columns

Geheim advies

Mantelzorg voor 4 uur per maand verplicht. Voorbij wordt gegaan aan de kosten voor deze zorg, private situatie van naasten, onderlinge verhoudingen en persoonlijke keuzes. Veel geld voor steeds minder zorg. Is dit de ‘’oplossing’’ voor inefficiency, duur betaalde ‘’zorgmanagers’’ in stand houden en een tekort aan verplegers opvangen? Misschien moeten we de huidige regelingen afschaffen en zelf zorgen voor gecombineerde woon/leef/zorgtehuizen, waar jong en oud, gezond en ziek of zwak samen kunnen leven in harmonie. Met gemotiveerd personeel en een leiding, die geeft om de mens. Is volgens mij stuk goedkoper.

Boren naar schaliegas in NL is veilig en kan starten. Vindt Kamps. Want het levert miljarden op. Maar…hoe zit het met onafhankelijkheid van de onderzoeksinstanties en het onderzoek zelf? Literatuurstudies, zonder feitenonderzoek  over bodemgesteldheid, klimaat – en effecten op de drinkwatervoorziening is voldoende voor ‘’veiligheid’’?  ¾ van de leden van de klankbordgroep zijn eruit gestapt omdat ze het onderzoek niet onafhankelijk en serieus genoeg vonden. En wie geeft waarborg voor veilig ontginnen? Broddel-Kamp? Die wel vaker met regelingen kwam die achteraf niet deugden? En als het veilig is, waarom dan een geheim advies? 

De Jangtze gaat ten onder. De 3 toevoer rivieren van de 6300 km langen Jangste zijn wetenschappelijk onderzocht. Enorm veel waterkrachtcentrales zijn/worden gebouwd, die enorme hoeveelheden stroom moeten produceren. 4 x zoveel als de 3-gorge-dam. Dit heeft dramatische gevolgen voor milieu, fauna en flora en waterkwaliteit. Dammen stuwen het sediment in de rivier op, waardoor vissen niet meer kunnen overleven. Watertemperatuur en stromingssnelheid veranderen. Maar alles is geoorloofd in het belang van de economie. Industrieel afval vervuilt het water. Dit kan ook schade opleveren voor de waterwinning van Sjanghai. Stroom voor een consumptiemaatschappij ten koste van natuur en milieu. Korte-termijn strategie wint boven lange termijn duurzame leefbaarheid.En toch blijf ik hierover schrijven. Misschien, ooit, beginnen mensen na te denken. 

Moslim broeders in Egypte: het is een van de oudste, meest invloedrijke en grootste islamistische bewegingen, en de grootste politieke oppositie partij in veel arabische staten. Gesticht in Egypte in 1928, als pan-islamitisch, religieus, politiek en sociale beweging. Hun model van politiek activisme in combinatie met islamitische liefdadigheid en hulp spreekt velen aan. Hun credo is ‘’ Allah is our objective; the Quran is our law, the Prophet is our leader; Jihad is our way; and death for the sake of Allah is the highest of our aspirations’’. Ofwel onderwerping van alle muslims aan hun wetten. En in naam van Allah is alles geoorloofd. De beweging staat bekend om zijn gewelddadige politiek, en zij claimen verantwoordelijkheid voor de oprichting van Hamass. Gestart als religieus-sociale organisatie, verbreidde ze de Islaam, stichtte ziekenhuizen en lanceerde zelfs commerciele ondernemingen. Gefinancierd wordt deze beweging door hun leden, welke een deel van hun inkomen moeten afstaan. Veel van hun aanhangers werken in Saudi Arabie en andere Oliestaaten. 

He verdorie, het gaat niet door. Ruim 100 kilometer pistes, skiliften, hotels, helikopter-landingsplaats. Dat allemaal als luxe resort op bijna 800 meter. Waar? Noord Korea. Maar Kim Jong Un heeft de rekening zonder de Zwitsers opgemaakt. Want die weigeren nu de skiliften te leveren.  Omdat er verscherpte sancties gelden tegen dat land. 7 miljoen-deal is geploft. Valt niet te ‘’verkopen’’ gezien de situatie in dat land. Mensen lijden honger, VN wil geld om ze in leven te houden en hij houdt zich bezig met prestigeprojecten.