columns

De Amerikaanse Chinese droom

Geen 1 april grap! Vergeet zonnepanelen en schakel om op algen! Colt International, met onder meer een vestiging in Katwijk ontwikkelde een nieuwe techniek voor duurzaam wonen. Een soort dubbel glas panel systeem, waarbinnen een ruimte is gevuld met algen, water, voedingsstoffen en koolstofdioxide. Via zonlicht vermenigvuldigen zich de algen en produceren energie, die opgeslagen kan worden voor later gebruik. Zo zouden huizen energieneutraal kunnen worden. En…het rendement van de algengevels is ruim 2x van dat van zonnepanelen. Wauw! Ik vraag me af, hoe dit werkt bij echt zonnig klimaat – zoals in Spanje. Dat genereert zoveel energie, hebben we die dekselse Iberdrola straks niet meer nodig? Zou wat zijn.

Klonen? Stamcellen uit embryo’s? Nee, transdifferentiatie is het nieuwe toverwoord. Simpel gezegd een directe conversie: uit een huidcel kan direct een hersencel ‘’gemaakt’’ worden, zonder de omweg via de stamcellen. Een soort herprogrammering en extreme verjonging met behulp van kennis van biochemische veranderingen die nodig zijn om het lot van cellen te beïnvloeden. Voordeel: geen eicellen nodig zoals bij klonen, noch het ontstaan van een embryo bij stamcelproductie en het weefsel wordt door de patiënt niet afgestoten omdat het ‘’eigen’’ is. Maar…zijn deze cellen werkelijk volwaardig en zonder defecten? Thans is de tijdrovende ‘’winning’’ via het lab-schaaltje al overgeslagen en worden direct in levend weefsel nieuwe cellen gekweekt. As de herprogrammering is afgesloten (b.v. een huidcel is veranderd naar een hersencel) dan deelt deze cel zich niet meer. Oeps. Er wordt nu volop aan gesleuteld. Een ’cel fabriek’’ wordt gebouwd in Duitsland. Kan nog jaren duren voor we dit soort cellen kunnen ‘’oogsten’’ en gebruiken. Ik vind ‘’gerommel’’ in genetisch basismateriaal gevaarlijk. Wat is het effect over 1-2 of 3 generaties? Moet/mag je genen veranderen omdat het technisch kan? Genetisch gemanipuleerd graan en ander voedsel willen toch ook niet?

Daar kan Edith nog wat van leren; In Spanje wil men bij wet regelen, dat ouders beboet worden als hun minderjarige kinderen met alcoholvergiftiging naar de Eerste Hulp moeten. Men straft de ouders omdat hun een gebrek aan zorg wordt verweten (omdat alcohol ook de ontwikkeling van o.a. hersens schaadt) door toe te staan, dat hun kinderen zich in coma zuipen. Wanneer de wet in gaat is nog niet bekend. Ik zou ook de minderjarigen straffen, b.v. door vrijwilligerswerk te doen. Want als ze kunnen zuipen, kunnen ze ook iets nuttigs doen. En kosten van coma zuip-opname? Laten betalen door ouders/kinderen.

De antidumpingheffing op zonnepanelen uit China zou weleens heel vervelend kunnen uitpakken; een groot banenverlies (alleen in China tot een half miljoen, en in Europa een kwart miljoen); en je kunt er donder op zeggen, dat China niet blijft wachten tot Europa zijn verstand gebruikt. China zoekt al lang andere afzetmarkten. En zal zich revancheren met soortgelijke maatregelen. Die bijzonder pijnlijk kunnen worden voor EU landen. Vooral als ze bijvoorbeeld naast wijn en chemie ook de auto-industrie betreffen om maar wat te noemen….Maar de EU vindt regels belangrijker dan economisch, strategisch en globaal te denken. En aangezien het IMF voorspelt dat Griekenland zonder verdere hulp en met nog meer kwijtschelding van de 240 al geleverde miljarden het niet zal redden mag de EU ook hier nog meer dokken en afschrijven. Om de EU en de Euro – ten koste van alles dus – in stand te houden. Nl economie gaat slechter dan voorzien. Nog meer bezuinigen; meer banen verliezen; niet investeren in duurzame industrie is ons voorland.   

Obama: transparantie en freedom of speech? Klokkenluiders worden harder dan ooit aangepakt. De overheid gebruikt wettelijke maatregelen om gegevens van telecombedrijven (zoals Verizon) in/buiten de USA te verkrijgen en via het PRISM 2007 project is toegang tot audio/video/e-mail en info van burgers  via Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube en Apple geregeld. Alles is kennelijk geoorloofd door de NSA en FBI in het kader van Terrorismebestrijding. Bedrijven ontkennen het bestaan of de medewerking aan dit project. E.e.a. had natuurlijk niet in de openheid horen te komen. De CIA chef haast zich om te melden dat dit onjuist is gevaarlijk voor de staatsveiligheid. Burgerrechten? Juridische borging? Allemaal geklets. Big Brother is watching you. 

De Chinese regering animeert Chinezen, om boeken te lezen over de nieuwe ‘’Chinese Droom’’. Napoleon waarschuwde ooit ‘’laat de Chinese Draak slapen want als hij opstaat, zal de wereld trillen’’. De nieuwe Chinese President doet er alles aan, om zijn bevolking te laten geloven in de nieuwe wederopstanding van de natie, met rechtvaardige verdeling van welvaart, minder corruptie en een gezond milieu. Tot 2021 (dan bestaat de communistische partij 100 jaar) wil men het persoonlijk inkomen van de 1,4 miljard mensen verdubbelen en daarmee de status van ontwikkelingsland verlaten. Tot 2049 (100 jarig bestaan van de Volksrepubliek) moet het Rijk van het Midden de USA economisch, politiek en militair hebben ingehaald en een wereldmacht zijn.  De Chinese leraar vraagt een jongen, wat zijn droom is.  Naar Amerika gaan! Om de Amerikaanse droom te beleven van vrijheid, zelfontplooiing en welvaart. De Chinese Droom vindt dat wensen over persoonlijk geluk en welstand ondergeschikt zijn aan de ontwikkeling van de natie. En wat gebeurt er thans? Een stroom van Chinezen reist naar de USA en krijgt daar een kind. Het kind krijgt bij geboorte automatisch het staatsburgerschap. En de meeste ouders krijgen het vervolgens bij aanvraag ook. Zo wordt de normale weg van immigratie omzeild. Amerikaanse droom op zijn Chinees. 

Volgens de FAO worden in wereldzeeën jaarlijks ca. 640.000 vissersnetten terug gelaten. Ca 1/10 van de totale afval. In het kader van het project ‘’healthy seas’’ willen de kunststofproducent Aquafil, het natuurbeschermingsbedrijf ECNC Land & Sea Group en de Hollandse sokkenfabrikant Starsock samenwerken om deze netten te verzamelen en ze te recyclen tot o.a. sokken en panty’s. Eerst worden verschillende concepten voor berging van deze netten onderzocht, o.a. ook aan de Spaanse Middellandse Zee. Dan worden de belangrijkste concepten voor recycling getest om vervolgens geïmplementeerd te worden. Onlangs was weer veel opzien door het idee van een 19 jarige jongen: zamel de afval met behulp van zwemmende robots en reusachtige vangnetten door gebruik te maken van de stroming. Maar ook schepen met geïntegreerde recyclingstations zouden ervoor kunnen zorgen, dat de vervuiling van de zeen teruggedrongen wordt. Maar het beste zou zijn om minder afval produceren en in zee te dumpen. 

De crisis versnelt het einde van een met schulden gefinancierde welvaartsstaat in Europa. Alleen de droomfabriek Brussel weigert dit te erkennen. In Duitsland bedraagt het gemiddelde pensioen na 40 werkjaren 42% van het laatste inkomen. Frankrijk: 49%, Italië 64,5%. Een hervorming van het pensioenstelsel, gevraagd door de EU aan Frankrijk, wordt niet op prijs gesteld. Kosten de spuigaten uit en op langere termijn is dit niet houdbaar. Want Frankrijk heeft een van de meest luxurieuze sociale voorziening-systemen van de wereld. Werkloosheid- en pensioensystemen behoren tot het fijnste in de socialistische utopie, maar helaas is het onbetaalbaar. In grote delen van de EU bestaat de welvaartstaat eigenlijk alleen nog voor de groep van ambtenaren. Want er gelden heel andere regels voor burgers. In landen als Spanje, Griekenland en Portugal, met hun hoge jeugdwerkloosheid, is van welvaartsstaat en ondersteuning nauwelijks sprake. Geld ontvangen alleen nog hun ouders. Maar ook zij leveren fors in; omdat ze hun kinderen moeten ondersteunen en deze landen zich niet nog meer schulden kunnen veroorloven. Maar tegenover 27 miljoen werkelozen in Europa staat een leger van vorstelijk verzorgde EU bureaucraten. Duizenden verdienen ruim meer dan b.v. de Duitse bondskanselier. Het gemiddelde salaris daar is 7900 Euro, en ze houden meer over omdat ze minder belasting betalen; extra’s en vergoedingen en een riante ouderdomsvoorziening kennen. Het is een kwestie van tijd, tot de eerste steen gegooid wordt…?