columns

Appartement te huur?

Wat een blunder van Dijssie. Eerst een week bij hoog en bij laag beweren, dat Cyprus een uitzonderlijk geval met een uniek pakket aan maatregelen is, en op de dag van de ‚redding‘ alsnog roepen, dat deze werkwijze wel eens voor andere landen kon gelden. Schade aangebracht, onrust alom. De spagaat tussen minister van financiën in NL zijn en voorzitter van de Eurogroep lijkt hij nog niet te beheersen. Evenals zakelijk Engels. ‘’een week bij de nonnetjes’’ was hem aangeraden. Wees hij van de hand. Hij zou het allemaal wel degelijk snappen. Nou, ik dacht van niet. Aftreden wordt al geroepen. Slechte beurt Dijssie.  

En weer buitelen de cijfers over de uitgaven aan collectief gefinancierde zorg in NL over elkaar. In 2000 was het nog 8% van het nationaal inkomen, nu al ca. 13% en dit kan wel 30% worden in 2040 (!). Een doorsnee gezin is nu ca. 23% kwijt van het bruto inkomen, en dat kan oplopen tot 50%. Maar….Verder lezend kom je erachter dat  maar ¼ het gevolg is van vergrijzing.  Dus geen reden om rollator of gehoorapparaat uit de verzekering te nemen. Want verreweg het grootste deel van de uitgaven groei wordt veroorzaakt door innovaties in de zorg, veranderingen in de maatschappij, hogere welvaart, meer chronisch zieken, de organisatie van zorg en de beperkte mogelijkheden voor een hogere arbeidsproductiviteit. Ergo, hier liggen kansen. Want moet je alles willen wat ook kan? Het is ook makkelijk om een groep in zijn geheel – zoals ouderen – te bestempelen als boosdoeners en daar meer geld weg te halen. Simpel en snel te regelen, want protesteren op het Malieveld met een rollator doen ze niet. Snel geld noemen we dat.

Van God – pardon de Eurozone - los….Het opperhoofd van de orthodoxe kerk op Cyprus vindt dat zijn land uit de Eurzone moet stappen. Europa overleeft het niet denkt hij.  Wijze woorden, goddelijke ingeving of zakelijk instinct? De kerk heeft in deze crisis zo haar eigen interesses. Want zij bezit ruim een kwart van de aandelen van de Hellenic Bank; een van de 3 grootste van het land, en deze bank zou buiten schot blijven bij de afwikkeling van het reddingsplan. Pardon?  Alleen omdat ze er beter voorstaat als Bank of Cyprus en Laiki? Verder is de kerk grootgrondbezitter van het land, en een van de belangrijkste spelers in de economie. Kerk en Staat zijn hier dus erg nauw verbonden met elkaar. Het vermogen van de kerk zou in het solidariteitsfonds ingebracht worden. Of dat genoeg is om een nieuwe economie – van wat? – op te zetten? Maar ze zullen wel een idee hebben. De kerk. Immers, de hele dag de tijd tot nadenken. Al was het over rozenkransjes en zwarte schoentjes. Want u weet het, rode zijn ‘’uit’’.

Het gevangeniswezen gaat versoberen. Niks meer avond- of weekendprogramma. En gevangenen moeten zelf geld bijdragen voor hun verblijf. Enkelbandjes en 2-op-een-cel worden het devies. Maar niet thuis op de bank een biertje drinken, nee, werken. Waar, mijne heren politici? Al vergeten dat er werkloosheid heerst? Wie wil een gedetineerde met een enkelband in dienst nemen, terwijl er ook nog een quotum dreigt van arbeidsgehandicapten en de jeugdwerkloosheid almaar stijgt en 45 plussers met veel ervaring op de bank zitten? Het is erg makkelijk om ook dit probleem weer over de heg te mikken van de Gemeente. Laat die maar zorgen dat ze aan het werk gaan. Is de regering weer een probleem (en minder geld) kwijt. Praatjes = gaatjes.

Met Jetta Klijnsma kan ik het weer vinden. Rondom korting in de nabestaandenwet gaat ze in gesprek met betrokken mensen om te kijken, welke maatregelen enerzijds de benodigde besparing opleveren en anderzijds toch recht doen aan hun behoeftes. En door te luisteren kun je creatieve oplossingen vinden. Echt de straat op gaat ze, zelfs in de sneeuw achter op de tandem, knap hoor! Dat zouden meer politici moeten doen. Behalve Wilders; die wil wel de straat op, onder de mensen, maar alleen voor eigen ego. Want luisteren, kan hij niet. Evenmin is hij in staat een concreet voorstel te doen laat staan verantwoordelijkheid te dragen. Laat hij toch emigreren als het hem hier niet past. Bij voorbeeld naar “ Verweggistaan….” Spaart de Staat een paar ton.

Kroatië wordt binnenkort het 28e euroland. NL wil nog 2 jaar haar grenzen sluiten. Samen met Slovenië vormde het ooit het Joegoslavië. Wat hebben ze te bieden? Inefficiënte bureaucratie en justitieel apparaat, trage hervormingen, corruptie en werkeloosheid (nu 20%). Plus een banken- en dienstensector die opgeblazen is. Heb ik dat recent niet elders ook gelezen?...Maar vlg. de EU hebben ze alles gedaan om aan de gestelde eisen te voldoen. Huh? Slovenië is de volgende die aan de EU uier wil drinken. Kroatië verwacht veel investeringen en welvaart. De EU zal dit financieren. Wederom. Terwijl de vooruitzichten voor dit jaar en de komende ronduit slecht zijn: hoge buitenlandse schuld, een tanende export, een te krap overheidsbudget, te veel vertrouwen in toerisme = dit alles zal de economische vooruitgang, aldus analisten, ernstig hinderen op de middellange termijn. Maar “we zullen doorgaan’’ lijkt het credo van de EU. Tegen beter weten in. Een toetreding beoordelen op zijn merites ofwel de balans tussen ‘’wat brengen zij in/wat kost het ons’’ lijkt niet aan de orde. Kwantiteit gaat voor kwaliteit. Ten koste van landen, die hun best doen om competitief te zijn. Deze scheefgroei gaat eens zo knellen dat de bom gaat barsten. Krijgt het Cypriotische opperhoofd van de kerk mogelijk toch nog gelijk. En dan meer geleid door nuchter zakelijk verstand dan goddelijk inzicht, dunkt me. Bij de EU ontbreekt dit –ondanks de vorstelijke salarissen en vergoedingen. Maar ja, prestatiegericht belonen haalt ook niets uit, want wat voor de een van voordeel is, werkt voor de ander averechts. En dus blijven we ‘’polderen’’ maar dan op z’n Europees. In Brussel en Straatsburg – jawel, nog steeds elke keer hetzelfde verhuis- en kostenspel voor 3x niks.

Amanda Knox, de US studente, die verdacht werd van moord op haar Britse huisgenote moet weer voor het Italiaans Gerechtshof verschijnen. De vrijspraak, die in 2011 plaatsvond na 4 jaar detentie, is nietig verklaard. Zo snel al. Maar een Berlusconi het vuur aan de schenen leggen? Daar ontbreekt het lef voor. Net zoals in Spanje. Frankrijk durft mondjesmaat te beginnen; aarzelend bij DSK, ietsje meer bij Lagarde en Sarkozy. Of het tot veroordeling en straf leidt? Dacht het niet, dat is voor het ‘’gewone volk’’ maar niet voor (ex-) politici, bankiers of andere ego-machtstrippers.

Het is niet goed te praten hoe sommigen in deze crisistijden menen, de geldgevers in nood te moeten beledigen of links leggen met de nazitijd. Laten ze blij zijn dat deze landen hun economie zo hebben weten te bouwen, dat ze daarmee andere landen onder hun armen kunnen grijpen.  Een ‘’beetje’’ corruptie, veel wegkijken, een snuf grootheidswaanzin; het cypriotische ‘’businessmodel’’ is niet zo maar uit het niets ontstaan. Eerst maken ze zelf een janboel, dan worden ze ‘’gered’’ op hun verzoek, maar het ‘’hoe’’ zint ze niet. Nou, dan gaan ze toch? Exit!

Ondertussen wordt gemeld, dat mogelijk  (!) voor de redding een grote hoeveelheid geld uit Cyprus naar andere banken is overgemaakt. Door hoge functionarissen en ambtenaren en rijken. En het Cypriotische parlement wil dit onderzoeken, omdat ze de directeur van de nationale bank niet vertrouwt. Nieuws? Nee, er was immers ruim tijd om zo te handelen. Gevolg? Het gaat Europa nog meer kosten. En de echte grote jongens? Die hebben hun geld al lang veilig opgeborgen. De kleine man betaalt uiteindelijk toch.  

Dat de banken een ‘’veilige’’ haven zijn voor spaargeld, die illusie is zeker na de recente uitspraken van Dijssie bij consumenten verdwenen. En hopelijk groeit de waakzaamheid bij al te mooie voorstellingen van winsten of hoge rentes. If it is too good to be true, it is too good to be true, heb ik altijd geleerd. Hoge winsten of rentes? Dan ook meer risico. Maar evengoed is het zuur, dat spaarders nu als opppotters worden betiteld (ooit was sparen toch een deugd?) terwijl de directeuren van bad banks jarenlang riante salarissen hebben ontvangen en thans met vorstelijke regelingen af mogen vloeien. Je zou deze mensen ook ter verantwoording – en vooral ook financieel – moeten kunnen roepen. Maar daarover blijft het stil in Europa. Want de bankensector is nog steeds heel machtig. En te veel belangen worden hiermee gediend.  En bovenal; het verdient goed. Toch maar de oude sok naar voren halen dan?....

Het Vaticaan zit met hem in de maag. Met Franciscus, zonder rode schoenen. Voorlopig blijft hij eenvoudig in zijn 2-kamer optrekje, in het tehuis waar ook de kardinalen zijn ondergebracht, wonen en nuttigt hij zijn maaltijden gewoon in de eetzaal. Zij willen dit liefst  als een ‘’tijdelijke” keus bestempelen. Maar voor hem hoeft die pomp, pracht en praal niet. Liever leeft hij in gezelschap en in contact met mensen. Het luxe 10-kamer appartement met riant terras en bedienden-verblijven op de bovenste verdieping van het paleis blijft voorlopig leeg staan. Binnenkort te huur voor rijke gelovigen? De huuropbrengst gaat naar de armen. Zou wat wezen.