columns

Lijk in de kast

Wederom staat een groep medicijnen wegens verdenking van ernstige bijwerking in de negatieve kijker. Dit keer zijn het de zogenaamde Inkretines, die ingezet worden bij de bestrijding van Diabetes. Deze antidiabetica lijken thans verantwoordelijk voor ontstekingen en afwijkingen bij de pancreas. Maar op welke wijze is tamelijk onduidelijk, ook al zijn deze medicijnen al 8 jaar op de markt. Reden voor deze onduidelijkheid is een tragisch mengsel van geheimzinnigheid (Pharma industrie) en traagheid bij instanties en overheden. Vele ‘’minder charmante” onderzoeksgegevens liggen begraven, in onderzoeksinstituten, bij de FDA en haar Europese pendant EMA. Letterlijk ‘’lijken in de kast’’. Geen van de betrokken partijen lijkt belang te hebben bij waarheidsgetrouw feitenonderzoek. En zo mag de patiënt proefkonijn zijn, en wordt een eventuele “collateral damage’’ gewoon bij de winstprognose mee gecalculeerd.  

Als we nieuwe voorspellingen van het ICIR (VN) moeten geloven, zal de temperatuur tussen 2016 – 2035 gemiddeld 0,4 – 1,0 hoger liggen dan 1985 – 2005. Met behulp van computersimulaties worden voorspellingen voor de toekomst preciezer. En dus stijgt de zeespiegel door opwarming en in het jaar 2100 – als het zo doorgaat – en zullen grote gebieden van Bangladesh tot Florida onder water staan omdat de zeespiegel dan 2 meter hoger is. A) betwijfel ik of ik dan nog leef, maar B) voor het geval dat…zitten we goed op 400 m. En zit gelukkig nog een keten bergen voor ons dal. Pfff…

De belastingdienst werft 1600 inspecteurs om ontdoken belastingen en onterecht verkregen geld te innen. Plus schulden tot 1500,00 (burgers) of 5000,00 (bedrijven) die nu niet geïnd werden. Opbrengst dit jaar 265 miljoen, op termijn zelfs 665 miljoen. Als werkloze Spanjaarden en Grieken eveneens hiervoor opgeleid zouden worden sla je 3 vliegen in 1 klap: nieuwe banen, landen ontvangen geld, en de Trojka ziet eindelijk iets terug van haar ‘’leningen’’.  

De EU zal geen geld meer geven aan bezette gebieden in Israël. De EU stelt vast, dat dit een verduidelijking van het EU standpunt is, welk de bezetting van de Golan hoogtes, West Jordanië, Gazastrook en Oost Jerusalem nooit heeft goedgekeurd, en zich alleen naar de grenzen tot juni 1967 richt. Israël verwijt de EU dat ze een grote fout maken, realiteitsvreemd zijn en geen volwaardige onderhandelpartner meer zijn voor Israël. Maar de arrogantie van de Staat Israël heeft een gevoelige deuk opgelopen, want van ‘’slachtofferrol’’ zijn ze gestaag naar de diktatorrol afgegleden. Eerder was er al aanvaring over het ‘’made in Israël’’ label, welk de EU niet wenst op producten uit de bezette gebieden. Israël vindt, dat de EU zich niet hoort te bemoeien met de woningbouwpolitiek. Volkenrechtelijk zijn deze echter illegaal. Israël dreigt met zoeken naar andere handelspartners, o.a. in Azië en Afrika. Feit is, dat nu de EU de belangrijkste handelspartner is; 34,4% van alle importen kwam uit de EU. En na de USA is de EU de 2e belangrijke partner voor afzet van Israëlisch producten en service. Het wordt tijd, dat Israël realiteitszin toont en een meer democratie.

Gemiste kans. Na meer dan 10 jaar voorbereiding is alles voor niks geweest. Onderhandelingen van de commissie voor het behoud van levende zee-schatten in de Antarctis (CCAMLR) zijn mislukt. En daarmee de inrichting van het grootste beschermde zeegebied der aarde, 3,8 miljoen km2. Dwars lagen Rusland, China en Ukraine. Rusland vond deze commissie onbevoegd om over beschermde gebieden te oordelen en bovendien was het concept ‘’beschermd’’ gebied” te onduidelijk en ongrondwettig. De USA vindt dat de CCAMLR stoelt op internationaal recht. 24 Staten en de EU zijn daarin vertegenwoordigd; en uiteraard dus de landen, die politiek, wetenschappelijk maar vooral economisch belang hebben bij/in Antarctis. China wilde wel onderhandelen maar had bezwaren tegen rigide beperkingen. En dus moet natuurbescherming wederom wijken voor economisch belang.

Hongarije heeft het IMF opgeroepen, om haar kantoor in dat land te sluiten. Toen Hongarije in de problemen zat, was het IMF en de EU met 20 miljard aan noodkredieten maar al te welkom om Hongarije voor een staatsbankroet redden. Latere onderhandelingen met het IMF mislukten, omdat Hongarije weigerde om spaarmaatregelen door te voeren. En nu is de aanwezigheid van het IMF overbodig. Hongarije zal het IMF krediet voor eind 2013 volledig terugbetalen, het tekort zou onder de 3% zijn gedaald, dus geen reden meer voor aanwezigheid. Maar…vorig jaar kromp de economie van Hongarije nog met 1,7 %. Grootspraak of echt ‘’zelf zaken op orde gesteld’’?

Uranium – eerste associatie is meestal met atoombommen, kerncentrales en milieuverontreiniging in oorlogsgebieden. Maar milieuverontreiniging, en daarmee ook het risico voor vervuiling van drinkwater ligt om ons heen. Want uranium komt in de aarde en dus in het grondwater via de met kunstmest verrijkte landbouwgronden. In Duitsland waren recent wederom verontrustende waardes gevonden, en fosfaat, als onderdeel van kunstmest, blijkt de boosdoener. Fosfaat wordt uit gesteente – vnl. in Marokko – gewonnen (13%) en de overige 87 % uit sedimenten, die een hogere belasting van zware metalen kennen. Het uraniumgehalte in fosfaaterts varieert tussen 10 – 200 mg / kg. Afhankelijk van de wijze van bemesting kan de jaarlijkse uraniumvervuiling zich tussen 5,4 – 11,9 gram uranium/hectare voor grasland, en 2,8 – 16,4 gr/hectare voor akkerland belopen. Wetenschappers pleiten al langer voor verwijdering van uranium uit kunstmest. De giftigheid van stofdeeltjes van rock phosphate en fosfaat kunstmest kan berusten op de hechting van uranium aan DNA van longcellen, gevolgd door een continu opname van de natuurlijke achtergrondstraling en her-uitstraling van foto-elektronen vanuit de ruimte. Klinkt wat ingewikkeld, dat moet je dus niet willen. Niet voor mens, niet voor dier, niet voor drinkwater of (landbouw) grond. Ook hier is sprake van verschillende belangen; immers, landbouwers willen graag een grote opbrengst en kunstmestproducenten verdienen goed. Beperkingen van fosfaatgehaltes in kunstmest of in gebruik voor de landbouw zijn niet populair en worden dus nog niet uitgevaardigd. Toekomstgericht – in plaats van korte termijn “winst” denken – zou betekenen dat men van intensieve teelten met fosfaat omschakelt naar agro-ecosystemen met een lage fosfor input. In deze duurzame systemen kunnen bepaalde schimmels een rol spelen in het behoud van hoge productiviteit van intensieve teelten. En een prettig bijverschijnsel van deze schimmels is, dat ze in de bodem voorkomende zware metalen kunnen opvangen, waardoor verder transport en ophoping van deze stoffen in het gewas wordt voorkomen. Nou, beter kan het toch niet? DOEN!

Euro crisis? Beperking van bonussen? Waar? Bepaald niet in de financiële sector. Volgens het Europese Bankentoezicht EBA hebben in de Europese financiële sector in 2011 meer dan 3000 mensen meer dan een miljoen per jaar opgestreken. Met afstand in Engeland; ruim 2400 bankiers. Cyprus had ‘’maar’’ 4 toppers, Griekenland 2, Ierland 21 en Portugal 11. Maar Spanje spande eveneens de kroon…in plena crisis….125, met een inkomen van ruim 2,4 miljoen/jaar. Jawel, ook van banken die ‘’gered’’ werden of fuseerden, weten hun bestuurders nog riant te ‘’belonen’’ terwijl de kleine man al zijn hard gespaarde geld, dat hem afgetroggeld werd met fantasieverhalen over ‘’zekere’’ producten, maar moet zien hoe hij het redt. Want vergoeding of compensatie komt niet of maar mondjesmaat. En staat niet in verhouding tot het graaien van de klasse ‘’foute bankiers’’. Die gewoon mogen aanblijven. Veroordelingen? Blijven grotendeels ook uit omdat rechters zich plots onbevoegd (omgekocht dus) achten of onvoldoende bewijs (verdoezelt of zo lang achtergehouden tot het verjaard is) vinden. En die ene die wel het carcel in gaat? Die is binnen de kortste keer weer eruit, vanwege betaling van borg, of vanwege ‘’vormfouten’’. En de rechter, die zowel partijlid was als lid van het Opperste Gerechtshof (recht en partij gaat niet samen), die blijft gewoon. Foutje, sorry.