columns

DN-Nederlander

Het is al erg genoeg, dat je via een wet moet proberen te regelen, dat hulpbehoevenden recht hebben op een dagelijkse wasbeurt en het verschonen van de luier bij een ‘’ongelukje’’. Maar van Rijn wil dat niet. Immers, een luier kan wel tot 7 liter bevatten, goed voor 3 dagen….Ik hoop dat dit een misplaatste grap is. Hulpbehoevenden = zorg een aandacht. Ouderen = in waardigheid ouder worden. Gevangenen zijn beter af met alle ‘’rechten’’. Hoop dat van Rijn’s ouders hem een draai om z’n oren geven.

..Kamp, reagerend op de melding via de USGS, dat vissensterfte in Kentucky te wijten is aan stoffen, die vrijkomen bij fracking: ….’’ten eerste zal hier niet gemorst worden, fracking is veilig en de risico’s beheersbaar. Bovendien komen deze vissen hier niet voor. Maar als je kijkt naar het economische belang, ook voor de burger, en de enorme opbrengsten voor de schatkist, die verdere bezuigingen wellicht op termijn kunnen voorkomen, dan……”en daar gaat ie weer….Op de vraag waar de giftige miljoenen liters water opgeslagen worden antwoordt hij, dat hij in onderhandeling is met Japan. Daar komen binnenkort vaten met rubberen naden vrij. Voor een koopje….En bovendien kun je het altijd nog vernevelen, hebben de critici ook niks meer te mekkeren over ‘’vervuiling’’ van het aanzicht van het landschap. Als dan toch de pleuris uitbreekt, zit hij aan een sigaar te lurken in een ver belastingparadijs – want het is even niet lekker toeven in NL. Gevraagd naar zijn destijds gedane toezeggingen over garantie en waarborgen aan burgers over drinkwatervoorziening, milieu en waardebehoud van het eigen huis zegt ie ‘’ach, proberen kon ik het…”

Succesvolle proeven in Berlijn en bij de TU Delft, om met zonlicht waterstof te produceren. Kunstmatige fotosynthese dus. Met een simpele solarcel lukte het, om 5% van de solarenergie chemisch als waterstof op te slaan. Het beste uit 2 werelden, maar dan wel goedkoper, stelt men. Gebruikelijke solarcellen produceren stroom uit licht. Deze zou je echter ook kunnen benutten, om water in waterstof en zuurstof te splitsen (= electrolyse). Waterstof kan dan direct – of na verwerking tot methaan benut worden voor energie-opwekking. Beter dan fracking dunkt me.

Hoezo 6 miljard bezuinigen en met z’n allen gaan we ‘’gemiddeld’’ 1% achteruit? Kamerlid stapt zelf op, gaat terug naar eigen ministerie en krijgt het ‘’oude’’ salaris van 110.000,00 ook zonder werk. Wachtgeld olé en raadslidvergoeding bij ‘’no-show’’. Incompetentie, mismanagement of graaien wordt beloond. Balkenende norm  overschreden door semi/overheid, stichtingen en corporaties. Directiesalarissen en bonussen in de bank/private sector niet in verhouding tot prestaties. Vroeger ontstond hierdoor sociale onrust en opstand. Nu? Blunders worden met belastinggeld gecorrigeerd. Kloof tussen groter wordende groep ‘’gefortuneerden’’ en gewone burger die voor dit gelag opdraait, wordt groter. Dit is geen klucht. Maar NL anno 2013. 

Belastingparadijzen…..De G20 zal binnenkort ferm uithalen naar belastingontduikers zoals Apple en Amazon. Die sluizen winsten door naar lage belasting-gebieden. Legaal. Belasting op winst; want belasting op omzet, sociale bijdragen etc. wordt gewoon keurig betaald. Sjoemelen kan verder met patenten en merkenrechten. Wie zich opwindt is hypocriet, want ze doen er zelf aan mee, o.a. USA en Nederland. Moreel is belastingontwijking niet ‘’fout’’; winst/vermogen van aandeelhouders moet je niet verkwanselen, noch ‘’roomser dan de paus’’ zijn. Het verlies wordt verhaald op de belastingbetaler. Sprake is van bronbelasting op rente en licenties maar de weerstand van profiterende landen zal zegevieren. Het mag wat kosten, al die vergaderingen om niks.

De ouderen ‘’doen het weer’’. Vergrijzing zorgt voor vervuiling Maas. Door o.a. meer medicijngebruik stijgen streefwaardes met 10%. En nog eens  10%  + werd veroorzaakt door industriele stoffen en gewas- en bestrijdingsmiddelen! Maar ja, nu de ‘’krasse’’ oudjes gezonder blijken en helemaal niet zorgen voor giga-groei in uitgaven later, moeten Edith en Kamp iets anders verzinnen. Water zuiveren? Europa wil juist minder zuiveringsinstallaties! Dus kijken naar productie, voorschrijven van medicijnen en minder lozen door plassen? Kan industrie en landbouw gewoon door.

Minstens een half miljoen kakkerlakken is ontsnapt uit een fokbedrijf in Oostchina. De beestjes worden gefokt voor toepassing in TCM (o.a. werkzaamheid bij onstekingen; versterking immuunsysteem en bestrijding van kanker). En een deel wordt verkocht als gefrituurde kakkerlak-spies-snack, zelf gezien. Normaliter worden ze als plaag gezien. Gekocht werden 102 kg eieren van de Amerikaanse Grote Kakkerlak voor 12.000 Euro. 1.5 miljoen van deze beesten liepen rond ten tijde van de verwoesting. Gevoed werden ze dagelijks met fruit en koekjes (?) Vangen dan maar? Is wel geld. 

Een organisatie voor kankeronderzoek, zonder strijkstok. Het klonk als muziek in de oren. Maar wanklank voert thans de boventoon. Vrijwilligers werken zich uit de naad, fietsers zweetten op de Alpe d’Huze. Maar van 3 miljoen budget voor onderzoek werd 7 ton voor management/organisatie gereserveerd en graaide de directeur zelf 1,5 ton aan salaris eruit. Blijft 76% voor onderzoek. Daar is nog maar 250.000 van besteed. KWF wist hier van. Deed niets. Nu blijken nog meer ‘’vrijwilligers’’ riant belooond te zijn. Maar blijf vooral fietsen en doneren voor het goede doel, iets blijft wellicht over voor onderzoek.

Merkel doet zich zwaar met het G-dossier, en Schäuble hint op een 3e programma of schuldsanering in 2014. De Griekse minister van EZ bagatelliseert en wil een ‘’extraatje’’ van 10 miljard, uiteraard zonder verdere condities. Ondertussen lopen hervormingen achter, deze keer door ‘’overbelasting’’ van computersystemen. ‘’Verkoop maar een deel van je culturele erfgoed’’ zou Duitsland geopperd hebben. Stukje Orakel van Delphi dan maar? 

Detroit heeft faillissement aangevraagd. Eindeloze wijken; lege huizen, verval, rotzooi. Maar….Steeds vaker stukjes land, waarop groente en fruit wordt geteeld. Community Gardens dus. Honderden gemeenschaps-projecten zijn opgestart en worden ondersteund door ‘’keep growing Detroit’’. Ruim 50% van het geproduceerde fruit en groente wil men binnen de stadsgrenzen consumeren. Arme families, zonder geld voor (eigen) vervoer, zijn niet meer gedwongen, bij fast food ketens te gaan eten – want die zijn overal en bieden goedkope maaltijden. Het is echter wennen aan gezond voedsel, als je alleen junk food at. Investeerders hebben interesse om projecten op te starten die ook banen generen (en winst). Een concept dat navolging verdient! Werk, perspectief en bevordering van een gezondere leefstijl.

Wetenschap wordt betaald met belastinggeld, maar daardoor is wetenschap nog niet publiek. Het klimarapport van de VN, welk elke paar jaar de stand van zaken weergeeft, is geheim. Voor het eerst kwam een ontwerp naar buiten; eind 2000 zal de temperatuur op bodemniveau wellicht 1-5 graden opwarmen. Opwarming van de lucht gaat trager, ook bij dubbel CO2 gehalte. Klimaat is voor 95% mens-gerelateerd. + 5% meer t.o.v. 2007. Oceanen stijgen tot 2100 met  29 – 82 cm  =  + 23% door snellere dauw van gletsjers. Extreme situaties zoals  Hurricanes zullen niet toenemen en droogte/verwoestenij is vooralsnog niet te wijten aan mens-gerelateerde opwarming. De VN-klimaatraad neemt vooralsnog geen stelling tot de publicaties. De tekst zou nog kunnen wijzigen. En bovendien, de IPCC waardeert enkel gepubliceerde studies, maar doet zelf geen onderzoek. En daarvoor worden ze betaald?

Chinezen sluiten nooit zomaar een contract. In Afghanistan heerst crisis, China wil het miljardencontract om koper te winnen uit 2007 heronderhandelen. Kabul zag al economische onafhankelijkheid. 75.000 banen! Een miljard dollar aan opbrengst per jaar! China wil naar lagere royalties; vrijstelling van bouw van elektriciteitscentrale en kopersmelter en later pas een spoorlijn bouwen. Afghanen beroepen zich op ‘’afspraak = afspraak’’. Als China bovendien pas in 2019, i.p.v. 2014 wil beginnen, is het economisch gezien een disaster. Want ‘sponsors’ bouwen hun aanwezigheid af en korten de steun. Corruptie, gebrek aan leiding, visie en ondernemerschap, taliban etc. belet het land aan zelfstandig opkrabbelen. De Chinezen schermen met economische en vooral veiligheidsredenen. Een contract ondertekenen is ten behoeve van ‘’de ander’’ maar voor de Chinees begint daarna pas het echte onderhandelen. Even niet opgelet? Als het dan toch fout loopt? Dan houdt Karzai gewoon weer de hand op. Onder het mom van ‘’jullie moeten betalen/helpen, anders komen de terroristen’’. Trek de beurzen maar vast.

Obama wil symboolactie. Gifgas kan niet. Maar zonder opruimen regime Assad  gebeurt er niks. Iran dreigt Israel aan te vallen. Nieuwe MO-oorlog op komst? Economische gevolgen? Het zal USA bommen. Hollande wil mee. Cameron mag niet. Rusland en China blokkeren VN. Diplomatieke oplossing ver te zoeken. Maar ik snap er natuurlijk niks van. Want als het regime weg is en 'we' bezig gaan met opbouw, verdienen m.n. wapenhandelaren niets meer.

Sjaak, Mo en Nico. 3 Amsterdamse jongens. Op weg via Turkije, om de rebellen ‘’daar’’ te helpen. Want van de gelikte politieke praatjes hebben ze genoeg. Mo heeft Marokkaanse ‘’roots’’, Nico Zwitserse. Als het aan Teeven ligt, verliezen Mo en Nico straks hun NL nationaliteit, want het zijn DN Nederlanders = dubbele nationaliteit. Als ze aan terroristische activiteiten meedoen. Sjaak? Die blijft gewoon Nederlander, want statenloos, dat kan niet. Discriminatie! 1e/2e rangs Nederlander? Juridisch niet in de haak. Alsof alleen DNB’s ‘’möchtegern terroristjes’’zijn?! Kom op zeg.