorzien met de Filippijnen en Indonesië. Met Australië en Nieuw Zeeland worden gesprekken overwogen. De onderhandelingen met India, Thailand en Myanmar zijn op dit moment stilgelegd.

De handelsovereenkomsten die reeds onderhandeld, maar nog niet geratificeerd zijn, betreffen o.a.  Vietnam, Singapore en een groep Oost- en West-Afrikaanse staten. Ecuador en de EU hebben recentelijk de toetreding tot het handelsverdrag met Peru en Columbia ondertekend. En de never-ending-story gaat over de Zuid Amerikaanse binnenmarkt Mercosur; deze lopen al sinds 2010.

TPP, CETA en TTIP

Het Witte Huis maakte bekend, dat de harde strijd van Obama om het TPP = het Trans Pacific Vrijhandelsverdrag niet door het Congres goedgekeurd gaat worden. Vanwege de weerstand van Trump acht men het niet waarschijnlijk, dat nog voor 20 januari – de officiele inauguratie – de deal het ‘’ok’’ krijgt. Want ook in het Congres hebben Republikeinen nu de meerderheid. Nafta moet ook heronderhandeld worden (met Canada en Mexico) en of het TTIP er nog komt? Als we Trump moeten geloven, niet.

 

Voorlopig lijkt het TTIP (vrijhandelsverdrag VS-Europa) ook even ''op ijs gelegd''.....

 

2 petten, dubbele tong en elitegedrag

Marike Stellinga schreef in NRC over TTIP. Ze is nogal gecharmeerd van het idee van The Economist als het gaat om internationale (handels-)verdragen. Die zouden legaliteit krijgen als overheden ze zouden gebruiken om multinationals meer te laten betalen...Want gaat het om globalisering, blijken regeringen met 2 petten op te spreken; de burgers wordt verteld wat allemaal NIET geregeld kan worden, want we zijn maar 1 land in die hele grote wereld. Dus we kunnen niet eenzijdig belasting verhogen voor dit bedrijf, dat moet (maar gebeurt niet) internationaal. Strengere kapitaalbuffers voor banken? We kunnen echt niet de enige straffers zijn. Of eenzijdig een koolstofbelasting heffen. Oh nee? Maar regeringen sluiten wel handelsverdragen met andere landen, waarbij BEDRIJVEN het recht verwerven om een land voor de rechter te slepen? Juist...Dus wil je handelsverdragen moet je ook het lef hebben om internationale afspraken te maken. En Lena voegt eraan toe; laten politici dan ook transparantie tonen, als het toch allemaal zo goed voor ons allen is...

 

CETA verdrag is nog maar net ondertekend, roept Gabriel van Duitsland dat hij een wereldwijd vrijhandelsverdrag wil. Toen hij in China toerde. Bilaatjes, zoals CETA en TTIP? Is ie kritisch over; er bestaat het gevaar dat er veel verschillende regels en standaarden komen. Op WTO niveau moeten dit soort verdragen onderhandeld worden, vindt hij. En ja hoor, artikels uit beide verdragen zouden voor een multilateraal verdrag gebruikt kunnen worden. Cherrypicking op z’n Duits? Want het idee van een globaal vrijhandelsverdrag flopt al jarenlang.

CETA met een staartje?

Wat een blamage voor de EU op het gebied van CETA. Of TTIP het nog haalt? Is sterk de vraag. Oostenrijk, Luxemburg en Frankrijk eisen een nieuwe richting, nadat de EU pas na een diplomatiek achterkamergeklap een akkoord over CETA bereikte. Zoals het tot nu toe ging (geheim overleg), gaat niet meer, stellen ze. En dan zijn de weerstanden tegen TTIP nog veel groter dan die tegen CETA. Te veel industriële belangen, vinden Europese burgers en te weinig transparantie over proces en afspraken. Nationale parlementen moeten het uiteindelijk voor het zeggen hebben. Nog denken velen, dat er kansen zijn dat TTiP alsnog slaagt, en als burgers eenmaal zien, dat de zorgen en angsten rondom CETA ongegrond zijn. Ja hoor.

 

Ondertussen gniffelt Wallonië; goed nieuws voor het kleine België in het grote Europa, riep de premier Michel. Ja hoor...de tekst van CETA verandert niets. Maar er worden een paar ‘’verduidelijkingen’’ voorgelegd aan de overige 27 landen, o.a. over de rol van onafhankelijke tribunalen; de impact op landbouw en zo voorts. Geloof ik zo...En de garantie natuurlijk, dat de ‘’intra-Belgische’’ staatsstructuur wordt geëerbiedigd. Heb je wat aan. 

 

Het CETA gaat mogelijk de geschiedenis in als de meest rare deal, die de EU ooit heeft gesloten. Het Belgische Wallonië heeft met haar 3,5 miljoen inwoners – tegen 550 miljoen in heel Europa – even een vuist getoond. Of beter, de EU gegijzeld. Sprake is hier van de onmacht, om het proces in goede banen te leiden. Het dagelijks bestuur van de EU is bijna buitenspel gezet. Eindeloze gesprekken, onderhandelingen, en vooral gekonkelefoesel, als je het mij vraagt...Een ding is wel helder; Brussel krijgt weinig vertrouwen van de burgers. En dat, terwijl handelsverdragen de exclusieve (?) competentie zou zijn van de EC. Huh? Het ‘’kroonjuweel’’ van Europese samenwerking = een farce? Ja, want lidstaten willen meer en vaker de voet tussen de deur krijgen. Ratificatie via nationale parlementen dus. Nou, Ceta zou wel eens het laatste EU-handelsakkoord kunnen zijn...

Eigenlijk is het toch simpel: wees transparant, open, en wees helder, wie wat waarover te zeggen heeft. Want hoe weet de burger anders, dat het eind 2015 gesloten handelsakkoord met Vietnam eenzelfde arbitragesysteem heeft, en met Japan een verdrag in bespreking is dat voor eind 2016 politiek al afgekaart moet worden? Achterkamertjes/achterklap? Niet meer van deze tijd.

Wallonie 28-10

Het kleine, arme Wallonie met 3,5 miljoen inwoners zegt nee, en 500 miljoen Europeanen komen zo niet in het genot van het CETA (vrijhandelsverdrag EU/Canada)....De Canadese minister van handel reisde in tranen af. EU zou niet in staat zijn, om verdragen te sluiten. De EU probeerde vervolgens diverse malen, Belgie onder druk te zetten. Woensdag blijkt het nog bij een ‘’nee’’, dus de feestelijke ondertekening op donderdag wordt stopgezet, Trudeau komt niet naar Brussel. Donderdag lijkt ineens toch een ‘’ja’’ in de lucht, maar details over de gemaakte afspraken (lees concessies en koehandel ) worden niet bekend gemaakt.  Mogelijk is het vertrek van het VS-bedrijf Caterpillar een breekijzer (meer steun/geld van de EU). We zullen het waarschijnlijk niet weten, maar nu spreekt men al niet meer over ‘’gezichtsverlies’’ van Europa, want alles komt goed. Echt?

 

Het laatste nieuws is, dat er toezeggingen bedongen zouden zijn op het gebied van landbouw en arbitragesysteem. Deze moeten overigens door alle andere 27 lidstaten goedgekeurd worden. Verwachting is, dat ze dat zonder meer doen. Baan vrij voor TTIP?

Ceta en de Wallonen 20-10-2016

De speciale investeringsbescherming in handelsverdragen zoals CETA en TTIP is funest voor de rechtsstaat. Melden 100 hoogleraren en juridische specialisten uit hee Europa in een open brief. Dinsdag dacht men in het EP ‘’feestelijk’’ het CETA verdrag te kunnen ondertekenen; helaas, laten de Wallonen nu even vervelend roet in het feestje gooien door hun NEE.  Tot 27 oktober heeft de EU nog tijd, om de zaak alsnog te ‘’regelen’’ zodat het verdrag ondertekend kan worden...Wallonië is vooral bang voor de justificatie, om ook TTIP met de VS erdoor te jassen.

De EU heeft – aldus mediaberichten – het ‘’gedoe’’ deels zelf veroorzaakt, door toe te staan dat nationale parlementen over CETA mogen oordelen. Mag het a.u.b.!? De EU-juridische dienst vond dat niet nodig, maar Juncky, toch al hevig onder vuur, wilde politieke goodwill tonen, vooral vanwege de vele protesten tegen vrijhandelsverdragen. En hij gokte erop, dat de EU-regeringsleiders hun bevolkingen zouden overtuigen van het ‘’welzijn’’ wat over ze afkwam met deze fantastische verdragen...Verdorie, heeft ie zich even verkeken op de complexe, en vooral ondoorgrondelijke politieke structuur in België. Want bij het verzet van het Waalse parlement speelt mee, dat hier de socialisten de grootste partij vormen. In de federale regering zijn die juist niet vertegenwoordigd. Oeps.

 

En wat nu? Malmström probeert alsnog, de Wallonen de overtuigen... De oplossing wordt gezocht in een 'interpretatieve verklaring' die de zorgen bij de Walen moet wegnemen zonder dat het al vier jaar geleden afgeronde verdrag gewijzigd hoeft te worden. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders suggereerde donderdag dat Wallonië niet begrijpt wat er op het spel staat. "Wij blijven proberen het aan de Walen uit te leggen", aldus Reynders.Da’s nog eens minachting en arrogantie, zeg. En... Als CETA niet doorgaat, loopt de EU als handelspartner grote reputatieschade op. Ach, is het dat? Smetje op het blazoen? Ach guttegut. Dacht dat het hier toch om veel meer fundamentele zaken ging, maar kennelijk is ‘’het oog wil ook wat’’ belangrijker....Volgende week donderdag wil men toch het verdrag ondertekenen. Een aantal onderwerpen is hiervan uitgezonderd waaronder het omstreden arbitragesysteem (ICS) waarmee buitenlandse investeerders een regering buiten de nationale rechtbank om kunnen aanklagen. Maar als er vanuit de EU geen overeenstemming is, dan zal Trudeau niet komen. Nou, zeg dan maar af.

 

Het Investor-State Dispute Settlement (ISDS) arbitragesysteem is vooral omstreden, omdat landen onder druk van miljardenclaims, hun regels (niet alleen milieu-) niet zouden durven aanscherpen. Want eenmaal verdrag getekend, moet elke (nationale) wijziging geaccordeerd worden....De EU stelde daarom in 2015 een soort juridische verklaring op, met geruststellende woorden over deze bescherming. Toe te voegen aan het verdrag. Maar dan nog blijft belangenverstrengeling onverminderd groot. Want arbiters krijgen geen permanente aanstelling en mogen zelfstandig blijven werken; ten voordele van investeerders...http://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/16/handelsverdragen-speciale-bescherming-investeerders-ondermijnt-rechtsstaat-vinden-europese-hoogleraren-4846850-a1526918

TTIP en CETA

Natuurlijk, Nederland gaat CETA goedkeuren. Stom, stom, stom. Ze hebben er weer niks van begrepen. Ach, en dat de intensieve veehouderij niet zal ontkomen aan negatieve gevolgen door het afsluiten van dit schitterende verdrag? Kleinigheidje, aldus Ploumen. Want in het algemeen zal de agrarische sector toch als geheel baat hebben bij het verdrag. Of niet, maar daar komt NL nog wel achter, maar dan is het te laat, toch? Oh, invoerquota voor varkensvlees en het ‘’gelijkschakelen’’ (kijk daar heb je het gedonder) van welzijnseisen (!!!!!) moeten het nadeel compenseren. Oh ja, en pluimveeproducten komen in een uitzonderingspositie. Hoezo? Chloor-gekeurd? En de paar bezwaren uit de Kamer? Ze doet haar best om hierover nader in gesprek te gaan. Ja hoor, Liliane, dom, blond, vooral naïef en niet van deze wereld. Verkwansel de boel  maar weer.

 

In Duitsland was een zaak aangespannen over CETA. Maar het Hoger Gerechtshof oordeelde, dat de toestemming van Duitsland niet verhindert kan worden. Maar aan een aantal voorwaarden moet wel worden voldaan. Het verdrag mag ondertekend worden als zeker is, dat Duitsland weer uit de CETA kan stappen, als het door een eventueel later oordeel van de allerhoogste gerechtelijke instantie in Karlsruhe daartoe wordt gedwongen. En er zijn eisen voor de voorlopige goedkeuring: o.a. een bindende toezegging, dat besluiten van het zogenaamde Ceta-leidings-bestuur - totdat Karlsruhe beslist - in de hoofdzaken alleen met een ‘’democratisch terugbindingsrecht’’ genomen worden. Ofwel, er geldt een beperking voor dit bestuur, dat sommige onderdelen van het verdrag kan wijzigen of bindend kan interpreteren, omdat hier geen gekozen parlementariërs, maar alleen vertegenwoordigers van de EU en Canada zitting hebben. En vooralsnog mogen alleen die delen van CETA van kracht worden, die onder de EU-bevoegdheid vallen. En afspraken, die onder nationale wetgeving vallen, mogen NIET besloten worden; o.a. over intellectueel eigendom, vrachtverkeer over zee en de wijze van arbitrage. De huidige uitspraak is er een in het kader van de haast, die de indieners van de aanklacht hadden. Als de afspraken zo worden nagekomen, is er voor de indieners van de klacht geen reden tot zorg, in afwachting van de uitspraak door het Hof van Karlsruhe, want eerst dan zal het gerecht toetsen, of de afspraken overeenkomen met de Grondwet.

 

Ondertussen is een volgende ronde van TTIP weer stiekem gestart, en men hoopt nu vooral de vaart erin te houden, om e.e.a. toch nog voor het vertrek van Obama in kannen en kruiken te krijgen...Het is te hopen, dat nationale regeringen in Oostenrijk, Frankrijk en andere landen hun poot stijf houden om de zaak alsnog te blokkeren/tegen te houden. Transparantie moet voorop staan.  IJdele hoop, vreest Lena.....

29 september

In Bratislava kwam het eruit; EU ministers van handel zijn het oneens over TTIP en achten het niet realistisch, dat de onderhandelingen tussen de EU en de VS nog voor dit jaar rond zijn. Het is op de lange baan geschoven. Pech voor Malmström, die dacht het even erdoor te jassen. Men wil nog wel praten met de Amerikanen. Ronde 15 start in oktober weer in NY. Maar dan gaat het vooral om behoud van afspraken, die begin 2013 zijn gemaakt. Vooral de Fransiolen oefenden sterke druk uit; men eiste zelfs stopzetting van TTIP. Vanwege teveel burger-weerstand en teveel dansen naar de pijpen van multinationals. De overgrote meerderheid van andere EU landen schaarde zich niet achter het ‘’neen’’ van Frankrijk en Oostenrijk, maar er was wel veel scepsis. En misschien moet er een nieuw onderhandelmandaat komen, aldus Duitsland. Met een nieuwe benadering.

 

Liliane – natuurlijk – is voorstander van bredere consultatie met vakbonden en organisaties zoals Greenpeace. Maar pas in de ‘’reflecterende’’ periode na de VS-verkiezingen 8 november. Want wie weet wat de opvolger van Obama wil? Maar...Europa moet een verdrag met de VS sluiten, stelt ze. Lijkend op Ceta met Canada. Maar dat is vooralsnog niet getekend, mogelijk wordt ook volgende maand hier een ‘’voorlopige handtekening’’ gezet middels een ‘’bindende verklaring’’. Zo wordt dus gesjoemeld; want daarmee worden dan een aantal zaken ‘’verduidelijkt’’, maar het komt er evenwel. Of niet....want België en Oostenrijk en Frankrijk zijn vooralsnog niet bereid om ja te zeggen. 

TTIP/Ceta 22-9-2016

Pijnlijk, het Duitse Ministerie van Milieu heeft – onder voormalig minister Altmaier van de CDU TTIP-tegenstanders met 6-cijferige bedragen ‘’ondersteund’’...Kwam nu naar boven. En zorgde gelijk voor gedoe, want laat nu toch de MvEZ, Gabriel/SPD juist WEL gestreden hebben voor het zo heftig omstreden TTIP verdrag met de VS, en daarmee ook zijn populariteit in het politieke spel belast. Want immers, TTIP was een coalitie-aangelegenheid en vooral door Mutti zeer gewenst. Maar laat zijn gevecht nu toch niet voor de hele regering eensluidend ‘’ok’’ zijn geweest....Want het Ministerie voor Milieu bleek sinds 2013 een verbond gesloten te hebben met TTIP-tegenstanders, dat met belastinggeld ‘’gesmeerd’’ werd. Door Altmaier, vriendje van Mutti. Critici menen, dat het niet uit te leggen valt, dat belastinggeld gebruikt wordt op NGO”s te ondersteunen, die deels bewust valse informatie verstrekten en tot de anti-TTIP-hysterie in Duitsland leidden. Inderdaad is thans zeer omstreden, dat Altmaier in 2013 een project ter ‘’NGO-Vernetzung” bij internationale handels-vragen werd goedgekeurd en  hiervoor ruim 106.000 Euro voor 2014 en 2015 vrijgemaakt werd. Een van de NGO’s – Forum Umwelt & Entwicklung – zorgde voor een van de meest populaire anti-TTIP publicaties, waaronder ook de website ‘’ttip-unfairhandelbar.de’’.  Financiering van populistische campagnes. En dat in Duitsland. Tja....sorry, foutje, bedankt?

 

Ondertussen laat Malmström donderdag in de media weten, dat CETA en vooral ook TTIP alleen maar goed voor ons kunnen zijn. Kijk naar het succes van het verdrag me Zuid Korea; sindsdien is de Europese export naar dit land met 50% gestegen....Ja hoor. Maar Ceta en TTIP is niet hetzelfde. In veel EU landen is grote maatschappelijke weerstand, en nationale & regionale parlementen overwegen om ondertekening van Ceta tegen te houden. Vrijdag komen EU ministers van handel in Bratislava samen, om over deze 2e hete aardappel te praten. Afwijzing zou een klap zijn voor Europees handelsbeleid (?) en beperkt Europa om de komende jaren met andere handelspartners in zee te gaan zoals India, Mexico, Indonesië, Australië en Nieuw Zeeland. Het ‘’meest progressieve’’ handelsverdrag, vindt zij Ceta. De weerstand is vooral gericht op afspraken over de investerings-bescherming. Een speciale rechtbank oordeelt of overheden bedrijfsinvesteringen schaden. Hek van de dam, want zo kun je geen sociale, milieu- of andere afspraken meer maken. Zij vindt dat het nieuwe systeem juist transparantie en jurisprudentie garandeert. Ja, voor de multinationals/bedrijven zeker....En toch, Europa gaa zeer waarschijnlijk toch – slap – kiezen voor een compromis, ofwel voorlopige toepassing van het verdrag zonder de omstreden investeringsbescherming. Alles pais en vree toch? Dus zal op 27 oktober getekend worden....Voorspelt EU-voorzitter Slovakije. En ook TTIP moet voor einde dit jaar rond komen. Ja hoor...Vrees alleen, dat door de ‘’haast’’ de zorgvuldigheid weer het onderspit delft, de politici echt geen kennis van zaken hebben en dat alles even onder het mom ‘’goed voor ons alleen’’ gauw over de tafel wordt geschoven. Ik hoop dat ik het mis heb.

 

En NL? Is natuurlijk weer geneigd, om Ceta goed te keuren. Ook niet gehinderd door kritische bestudering en zorgvuldige afweging. Tuurlijk.

 

 

Pas als alle nationale/regionale parlementen hun goedkeuring hebben gegeven, wordt Ceta pas echt van kracht. Maar weet, dat een voorlopige start betekent, dat vanaf dat moment elke nieuwe wet ter bescherming van mens, dier, milieu, sociale en andere rechten, onmogelijk gaat worden. 

TTIP ter ziele? Globalisering ook

Yep, ook de Belgische Premier twijfelt openlijk aan TTIP. Maar de EC gaat stug door. Ook al hebben ze het tij, burgers en regeringen tegen. Juncky voorop, die huichelaar, want TTIP zorgt voor positieve uitwerking op o.a. werkgelegenheid. En alle lidstaten gaven het onderhandelmandaat van de EC een dikke ‘’ga maar door’’...?

 

In de VS echter zijn er niet zoveel, die ooit over TTIP hebben gehoord. Je vindt het nauwelijks of niet in kranten, al helemaal niet op tv en zelfs in Washington zijn er weinig mensen te vinden, die snappen, waar de afkorting TTIP voor staat. Het bestaat er dus nauwelijks. In het grote land VS. Zelfs in het congres weet men niet, wat men ermee moet. Behalve die afgevaardigden, die in de commissie voor TTIP zitten. Een non-issue dus. Daar. Alsof ze er zelf niet in geloven, dat het ooit wat wordt. Wie met handelsexperts praat, snapt, waarom het project van beging af aan gedoemd was om te mislukken. En op z’n laatst afgelopen maart. Malmström eiste toen zaken, die voor de VS onbespreekbaar en onmogelijk zijn. Zoals Europese toegang tot de telecommarkt. Of de erkenning van beschermde geografische herkomst. De voedingsmiddelenindustrie zou dit nooit accepteren, verdienen ze toch miljoenen aan ‘’Parmezaan’’, die niet uit de Italiaanse regio komt....Het is dus vooral de landbouw- en voedingsmiddelenlobby, die pusht voor TTIP. En die dachten, de domme Europeanen even weg te vagen en hun zin door te drijven, zoals ze met succes deden bij kleinere Aziatische landen....

Maar vooral is Obama schuld.....Hij moest zo nodig het TPP doordrukken (Trans Pacific Partnership) met o.a. Australië, Japan, welk de grootste vrijhandelszone ter wereld zou scheppen. Dat is getekend, het congres moet het nog ratificeren, maar dat is dus pas een echt project! En vooral ook een politieke erfenis van Obama. TPP gaat ver voor TTIP, daarom mijdt hij nu alles, wat het congres ertoe zou kunnen brengen, alsnog TPP af te wijzen. Want het thema ‘’vrijhandel’’ vindt maar weinig steun in beide VS-kamers. Uitgerekend de Republikeinen weigeren verdere liberalisatie van de handel, ook al waren ze vroeger voorvechters hiervoor. Europese politieke ideeën? Stuiten op veel scepsis daar. Democraten wijzen vrijhandel al jaren af. En vooral zijn ze bang, om de belangrijke kiezersgroep van witte fabrieksarbeider zonder Uni-opleiding af te stoten, die dan mogelijk hun families niet meer zouden kunnen voeden. Want zij zijn de verliezers van globalisering, en van hun woede/onmacht profiteert Trump nu volop. TTIP is voor Europa en de VS niet zo belangrijk, als altijd werd gesuggereerd, want de stroom aan diensten en goederen is al enorm. En het is onzin om te beweren, dat het Westen TTIP nodig heeft om te voorkomen, dat Chinese standaarden het gaan winnen. Niemand, die deze gaat accepteren, toch?

 

Economen zien al het einde van de globalisering. Te lezen in Die Welt am Sonntag. Het ter ziele gaan van TTIP is daarbij maar een van de symptomen. Ooit, in 2000, was globalisering HET tovermiddel, maar de laatste jaren wordt het afgeremd, aldus Everett/Uni St.Gallen/Zwitserland. Reden hiervoor; gecompliceerde politieke verhoudingen in de wereld, een nieuw soort protectionisme, waarbij landen hun eigen economie bevoordelen; open en verdekte subsidies, exportbelastingen en regels die hoog gekwalificeerde arbeidsmigranten proberen te weren. Sinds de financiële crisis is nauwelijks een dag voorbij gegaan, waar niet een land een maatregel instelde, om eigen ondernemingen te beschermen en die uit het buitenland een toegang te bemoeilijken. En TTIP moest wel falen, vooral ook door de stiekemheid, de geheime onderhandelingen over veel te veel gevoelige thema’s. Maar weinigen weten echt waar het over gaat, en bovendien werden de onderhandelingen gevoerd door middelmatige onderhandelaars, die van toeten nog blazen wisten, maar zich vooral lieten leiden door lobbyisten. Van VS-zijde dan. Politici en economische mogendheden spreken weliswaar over een ‘’open handel’’, maar de realiteit is totaal anders. Grote internationale verdragen sluiten blijkt steeds moeilijker. 

Na TTIP, Ceta nu TiSA!?

De Duitse VIce Gabriel vindt dat TTIP de facto gefaald heeft; nu al bezig met verkiezingsretoriek, want hij was er nooit voor, Mutti wel... De Fransiolen eisen stopzetting onderhandeling per september nadat ze in mei al hadden geroepen ‘’wordt niks’’ en dat ze never nooit hun waarden, normen, cultuur en beschermde zaken (en dat zijn er veel) zouden verkwanselen. De Amerikanen reageren geïrriteerd; er zou wel degelijk sprake zijn van vooruitgang, en ook al zijn nog niet alle dossiers 100% rond, dat maakt nog niet dat het verdrag er niet kan komen...Huh? Tijdens de laatste EU top werden alle 28 landen gevraagd of men door moest met TTIP. Ja, vonden die sufkoppen. En nu 2 afvalligen? Froman, de onderhandelaar van de VS wijst erop, dat met goede politieke wil het verdrag gesloten kan worden. Nog dit jaar. Ja hoor...Ineens wil men niet meer in regulering van openbare zaken (aanbestedingen) ingrijpen, noch privatisering bevorderen. Hoge arbeids- en milieuverplichtingen wil men realiseren. En ook het gedoe rondom de private investeerdersbescherming zou bespreekbaar zijn. Daarbij zouden investeerders niet tussen nationale rechtbanken of internationale mediators heen-en-weer kunnen springen, en de timing voor gerechtelijk geklaag zou verlaagd kunnen worden. Tuurlijk.

Malmström vindt het geroep om stopzetting maar onzin en zegt tussen neus en lippen door, geen intentie te hebben, een slechte deal te sluiten. Ook zij vindt dat er veel vooruitgang is geboekt. Huh? 13 kapitels zijn thans besproken van de 27, en in geen is van beide kanten nog sprake van overeenstemming..Zij denkt dat de VS nauwelijks meer speelruimte heeft vanwege de a.s. verkiezingen in november. Nou, dan kan toch na de ambtswisseling van 20 januari 2017 verder gepraat worden? Ik zou wel eens willen weten, welke kwalificaties al die EC onderhandelaars eigenlijk hebben....Vrees, niet al te veel...

 

Ondertussen heeft Foodwatch een formele constitutionele klacht tegen Ceta ingediend; ruim 125.000 handtekeningen zijn verzameld. De grootste klacht in de geschiedenis van het Duitse Constitutioneel Hof. 70 dozen met volmachten werden dinsdag naar Karlsruhe gereden; de initiatien willen verhinderen, dat Ceta eind oktober op ‘’voorlopige’’ basis – in afwachting van ondertekening, toch al kan starten.  

Laatste nieuws op donderdag: ook Oostenrijk wil – CETA na-onderhandelen en TTIP stoppen.

 

En terwijl iedereen naar CETA (handelsverdrag met Canada) en TTIP (VS-EU) kijkt, wordt – natuurlijk weer stiekem, want het is zo goed voor ons – onderhandeld over TiSA. Ondersteund door ’s werelds grootste bedrijven zoals Microsoft, Google, IBM, Walt Disney, Walmart, Citigroup and JP Morgan Chase. Op de EU site lees je dit: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/

Thee Trade in Services Agreement (TiSA) is a trade agreement currently being negotiated by 23 members of the World Trade Organisation (WTO), including the EU. Together, the participating countries account for 70% of world trade in services. TiSA is based on the WTO's General Agreement on Trade in Services (GATS), which involves all WTO members.  The key provisions of the GATS – scope, definitions, market access, national treatment and exemptions – are also found in Tisa. The talks are based on proposals made by the participants.  TiSA aims at opening up markets and improving rules in areas such as licensing, financial services, telecoms, e-commerce, maritime transport, and professionals moving abroad temporarily to provide services.The European Commission negotiates based on a mandate issued by the governments of the EU's 28 member countries. In March 2015, EU governments agreed to publish the mandate.

 

Facilitating trade in services...Services are an increasingly important in the global economy and a central part of the economy of every EU country.  The EU is the world's largest exporter of services with tens of millions of jobs throughout Europe in the services sector.  Opening up markets for services will mean more growth and jobs. By opening up trade in services, we also hope the TiSA talks will help kick start the stalled multilateral negotiations – the Doha Development Round or DDA – being carried out under the umbrella of the World Trade Organisation.

...Between a group of like-minded countries...23 WTO members are taking part in the TiSA talks: Australia, Canada, Chile, Chinese Taipei, Colombia, Costa Rica, the EU, Hong Kong China, Iceland, Israel, Japan, Korea, Liechtenstein, Mauritius, Mexico, New Zealand, Norway, Pakistan, Panama, Peru, Switzerland, Turkey and the United States. Of these, the EU has no free trade agreements on services with Chinese Taipei, Israel, Pakistan or Turkey. NIET CHINA EN RUSLAND!

... and designed to encourage others to joinTiSA is open to all WTO members who want to open up trade in services. China has asked to join the talks. The EU supports its application because it wants as many countries as possible to join the agreement.TiSA is based on the WTO's General Agreement on Trade in Services (GATS), which involves all WTO members.  This means that if enough WTO members join, TiSA could be turned into a broader WTO agreement and its benefits extended beyond the current participants.

How is it organised?The meetings take place in Geneva. They are chaired alternately by the EU, Australia and the US. The talks and decision-making are consensus-based. ENNE…like any other trade negotiations, the TiSA talks are not carried out in public and the documents are available to participants only…..tot zover de EC.

 

The Independent op woensdag 31/8: http://www.independent.co.uk/news/business/news/ttip-trade-deal-new-what-is-tisa-privatisation-pact-secret-threat-to-democracy-a7216296.html  En ik geef toe, hier had ik ook nog niet over gehoord. Hoe is het mogelijk!  Critici melden, dat de deal een regelrechte bedreiging voor het concept van publieke/overheidsdiensten vormt. Een soort turbo-actieve privatiserings-pact, die gebaseerd zou zijn op het idee, dat in plaats van het ‘’dienen van publiek interesse’’ regeringen zich daarmee niet meer moeten bemoeien en bedrijven dit soort activiteiten laten uitvoeren. De angst is dan ook niet onterecht, dat TiSA regels zal vaststellen, waarbij regeringen niets meer te zeggen hebben over controle van strategische diensten, of regulering van banken die o.a. de crash veroorzaakten. Plus verlies aan soevereiniteit. Maatregelen tegen klimaatverandering? Staan dan ook op een laag pitje. Grote multinationals zouden het voor het zeggen krijgen als het gaat om gezondheid, onderwijs of treinen, water en energie. Als alles geprivatiseerd wordt, is invloed daarna door overheden niet meer mogelijk. En...net zoals in het TTIP....zou een zogenaamde ‘’ratchet’’ clausule het mogelijk maken dat nieuwe reguleringen – dus b.v. toch weer overheidsbemoeienis – alleen goedgekeurd worden, als buitenlandse bedrijven daardoor niet slechter van worden. En wat eenmaal afgesproken is, kan niet teruggedraaid worden. Nou ja zeg.

Oh ja, en misbruik van o.a. migrant-werkers, die dan als ‘’independent service suppliers’’ gelden, zouden niet meer in aanmerking komen voor minimumloon, toetreding tot een vakbond etc. Een systeem, thans zeer gebruikelijk in Saoedi Arabië, VAR en Qatar....Bedrijven zouden tevens online data van het een naar het andere land kunnen zenden; foetsie is de privacy. De geheime onderhandelingen zijn al 18 maanden aan de gang, totdat de PSI en ook Wikileaks hierover details verstrekten. De directeur van PSI stelt, dat iedereen, die geïnteresseerd is in het behoud van democratische controle van nationale instituties en diensten, zeer bezorgd zou moeten zijn over het TiSA project. Want het beperkt nationale overheden en regeringen; beperkt hun controle en geeft praktisch ongelimiteerde macht aan grote bedrijven. Ook al claimt de EC, dat TiSA gaat over het faciliteren van diensten.

Maar The Independent kwam erachter, dat met name VS-bedrijven deze deal willen, omdat deze tak van business ‘’services’’ de snelst groeiende is in de globale economie, en ruim 2/3 van de globale output dekt; 1/3 van globale werkgelegenheid en 20% van de globale handel. En dan komen er natuurlijk weer de (niet door enige zekerheid of bewijs gestaafde) voordelen om de hoek: globale en vooral ook economische groei. Vooral voor de VS< die de grootste exporteur is voor dit soort services met 1,3 triljoen $ business...1x raden wie hier dus het meest van profiteert...Ondertussen doet de Britse regering net alsof er niks aan de hand is = de andere landen sukkelen eveneens in een Doornroosje slaap – er zou niks aan de hand zijn, overheidsbemoeienis blijft en dus business as usual. Na NAFTA, en meer recent CETA en TTIP niks bijgeleerd? Welnee, een ‘’EC onderhandelteam’’ heeft van alle landen het mandaat tot onderhandelen gekregen. Tot het bittere eind....?  

Meer lezen: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1133  / http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152686.pdf  / http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152687.pdf /  / http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152688.pdf oa. Over financiële diensten / http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/december/tradoc_154125.pdf  / http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152689.pdf en ga zo maar door.....

Follow the money publiceerde in februari 2016 hierover: https://www.ftm.nl/artikelen/7-vragen-handelsverdrag-tisa  …..Het handelsverdrag TTIP kan altijd rekenen op veel aandacht. Hoe anders is dat voor TiSA, een broertje van TTIP. TiSA staat voor Trade in Services Agreement en is een verdrag voor de dienstensector. 50 landen doen eraan mee. Dat is twee keer zoveel als bij TTIP. Toch liggen er voor de deur van de TiSA-onderhandelingen geen actievoerders. Over TiSA worden ook geen Tweede Kamervragen gesteld, zoals bij TTIP wel het geval is. Er bestaan ook geen boeken over TiSA, er zijn geen grote demonstraties tegen het verdrag en de Nederlandse media bericht nagenoeg niet over TiSA. Is handelsverdrag TiSA dan niet belangrijk?  ....ga het vooral verder lezen, dan weet je hoe het zit.

 

 

Hoe is het toch mogelijk, dat regeringen van de EU landen zo makkelijk een mandaat aan de EC geven, terwijl het maar de vraag is, of daar werkelijk gekwalificeerde mensen in zitten, en of zij wel ‘’onze’’ belangen – die van burger en land – kunnen/willen verdedigen????

Ik kan me daar nogal over opwinden, ik geef het toe. Want van de Nederlandse media of politici moet je’t niet hebben; ik waag te betwijfelen, als ik Mark, Pinoccio, Dijssie of Henkie zou bellen, ze zouden weten, wat TiSA is..Laat staan of de oppositie hier wat mee doet.

Gelukkig timmert Foodwatch ook stevig aan de weg, zie/lees: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/156e5fb9213df186

TTIP, TPP en Ceta

17 september gaan ze in Stuttgart/Duitsland weer de straat op. Tegen TTIP en CETA. Uit angst voor de verwatering van EU standaarden betreffende consumenten-, milieu- en dierenbescherming. Maar mogelijk is komt het allemaal echt goed. Want de kans, dat nog voor eind 2016 het verdrag met Obama wordt afgesloten slinkt met de dag. Aldus een tussenevaluatie door het Duitse Ministerie van Economie.  14 gespreksronden vonden sinds 2013 tussen de EU en de VS plaats. Maar tot nu toe zou nog in geen 27 van de 30 kapitels een overeenkomst in zicht zijn, aldus experts. Zoals o.a. het artikel over investeerder-bescherming, welk nationale wetgeving kan overrulen. Of de positie rondom ‘’duurzaamheid’’ betreffende milieu, klimaat en arbeid, waarbij de EU substantiële verplichtingen eist.

Nog verder uit elkaar raken de partijen over onderwerpen zoals landbouw-toltarieven; de VS wil ze kwijt, de EU wenst uitzonderingen voor gevoelige goederen zoals rund-/varkensvlees en gevogelte, melkproducten, groente en fruit. De EU wil wel concessies doen ,maar dan moet de VS tegemoetkomen bij openbare aanbestedingen....En de a.s. VS-presidentskandidaten? Voelen er ook niet veel voor. Over thema’s zoals energie en grondstoffen, anticorruptie, bescherming van intellectueel eigendom, financiële diensten (o.a. ook bevoegdheden van controle-instanties), identificatie/kentekening van kleding of bescherming van geografische herkomst (o.a. Parmezaanse kaas), staat alles nog open. En de tijd dringt. Want midden september zou de eindronde moeten plaatsvinden. Malmström/EU en Fromam/VS zouden dan de resultaten nader gaan bekijken en dan zou Malmström 22/9 met EU landen bijeen komen. Maar zelfs Gabriel/Dld gelooft niet meer, dat TTIP in de huidige vorm er gaat komen. Voor hem is CETA (vrijhandelsverdrag met Canada) een goed voorbeeld voor verdere onderhandelingen met de VS. En dat staat momenteel onder druk, want alle lidstaten mogen erover praten en beslissen. En dat had nou net niet gemogen, maar Juncky moest zwichten. En terecht.

 

Tussentijds wordt tevens opgemerkt, dat de VS nog niet eens het TPP – Trans Pacific Partnership – ook al is het tot het eind onderhandeld – heeft ondertekent. Het is nog maar de vraag, hoe belangrijk het thema TTIP op de agenda van de komende president(e) staat...Laag, als ik het inschat.

28-7-2016

Hoezo verbaast dit nou niets? De 2e Kamer is niet altijd goed ingelicht over de NL inzet bij TAFTA – de voorloper van TTIP. Schrijft Follow the Money.

Liliane ontkent natuurlijk, maar haar antwoorden op Kamervragen hierover (door het artikel op FTM.nl), blijken onvolledig of domweg onjuist.

 

Tjonge, jonge, jonge, Tante Liliane van Buitenlandse Zaken & Ontwikkelingssamenwerking verhusselt het kennisniveau van burgers….

De reconstructie van FTM over het NL TAFTA beleid in 2012 liet zien, dat het TTIP verdrag door het gesjoemel bij TAFTA van het kabinet in een stroomversnelling is geraakt. De 2e Kamer werd toen nl niet altijd volledig geïnformeerd.

 

Niks nieuws toch? E.e.a. valt te lezen in interne documenten van het MvEZ. Verkregen door WOB-verzoek bleek dat het demissionaire Kabinet-Rutte-I aangaf, van TAFTA een prioriteit te maken; dat de inzet bij dit toekomstige verdrag ‘’volledige liberalisering’’ is en dat het verdrag van toepassing moest zijn op alle sectoren. Zo, die hakt er even in. Aldus FTM bluft Liltje. Ze beweert dat de Kamer volledig is geïnformeerd. Niet dus. Liegbeest. In de hoek. En rap. En laat vooral eens een kundig iemand – met een loepje wellicht te vinden? – het overnemen. FLutseprutsekluts.

Status 21 juli 2016

Nu de Bloody Blits dreigen met een Brexit, wordt het vrijhandelsverdrag TTIP Europa-VS een stuk minder aantrekkelijk voor de Amerikanen. Want het VK is toch de 5e macht op economisch gebied en als die uit de EU vertrekt, nou, da’s niet best….De VS exporteert 25% naar het VK…Dat weerhoudt ze overigens niet, om alvast gesprekken te voeren over handelsrelaties na de Brexit (het is maar de vraag of die er komt….)

 

En dan is er ook nog een bilateraal handelsverdrag tussen India en Europa in de maak….De gesprekken lopen al sinds 2007. Met het verdrag hoopt de EU hoge importtarieven te reduceren (alcohol 150% en automobielsector 100%). India heeft veel last van strenge EU-regels, met name bij etiketten-declaraties, hygiëne en gezondheid. En natuurlijk die dekselse generieke medicijnen. Rutte en Modi bevestigden in juni nog het belang van een ‘’gebalanceerd’’ verdrag (nietszeggend prietpraat; wat is nou ‘’gebalanceerd’’?) Tijdens het recente bezoek van Modi aan de Europese Raad en Tusk stimuleerde weer nieuwe onderhandelingen. Die gaan dan m.n. over intellectueel eigendom, liberalisatie van diensten (tijdelijke toegang van Indiase werknemers op Europese arbeidsmarkten) en outsourcing van Europese bedrijfsonderdelen naar India. Misschien moet de EU wat kleinere stapjes nemen in deze situatie, aldus een aantal expert. En dan is er ook nog het feit, dat het VK met India reeds een apart vrijhandelsverdrag heeft. Pffff…

Status 14 juli 2016

Maandag ging een nieuwe onderhandelronde van start over TTIP. En daar komt ook een voorstel op tafel, dat de EU-politiek inzake klimaatverbetering en duurzame energie wel eens om zeep kan helpen. En wie komt met dit voorstel? Juist, de EU…Beide partijen zouden moeten garanderen, dat de energienet-bedrijven alle energieproducenten een gelijkwaardige toegang gunnen….Greenpeace heeft de hand weten te leggen op het voorstel van 20 juni. Dit staat haaks op wat o.a. in Duitsland bepaald is. Een verder onderdeel van dit voorstel gaat over anti-discriminatie en koste oriëntatie; in beperkte gevallen kan een uitzondering gemaakt worden. Als een regering b.v. legitieme politieke doelen nastreeft, die zonder uitzonderingen niet realiseerbaar zijn….Daarmee zou Duitsland een uitweg krijgen. De milieuorganisaties zijn kritisch; de rechtsongelijkheid in de duurzame energiesector zou verhoogd worden, aldus de VS-milieuorganisatie Sierra Club. Ecostroom-tegenstanders zouden regeringen voor internationale gerechtshoven dagen om te ‘’bewijzen’’ dat de ecostroomproductie met TTIP verenigbaar is. Hoezo, TTIP is goed voor ons? Goed voor de VS-stroom- en energieaanbieders!

 

Het CPB ging weer eens rekenen. En jawel, de NL economie gaat erop vooruit, als de EU het TTIP verdrag sluit. Door een verdubbeling van de NL uitvoer naar de VS zal het BNP in 2030 (!!!) met ca 1,7%  (een komma 7) toenemen. Wauw, da’s enorm! De NL export zal in potentie met 95% toenemen! Yippie! In 2030 mond deze potentie dus uit in 1,7%, en een BBP toename van 1%. Nou, da’s om te juichen, nietwaar!? Helaas, werkgelegenheid en productie gaan tussen sectoren verschuiven. Voedselverwerking en chemie gaan ca. 5% in productie groeien. En in werkgelegenheid. Metaalsector en transportgaan krimpen. De gemiddelde lonen gaan met ca. 2% stijgen.  In een tijdspan van 13 jaar moeten ca. 114.000 mensen ander werk zoeken (op het totale arbeidsleger van 8,8 miljoen), vanwege TTIP; deze re-allocatie is, aldus het CPB, relatief gering, aangezien nu al jaarlijks 1 miljoen banen (13%) worden gecreëerd en vernietigd. Het onderzoek was overigens alleen gericht op economische effecten, alle andere gevolgen zijn buiten beschouwing gelaten. Daar heb je wat aan.

 

In mei had Ecorys in opdracht van EC nog de ‘’impactraming’’ van TTIP berekend; economische groei voor NL en D vanaf 2030 0,6% hoger. Ierland en België groeien met 1,4 resp. 1,2%. Gemiddelde groei EU 0,5% en VS 0,4%. Waarvoor doen we dit ook alweer? Juist.

 

En onderzoekers vinden, dat in de nieuwste generatie handelsovereenkomsten steeds vaker onbeperkte data-toegang toegestaan; inclusief persoonsgegevens. Onderling. Ook worden persoonsgegevens vaker digital verwerkt. De bescherm-regels hiervoor verschillen echter van land tot land. Aldus een studie. Fout, helemaal fout. Vooral als je rekening houdt met Europees en internationaal recht; dan schiet de bescherming van privacy van burgers vooral door de EU toch wel tekort. Een betere bescherming is nodig! Het zou toch ook van de gekke zijn, als straks EU-regels over privacy kunnen worden aangevochten via handelsbeleid – denk aan Ceta en TTIP! En volgens het Center for Digital Democracy CDD en European Digital RIghts EDRi haalt Europa zo een ‘’Trojaans paard’’ binnen, waarbij bedrijven zoals Google en Facebook regels omtrent persoonsgegevens vnan burgers deskundig zullen weten te omzeilen. Wake-up call voor beleidsmakers. Helaas, die zijn met vakantie.

Status 7 juli 2016 TTIP/CETA

Nee maar, wat een ommezwaai; nationale parlementen mogen nu toch beslissen over CETA, omdat het als zogenaamd gemengd verdrag wordt behandeld. Het verdrag met Canada wordt gezien als de blauwdruk; lukt dit, zal TTIP ook lukken. Maar zo simpel ligt het niet, want vooral de investeerdersbescherming zit velen dwars. Te veel macht voor bedrijven, te weinig bescherming voor burgers, dierenwelzijn, natuur en milieu….Nu maar hopen, dat ze daar in Straatsburg niet te veel pimpelen en zo toestaan, dat er een 3-jarige overgangstermijn geldt, waarbij dan het verdrag alvast ingaat…..?

 

Brexit – de wake up call voor Europa, heet het. Nou, die is echt gehoord, menen top politici. Want Europa moet dichter bij de burger komen, en beter samenwerken. Maar kennelijk was de knal nog niet groot genoeg? Anders zou je – aldus een criticus – toch niet kunnen verklaren, waarom EU-commissie en landen een paar dagen na de Brexit-stemming ineens ruziën om de stemprocedure bij CETA, en daarbij alle kritiek over ‘’dat duurt veel te lang’’ versterken. Hoe kan je nu zo dom zijn, om de Europese vrijhandelspolitiek in een doodlopende straat te sturen? Europa staat op het punt, om handelingsonbekwaam te worden! En klapt CETA, klapt dus de gehele handelspolitiek van de EU! En dat mag niet, want de positie van Europa in het geopolitieke machtsspel van de 21e eeuw, de verdeling van toekomstige globale welstand en het aandeel van Europa, dat mag niet verkwanselt! En potverdrie, niemand – vooral in het EP/de EC – had bedacht, dat er zoveel weerstand zou ontstaan. En dan niet alleen in Duitsland of Oostenrijk. Nondeju….gaan die burgers verdorie nog bepalen, hoe democratisch Europa is?

 

Eigenlijk is het heel simpel. Sinds het Lissabon verdrag is de handelspolitiek uitsluitend het domein van de EU (???). Vrijhandelsverdragen vereisen daarom een akkoord in de Raad van de Europese Ministers van Handel en in het EU parlement. Nationale parlementen mogen alleen dan een veto uitspreken, als het om een ‘’gemengd’’ verdrag gaat; dat ook nationale wetgeving raakt. Juncky had nog zo geprobeerd, om CETA als ‘’alleen EU verdrag’’ stiekem erdoorheen te jassen, buiten het EU parlement om.  En dat ging te ver. Ondemocratisch zou deze werkwijze zijn! Critici vinden echter, dat een democratische legitimatie van CETA vanzelfsprekend ook zonder toestemming van nationale parlementen, maar wel door het EU parlement zou zijn gegarandeerd…..Je kunt niet aan de ene kant meer Europa willen, en aan de andere kant het ondemocratisch noemen, als ‘’alleen’’ het EU parlement het verdrag goedkeurt, luidt de argumentatie. Da’s populistisch argumenteren. Nou, dan zij dat zo. Maar dit soort verdragen zij te ingrijpend, om niet door nationale parlementen heel goed beoordeelt te worden alvorens ze getekend worden. Vindt Lena.

 

Gelukkig zijn burgers toch niet zo dom, en is de ‘’solotoer’’ van de Ep/EC gestopt; kennelijk onderschat men daar – en vooral Juncky – het kruitvat van dit soort verdragen. Die helemaal de mist in ging door even een andere kwalificatie aan CETA te geven. Snapt er niks van, die oude sul. En toonde juist die arrogantie van ‘’wij weten wat we doen’’, die EU-burgers zo hekelen. Vooral toen hij na kritiek op zijn besluit zei, dat het hem ‘’schnurzegal’’ is, wie uiteindelijk het verdrag goedkeurt. Had die sukkel nou eerder, fatsoenlijk, open en vooral transparant de lidstaten meegenomen in het proces om op 1 lijn te komen, dan zou het wellicht nog goedgekomen zijn. Maar nee, hij gooide de kont tegen de krib, en zwichtte voor de druk, om het verdrag als ‘’gemengd’’ te hernoemen. Op aandringen van zijn juristen. Fout, stout, dom, vinden critici. Die zien de bui al hangen. Nu is de indruk, dat alles stiekem gaat, juist versterkt! En….door zijn draai is CETA in de vrije val geraakt; het moet door 42 nationale parlementen (ga zelf maar tellen…., ik heb dat niet bedacht); het Belgische Wallonië heeft al gemeld, het NIET goed te keuren….Nou, dat worden vrolijke tijden…..

 

Oostenrijk zei vooruitlopend al NEE tegen TTIP, Roemenië en Bulgarije laten het afhangen van visa-vrijheid. En….landen zouden zelfs kunnen besluiten, om CETA om zeep te helpen, alleen om TTIP te voorkomen.  

En dan komen de critici weer aan het woord, die vinden, dat dit voor de Europese economie slecht is. Want dan zijn Europese producenten in de toekomst achtergesteld bij Japanners in Canada. Ook zouden ze geen opdrachten van de Canadese regering kunnen krijgen. En wat te denken van ‘’collateral damage’’ als CETA niet doorgaat!? Nee, als Europa als enige regio op de wereld niet in staat is, handelsverdragen te sluiten, zal het net van bilaterale onderonsjes/verdragen rondom Europa dichter worden, zullen ondernemers in het nadeel raken. En wat te denken van de politieke gevolgen. Oei, oei, oei, de critici in Die Welt zijn niet blij. Want…als het al niet lukt, om een verdrag met 1 goede bondgenoot (Canada) te sluiten, met wie dan wel? En als er 42 potentiele veto-machten in Europa zijn, wat voor zin heeft het, om met Europa klimaat-, databescherming- of andere verdragen te onderhandelen?

Tja, beste critici, grow up, de toppers in de EU zijn teveel een eigen koers gaan varen, draaien te veel op ego/macht en hangen hun oren naar de industrie en machtige lobbygroepen, waardoor burgers zich niet gehoord voelen! Ofwel de EU gaat echt hervormen en past echte democratie toe, of het gaat zich opheffen. Zo wordt het niks. Getekend Lena.

Laatste nieuws 1 juli 2016

Nee maar, Juncky dacht de boel korter hand even in eigen hand te nemen en het pad voor de Europese parlementen af te sluiten. Nadat de aankondiging van Juncky, om als EU commissie de besluitvorming van niet alleen Ceta maar ook TTIP op te eisen – anders kan Lena het niet noemen – kwamen heftige protesten. Want dat betekent de facto, dat je Europese parlementen de mond snoert. Voor iets, wat voor groot belang is. Huh? Kennelijk moet nu de EC e.e.a. opnieuw met het EU College bespreken; een ‘’politieke discussie’’ met alle EU-commissarissen is voorzien.

Doel is, om te bepalen, ‘’hoe verder’’. Een optie is, dat de EC voorlopig geen officieel voorstel doet voor ratificatie. Dat zou betekenen een lange periode van onzekerheid – o.a. bij het CETA (met Canada). Zonder officieel voorstel tot ratificatie kunnen EU-landen niet oordelen over het verdrag. Het onderhandelen van handelsverdragen en hun ratificatie ligt principieel in de competentie van Europese instituties…Juncky meldde dus, dat zijn EC CETA als puur EU-verdrag zag, en niet als gemengd verdrag, waar nationale regeringen hun akkoord moeten geven. Maar daar was m.n. Duitsland het niet mee eens. Ook Oostenrijk bekritiseerde deze ‘’ruck-zuck’’ (= haastige) handelswijze; want Ceta geldt als blauwdruk voor TTIP.

 

En we weten, er komt steeds meer weerstand tegen TTIP; en die zal massief stijgen, als de burgers/ landen ook geen inspraak hebben bij CETA met Canada. Voorstanders van handelsverdragen zien de eis van ‘’nationale parlementen moeten goedkeuren’’ als sabotage. Nou ja zeg, als de nationale parlementen niks meer te zeggen hebben over dit soort cruciale verdragen, dan kunnen we die net zo goed opheffen, niet waar? De ‘’Elite’’ in Brussel weet immers wat goed is voor 56 miljoen burgers, niet gehinderd door voldoende kennis, kunde en kwalificatie????

 

Maar goed, puntje-bij-paaltje zou het kunnen betekenen, dat de strijd tussen democratie en elite/dictatoriaal EU denken wel eens een hete en lange strijd wordt. In Washington kijkt men bezorgd naar de weerstand. En dan probeert Juncky ook nog, ermee weg te komen, dat het hem eigelijk schnurzegal is (het kan hem werkelijk nog geen sikkepitje schelen); als de lidstaten vinden, dat de uitspraak van de EC niet telt, zal hij de lidstaten niet hinderen, om zelf erover te stemmen. Hij zal niet op het ‘’wettelijke’’ altaar sterven, meldt hij ironisch. Hem maakt het niet uit, hoe het verdrag wordt geratificeerd; in de nationale parlementen, of in het EP met lidstaten. De EU landen zijn overigens niet aan het EC-besluit gebonden (he, dat is nieuw?!!) Ze kunnen gezamenlijk het verdrag als ‘’gemengd’’ benoemen en zo de weg via de nationale parlementen afdwingen. Of de nationale regeringen wakker zijn?

 

Op 27 juni jl. meldde Frankrijk overigens, dat het geen handelsakkoord met de VS – dat TTIP dus – meer wil. De onderhandelingen gaan niet in de goede richting, er kan geen akkoord bereikt worden, aldus Manuel Valls. In ieder geval geen overeenkomst over vrije handel als de belangen van de EU daarin niet gerespecteerd worden. De TTIP visie is slecht voor Europa, dat zich hard moet opstellen. Aldus de premier tijdens een bijeenkomst van zijn partij. Het is de eerste keer – na eerdere kritische uitlatingen – dat de premier expliciet stelt dat er geen akkoord zal komen. Moet ik nog zien.  

 

En het zou ook zo maar kunnen, dat het Brexit-verhaal ook nog een reden kan worden, dat het TTIP proces vertraagt, menen experts. Want zonder de Britten worden de onderhandelingen voor de VS lastiger. Aldus Center for Strategic and International Studies. Op z’n vroegst lijkt 2018 nu in beeld. Dit werd ook door Lee-Makiyama, directeur van het European Centre for International POlitical Economy in Brussel verwacht. In de komende maanden is de EU druk zat met de Brexit. Of dit voldoende is om de geplande start van een nieuwe TTIP ronde half juli te verzetten? Op een punt worden eventuele vervolgonderhandelingen nu wel makkelijker; de regulering van de financiële dienstensector was eigenlijk alleen voor het VK van belang; Duitsland en Frankrijk zullen daar soepeler in zijn…Ach, blijven nog maar 20 strijdpuntjes om over te steggelen……

TTIP laatste stand van zaken

Niks. oorverdovend stil. Vlgende week moet het besluit vallen....Maar je leest niks. 

 

Behalve dan in Spaanse media: 

De PP, PSOE, Unidos Podemos en Ciudadanos gebruiken TTIP in hun campagnes; waarbij m.u.v. PP alle andere partijen TEGEN TTIP zijn. 

 

Verder moet je maar met een loepje zoeken......Het is duidelijk; de boel wordt weer stiekem geregeld....Let op mijn woorden....3 jaar ''proef'' = kom je dus never nooit meer vanaf....

TTIP 2-5-2016 start SCROLL OMLAAG

De waas van geheimzinnigheid wordt thans ontsluiert; Greenpeace heeft de hand weten te leggen op de laatste onderhandelresultaten en meldt, dat de vermoedens, dat e.e.a. niet geheel volgens burgerwensen zal gaan - en vooral ook indruist tegen basisprincipes in Europa - niet alleen bevestigd, maar zelfs nog veel erger zijn.

 

Maandagmorgen 2 mei, 11 uur zou Greenpeace tot nu toe geheime informatie openbaar maken. Nu kan het niet meer zo zijn, dat Europa in achterafkamertjes en even alle bestaande procedures omzeilend, over een maand ineens akkoord gaat met een verdrag, welk zeer goed uitpakt voor de VS, maar helaas minder goed voor Europa inzake milieu, gezondheid, kwaliteit, dierenwelzijn en rechtspraak. 

 

De Süddeutsche Zeitung had maandagmorgen vroeg al de gewraakte teksten gepubliceerd op haar site. Goed zo, elke burger in de EU heeft het recht, om te weten te komen, wat achter zijn rug om wordt bekonkeld! De afscherming, de geheimzinnigheid en de beperkte toegang tot de documenten hebben niet alleen de schijn tegen, maar zorgden juist voor nog meer wantrouwen. En terecht. Nu krijgen we de kans, te lezen hoe het zit, en eindelijk de vermoedens, en de mondjesmaat-informatie van de afgelopen maanden nader te bestuderen. Doen! Negeer dit niet. 

 

Op deze plaats zal ik de recente onthullingen publiceren. Het is te hopen, dat de burgers in alle EU landen nog massaler opstaan en de regeringen duidelijk maken, dat we dit NIET willen. Want alle verhalen van ''dit levert veel banen op'' is deels onzin, wensdenken maar vooral betalen we dan een veel te hoge prijs om machtige bedrijven toe te staan, onze waarden en normen aan te tasten of te verwateren.

 

TTIP nieuws 2 mei 2016

Het was overduidelijk, Obama maakte tijdens zijn bezoek aan Duitsland vorige week duidelijk, dat het TTIP gedoe voor einde 2016 afgerond is (dan stopt zijn presidentschap). Maar er is veel scepsis, en niet alleen in Duitsland.

De teksten, welke Greenpeace nu vrijgegeven heeft, bevestigen de vermoedens. De VS wenst op een aantal dossiers niet te bewegen, en eist aan de andere kant forse concessies van Europa. De gerede angst van tegenstanders, dat EU waarden/normen verwateren, wordt door deze documenten bevestigd. 

Greenpeace heeft de geheime documenten bewust gepubliceerd omdat ze de geheime achterkameronderhandelingen openbaar wil maken. De documenten - te vinden op de link: 

http://www.ttip-leaks.org/ zijn allemaal als pdf document te downloaden (alles in het Engels). Dit betreft ca. de helft van alle ontwerpteksten per april 2016; voorafgaande aan de start van ronde nr. 13, die net is afgerond, en waarvan nog geen tekst beschikbaar is. Het uiteindelijke slotdocument zal naar verwachting 245 - 30 hoofdstukken bevatten en veel bijlagen. De EU heeft al eens eerder een overzicht gepubliceerd met 17 teksten (heb ik; ruim 1500 pagina's aan zeer moeilijk leesbare tekst...). Wat Greenpeace NL nu publiceert - totaal 248 pagina's, laat ook voor het eerst de positie van de VS zien. 

Ik zal op deze blog over TTIP alle 16 documenten behandelen. 

TTIP nieuws 3 mei 2016

Als het gaat om de bescherming van consumentenbelangen, milieu maar ook gezondheid, zijn het m.n. deze 4 punten die aanleiding geven tot ernstige bezorgdheid:

Het lijkt erop, dat langdurige milieubescherming - die terug gaat op de ruim 70 jaar oude General Exceptions rule (GATT) - wegvalt; deze regel staat het naties toe, om hun handel te reguleren en wel zodanig, dat mens, dier en plantenleven of gezondheid beschermd wordt en/of bescherming van bedreigde natuurlijke bronnen vooropstaat. Het weglaten van deze clausule impliceert dat beide partijen een regime creeren waarbij winst boven het welzijn van mens, dier, plant en gezondheid geplaatst wordt.

Klimaatbescherming zal lastig worden onder TTIP; ook al had het klimaatverdrag in Parijs tot doel, dat de stijging van de temperatuur niet hoger mag uitvallen dan 1,5 graden om een klimaatcrisis te voorkomen, welke miljarden mensen zal treffen, staat in het TTIP nergens iets over klimaatbescherming. Sterker nog; eventueel te nemen maatregelen worden gelimiteerd in o.a. het artikel Regulatory Cooperation or Market Acces for Industrial Goods = zonder klimaatbescherming kan de teerzandolie - via CO2 intensief, extreem vervuilend, milieubedreigend process van teerzandolie-winning - gewoon geëxporteerd worden naar Europa.   

Het einde van het voorzorgsprincipe, vastgelegd in het EU Verdrag is evenmin in het kapitel Regulatory Cooperation opgenomen, noch in een ander kapitel. De VS-eis voor een risico-gebaseerde aanpak, welk gevaarlijke substanties toestaat, komt in verschillende kapitels terug. Deze aanpak ondermijnt de mogelijkheid van regulering en het nemen van voorzorgsmaatregelen (o.a. m.b.t. hormoonverstorende substanties in chemicalien). Waar Europa gaat voor meer (o.a. milieu-/gezondheids-) bescherming via preventieve maatregelen is de VS voorstander van ‘’zolang er geen bewijs is van ''slecht'', mag het’’.

 

Deuren gaan wagenwijd open voor invloed/macht door bedrijven;  waar het voorstel milieu- en consumentenbscherming bedreigt, lijken de machtige bedrijven hun zin te krijgen. Mogelijkheid om te participeren in besluitvorming wordt toegestaan aan bedrijven; o.a. door ze al bij de eerste stappen van de besluitvorming te betrekken. Waar de bevolking geen toegang heeft tot de onderhandelingen, blijkt de industrie het privilege te krijgen om bij belangrijke besluiten aan tafel te schuiven. De EU is – blijkt uit de documenten – niet open als het gaat over de hoge mate van industriele invloed in dit verdrag. Het laatste publieke EU rapport (nr. 5) stipt maar een klein puntje over industriele input aan, terwijl uit de gelekte documenten herhaaldelijk blijkt, dat er behoefte is voor toekomstig overleg met de industrie. Ook wordt expliciet benoemd, hoe de industriele input verzameld wordt. In het kapitel Tactical State of Play wordt tevens helder, dat de VS consultatie met haar industrie voorafgaande een besluit over bepaalde producten eist

Ook al roemt Malmström van de EU dat de gelekte documenten maar een storm in een glas water zijn; de onthullingen laten zien, wat we al maanden/jaren vermoedden en deels mondjesmaat al te weten kwamen. Samen met Liliane meldt ze dat de burgers niet bang hoeven zijn voor voedselveiligheid (o.a. door toestaan van hormoon-rundvlees, genetisch gemanipuleerd voedsel etc.). 

Liliane haast zich om te verzekeren, dat we niet bang hoeven zijn voor ''lagere'' standaarden, want dan zet ze haar handtekening niet. Ze vergeet even, dat waarschijnlijk alle nationale parlementen buiten spel worden gezet door een foefje toe te passen, waarbij het verdrag door de EC getekend/gewoon in kan gaan met een 3-jarige duur, zoals eerder door Lena gemeld.

Probeer dan maar weer iets terug te draaien.... 

 

TTIP nieuws 5 mei 2016

Zowel de EU als de VS reageerde geïrriteerd over de onthullingen door Greenpeace. Ze vinden, dat de documenten verkeert worden uitgelegd. Lena heeft maar 1 vraag: als het verdrag toch zo goed zou zijn voor mens, milieu, handel en gezondheid, waarom moet het dan stiekem? Juist.

De Engelsen gaan nog een stap verder. De Europese niet-gekozen (of gekwalificeerde) onderhandelaars hebben tot nu toe alles in het geniep geprobeerd, dreigend met vervolging als e.e.a. zou uitlekken. Is dat democratie? Via de onthullingen kunnen EU burgers zien, wat de EC doet/heeft gedaan en wat dit voor de burgers betekent. Onthuld worden dubieuze regelingen over voedselveiligheid – kan Liliane wel blijven roepen ‘’niks aan de hand’’ maar ze snapt er dus echt niks van – genetisch gemanipuleerde troep, die straks ongedeclareerd Europa overspoelt, en als we’t niet willen, krijgen we miljardenclaims vanwege ‘’belemmering’’ van VS-business met recht op schadevergoeding…

 

Het is goed, dat politici – of die nou in Duitsland of Engeland zitten – zich kritisch uitlaten over het TTIP. En als je ziet, welke ‘’jij-bent-schuld’’ spelletjes nu starten dan weet je’t al….ze zijn bezig om eruit te piepen. Behalve NL; oorverdovende stilte.

 

Terug naar de feiten: de VS wil o.a. ook minimale standaarden over IT-veiligheid vastleggen. Het gaat erom, of de staat/het land via achterdeurtjes – bewust ingebouwde zwakke plekken in de programmeercode van de informatietechniek – op gecodeerde data kunnen teruggrijpen. Deze ‘’achterdeurtjes’’ zouden landen kunnen gebruiken bij de verkoop van de producten. De VS wil deze optie nadrukkelijk toestaan. Maar Europa wil de versleuteling van data niet in het TTIP en al helemaal niet EU-wijd regelen; dat moet op nationaal vlak.

De regulering van versleuteling heet dan ook ‘’het land/de staat bepaalt mede, hoe veilig smartphones en apps zijn voor de bevolking''. Een nieuwe regeling zou dus kunnen betekenen, dat landen al tijdens het proces van toelating tot de markt in de kern van het product kunnen doordringen en consumenten kunnen bespioneren….

Wat is er nu eigenlijk precies gaande? Als regeringen (delen van) de computer/het programma kennen, of fabrikanten kunnen dwingen, deze gegevens te openbaren, is de computer snel te kraken en daarmee worden data onveilig. In het document ‘’Tactical state of play’’ wensen de EU landen hun recht om deze ‘’veiligheids-regulerende relevante data/passages’’ niet te beperken. Helaas, maar laat deze bepaling nou toch net in de openbare versie van maart 2016 ontbreken…? Kennelijk is de onderhandeling een soort crypto-oorlog geworden, aldus media.

 De strijd tussen de IT-industrie en instanties over de vraag. of ondernemingen versleuteling voor  onderzoekers moeten openbaren, staat daarin centraal.  Kijk maar naar Apple; de FBI wilde het bedrijf gerechtelijk dwingen, gegevens over een iPhone vrij te geven. De VS zien versleuteling als een handelsbelemmering. Instanties moeten versleutelde informatie kunnen inzien. Nou, daar gaat je veiligheid….

 

En zoals praktisch elk handelsverdrag staat ook in TTIP, dat regeringen overeenkomsten uit naam van ‘’nationale veiligheid’’ buiten spel kunnen zetten. Huh? Vaak worden de producten end-to-end versleuteld, dus hebben de ondernemingen – zoals b.v. Whatsapp – geen grip op de boodschappen. Hoe kunnen ze die dan doorgeven aan instanties? Vergaand ingrijpen in veiligheid betekent risico voor gebruikers. En daar moet Europa niets van hebben.  Niet alleen bij It-vraagstukken, maar ook o.a. rondom milieu.

Europa lijkt zich te verzetten tegen verdergaande regulatie – of juist verwatering – met name als het gaat over de investeerders-bescherming en de regeling van geschillen. De EU wil bescherming van milieu en gezondheid; de VS heeft daar een andere visie over. De VS wil zelfs zover gaan, dat ze een verplichting oplegt aan de EU om haar (VS) industrie te informeren voorafgaande voorgenomen regulering/wetgeving en ze eenzelfde gewicht in de besluitvorming te gunnen als die van de EU. De VS-bedrijven kunnen zo de EU wetgeving beïnvloeden en regulering tegenhouden. Bedrijven moeten – aldus de VS – ook meer macht krijgen.

 

 

Verschillen in mening over pesticides of over voedselveiligheid zouden dan bij voorkeur via de VN Food & Agriculture Organization Codex Alimentarius system moeten worden uitgevochten….

Sterker nog, deze organisatie zou haar regels verwateren, door werknemers van bedrijven zoals BASF, Nestle of Coca Cola zitting te laten nemen in nationale delegaties; 44% van de besluitvorming over o.a. pesticides is door deze VN-club minder strikt dan Europese regelgeving…

 

En vooral – en echt kwalijk – zou de mogelijkheid zijn, om via TTIP slinks de Europese markt te overspoelen met genetisch gemanipuleerd voedsel…Zonder declaratie. De EU blokkeert thans deze import vanwege voedselveiligheid en kruisbestuivings-risico’s.

 

Het vervelende is het machtsspel; de EU wil nog niet aan de VS-eisen tegenmoet komen, maar ze zijn duidelijk aan de verliezende kant als het gaat om slim onderhandelen. Malmström, die eerder op de TTIP-VS-zijde zit dan voor het EU-belang op te komen (ook al is ze EC handelscommissaris) zei zelf ooit, dat voorzichtigheid m.b.t. regelgeving – zeker daar waar wetenschappelijke twijfels zouden zijn – een niet-onderhandelbaar EU principe zou zijn. Maar laat dit nou nergens staan in de 248 TTIP pagina’s? Hoe groot is dan de waarde van uitspraken, waarin de EU belooft, om milieuregels, internationale standaarden en bescherming van EU regels voor hoge standaarden te garanderen?

 

Terwijl de EU nog naïef geloofd in een echt goede deal, is wel helder dat de VS meer macht, garantie en invloed opeist; zoals consultaties vooraf met betrokken industrieën, mocht de EU enige verandering in (bestaande) regelgeving overwegen. Paralyseren van besluitvorming heet dat vlg. Lena. En als de industrie zich mengt in het reguleren van (wettelijke) regelgeving, eist de VS tevens, dat de EU zich verplicht laat adviseren door VS-adviseurs – o.a. als het gaat over elektrotechnische standaarden….Democratie? Vrijheid? Gelijkwaardigheid? 

 

En nu is het afwachten, of meer Europese landen het lef hebben – zoals nu Frankrijk, en mogelijk ook Duitsland – om zich helder uit te laten over ‘’geen concessies over onze waarden en normen’’. Want we weten, geld maakt bijna alles vloeibaar en vooralsnog zijn reacties uit andere landen schaars....

TTIP update 12 mei 2016

Het Europese verbod op dierproven van 2009 stelt, dat deze proeven verboden zijn voor cosmetica. En laat nou precies deze dierproeven weer een strijdpunt in TTIP zijn. USA houdt eraan vast, Europa wijst ze af. Valt uit de ‘’geheime’’ stukken op te merken. Dierproeven = handelsbelemmering = probleem. De cosmetica-industrie hoopt op een oplossing. Illusie dus. Want de VS eist, dat de UV-bescherming gewaarborgd moet worden door een veiligheids-check, zoals dierproeven betreffende kankerrisico. Daar kan Europa dus niet aan voldoen. Voorlopig is e.e.a. ‘’onverenigbaar’’. Maar geen handel met cosmetica, omdat Europa omwille van het welzijn van dieren proeven verbiedt? Nee he, dus schrapte de EC liever deze passage in de versie van officiële analyse, die ze op haar website publiceerde….En laten we wel zijn, het gaat ook zonder dierproeven, maar dat terzijde.

 

En ook al roept Malmström ‘’no EU trade agreement will ever lower our level of protection of consumers, or food safety, or of the environment,”, het is niks waard. Want de gelekte documenten laten iets anders zien. Er zijn al teveel concessies en aanpassingen in de documenten te vinden. Gabriel Siles-Brügge schrijft dit in zijn boek over TTIP waaruit blijkt, dat TTIP juist wel lagere standaarden zal accepteren, o.a. bij milieu en publieke gezondheidszorg, door VS-bedrijven het recht tot lobby in de EU te geven om ervoor te zorgen dat reguleringen de VS handel niet belemmeren. Dat heet dan ‘’TTIP removes regulatory and bureaucratic irritants and blockages to trade” Aldus Obama.

 

Monique Goyens is directeur-generaal van de Europese Consumenten Organisatie, die ruim 40 onafhankelijke nationale consumentenorganisaties in 31 Europese landen vertegenwoordigd. TTIP heeft volgens haar op 3 manieren aangetoond, hoe de VS druk op Europa uitoefent:

-          De VS eist van EU een meer transparant-regelgevingsproces. Ofwel, dit moet VS-bedrijven de vrijheid geven om te lobbyen in de EU als het nieuwe wetgeving overweegt.

-          De VS wil iedereen de macht geven, om elke wijziging aan te vechten. Zo kan alles tegengehouden worden m.b.t. bescherming van natuur, milieu, mensen of misbruik van chemicaliën, passagiersrechten of voedselveiligheid

-          De VS wenst dat de EU haar regelgeving verbeterd; ofwel het zal extreem moeilijk worden voor de EU om nieuwe regels vast te leggen, ook al zouden ze goed zijn voor bedrijven; of om banen te creëren en consumenten te beschermen.

 

Nu al blijkt een ‘’versoepeling’’ van EU regelgeving; ten eerste via het CETA verdrag met Canada, waarbij teerzandolie ineens niet meer als gevaarlijk en ‘’vuile’’ brandstof is genoemd. En ook blijkt de pesticide wetgeving m.b.t. hormoonverstoorders niet opgenomen te zijn…..

 

In Europa distantiëren steeds meer politici zich van TTIP. Hollande van Frankrijk kondigde al een veto aan, als het verdrag o.a. de landbouwsector van Frankrijk zou bedreigen. En ook Duitsland wordt kritischer. De Engelse tegenstanders vrezen, dat TTIP tot een uitverkoop van hun (lam functionerend) NHS systeem zou leiden, maar Cameron haast zich om te zeggen, dat dit een ‘’red herring’’ verhaal is, en dat TTIP voor de Engelsen juist miljarden zou opleveren voor economie en creatie van banen.

 

In Duitsland probeert men ondertussen, of het stiekem erdoorheen gejaste verdrag CETA met Canada nog aangepast kan worden (of zelfs te stoppen). Daarvoor zet zich Andreas Fisahn van de Uni Bielefeld in, namens de regering. Op verzoek van een lerares. Ruim 70.000 klachten zijn ingediend via Change.org, de vooralsnog grootste burgerlijke klacht, ooit ingediend in Duitsland. Men ziet de Verfassungsklage (klacht bij het constitutioneel Hof) als laatste middel, om het contract te blokkeren. Want in juni besluit de EU of het Ceta voorlopig kan doorgaan. En als dat doorgaat, is er ook ‘’legitimatie’’ voor o.a. de investeringsbescherming, die zo gehekeld wordt bij het TTIP(maar in het Ceta gewoon opgenomen is door domme onoplettendheid/onkunde, zal ik maar zeggen???). Fisahn heeft een reputatie als het om dit soort klachten gaat; eerder streed hij o.a. tegen het verdrag van Lissabon, en ook tegen het ESM. Het succes was daarbij maar gedeeltelijk. Maar hij heeft ervan geleerd. Vooral, hoe hij tactisch moet optreden. Eerste stappen zijn inmiddels ondernomen. De EU raad beslist. En als die niet willen meewerken, dan moet de regering aan de slag, vindt Fisahn.

 

Kort voordat Greenpeace de sluizen openzetten, kwam de EC met documenten over de status van 27 hoofdstukken. 18 zijn min of meer halverwege het onderhandelproces. De nog niet goedgekeurde voorstellen staan tussen haakjes. Je ziet o.a. dat regels over competitie al in een vergevorderd stadium zijn.  : http://www.independent.co.uk/news/business/news/ttip-chart-shows-how-far-advanced-eu-us-trade-deal-negotiations-really-are-a7016396.html

 

Malmström laat weten dat per eind van dit jaar het onderhandelproces afgerond moet zijn. Lena interpreert eens vrij erop los....burgers en nationale regeringen zijn te stom; geloof mij en teken bij het kruisje.... Overigens blijkt geen van de hoofdstukken te refereren aan het principe van algemene uitzonderingen, welk landen toestaat, om hun handel dusdanig te beschermen zodat mens, dier, planten en milieu beschermd worden. Kwalijke zaak. Ook blijkt o.a. bij National Treatment & Market Access voor Goods dat bedrijfsbelangen belangrijker zijn dan b.v. klimaatverandering.

Overweldigend veel aandacht wordt geschonken aan bedrijfs-lobbyisten en hun rol als belangrijke partner in de bepaling van buitenlandse politiek. De EU is vaag over de industriële invloed; de VS is daar glashelder in; groots. Malmström bagatelliseert het Greenpeace-lek, terwijl de VS-Handelssecretaris Penny Pritzker stelt, dat ‘’we’’ beter ons best moeten doen om de burgers het belang van deze handel duidelijk te maken; waarom zou je iets goeds bevechten? Ook hier; ''wij burgers'' zijn te dom om het te snappen...TTIP is in haar ogen een geostrategische keus om de Transatlantische band tussen beide regio’s te versterken en dezelfde (???) standaarden en waarden te delen. Zij is plots doof als het gaat over zorgen m.b.t. versterking van bedrijfsbelangen ten koste van verantwoordelijkheid en vindt, dat verandering van regels die in de weg staan om meer zaken te doen, verandert moeten worden.

 

Helaas is de vervelende conclusie, dat partijen nogal kunnen buigen of veranderen (of niet); en dat de documenten onderhevig zijn aan continu veranderen. Het zal nogal wat werk vereisen, om het verdrag te stoppen…..Copyright © Dr. Binoy Kampmark, Global Research, 2016

http://www.globalresearch.ca/the-ttip-leaks-the-248-pages-reveal-a-hidden-economic-social-and-environmental-agenda/5523792

 

Nog interessanter wordt het als je naar de voedingsindustrie kijkt (zie o.a. bericht in FoodNavigator):

-          De EU-bedrijven moeten bewijzen dat het product safe is; in de VS geldt ‘’safe’’ zolang niet het tegendeel is bewezen

-          als de VS haar zin krijgt, zou de EU VS-onderzoeksresultaten moeten accepteren en mag ze niet haar eigen onderzoeken uitvoeren

-          genetische modificering blijft strijdpunt; de VS (regering, industrie en vele consumenten) verwelkomen dit, terwijl de EU politiek en vanuit consumentenstandpunten fel tegen is; en niet alleen bij planten maar ook bij diervoeder.

-          De EU wenst strikte GM-etikettering, terwijl de VS onder 0.1% geen melding wenst

-          De VS vereist voorafgaande een (nieuwe) regulering/wetgeving inzage, waarna ze haar belanghebbenden (= bedrijven) consulteert. Een optie om elke nieuwe regel te blokkeren en VS invloed op EU-regelgeving uit te voeren

-          En daarnaast eist de VS informatie bij ‘’stap Nul’’ over alle (voorgenomen) zaken die te maken hebben met gezondheid, milieu or sociale impact om nieuwe wetgeving te traineren/onmogelijk te maken

 

E.e.a. zou kunnen leiden tot een vloedgolf aan goedkope producten uit de VS en dan zou het weleens heel lastig kunnen worden om ‘’nee’’ te zeggen, want dat is dan gelijk ‘’handelsbelemmering’’. Het is te hopen dat de consumenten druk blijven uitoefenen en dat TTIP eindelijk het rookgordijn open laat waaien zodat we echt weten, waar het over gaat.

De ‘’storm in het glas water’’ is in realiteit een bedreiging voor veiligheid, gezondheid, milieu in Europa. En daar moet je geen concessies willen accepteren. Ook niet als er zogenaamd honderdduizenden banen komen (echt? Bij Nafta was het omgekeerde het geval) of dat dit ‘’goed’’ (werkelijk???) voor ons allen zou zijn

TTIP 19 mei 2016

Never ending story…of toch?

 

Voor de opstelling van een tekst over de gezamenlijke onderhandelingen zijn geen vaste criteria, meldde de Duitse secretaris van Economie, Zypries. Ook al zou de tekst naar niet-vastgelegde criteria (???) geconsolideerd zijn, is het nog niet zo, dat deze automatisch in de beveiligde leesruimte beschikbaar komt. Want e.e.a. moet ook nog professioneel gekeurd worden. Pardon? Hoe vaag kun je zwammen? Teksten, die kunnen rekenen op kritiek, worden zo lang achtergehouden. Tactiek. Thans zijn er 17 ‘’geconsolideerde’’ teksten beschikbaar; o.a. ook over Trade Remedies (versoepeling van handel) en Financial Services. Geen van deze teksten bleek echter in de leesruimte beschikbaar…En, voor deze twee kapitels had de EC nog geen teksten aan de EU landen doorgestuurd. Of een tekst in de leesruimte beschikbaar is, blijkt kennelijk willekeurig besluit.

 

Anders dan bij TTIP blijkt men wel alerter als het gaat over het verdrag met Canada: Ceta. Hier eist men, dat nationale parlementen het verdrag uitdrukkelijk moeten goedkeuren. Maar….Het zou zo maar kunnen, dat delen van het verdrag al toegepast worden – voorlopig dan – die alleen onder de bevoegdheid van Europa vallen. Nou ja, zeg. Vooral als je weet, dat dit o.a. ook de zogenaamde rechtspraak (m.n. over investeringsbescherming) – buiten nationale om – betreft, die sterk onder vuur staan.

 

En dan lees je in de El Pais, dat de EU aan Washington beloofde, om de teksten voor tenminste 30 jaar geheim te houden; de enige toegang hiertoe zou via ‘’leesruimtes’’ plaatsvinden zonder aanwezigheid van elektrische apparatuur (lees telefoon etc.)…..?

 

Malström had herhaaldelijk toegezegd, het EC onderhandelmandaat openbaar te maken, Maar de chef onderhandelaar, Bercero, doet anders dan dit te volgen. De onderhandelingen vinden in het geniep plaats.  Maar tot oktober 2014 was het onderhandelmandaat onzichtbaar. 15 maanden na de start van de onderhandelingen….Sterker nog, 5-7-2014 stuurde Bercero een pdf aan zijn VS-collega Mullaney, waarin hij garandeerde, dat de onderhandelingsdocumenten – incl. emails – pas na 30 jaar publiek zouden worden. Terwijl Brussel beweerde, dat alle documenten op internet waren. Volgt u het nog?

 

De samenvattingen, die Brussel publiceert, bevatten niet de teksten die zorgen voor conflicten of tegenstellingen. Ze gaan alleen over de gang van zaken. En ze pretenderen eveneens, dat alle EU-afgevaardigden toegang hebben tot TTIP, maar dat is niet helemaal juist. Het is alleen toegankelijk voor de coördinatoren van de INTA – coördinatoren van de International Trade Commission; na goedkeuring door de Parlementaire Commissie. Met restricties m.b.t. competenties.  Bovendien kunnen ‘’klokkenluiders’’ sancties verwachten, als ze een deel of alle informatie prijsgeven. Wat is de waarde van iets dat je wel mag lezen, maar er verder niks meer mag doen vroeg Podemos-afgevaardigde Sanchez.  Brussel, het EP en vele ministers uit verschillende landen hebben geweigerd, om een lijst te publiceren van ambtenaren, technici en specifieke leden van gremia die toegang kregen tot de leesruimte. Tot zover de openheid en transparantie.

 

83% van de commissievergaderingen zijn vergezeld van lobbyisten. Ach, Kareltje haalde zelfs 92% van niet-transparantie…En er is uiteraard geen verplichting voor lobbyisten, om zich als zodanig te registreren…

 

Als TTIP toch zo geweldig zou uitpakken voor de EU, zoals politici ons willen doen geloven; waarom dan geniep, stiekeme afspraken en vaag gekonkel? Juist….

TTIP 26 mei 2016

Uitgerekend NL wil een apart systeem van investeringsbescherming voor bedrijven in de EU optuigen. Gaat het nog? Terwijl juist een dergelijk systeem in TTIP zeer duidelijk op weerstand stuit?? Ze zijn niet lekker, daar in DH! Samen met Duitsland, Frankrijk, Finland en Oostenrijk wil NL zich sterk maken. Puppy Power, er zijn nog 22 landen!

Argument? Met CETA (en TTIP) hebben de VS en Canada straks wel toegang tot snelle arbitrage, terwijl Europese bedrijven door het reguliere rechtsstelsel – en terecht – moeten. Dus Europa moet ook dezelfde rechten krijgen….Daarmee Europese bedrijven bedoelend, die binnen de EU zaken doen. Huh? Te zot voor woorden, zo’n exclusieve rechtbank voor grote bedrijven, vindt de SP. Tenzij we dan ook toestaan, dat ook burgers de rechter kunnen passeren, roept Lena…

De EC kwam in 2015 met een hervormde versie van de ISDS (vanwege de lading op de naam) en dat moet eigenlijk voor hee Europa gelden, aldus Liliane; en NL loopt daarbij voor op andere lidstaten met een nieuw model. Echt? Het vernieuwde ICS is mogelijk wel een procedurele verbetering, omdat in het oude systeem achter gesloten deuren werd vergaderd, zonder publiek en advocaten – o.a. met banden in het bedrijfsleven – als arbiters op zouden treden. Het ICS geeft nog steeds aan investeerders het recht om nationale rechtssystemen te omzeilen. Kan overigens nu al; in de 90er jaren sloten lidstaten handelsverdragen, incl. ISDS, met landen in Oost-Europa die nog geen EU lid waren (maar dat nu wel zijn). Niet verenigbaar met EU-wetgeving, vindt men nu; ze creëren vooral juridische onzekerheid door de overlap met EU-regels.

Nederland wil wel, als de investeringsbescherming uit die verdragen wordt behouden en voor heel de EU geldt. En waarvoor? Omdat deze 5 landen de Oost/Zuid-Europese rechtspraak niet vertrouwen….Pssst…niet verklappen. Diplomatiek heet dat ‘’het EU recht wordt niet in alle landen goed toegepast’’…En met de huidige crisis wordt de situatie er niet fraaier op….

 

Wil je nog meer over TTIP lezen? Ga dan eens naar deze link: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ttip-und-co-die-bremser-der-globalisierung-14242081.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

 

2 juni 2016

In 2006 werden gesprekken over TTIP door Zwitserland al eens afgebroken, vooral onder druk van de landbouwsector. En ook nu zijn ze weer in opstand, nog voor de afsluiting van de onderhandelingen. Als de invoercontingenten en tol compleet wegvallen door de aansluiting van Zwitserland, zou rond 1/3 van de boerenbedrijven verdwijnen. Maar het aan de zijkant staan van de samenvoeging, die ruim 2/3 van de handel dekt, is voor het export-afhankelijke land en haar economie verbonden met ernstige economische consequenties. En dat terwijl de Zwitserse boeren wel degelijk met hoogwaardige producten – b.v. kaas – de buitenlandse concurrentie het hoofd kunnen bieden, zoals de liberalisatie van de kaashandel met de EU laat zien. Meer innovatie bij minder beschermde structuren heet dat. Hogere kwaliteit, grotere keus voor consumenten. En er is veel vraag naar bio, regionale- en natuurlijke producten. Vrijhandel ook voor Zwitserland ‘’goed’’ dus?  Het valt te bezien. Want dan moeten Europa en Zwitserland af van de door subsidies verwende boerenstand met nationale bescherming en prijsgarantie, zodat de markt competitiever wordt. Helaas blijkt de politiek juist de andere kant op te gaan en schaadt zo niet alleen de eigen economie maar belemmert tevens de innovatieve boerenstand, die dan ook op langere termijn bestaansrecht zou hebben.

 

Podemos in Spanje heeft een tent op het plein Puerta del Sol te Madrid opgezet, waar het publiek de TTIP documenten kan lezen. Het team van EU-afgevaardigde Sanchez deelt de kopieën van de gelekte Greenpeace documenten; zodat iedereen nu de ‘’reading room’’ kan betreden (je kunt ze  ook via Greenpeace downloaden).

 

Juncky heeft de EU lidstaten gevraagd, voor eind juni aan te geven, of ze nog achter het huidige onderhandelingsmandaat staan voor TTIP. Meldt het FD. Sinds 2013 voert de EU geheime onderhandelingen met de VS, maar er groeit steeds meer onrust en weerstand onder burgers. Ook president Hollande is kritisch en weigert vooralsnog instemming. Vicekanselier Gabriel in Duitsland uit eveneens twijfels.  Men acht het waarschijnlijk, dat Europese regelgeving wordt onderuit gehaald, het Amerikaanse bedrijfsleven te veel macht krijgt en de investeringsbescherming nationale wetgeving opzij zet. Voor eind jaar hoopt men het TTIP te kunnen afsluiten. Er wordt haast gemaakt, omdat Obama nog over een onderhandelingsmandaat tot december beschikt. De kandidaten voor zijn opvolging zijn ofwel kritisch, ertegen of sceptisch. En de spanningen tussen Europa en de VS lopen hoger op. Recent lekte een email uit, waarin de EU-landbouwcommissaris Hogan kritiek van zijn VS-ambtsgenoot probeerde te weerleggen; Hogan is van mening, dat de landbouwonderhandelingen nog te weinig hebben opgeleverd. Of voor eind juli al gezamenlijke teksten voor alle terreinen op tafel liggen?

 

De weerstand tegen CETA groeit; een klacht is tegen het handelsverdrag tussen EU en Canada al ingediend; nu nog een door een aantal organisaties, waaronder Foodwatch. Het klopt grondwettelijk niet, maar vormt ook een gevaar voor onze democratie, is de klacht. De indieners proberen te verhinderen, dat de EU 2 keer de mist in gaat; enerzijds opent CETA de deur voor TTIP – inclusief de verfoeide investeringsbescherming, die in CETA gewoon opgenomen is als gevolg van suffe, niet gekwalificeerde EU onderhandelaars – en profiteren vooral VS-dochtermaatschappijen in Canada van het verdrag. Anderzijds is het plan van de EU, om het verdrag VOORLOPIG in kracht te zetten kwalijk; maar zoals verwacht, zal de EU-ministerraad - niet gehinderd door enige achtergrondkennis- dit in de herfst besluiten. Dan treedt CETA in werking, nog voordat alle 28 landen hierover kunnen stemmen. En na een paar jaar wordt Europa met de vervelende consequenties geconfronteerd en zijn veranderingen praktisch onmogelijk. Dikke pech, heet het dan, en de verantwoordelijken rusten dan al lang op hun goudgerande ligbedden; ze zorgden goed voor zichzelf, laat de EU-burger zich zelf maar redden. 

TTIP 16 juni 2016

Wordt het een stiekem achterkamertjes-gedoe of niet?  De EC vindt, dat de afzonderlijke EU-landen niet hoeven in te stemmen; dat doet de EC wel voor ze. Of het nu gaat over CETA (vrijhandelsverdrag met Canada) of TTIP (met de VS). Wil Europa het anders, moeten alle landen deze verdragen als zogenaamd ‘’gemengd’’ akkoord betitelen, dus een verdrag, welk nationale competenties raakt. Maar daar is nog niet iedereen het erover eens. Italië steunt de EC; nationale parlementen hoeven bij Ceta – en dus ook later TTIP – niet een formeel ok te geven. Precies wat linke Malmström wil; bemoei je er niet mee….want stel dat landen middels een veto toekomstige Europese economische politiek kunnen beïnvloeden! En juist daarom is het besluit zo belangrijk; want wat voor CETA gaat gelden, wordt het ook voor TTIP. 

 

Critici in NL verzamelen nu al handtekeningen voor een TTIP referendum; een gruwel – niet alleen in de ogen van Mark, maar vooral van de EC; dit zou enorm veel tijd gaan kosten. Juncky wil nu rugdekking van alle EU-landen, want die ziet de bui al hangen. Bij de volgende EU top moet helder worden, dat de EC het mandaat tot onderhandelen – en beslissen zonder nationale parlementen – blijft houden. Want als het misgaat, wil hij vooral niet degene zijn, die schuld is aan het falen van het stiekeme plan….

 

Ondertussen blijft het oorverdovend stil, in de landen, bij de media. Zorgwekkend.