columns

Als gij betaalt zal ik niet boren...

Netanyahu. Formeel wil hij meewerken aan vredesbesprekingen met de Palestijnen. Maar als het naar hem gaat, is maar 1 ding mogelijk. Never nooit een Palestijnse staat. Dus zet hij vlak voor aanvang van de besprekingen de boel op scherp, door in te stemmen met de bouw van een 1000-tal nieuwe woningen in betwiste nederzettingen.  En Amerika laat het toe. De uitkomst van deze besprekingen laat zich raden.

Het besluit over de bouw van de zeer omstreden pipeline van Canada naar USA, om ruwe olie/vermengd met zand te transporteren, is dichtbij. Terwijl over deze Keystone XL pipeline wordt gedebatteerd, is er een kostbare opruiming gaande in 2 dorpen, welke nog eens blootlegt, hoeveel risico het transport van zware Canadese ruwe olie met zich meebrengt. 3 jaar geleden brak de Enbridge Energy pipeline bij Marshall en 840.000 gallons ( = 1 gallon ca. 3,6 liter) van dikke ruwe olie/zandmengsel stroomde in de Kalamazoo |River. Het grootste lek ooit. Maart 2013 barstte een Exxon Mobil pipeline in Mayflower, Arkansas en stroomden duizenden gallons van olie uit en forceerden evacuatie van 22 huizen. Ongeveer het type olie, bedoeld voor de Keystone XL. Miljoenen zijn vervolgens geïnvesteerd en nog is men bezig met herstel van ecosystemen, heropbouw van huizen. Deze olie is nog lastiger te verwijderen, omdat het aan oppervlaktes plakt respectievelijk onder het wateroppervlak naar de bodem zakt. Ondanks dat land en huizen zijn opgekocht door de oliemaatschappijen, is veel werk verloren gegaan. Men wil niet meer terug; te veel is verwoest. Waarschijnlijk komt de Keystone XL er wel. Want de Pipelines zijn safe. Zeggen  de pipeline fabrikanten. 

Ook Wallis, Zwitserland heeft last van de crisis. Waar ooit de handel in een 2e huis floreerde, is dat nu praktisch stilgelegd door wettelijke bepalingen. Er wordt fors minder gebouwd. Gelukkig hebben de timmerlui nog wat renoveringswerk liggen. De bouwsector zal het komende jaar ruim 6000 van de 24.000 arbeidsplaatsen verliezen. De Zwitserse Frank is ook niet echt gunstig voor het toerisme. Bergregio’s hebben het extra moeilijk. Niet alleen gastarbeiders – waaronder veel Portugezen – trekken weg, ook de eigen bevolking. En zo kunnen hele dorpen en dalen ontvolken en sluiten winkels en scholen. Dit vereist een ‘’paradigm-shift’’. Kunnen ze het best die overbetaalde ambtenaar uit NL inhuren, die daarover een cursus volgt. Doet ie wellicht nog wat nuttigs….

De Associatie van Bondhouders onderzoekt, of ze stappen kunnen ondernemen tegen de EU. En in de USA is een samenwerking tussen G&E (juristenfirma voor top investeerders) en Kyros Law opgezet om te ijveren voor de rechten van duizenden boze Griekse bondhouders, die door de 52% schuldensnit in 2012 veel geld verloren zagen gaan. De zogenaamde private-sector-deal was bedoeld, om Griekenlands publieke schuld met 110 miljard te reduceren, maar het heeft geleid tot claims tegen de Griekse regering, banken en instituties welke betrokken waren bij de verkoop van zogenaamde bonds. G&E is berucht om zijn forse aanpak (o.a. Shell ‘’overschatting van oliereserves’’ of ‘’Parmalat’’).  Er valt nu heel veel geld te verdienen. Door speculanten en dit soort ‘‘topjuristen’’; al diegenen, die bewust jarenlang risico’s hebben genomen. En de EU blijft geld in Griekenland pompen. Want als je al ruim 240 miljard hebt gegeven, stop je nu niet voor een luttele 10 – 20 miljard, toch? En dat weet Griekenland, ‘’the games go on’’. 

In Engeland belooft Cameron van alles. Het Zuiden van Engeland verzet zich tegen schaliegas winning. Maar Cameron wil dat Engeland deze kans pakt. En zorgen over gevaren, vervuiling, vernieling van landschap wijst hij ijskoud als ‘’onzin’’ en ‘’mythe’’ van tafel. Veel geld is ermee gemoeid, zoals eerder gemeld, en nu gaat hij emotioneel chanteren; fracking in ruil voor lagere energierekeningen voor Britse gezinnen, nieuwe banen en extra geld voor gemeentes plus betere competiviteit.  Dat fracking het landschap voor decennia zal verwoesten zo het ooit nog hersteld daarvan doet er niet toe. Een hoge prijs zal worden betaald voor ‘’lagere rekeningen’’.

Ook in de USA is fracking niet meer zo probleemloos. Elke fracking operatie kost 2-4 miljoen gallons (1 gallon is ca. 3,6 liter(!). 35.000 Olie- en gas boringen, gebruikt voor fracking, consumeren ongeveer zoveel, als 40 – 80 steden met een inwonertal van 50.000 mensen, of 1-2 steden van elk 2,5 miljoen mensen per jaar consumeren. Het  gaat niet alleen om water/grond en milieuvervuiling. Ook de zorg over water als zodanig groeit. Want in veel gebieden waar thans fracking toegepast wordt, is water al niet in overvloed aanwezig. Dit zou kunnen betekenen, dat gebieden droogvallen en drinkwaterreserves schaars worden. En kan leiden tot problemen over lokale waterbehoefte en prioriteiten. O.a. voor de landbouw. Alternatieven om met minder water toe te komen, zijn er nog niet. Fracking-afvalwater  hergebruiken is lastig en weinig economisch. Propaangas (plus giftige chemicaliën) wordt al in Canada toegepast. Niet ongevaarlijk, want propaan is zeer brandbaar. In 2011 vonden een aantal ongelukken plaats. Water gaat onze kostbaarste grondstof in de toekomst worden. In sommige gebieden is het al schaars en zijn de gevolgen voor landbouw en natuur dramatisch. Of de opbrengst van olie/schaliegas opweegt tegen de miljoenen liters water, die hiervoor verkwanseld worden? Kennelijk nog wel. Maar van vervuilde grond en zonder goed (drink) water valt niet te leven. Maar dat is andermans zorg voor later.

De laatste paar maanden maken US-media melding van wat dokters al lang weten. Er zijn twee nieuwe pathogenen (ziekmakers) die door teken worden overgebracht. De ene, Borrelia miyamotoi is een bacterie, die lijkt op de bacterie, die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Het andere pathogeen is het Powassan encephailitis virus en kan overgebracht worden binnen 15 minuten. Ruim 30% overlijdt. Ook hier is dezelfde teek verantwoordelijk voor besmetting. Deze twee booswichten zijn toegevoegd aan een snel groeiende lijst van bacteriën, virussen en parasieten, die door tekenbeten worden overgedragen. Deze co-infecties – zo genoemd omdat ze vaak overgebracht worden tezamen met het Lyme-pathogen - verklaren waarom sommige mensen met de ziekte van Lyme chronisch ziek blijven na behandeling. Want Lyme werd behandeld, de rest is onontdekt en onbehandeld. Betere tests en behandelmethodes zijn nodig, om ook de co-infecties te behandelen. In de tussentijd lijkt preventie belangrijk, of hoe teken vernietigd kunnen worden in probleemgebieden. Het NL Lyme Net geeft  op haar site – onderaan – info over co-infecties. Maar dat weerhoudt een arts van het NHG niet, om onzin te verkondigen.  ‘’Chronische Lyme zou als ingebeelde ziekte beschouwd moet worden’’.Het wordt tijd dat het niveau van Nederlandse Huisartsen op een hoger peil wordt gebracht en ze zich eens echt bijscholen.

Als toch overal ‘’Europa’’ geroepen wordt, wanneer worden straffen gelijkgetrokken? Inmiddels is genoegelijk bekend, dat in NL de straffen relatief laag zijn. Dus gouden tijden voor inbrekers, dieven en boeven. Want of ze zijn al genoeg ‘’gestraft’’ doordat ze op Internet te zien waren, of men vindt dat iemand te oud, te jong of wat dan ook is. Die rechters hier moeten ze eens vervangen. Nu willen de dieven van de kunstroof hier berecht worden (want lagere straf), en dan komen de doeken wellicht terug. Maar garantie, dat ze er nog zijn, die worden niet gegeven. Laat NL zich chanteren? Denk van wel.

Politieke incorrectheid mag niet. Vindt het Forum van Sinti en Roma in Hannover. Daarom moet ‘’zigeunersaus’’  ombenoemd worden.  De echte ‘’zigeunersaus’’ is een vurige, pittig gekruide paprikasaus. Niet te verwarren met de chemische troep met eenzelfde naam. Dat is pas een belediging!.  Wel raar, dat ze tijd hebben zich daarover op te winden, er zijn vlg. mij belangrijker thema’s , zoals scholing, huisvesting en werk. Maar dat kan aan mij liggen. Juist met de ‘’enige echte zigeunersaus’’ zou je de kans hebben, marktaandeel (en dus banen) te creeren!  Want als je de echte saus proeft, dan wil je geen flesje of pakje meer.

Terwijl punkkoppie bezig is met ego projecten of Disney-films kijkt en ondertussen ontwikkeling van kernkoppen prioriteit geeft, wil de VN nog eens 74 miljoen voor Noord Korea voor voedsel, gezondheidszorg en landbouwapparatuur. Zo kan Kimmie leuk zijn ‘’hobby’s’’ uitoefenen, terwijl zijn bevolking door de rest van de wereld in leven wordt gehouden. Hij vreet zich rond met kaviaar, kreeft en drinkt dure champagne. Samen met zijn staf. Geld zat voor onzinprojecten, militaire spullen en pracht en praal. En zolang  vele landen dik verdienen aan wapen- en andere leveringen, blijft het zo doorgaan.

Is het nog te volgen tussen soennieten en sjiieten? Eigenlijk is de Islam helemaal niet gewelddadig. Dat de Koran in een tijd geschreven werd toen er oorlog gevoerd werd, betekent niet dat ze nu ook nog oproepen tot geweld. Nee, dat zijn heethoofden, die hun wil aan de mensen wil opleggen. Soennieten en sjiieten raakten uit elkaar toen Mohammed in 632 overleed. De soennieten geloofden dat de meest bekwame man het volk moest leiden, de sjiieten vonden, dat zijn schoonzoon/neef Ali dat moest doen. En toen begon het gedonder. Sindsdien zijn de sjiieten in de minderheid, en is het hommeles tussen beide partijen. Bovendien denken de sjiieten, dat Allah de laatste (de 12e) imam heeft verstopt, en dat hij leeft en vrede zal brengen. Nou, dan hoop ik maar dat ze deze keer gelijk hebben en dat gauw vrede in Egypte en andere landen in dat gebied mag plaatsvinden.

Het Yasuni National Park, een Unesco ecosysteem sinds 1989 gaat waarschijnlijk verdwijnen. Want er zal olie gedelft worden. En ongeveer 400 miljoen ton C02 zullen uitgestoten worden. Waarom? Omdat Ecuador hoopte, dat internationale geldschieters ruim 3,6 miljard dollar zouden ‘’bijdragen’’ aan zijn land, zodat hij de olierijkdom ten faveure van het natuurreservaat ongemoeid kon laten. Maar helaas, in de laatste 6 jaar is nog maar een luttele 13,3 miljoen – ofwel 0.37% - ontvangen. En dus heeft de natuur pech. Met pijn in zijn hart meldt de president dat hij in nationaal belang voor zijn land en mensen dus maar olie ontgonnen moet gaan worden.