columns

Broddelwerk

Als we wetenschappers mogen geloven, is het maar een vraag van tijd, tot een asteroïde koerst op de aarde. Met alle gevolgen van dien. Dus start ESA een nieuw waarschuwingssysteem. Want dan weet je tenminste, wat er op je afkomt, nietwaar? En dan? Daar zijn ze nog niet uit; hem uit de baan zien te krijgen, afschieten of verpulveren? Tegen de tijd dat ze eruit zijn is hij al ingeslagen. Maar het „rechtvaardigd‘‘ het werk van de ESA.

De protesten tegen Monsanto komen niet alleen van tegenstanders van genetisch gemanipuleerde gewassen. Het is vooral de onmacht van het niet kunnen kiezen als consument. In de USA is geen declaratieplicht en in Europa zijn genoeg mazen in de wet, om net niet te hoeven declareren. Dus als u een volgende keer Cornflakes eet, is het praktisch 100% zeker, dat genetisch gemanipuleerde mais is verwerkt. Maar minstens even zo erg is Monsanto bezig met bestrijdingsmiddelen. Beiden zijn een gevaar voor de voedselketen. Maar dat is onzin, vindt men daar. Alleen mensen die financieel warmpjes erbij zitten, kunnen zich biologisch voedsel veroorloven en zijn dus 'hypocritisch' vindt de baas. De echte reden is: het is niet sexy en levert niet veel geld op om teeltmethoden te ontwikkelen die zonder chemie of genetische manipulatie ook succesvol zijn. Kleinere proeven, o.a. in Kenia, hebben dat al bewezen. Maar dan verdienen ze niks. Dus gaat de krachtige lobby en beinvloeding van politici all over the world gewoon door. Ook als de consument niet will, wordt het je in de strot gedouwd; in Europa mag het al met mais en aardappels. 

Dijssie snapt het spelletje nog steeds niet. Eerst vindt hij dat Cyprus een voorbeeld kan zijn voor komende ‘’foute landen’’, en recent zinspeelt hij op een mogelijke kwijtschelding van leningen als Griekenland zijn best blijft doen om dit vervolgens weer terug te trekken in de Nl pers. Steeds meer Eurolanden vinden dat hij niet neutraal optreedt en alles met een Hollands sausje overgiet.  Strategie, dom spel of naiviteit? Hoe het ook zij, aan zijn stoelpoten wordt al gezaagd met de roep om een ''full time'' voorzitter. De dagen zijn geteld?

Lagarde is weer terug in Washington. Ze is gevrijwaard van verder onderzoek en mogelijke vervolging inzake de affaire Tapie. Want ze handelde altijd in het belang van haar land. Geloven we direct.

Eindelijk. De DZ Bank in Duitsland stopt met de omstreden speculaties van basisgrondstoffen, het is maar een kleintje in de branche, maar toch, het signaal is gegeven. Je moet niet willen speculeren met tarwe, rijst etc. Critici roepen al langer dat door deze speculaties de honger in de wereld vergroot wordt, terwijl op zich voldoende voedsel beschikbaar is. Banken doen hun best om dit als onzin van tafel te krijgen. Eind juni willen de Europese ministers praten over een limit van zulke speculaties. Maar….praatjes vullen nog geen gaatjes…

Belastinggeld – Met de binnen de EU besloten informatieuitwisseling pakt Europa burgers aan die hun spaarcenten in het buitenland stallen om zo de fiscus in eigen land te ontvluchten. Zo staat te lezen. Weer zo een uitspraak die nergens op slaat. Want je mag best je geld in het buitenland stallen (omdat daar b.v. betere rendementen zijn), als je ze maar declareert!  De EU-landen willen ook info uitwisselen over bijvoorbeeld winsten van aandelen. En volledige helderheid over de belastingafdracht van multinationals in elk land. Maar hoe dat moet weten ze nog niet. Nee, zal wel. 

Misschien lukt het Obama toch. Een  commissie van de Amerikaanse Senaat heeft zich met een stevige meerderheid achter een nieuwe immigratiewet geschaard. Dertien van de achttien leden van de commissie, die zich bezighoudt met de rechtspraak, steunden de wet, waardoor die nu in de voltallige Senaat besproken kan worden. De nieuwe immigratiewet geeft 11,5 miljoen illegale immigranten uitzicht op Amerikaans staatsburgerschap. Deze immigranten hebben werk, geen crimineel verleden en betalen belasting. Dat is de overgrote meerderheid van de illegalen. Het zou een enorme opsteker zijn en verzekert de democraten levenslang van een grote aanhang.

Zouden ze dan toch ook mijn column daar in Brussel lezen? In elk geval, het onzinnige olijfolie-decreet is van tafel. Met de verplichte labelling zou de kwaliteit en de echtheid van de olijfolie gegarandeerd moeten worden voor de consumenten. Verschillende (mn. Zuidelijke) landen die olijfolie produceren stelden de dupe te zijn van nepproducten. Maar eigenlijk bleek het ze meer om verhoging van verkoop te gaan. De Commissie zegt nu echter in te zien dat er te weinig draagvlak is voor het voorstel en gaat met de sector om tafel om  een oplossing te vinden. Waarvoor? Wat dat niet gekost heeft. Waar bemoeit Brussel zich mee? Laten ze banen scheppen en economie stimuleren.

Broddelwerk noemen ze dat. Minister Kamp heeft in het vorige kabinet besloten, de bonus voor oudere belastingplichtigen te beperken.  Die was ingesteld om te voorkomen dat zij te hard in hun koopkracht worden geraakt. Ouderen die over minder dan 90 procent van hun inkomen in Nederland belasting betaalden, hadden geen recht meer op die bonus. (een tegemoetkoming AOW van € 33,11 per maand, de z.g. KOB uitkering). Gedupeerden vochten die maatregel met succes aan. Asscher zou nog in beroep kunnen gaan bij Europese rechters, maar ziet daar van af. Volgens hem zou die procedure te lang duren en bestaat de kans dat ook een Europese rechter de gedupeerden in het gelijk stelt. Dan zou de tegenvaller nog groter zijn. Nu krijgen de ouderen in het buitenland met terugwerkende kracht hun bonus tot 1 juni 2011 terug. Asscher heeft de strop van 300 miljoen al verwerkt in zijn begroting. Nou, dat is een duur broddeltje, maar er zal wel een ‘’sorry, foutje’’ komen en hij gaat gewoon door. De kamer is boos, want het gaat om een extra gat in de begroting, terwijl Kamps gisteren twinkelend achter zijn brilletje nuchter opmerkte, dat als hij toen niet het stokje ervoor had gestoken, het geld nu al uitgegeven zou zijn. Ja, dat klopt meneer Kamps: nu betaalt u het gewoon achteraf. Zo kan ik ook de begroting ''slanker'' rekenen. Mag wat kosten, dat gepruts, maar geen nood, we vinden wel een ander vaatje om uit te tappen zie ik hem al denken.