columns

Feeërieke cirkel te koop

De USA wil een vrijhandelsverdrag met Europa. Frankrijk dreigt vooralsnog ‘’ertegen’’ te stemmen, tenzij ‘’kunst’’ in de meest brede zin geen onderdeel vormt van dit verdrag. Om hun film- en muziekindustrie te beschermen. Veel belangrijker lijkt mij het gevaar, dat genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen – die in de USA niet als zodanig gekenmerkt hoeven worden – de Europese markt binnenstromen. Ongecontroleerd. Zonder medeweten van de consument; zonder keus. Als u vandaag de dag al Kellogg’s Cornflakes eet, is het praktisch 100% zeker, dat de mais uit gen-gemodificeerde aanbouw bestaat. Of u dat nu leuk vindt of niet. De lobbyisten voor dit verdrag prijzen alle voordelen aan. Over de gevaren en risico’s wordt angstvallig gezwegen. Hoe hou je de consument dom.

De koudste Pasen sinds de 60er jaren in NL, de koudste ooit – kouder dan Groenland – in Engeland, waar schapen onder dikke sneeuwdekken onderuit gehaald moeten worden. Weerdeskundigen wijzen het aan een cyclisch gebeuren, sceptici spreken van nieuwe ijstijden. Feit is, dat paashazen het behoorlijk koud krijgen bij het zoeken naar eieren.

Hypocrisie ten top. Ook de tweede UNO conferentie m.b.t. regulering van de internationale wapenhandel is mislukt. Door een veto van Syrië, Noord-Korea en Iran. Doel van dit verdrag had moeten zijn, leveranciers te verplichten om voor levering van wapentuig te checken, of de wapens in de handen van terroristen zouden kunnen komen respectievelijk of daarmee een schending van mensenrechten zou kunnen plaatsvinden. Kom op zeg! Wapens die ingezet worden, leveren altijd een schending van mensenrechten op! Omdat er zo ongelofelijk veel mee verdiend kan worden en dit een zodanig belangrijk onderdeel is van macht, zullen wapens nooit verboden worden. Maar laten we dan ook de onzinnige komedie stoppen, waarmee wordt getracht, deze kwalijke, dodelijke, mensenrechten-schendende handel te ‘’reguleren’’ of goed te praten, alsof het de verkoop van paashazen betreft.

En voor de tweede keer binnen korte tijd zijn duizenden kreeften aan Chile ’s stranden aangespoeld. Vermoeden is dat verwarmings- en energiecentrales de oorzaak kunnen zijn. Twee van deze worden gerund door het Spaanse Endesa. Al langer zijn er klachten m.b.t. lucht en watervervuiling maar experts in dienst van de regering achten deze centrales van levensbelang voor de stijgende energiebehoefte van het land. El Niño wordt ook weer aangehaald, evenals opwarming van het zeewater met daaruit resulterend zuurstofgebrek. Feit is dat het ecosysteem van de zee verandert. Ook door de afzetting van tonnen van giftige producten, die weliswaar naar diepere gronden zakken, maar ooit – en soms nu al – weer naar boven komen. Met alle gevolgen van dien. Zolang regeringen economische belangen voor belangen van natuur, milieu en gezondheid voorop stellen, zullen geëigende maatregelen om deze dreigende ontwikkelingen een halt toe te roepen vergeefs zijn. En nee, ik roep niet meer ‘’lees De Zwerm van Schätzing’’.

Ondertussen wordt in Afrika getracht, een ongewoon fenomeen te verklaren; the fairy circles. Ronde vlekken in het gras, die gevonden worden van Angola tot aan Namibia. Duizenden. Een onderzoeker meent, dat op deze plekken overmatig veel meer termieten leven dan elders. En dus zouden zij verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van deze cirkels. Doordat ze de graswortels vreten. De regen kan daardoor niet door het gras opgenomen worden of verdampt bovenop het gras. Maar bovenal versterkt het de vochtigheid ondergronds van de termietenheuvels zodat ze ook in droge tijden kunnen overleven. En rondom groeit het gras, waar nog wel wortels aanzitten, hoger, ergo, hier heb je de magische fairy circle – waarin feeën dansen - verklaard. Klinkt logisch. Maar de ‘’vondst’’ wordt alweer betwijfeld. En dus blijft het een mysterie. Een dat geld oplevert. Want voor 50 Dollar verkoopt het National Park van Namibia sponsorrechten op een dergelijke circle. Mag je peetoom of – tante zijn. Moet je wel snel zijn, want de vraag is groot!

En nog een raadsel, ditmaal op IJsland: een zeldzame ‘’wandeling’’ van rotsen in de sneeuw valt te bekijken. Terwijl Von Däniken liefhebbers al speculeren op sporen van UFO-aandrijfsporen, lijkt een geologe het eerder wijt aan gebroken vulkaangesteente, welk door de hitte van de zon sterker opwarmt, zodat de sneeuw in deze richting smelt. Maar dit is te nuchter en absoluut niet sexy. Keep on searching.