columns

Fijne vakantie!

Zomer in NL. Zonnesteken en masse bij politici in DH. Na de BBQ – vrij vertaalt ‘’buik boordevol op andermans kosten’’ trakteren zij ons op hun bezuinigingsplannen, terwijl zij vandaag lekker ruim 4 weken met vakantie gaan. Dus….Ga vooral veel geld uitgeven, ook al weet je dat de overheid structureel meer uitgeeft dan ze binnenkrijgt en dat jij uiteindelijk hiervoor opdraait. Ouderen, zet je riante ‘’vermogen’’ vrij uit je huis, koop vooral nieuwe auto’s, en laten we met zijn allen (verplicht?) isoleren. Riante SNS bonussen zijn niet terug vorderbaar maar daarvoor in de plaats komt de aanpak van het stamrecht B.V. ‘’Topverdieners’’ nemen miljoenen of tonnen mee ‘’met pensioen’’, de werknemer met een ontslagvergoeding wordt gekopt, pardon getopt. Onzinnige rekenrente van 4% voor ‘’sparen’’ blijft want levert miljarden op. Kun je altijd nog risicovol beleggen in de trant van ‘’soms zit het mee, soms zit het tegen’’ zegt Weeky. Mies mannetje.

En eigenlijk moeten we toch hartstikke blij worden van Jetta’s plan? Teloorgang voor het Pensioen is haar plan. Pensioenfondsen moeten kiezen uit 100% veilig beleggen of 100% risicovol. Pensioenopbouw daalt vanaf 2015 van 2,25 naar 1.85%. Langer werken en meer sparen dus; en als het even kan ook nog meer uitgeven. Levert 2,9 miljard op. Andere rekenaars wijzen juist op extra kosten voor het Rijk. Maar dat kan niet waar zijn. Want duurbetaalde theorietijgers – ambtenaren, die voor zichzelf uiteraard een riant pensioen regelen – bedachten dit. Dus maak nat die borst: nieuw pensioensysteem wordt 1) schokbestendiger; 2) krijgt premie- en dekkingsgraadstabiliteit; 3) verminderd beleggingsspagaat van pensioenfondsen en 4) geeft helderheid voor deelnemers…Met zonder garantie voor pensioen op peil. De Fictieve Theoretische Kul 1 & 2 dus: FTK1 – de veilige - betekent 20% lager pensioen, omdat dekkingsgraad, nu 105%, naar 125 moet. Bij FTK2 ‘’met risico’’ loopt u direct 20% mis, als fout is belegd. En dat zal dan vaker voorkomen. Kassa voor het Rijk, yippie voor ons: reken met tenminste 20% minder pensioen! Pensioenfondsen beleggen nu gespreid, en houden zo relatieve stabiliteit en zekerheid voor de pensioengerechtigden. Straks? Dikke pech, geen keus. Europa wil dit niet (echt wel). Regering weet waar geld terechtkomt of hoe het besteed wordt (echt niet). Brussel deelt kwistig uit aan failliete staten, onzinnige projecten en ego-potjes (jawel). En dus mag uw pensioen- en overige spaarpotje nu open. Maar geniet vooral van uw vakantie!

Onderhandelingen tussen de EU en de USA over vrijhandelsverdrag = als olifanten in porseleinwinkel. EU dreigt verdrag over passagiersgegevens te annuleren. Tenzij USA persoonsgegevens-bescherming ‘’respecteert’’. Dus niet ‘’stop met afluisteren’’. Geen taboes. Behalve Frankrijks cultuurkwestie. Belangrijke waarden – zoals bescherming van consumenten – mogen niet in gedrang komen. Stop dan maar. Want hot items zijn nou juist deze, plus genetische manipulatie; chloor gereinigde kippen en incompatibele financiële regelingen, veiligheidsvoorschriften ( auto’s, medicijnen, voedsel). De Amerikaanse consument profiteert met 13,4%. EU tussen 2,9% (F) tot 9,7% (UK). Verlaging van toltarieven levert weinig op, het meeste ontstaat door afbouw en harmonisering van reguleringen.10 – 20% goedkoper produceren lijkt realistisch. Consument merkt dit waarschijnlijk niet. Wel komt ongewenste troep, onvolledig/niet gedeclareerd, en volgens Big Brother standaarden, zoals deze: In Europa is het verboden, om verschimmelde mais voor diervoeders te gebruiken, als hij meer dan 20 mu aan aflatoxine – dat neuro gif – bevat. Nu gaat Duitsland 35.0000 ton van verschimmelde mais naar USA exporteren, waar het als veevoer voor varkens en runderen wordt ingezet. Daar is de grens namelijk 500 mu. En een ‘’voedselveiligheidscertificaat” is al uitgegeven.
Europe, here we come!

Desertec. In 2009 gelanceerd om15% van Europa ’s stroombehoefte te voeden via woestijn solarvelden. Machtsstrijd, belangen, ego’s hebben de onderneming verlamd. Doelen worden fors naar beneden bijgesteld. Meer lokale dan transcontinentale stroomvoorziening, en voornamelijk adviesfuncties aan regeringen en ondernemingen. Dan toch maar weer gas uit Rusland? Of schaliegas! Doen! Zegt Kamp. Dat het drinkwater en daarmee ons land naar de mallemoer gaat? Kan niet bommen, hoofdzaak we hebben genoeg gas…De film Gasland I (en nu ook II) zou verplichte kost moeten zijn voor alle politici. Te vertonen op alle zenders; overdag, op prime time en tussendoor. Wie wil: ik heb een dossier over fracking. Pure horror. Niet mijn dossier, maar de feiten daarover.

De Belgische Koning Filip gaat straks 7% belasting betalen over zijn inkomen van 11,5 miljoen/jaar. Wanneer volgt NL voor Alex? Als wij burgers nou ook zo weinig belasting betalen, geven vast veeeeeel meer uit! Dat is pas goed voor de economie. Maar ik vergeet even het credo van de politie: meer uitgeven dan je ontvangt. Ik ben nog van de oude garde. Leerde sparen. Dom hoor. Ik dan.

Wat Weeky kan, kan Dijssie ook. Maar dan nog geniepiger. Achter zijn kleine ronde brillenglaasjes knipoogt hij vergenoegd over ‘’zijn’’ coup. Wel 180 namen van Grieken met schepen, die onder de NL vlag varen, heeft hij doorgespeeld aan de Griekse autoriteiten. Verdacht van belastingontduiking. Maar het MvF weet zogenaamd van niks. Wie belazert wie?

Amerika staat niet meer op plaats een met overgewichtigen (obesitas). De Mexicanen hebben nu deze positie. 3e plaats? Syrië! 31,6% is overgewichtig. Venezuela en Libye volgen met resp. 30,8%.Wie had dat gedacht. En dat ondanks Amerikaanse super size meals, 2 liter Cola on the go en cronut (dat is de nieuwste rage: een donutcroissant dus supervet). Spanje zal in rap tempo volgen, als ik de inhoud van de gemiddelde boodschappenkarren zo bekijk.  En de jeugd op straat zie lopen met zakken vol zoute en zoete troep en frisdrank alom. Het mag helaas nog niet wat kosten. Maar de gezondheidszorg moet immers ook gefinancierd worden, nietwaar? Tijdens een congres in Duitsland werd vastgesteld, dat de wijze waarop we nu omgaan met gezondheidszorg eigenlijk ‘’ziektes favoriseert’’. Ofwel, het levert meer op om ziektes te kweken en vervolgens ‘’te behandelen’’ dan te voorkomen. Voor heel veel belanghebbende partijen. Terwijl het anders kan en zou moeten. Zie hier, Edith, nog even een doordenkertje voor je vakantie. Kom maar bij mij op het bankje zitten voor een consultje ‘’echte gezondheidszorg’’. Is bijna af. Dat bankje dan.