columns

What's new pussycat?

Is er eigenlijk al een app. om de gevolgen voor u van de geplande bezuinigingen op tablet of smart Phone te berekenen? Zal wel niet, want er zijn zoveel ‘’what if’’ opties, dat hij om de haverklap zal crashen. Maar het is een idee. Jammer dat ik zelf geen handigheid heb voor de ontwikkeling daarvan. Slapend rijk zou ik worden…Moet wel voor Prinsjesdag klaar zijn. De overheid vindt nog gaatjes tot 700 miljoen. Extra belastingen leveren 1,2 miljard op. O.a. stamrecht-uitkering. Dan beperking stijging kosten van ziekenhuizen en artsen; versobering medicijnvergoeding en zorgtoeslag inkomensafhankelijker. Dat laatste is nog niet helder. Want de goed gesitueerden moeten natuurlijk niet te veel betalen. Ongelijkheid en nivellering. Bijt elkaar. En als dat nog niet optelt tot 6 miljard, dan worden geplande investeringen uitgesteld. Zoals JSF, nieuwe Fyra of andere onzinnigheid? E.e.a. is niet in 2015 te ‘’cashen’’ dus is bedacht, dat wegzetten van nieuwe ontslagvergoedingen in stamrecht-bv’s wordt verboden. Maar pas vanaf 2015 / 2017 gaan ‘’topsalarissen’’ van functionarissen in overheidsdienst afgetopt worden. Kunnen ze nu nog oppotten. Rijmt. Toeslag voor ouderen met AOW wil men versoberen. Want verdorie, krasse 90-ers leven gezonder dan 10 jaar geleden! En dus mogelijk nog langer. Moet niet veel gekker worden met die oudjes… 

Raciale rechtspraak? Een jury sprak een blanke burgerwacht vrij van moord op een zwarte 17-jarige jongen. Noodweer was het. Kritiek vooral over de samenstelling van de jury: 6 blanke, 1 latino vrouw. Geen enkele zwarte. Gerechtigheid?

Trouwens, was het niet zo, dat gemeentes, provincies en andere bestuurlijke organen alleen nog maar veilig mogen beleggen? Recent bleek, dat o.a. een aantal scholen 10 miljoen verloren aan risicovolle beleggingen. Kan je mooie dingen mee doen; leraren behouden, betere opvang, scholing… Gemeente Den Haag blijkt 100 miljoen aan korte liquiditeitsoverschotten (!?) onder te brengen bij financiële instellingen die niet per se een AAA waardering hebben. Tegen een rente van 1,5%. En alleen 900 miljoen (!) aan langlopende en kortlopende beleggingen en deelnemingen. Het college hoeft investeringen onder 2,5 mio niet te melden aan de Gemeenteraad. Huh? Alsof dit specialisten zijn die ‘’verantwoord’’ met ons geld omgaan? Kan niet waar zijn. Utrecht heeft 225 miljoen euro belegd in voornamelijk obligaties bij de Rabobank. Rotterdam heeft miljoenen euro's uitstaan in aandelen, lees ‘’deelnemingen’’. Zonder risico. Zeggen ze. Hoeveel geld gemeentes en aanverwante overheden in totaal heeft weggezet weet NIEMAND. Dus ook de politici niet. En dat heet besturen? Waarom ’spelen’’ met belastinggeld door onkundige ‘’spelers’’? Zogenaamd wordt het geld – dat er dus is – weggezet voor projecten voor later. De economie heeft nu een boost nodig! De VNG vindt dit ‘’spelen’’ doodnormaal, onder de mom van ‘’ als je een auto wil kopen, spaar daar eerst voor. Dit is hetzelfde’’. Nou meneer de VNG, alles wordt tegenwoordig op de pof, of op gebakken lucht gekocht. Maar….de moraal: ‘’burger geef meer uit’’ want overheden willen liever met ons geld spelen. Als het dan fout gaat, is het ‘’sorry, foutje’’ en komt weer bezuiniging en belastingverhoging. Voor ons dan.

Geweldig he, een gemeente is het zat met de woningbouwcorporatie, die zegt geen geld te hebben voor nieuwbouw. Dus doen ze’t zelf. En voor maar 1/3 van de prijs van de corporatie. Zo’n sociale woning bouwen dus. Tja, ik snap het wel, die arme corporaties, druk met riante salarissen/vertrek- en pensioenregelingen voor haar bestuurders, nog voor de nieuwe regels ingaan….

Kosten gezondheidszorg‘’ plots’’ fors gedaald? En 12 vertrekkende ziekenhuisbestuurders in 2012 kregen ruim 3 miljoen vertrekpremie? Vast niet in stamrecht Bv’s. De gemiddelde exit premie is met 29% gestegen. We zijn allen gelijk, nietwaar?

Zwitserland wil het Autobahn Vignet van 40 naar 100 sFr. verhogen. Levert jaarlijks 9,5 miljard op. Maar 70% komt vooral in de algemene staatskas en openbaar vervoer terecht. Dus protest. Bedrijven met o.a. veel buitendienst, of vervoerders dreigt hierdoor een enorme kostenpost. Buitenlanders krijgen de mogelijkheid, om een vignet met een duur van 2 maanden voor 40 sFr te kopen; en dat is discriminatie. Want Zwitsers, die weinig gebruik van snelwegen maken, moeten wel 100 sFr betalen. Milieuorganisaties vrezen, dat de extra inkomsten gebruikt zullen worden voor nog meer snelwegen en een 2e buis door de Gotthard. Dus een referendum. Besluit valt 24 Nov.

Toponderhandelaars voor het vrijhandelsverdrag VS Europa zijn Ignacio Garcia-Bercero (EU) en Daniel Mullany (USA). Beiden ervaren in onderhandelen/overzeese verdragen. Helaas is de publieke informatie eenzijdig. Over hoeveel voordelen een dergelijk verdrag oplevert. Veel, heel veel, voor de USA, en maar beperkt voor Europa. Het verdrag TAFTA zou de grootste vrijhandelszone realiseren, ‘’beschermt’’ investeringen en verwijdert ‘’onnodige reguleringen’’. De keerzijde? Gevaar voor de gewone burger; want arbeids-, sociale-, milieu- en consumentenrechten kunnen worden afgeschaft of sterk verzwakt. Democratische rechtvaardigheid en transparantie? En wie zijn de grote belanghebbers? De Gucht en Kirk stonden aan de wieg van bedenksels voor een ‘’transatlantic marketplace’’ in de groep HLWG. De groep heeft echter geen ‘’identificeerbare’’ leden (?) en ‘’verscheidene departementen’’ van de EC hebben meegewerkt aan discussie en reportage van een ledenloze club…Een verzoek tot info over deze leden/reportage-auteurs door het Corporate Europe Observatory (CEO) werd afgewimpeld door de EC ‘’we zijn niet in de positie om u de verzochte info te verstrekken’’. Eh, transparantie toch? Echter, via de samenvatting van aanbevelingen en andere bronnen is gebleken, dat ruim 65% van de input door bedrijven en industrie-vertegenwoordigers komt. Lobby dus. Groots. What’s new Lena? Details kunnen niet vrijgegeven worden. Nee, onderonsjes moet je immers niet publiek maken. Maar genoeg namen zijn al bekend: Toyota, General Motors, de Pharma industrie, IBM en de Handelskamer van de USA, een van de machtigste lobby groepen in de USA. Ook al wordt geroepen om open en transparante onderhandelingen, juist ook over de gevoelige onderwerpen zoals GMO en Fracking, en het wederzijds respecteren van regels en wetten, het zal erop uitdraaien, dat Europa zich conformeert aan ‘’ruimere’’ USA regelgeving…Want de USA wil juist strenge regels versoepelt zien en restricties opheffen. Bij voorbeeld als het gaat om landbouw en voedsel. Food and Drink Europe, waarin o.a. Unilever, Kraft en Nestle zitten, verwelkomen de onderhandelingen. Dank je de koekoek, betekent nog meer ‘’troep’’ Europa insluizen wat Europeanen nu democratisch weigeren. Elk pak Kellogg’s bevat genetisch gemanipuleerde mais! Maar dat wist u vast al. En concerns zoals Cargill, Bunge, ADM en COPA-COGECA staan met hun voer/voeding- en biotech-macht te trappelen voor de EU deur. Ze “willen graag ondersteuning en assistentie bieden om de handelsrelatie te vergroten”…Daarbij is  een strategie overduidelijk: het gewone publiek dom houden. En Europeanen kunnen dus slachtoffer worden van wat mogelijk de grootste’’ corporate stitch up’’ – mooier kan ik het niet zeggen - zou kunnen worden. Zoals de CEO concludeert, is deze handelsdeal een unieke kans om via gesloten en niet transparante onderhandelingen iets te bereiken wat tot nu toe via de open, democratische en transparante weg niet mogelijk was. Private interesses, bedrijfsbelangen en gekonkel via lobbyisten gaan ten koste van de EU burger. Dank u wel, EC.